تاریخ ثبت: چهار شنبه, 27 فروردین,1399 12:06:58 ب.ظ

دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

* در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم انسانی (آقای عرب : 09111761815)

 

نام درس نام استاد   کد مشخصه آدرس کلاس
منطق ریاضی کاظم موسی خانی 18879 https://elc.gonbad.ac.ir/e18879
حکمت عملی   18878 https://elc.gonbad.ac.ir/e18878
فلسفه تطبیقی   18876 https://elc.gonbad.ac.ir/e18876
آیین دادرسی مدنی 1 حمید میری 18858 https://elc.gonbad.ac.ir/e18858
روانشناسی جنسیت مژگان میرزا 18834 https://elc.gonbad.ac.ir/e18834
فقه 7 محمد منقوش 18800 https://elc.gonbad.ac.ir/e18800
قرائت و ترجمه متون تخصصی 2 زین العابدین فرامرزی 18798 https://elc.gonbad.ac.ir/e18798
اقتصاد صنعتی محسن محمدی خیاره 18780 https://elc.gonbad.ac.ir/e18780
تاریخ فقه و فقها محمد منقوش 18778 https://elc.gonbad.ac.ir/e18778
حقوق اداری مهدی قاسمی 18776 https://elc.gonbad.ac.ir/e18776
قواعد فقه جزایی تکتم قرائی 18774 https://elc.gonbad.ac.ir/e18774
پژوهش عملیاتی 2 راحله خاندوزی 18749 https://elc.gonbad.ac.ir/e18749
گفت وشنود پایه سویتلانا حاجی موسائی 18493 https://elc.gonbad.ac.ir/e18493
بیان شفاهی داستان 1 مینا مارزلو 18492 https://elc.gonbad.ac.ir/e18492
کاربرد عدد وضمیر مینا مارزلو 18491 https://elc.gonbad.ac.ir/e18491
آشنایی با تاریخ وفرهنگ روسیه 2 سویتلانا حاجی موسائی 18490 https://elc.gonbad.ac.ir/e18490
گفت و شنود آزمایشگاه 3 سویتلانا حاجی موسائی 18489 https://elc.gonbad.ac.ir/e18489
سخنرانی ومناظره 2 سویتلانا حاجی موسائی 18488 https://elc.gonbad.ac.ir/e18488
درامدی بر ادبیات مینا مارزلو 18487 https://elc.gonbad.ac.ir/e18487
دستور مقدماتی زبان روسی مینا مارزلو 18486 https://elc.gonbad.ac.ir/e18486
بیان شفاهی داستان 2 الهام سادات کمیزی 18485 https://elc.gonbad.ac.ir/e18485
زبان شناسی پایه الهام سادات کمیزی 18484 https://elc.gonbad.ac.ir/e18484
ترجمه اسناد ومکاتبات خسرو ترکاشوند 18483 https://elc.gonbad.ac.ir/e18483
اصول وروش تحقیق خسرو ترکاشوند 18482 https://elc.gonbad.ac.ir/e18482
اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی صفورا قلعه بندی 18481 https://elc.gonbad.ac.ir/e18481
آشنائی با زبان رسانه ای روسی صفورا قلعه بندی 18480 https://elc.gonbad.ac.ir/e18480
خواندن وتفسیرمتون پیشرفته مجید استیری 18479 https://elc.gonbad.ac.ir/e18479
تلخیص متون مجید استیری 18478 https://elc.gonbad.ac.ir/e18478
نگارش 2 مجید استیری 18477 https://elc.gonbad.ac.ir/e18477
ترجمه پیشرفته ازروسی به فارسی خسرو ترکاشوند 18476 https://elc.gonbad.ac.ir/e18476
ترجمه ادبی صفورا قلعه بندی 18475 https://elc.gonbad.ac.ir/e18475
آشنایی با آثار ادبی روسی 3 صفورا قلعه بندی 18474 https://elc.gonbad.ac.ir/e18474
آشنایی با آثار ادبی روسی 1 صفورا قلعه بندی 18473 https://elc.gonbad.ac.ir/e18473
حروف ربط وضمایر مجید استیری 18472 https://elc.gonbad.ac.ir/e18472
مهارت خواندن پیشرفته خسرو ترکاشوند 18471 https://elc.gonbad.ac.ir/e18471
واژه سازی زبان روسی خسرو ترکاشوند 18470 https://elc.gonbad.ac.ir/e18470
تمرینات دستور 3 مجید استیری 18469 https://elc.gonbad.ac.ir/e18469
دستور زبان روسی 3 مجید استیری 18468 https://elc.gonbad.ac.ir/e18468
ترجمه متون علوم انسانی خسرو ترکاشوند 18467 https://elc.gonbad.ac.ir/e18467
ترجمه متون مطبوعاتی از فارسی به روسی خسرو ترکاشوند 18466 https://elc.gonbad.ac.ir/e18466
درآمدی برادبیات2 ابوذر مصطفی لو 18465 https://elc.gonbad.ac.ir/e18465
نمونه های نثر ساده سمانه پورمهدی 18464 https://elc.gonbad.ac.ir/e18464
نگارش پیشرفته مسعود احمدی موسی آبادی 18463 https://elc.gonbad.ac.ir/e18463
بیان شفاهی داستان 2 مسعود احمدی موسی آبادی 18462 https://elc.gonbad.ac.ir/e18462
ترجمه پیشرفته محمود رضا پردلان 18461 https://elc.gonbad.ac.ir/e18461
روش تحقیق خدیجه آقائی 18460 https://elc.gonbad.ac.ir/e18460
تدریس علمی (2) دبیرستان مجتبی رجبی 18459 https://elc.gonbad.ac.ir/e18459
تهیه مطالب درسی ( دبیرستان) مجتبی رجبی 18458 https://elc.gonbad.ac.ir/e18458
روانشناسی تربیتی بهارگل رجایی 18457 https://elc.gonbad.ac.ir/e18457
کاربرد اصطلاحات بهارگل رجایی 18456 https://elc.gonbad.ac.ir/e18456
دستور نگارش 2 آیلر قاضیانی 18455 https://elc.gonbad.ac.ir/e18455
گفت شنود 2 فرزانه شکی 18454 https://elc.gonbad.ac.ir/e18454
مکالمه موضوعی فرزانه شکی 18453 https://elc.gonbad.ac.ir/e18453
آزمون سازی خدیجه آقائی 18452 https://elc.gonbad.ac.ir/e18452
بررسی و تحلیل محتوای کتابهای دوره دبیرستان مجتبی رجبی 18451 https://elc.gonbad.ac.ir/e18451
مقاله نویسی مسعود احمدی موسی آبادی 18450 https://elc.gonbad.ac.ir/e18450
ترجمه متون مطبوعاتی علی حاجی لری 18449 https://elc.gonbad.ac.ir/e18449
جامعه شناسی آموزش و پرورش سونا حبیبی 18448 https://elc.gonbad.ac.ir/e18448
خواندن و درک مفاهیم  2 صونا پورقاز 18447 https://elc.gonbad.ac.ir/e18447
کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان خدیجه آقائی 18446 https://elc.gonbad.ac.ir/e18446
روشهای تدریس زبان انگلیسی خدیجه آقائی 18445 https://elc.gonbad.ac.ir/e18445
کلیات زبانشناسی 1 مجتبی رجبی 18444 https://elc.gonbad.ac.ir/e18444
دو زبانگی همراه سلیمی 18443 https://elc.gonbad.ac.ir/e18443
زبانشناسی مقابله ای و تحلیل خطاها همراه سلیمی 18442 https://elc.gonbad.ac.ir/e18442
واژه شناسی همراه سلیمی 18441 https://elc.gonbad.ac.ir/e18441
فنون یادگیری بهناز کاغذلو 18440 https://elc.gonbad.ac.ir/e18440
زبان دوم - فرانسه 3 سیده زهرا خدادادی 18439 https://elc.gonbad.ac.ir/e18439
زبان دوم - فرانسه 1 سیده زهرا خدادادی 18438 https://elc.gonbad.ac.ir/e18438
ترجمه متون ادبی 1 ابوذر مصطفی لو 18437 https://elc.gonbad.ac.ir/e18437
مقاله نویسی مسعود احمدی موسی آبادی 18436 https://elc.gonbad.ac.ir/e18436
رویکردهای نقد ادبی احمدرضا رحیمی 18435 https://elc.gonbad.ac.ir/e18435
شعر انگلیسی احمدرضا رحیمی 18434 https://elc.gonbad.ac.ir/e18434
پروژه کارورزی احمد قلی 18433 https://elc.gonbad.ac.ir/e18433
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 احمد قلی 18432 https://elc.gonbad.ac.ir/e18432
ادبیات جهان احمدرضا رحیمی 18427 https://elc.gonbad.ac.ir/e18427
رمان قرون 18 و 19 احمدرضا رحیمی 18426 https://elc.gonbad.ac.ir/e18426
متون برگزیده نثر ادبی قمرالدین بادیر دست 18425 https://elc.gonbad.ac.ir/e18425
ادبیات معاصر قمرالدین بادیر دست 18424 https://elc.gonbad.ac.ir/e18424
فنون و صناعات ادبی سمانه پورمهدی 18423 https://elc.gonbad.ac.ir/e18423
در آمدی بر ادبیات 2 سمانه پورمهدی 18422 https://elc.gonbad.ac.ir/e18422
ترجمه متون ساده محمود رضا پردلان 18421 https://elc.gonbad.ac.ir/e18421
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه بهارگل رجایی 18420 https://elc.gonbad.ac.ir/e18420
دستور نگارش 2 آیلر قاضیانی 18419 https://elc.gonbad.ac.ir/e18419
گفت شنود 2 فرزانه شکی 18418 https://elc.gonbad.ac.ir/e18418
آزمون سازی زبان خدیجه آقائی 18417 https://elc.gonbad.ac.ir/e18417
کلیات زبانشناسی 1 مجتبی رجبی 18416 https://elc.gonbad.ac.ir/e18416
مکتب های ادبی مسعود احمدی موسی آبادی 18415 https://elc.gonbad.ac.ir/e18415
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 علی حاجی لری 18414 https://elc.gonbad.ac.ir/e18414
خواندن و درک مفاهیم  2 صونا پورقاز 18413 https://elc.gonbad.ac.ir/e18413
فنون یادگیری بهناز کاغذلو 18412 https://elc.gonbad.ac.ir/e18412
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) هادی تقی زاده 18310 https://elc.gonbad.ac.ir/e18310
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) مجید  رسول آبادی 18309 https://elc.gonbad.ac.ir/e18309
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) هادی تقی زاده 18308 https://elc.gonbad.ac.ir/e18308
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) مجید  رسول آبادی 18307 https://elc.gonbad.ac.ir/e18307
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) مریم چراغی 18306 https://elc.gonbad.ac.ir/e18306
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) زهرا خداقلی 18305 https://elc.gonbad.ac.ir/e18305
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) سلیمه ممشلی 18304 https://elc.gonbad.ac.ir/e18304
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1)   18303 https://elc.gonbad.ac.ir/e18303
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) بهروز اسفندیاری 18302 https://elc.gonbad.ac.ir/e18302
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) مریم چراغی 18301 https://elc.gonbad.ac.ir/e18301
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) سلیمه ممشلی 18300 https://elc.gonbad.ac.ir/e18300
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) علی چورلی 18299 https://elc.gonbad.ac.ir/e18299
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) منصور خندان 18298 https://elc.gonbad.ac.ir/e18298
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) منصور خندان 18296 https://elc.gonbad.ac.ir/e18296
مدیریت سازمان های ورزشی علی چورلی 18295 https://elc.gonbad.ac.ir/e18295
روش تحقیق در علوم ورزشی حمید رضا قزلسفلو 18293 https://elc.gonbad.ac.ir/e18293
انتخابی عملی (3) کوهنوردی بهروز ایمری 18292 https://elc.gonbad.ac.ir/e18292
انتخابی عملی (3) کوهنوردی حمید رضا قزلسفلو 18291 https://elc.gonbad.ac.ir/e18291
اصول وروش شناسی تمرین عابدین خسروی 18290 https://elc.gonbad.ac.ir/e18290
فعالیت بدنی وتندرستی یازگلدی نظری 18289 https://elc.gonbad.ac.ir/e18289
کاروزی ورزش های گروهی حمید رضا قزلسفلو 18288 https://elc.gonbad.ac.ir/e18288
کاروزی ورزش های گروهی بهروز ایمری 18287 https://elc.gonbad.ac.ir/e18287
کاروزی ورزش های گروهی علی چورلی 18286 https://elc.gonbad.ac.ir/e18286
کاروزی ورزش های انفرادی حمید رضا قزلسفلو 18285 https://elc.gonbad.ac.ir/e18285
کاروزی ورزش های انفرادی بهروز ایمری 18284 https://elc.gonbad.ac.ir/e18284
کاروزی ورزش های انفرادی علی چورلی 18283 https://elc.gonbad.ac.ir/e18283
مبانی کارآفرینی واشتغال زایی ورزشی ناصر بای 18282 https://elc.gonbad.ac.ir/e18282
آسیب شناسی ورزشی بهروز ایمری 18281 https://elc.gonbad.ac.ir/e18281
مبانی استعداد یابی ورزشی حمید رضا قزلسفلو 18280 https://elc.gonbad.ac.ir/e18280
تغذیه ورزشی وکنترل وزن منصوره کریمی 18279 https://elc.gonbad.ac.ir/e18279
کارورزی ورزش های پایه بهروز ایمری 18278 https://elc.gonbad.ac.ir/e18278
کارورزی ورزش های پایه حمید رضا قزلسفلو 18276 https://elc.gonbad.ac.ir/e18276
ورزش های آبی نجات غریق الهام میرنیا 18275 https://elc.gonbad.ac.ir/e18275
ورزش های آبی نجات غریق حمید رضا قزلسفلو 18274 https://elc.gonbad.ac.ir/e18274
ورزش ها وبازی های بومی وسنتی سلیمه ممشلی 18273 https://elc.gonbad.ac.ir/e18273
ورزش ها وبازی های بومی وسنتی حمید رضا قزلسفلو 18272 https://elc.gonbad.ac.ir/e18272
هندبال (1) زهرا خداقلی 18271 https://elc.gonbad.ac.ir/e18271
هندبال (1) بهروز ایمری 18270 https://elc.gonbad.ac.ir/e18270
شنا (2) سارا چشمی 18269 https://elc.gonbad.ac.ir/e18269
شنا (2) حمید رضا قزلسفلو 18268 https://elc.gonbad.ac.ir/e18268
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی علی چورلی 18267 https://elc.gonbad.ac.ir/e18267
مقدمات جامعه شناسی ورزشی ناصر بای 18266 https://elc.gonbad.ac.ir/e18266
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی عابدین خسروی 18265 https://elc.gonbad.ac.ir/e18265
فیزیولوژی ورزشی (1) یازگلدی نظری 18264 https://elc.gonbad.ac.ir/e18264
یادگیری حرکتی بهروز ایمری 18263 https://elc.gonbad.ac.ir/e18263
والیبال 1 زهرا شوشتری 18262 https://elc.gonbad.ac.ir/e18262
والیبال 1 حمید رضا قزلسفلو 18261 https://elc.gonbad.ac.ir/e18261
ورزش های رزمی سلیمه ممشلی 18260 https://elc.gonbad.ac.ir/e18260
ورزش های رزمی مجید  رسول آبادی 18259 https://elc.gonbad.ac.ir/e18259
انتخابی عملی (2) زهرا شوشتری 18258 https://elc.gonbad.ac.ir/e18258
انتخابی عملی (2) علی چورلی 18257 https://elc.gonbad.ac.ir/e18257
ژیمناستیک 2 منصوره کریمی 18256 https://elc.gonbad.ac.ir/e18256
ژیمناستیک 2 سید حمید رضا رفعتی 18255 https://elc.gonbad.ac.ir/e18255
تاریخ تربیت بدنی و ورزش هادی تقی زاده 18254 https://elc.gonbad.ac.ir/e18254
فناوری و فناوری اطلاعات در ورزش بهروز اسفندیاری 18253 https://elc.gonbad.ac.ir/e18253
تنیس روی میز 1 منصوره کریمی 18252 https://elc.gonbad.ac.ir/e18252
تنیس روی میز 1 هادی تقی زاده 18251 https://elc.gonbad.ac.ir/e18251
شنا (1) الهام میرنیا 18250 https://elc.gonbad.ac.ir/e18250
مکاتبات تجاری وگزارش نویسی محمد نوروزی 18249 https://elc.gonbad.ac.ir/e18249
حسابداری ابزار وعقود مالی اسلامی احسان بوژمهرانی 18248 https://elc.gonbad.ac.ir/e18248
حسابداری موارد خاص ابوالفضل مومنی 18247 https://elc.gonbad.ac.ir/e18247
حسابداری وحسابرسی بخش عمومی عبدالخالق خنکا 18246 https://elc.gonbad.ac.ir/e18246
شنا (1) یازگلدی نظری 18245 https://elc.gonbad.ac.ir/e18245
دو و میدانی (2) لیلا کارکن 18244 https://elc.gonbad.ac.ir/e18244
دو و میدانی (2) علیرضا قدیمی 18243 https://elc.gonbad.ac.ir/e18243
آمادگی جسمانی (2) مریم چراغی 18242 https://elc.gonbad.ac.ir/e18242
آمادگی جسمانی (2) بهروز اسفندیاری 18241 https://elc.gonbad.ac.ir/e18241
تحقیق در عملیات نعمت اله تقی نژاد 18210 https://elc.gonbad.ac.ir/e18210
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ( 2 واحدی) علی کارشناسان 18209 https://elc.gonbad.ac.ir/e18209
آمار کاربردی 2 اسماعیل شیرازی 18208 https://elc.gonbad.ac.ir/e18208
بها یابی 2 ابوالفضل مومنی 18207 https://elc.gonbad.ac.ir/e18207
مالی 1 عبدالخالق خنکا 18206 https://elc.gonbad.ac.ir/e18206
حسابداری میانه 2 وحید اسکو 18205 https://elc.gonbad.ac.ir/e18205
زبان تخصصی 2 هادی امینی 18204 https://elc.gonbad.ac.ir/e18204
نرم افزارهای کاربردی درحسابداری ابوالفضل مومنی 18203 https://elc.gonbad.ac.ir/e18203
بازار سرمایه وابزار تامین مالی اسلامی عبدالخالق خنکا 18202 https://elc.gonbad.ac.ir/e18202
مالیاتی 2 احسان بوژمهرانی 18201 https://elc.gonbad.ac.ir/e18201
اصول حسابرسی 1 عبدالخالق خنکا 18200 https://elc.gonbad.ac.ir/e18200
حسابداری پیشرفته 2 وحید اسکو 18199 https://elc.gonbad.ac.ir/e18199
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری وحید اسکو 18197 https://elc.gonbad.ac.ir/e18197
امور مالی بین الملل کریم قالمق 18196 https://elc.gonbad.ac.ir/e18196
مباحث جاری در حسابداری ابوالفضل مومنی 18195 https://elc.gonbad.ac.ir/e18195
کارآموزی ابوالفضل مومنی 18194 https://elc.gonbad.ac.ir/e18194
کارآموزی هادی امینی 18193 https://elc.gonbad.ac.ir/e18193
کارآموزی وحید اسکو 18192 https://elc.gonbad.ac.ir/e18192
کارآموزی عبدالخالق خنکا 18191 https://elc.gonbad.ac.ir/e18191
اصول علم اقتصاد 2 (کلان) کمال سعادتی 18190 https://elc.gonbad.ac.ir/e18190
ریاضی کاربردی 2 فاطمه طالشیان 18189 https://elc.gonbad.ac.ir/e18189
رفتار سازمانی عیسی نیازی 18188 https://elc.gonbad.ac.ir/e18188
اصول حسابداری 2 هادی امینی 18187 https://elc.gonbad.ac.ir/e18187
برنامه ریزی وتوسعه مسعود خیر اندیش 18186 https://elc.gonbad.ac.ir/e18186
پول وارزو بانکداری باقر ادبی فیروزجایی 18185 https://elc.gonbad.ac.ir/e18185
پژوهش عملیاتی 1 نعمت اله تقی نژاد 18184 https://elc.gonbad.ac.ir/e18184
زبان تخصصی 2 هادی امینی 18183 https://elc.gonbad.ac.ir/e18183
حسابرسی 2 عبدالخالق خنکا 18182 https://elc.gonbad.ac.ir/e18182
حسابداری صنعتی 3 ابوالفضل مومنی 18181 https://elc.gonbad.ac.ir/e18181
حسابداری پیشرفته 1 وحید اسکو 18179 https://elc.gonbad.ac.ir/e18179
مدیریت رفتار سازمانی رامین باقری 18178 https://elc.gonbad.ac.ir/e18178
آمار وکاربرد آن در مدیریت شعبان قلندر آیشی 18177 https://elc.gonbad.ac.ir/e18177
ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت مالی کریم قالمق 18176 https://elc.gonbad.ac.ir/e18176
اقتصاد خرد علی کارشناسان 18175 https://elc.gonbad.ac.ir/e18175
اصول حسابداری (2) میثم شجاعی 18174 https://elc.gonbad.ac.ir/e18174
مدیریت رفتار سازمانی زهرا الداغی 18173 https://elc.gonbad.ac.ir/e18173
حقوق بازرگانی محمد ترابی 18172 https://elc.gonbad.ac.ir/e18172
آمار وکاربرد آن در مدیریت (1) فاطمه حبیبی نوده 18171 https://elc.gonbad.ac.ir/e18171
اصول حسابداری (2) میثم شجاعی 18170 https://elc.gonbad.ac.ir/e18170
اقتصاد کلان محسن محمدی خیاره 18169 https://elc.gonbad.ac.ir/e18169
زبان تخصصی هادی امینی 18168 https://elc.gonbad.ac.ir/e18168
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت نعمت اله تقی نژاد 18167 https://elc.gonbad.ac.ir/e18167
مبانی سازمان و مدیریت عبدالغنی رستگار 18165 https://elc.gonbad.ac.ir/e18165
حسابداری و حسابرسی دولتی (3 واحدی) محمد نوروزی 18164 https://elc.gonbad.ac.ir/e18164
اصول علم اقتصاد 2 (کلان) صاحبه مسعودی 18163 https://elc.gonbad.ac.ir/e18163
اصول حسابداری 2 هادی امینی 18162 https://elc.gonbad.ac.ir/e18162
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی گل جمال نظری قوجق 18161 https://elc.gonbad.ac.ir/e18161
مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت ابوالفضل مومنی 18159 https://elc.gonbad.ac.ir/e18159
حسابداری صنعتی 2 ابوالفضل مومنی 18158 https://elc.gonbad.ac.ir/e18158
حسابداری صنعتی 1 هادی امینی 18157 https://elc.gonbad.ac.ir/e18157
حسابرسی 1 احمد نعیمی 18156 https://elc.gonbad.ac.ir/e18156
حسابداری میانه 1 وحید اسکو 18154 https://elc.gonbad.ac.ir/e18154
اقتصاد کلان 1 (3واحدی) سید رضا مظهری 18153 https://elc.gonbad.ac.ir/e18153
اقتصاد خرد 1 (3واحدی) علی کارشناسان 18152 https://elc.gonbad.ac.ir/e18152
زبان انگلیسی تخصصی سید رضا مظهری 18151 https://elc.gonbad.ac.ir/e18151
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی گل جمال نظری قوجق 18150 https://elc.gonbad.ac.ir/e18150
آمار برای اقتصاد 2 باقر ادبی فیروزجایی 18149 https://elc.gonbad.ac.ir/e18149
ریاضیات برای اقتصاد 2 فاطمه طالشیان 18148 https://elc.gonbad.ac.ir/e18148
نظریه های توسعه اقتصادی مسعود خیر اندیش 18147 https://elc.gonbad.ac.ir/e18147
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد سید رضا مظهری 18146 https://elc.gonbad.ac.ir/e18146
پول و بانکداری محسن محمدی خیاره 18145 https://elc.gonbad.ac.ir/e18145
اقتصاد سنجی 2 محسن محمدی خیاره 18144 https://elc.gonbad.ac.ir/e18144
اقتصاد کلان 3 سید رضا مظهری 18143 https://elc.gonbad.ac.ir/e18143
اقتصاد خرد 3 محسن محمدی خیاره 18142 https://elc.gonbad.ac.ir/e18142
توسعه اقتصادی روستایی وعشایری مسعود خیر اندیش 18141 https://elc.gonbad.ac.ir/e18141
روش تحقیق دراقتصاد فاطمه حبیبی نوده - علی کارشناسان 18139 https://elc.gonbad.ac.ir/e18139
اقتصاد ایران 2:سیاست ها وچالش های اقتصادی علی کارشناسان 18138 https://elc.gonbad.ac.ir/e18138
مالیه بین الملل باقر ادبی فیروزجایی 18137 https://elc.gonbad.ac.ir/e18137
اقتصاد بخش عمومی 2 محسن محمدی خیاره 18136 https://elc.gonbad.ac.ir/e18136
اقتصاد مالی باقر ادبی فیروزجایی 18135 https://elc.gonbad.ac.ir/e18135
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت واقتصاد مقاومتی صاحبه مسعودی 18134 https://elc.gonbad.ac.ir/e18134
بانکداری اسلامی گل جمال نظری قوجق 18133 https://elc.gonbad.ac.ir/e18133
اقتصاد سیاسی سید رضا مظهری 18132 https://elc.gonbad.ac.ir/e18132
سیاست های توسعه کشاورزی فاطمه حبیبی نوده 18131 https://elc.gonbad.ac.ir/e18131
اقتصاد انرژی کمال سعادتی 18130 https://elc.gonbad.ac.ir/e18130
اصول بیمه اسلامی کمال سعادتی 18094 https://elc.gonbad.ac.ir/e18094
تفسیر آیات اقتصادی جلال عراقی 18093 https://elc.gonbad.ac.ir/e18093
تجارت الکترونیک مهدی علی بگلی - مسعود خیر اندیش 18092 https://elc.gonbad.ac.ir/e18092
تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان صاحبه مسعودی 18091 https://elc.gonbad.ac.ir/e18091
توسعه اقتصادی مسعود خیر اندیش 18090 https://elc.gonbad.ac.ir/e18090
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات علی کارشناسان 18089 https://elc.gonbad.ac.ir/e18089
تشخیص فرصت های کارآفرینی باقر ادبی فیروزجایی - محسن محمدی خیاره 18088 https://elc.gonbad.ac.ir/e18088
پایان نامه   18087 https://elc.gonbad.ac.ir/e18087
الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان سید رضا مظهری 18086 https://elc.gonbad.ac.ir/e18086
مدیریت  استراتژیک کارآفرینی عبدالغنی رستگار - هادی ثنایی پور 18085 https://elc.gonbad.ac.ir/e18085
روش های تفسیری سید مهدی رحمتی 18066 https://elc.gonbad.ac.ir/e18066
روش ها وشیوه های تدبر در قرآن سید مهدی رحمتی 18065 https://elc.gonbad.ac.ir/e18065
ماخذشناسی حدیث مهدی درویشی 18064 https://elc.gonbad.ac.ir/e18064
کلام اسلامی حسین گل چینی 18063 https://elc.gonbad.ac.ir/e18063
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب اکرم معصومی 18062 https://elc.gonbad.ac.ir/e18062
جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر مهدی فرامرزی 18061 https://elc.gonbad.ac.ir/e18061
فقه الحدیث 4 مهدی فرامرزی 18060 https://elc.gonbad.ac.ir/e18060
منطق صدیقه شیخ 18059 https://elc.gonbad.ac.ir/e18059
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آنان صدیقه شیخ 18058 https://elc.gonbad.ac.ir/e18058
نحو کاربردی 2 حسن خلف 18057 https://elc.gonbad.ac.ir/e18057
مراکز پزوهش قرآن و حدیث ایران و جهان اکرم معصومی 18056 https://elc.gonbad.ac.ir/e18056
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن2 مهدی فرامرزی 18055 https://elc.gonbad.ac.ir/e18055
فقه الحدیث2 مهدی فرامرزی 18054 https://elc.gonbad.ac.ir/e18054
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 1 زین العابدین فرامرزی 18053 https://elc.gonbad.ac.ir/e18053
تفسیر ترتیبی قرآن 2 سید مهدی رحمتی 18052 https://elc.gonbad.ac.ir/e18052
تفسیر ساختاری قرآن کریم سید مهدی رحمتی 18051 https://elc.gonbad.ac.ir/e18051
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث اکرم معصومی 18050 https://elc.gonbad.ac.ir/e18050
مصطلح الحدیث مهدی درویشی 18049 https://elc.gonbad.ac.ir/e18049
مفردات قران سید مهدی رحمتی 18048 https://elc.gonbad.ac.ir/e18048
رایانه و فضای مجازی اکرم معصومی 18047 https://elc.gonbad.ac.ir/e18047
صرف  کاربردی 2 اویس محمدی 18046 https://elc.gonbad.ac.ir/e18046
علوم قرآن1 سید مهدی رحمتی 18045 https://elc.gonbad.ac.ir/e18045
روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای سید مهدی رحمتی 18044 https://elc.gonbad.ac.ir/e18044
کتابشناسی و ماخذ شناسی علوم اسلامی با تکیه برمطالعات قرآن و حدیث مهدی درویشی 18043 https://elc.gonbad.ac.ir/e18043
علوم قرآنی 3 (مکی،مدنی،اسباب نزول،محکم و متشابه،نسخ) مهدی درویشی 18042 https://elc.gonbad.ac.ir/e18042
تفسیر موضوعی قرآن 1 مهدی درویشی 18041 https://elc.gonbad.ac.ir/e18041
آیین ویرایش متون علمی اویس محمدی 18040 https://elc.gonbad.ac.ir/e18040
معناشناسی 1 اویس محمدی 18039 https://elc.gonbad.ac.ir/e18039
عرفان نظری 2 وحید مناجاتی 18038 https://elc.gonbad.ac.ir/e18038
اصول فقه 2 جلال عراقی 18037 https://elc.gonbad.ac.ir/e18037
فقه 1 تکتم قرائی 18036 https://elc.gonbad.ac.ir/e18036
فلسفه اسلامی 1 حسن جعفری 18032 https://elc.gonbad.ac.ir/e18032
زبان تخصصی 4متون فلسفی عارف دانیالی 18029 https://elc.gonbad.ac.ir/e18029
فقه 3 تکتم قرائی 18027 https://elc.gonbad.ac.ir/e18027
زبان انگلیسی عمومی 2   18025 https://elc.gonbad.ac.ir/e18025
ادبیات عرب 2 صرف و نحو ام البنین قزلسفلو 18024 https://elc.gonbad.ac.ir/e18024
تاریخ تحلیلی اسلام 2 سید حسن میرزایی 18022 https://elc.gonbad.ac.ir/e18022
زبان تخصصی2 عارف دانیالی 18021 https://elc.gonbad.ac.ir/e18021
فلسفه اخلاق حسین گل چینی 18019 https://elc.gonbad.ac.ir/e18019
حکمت اشراق 1 کاظم موسی خانی 18018 https://elc.gonbad.ac.ir/e18018
ادبیات فارسی 2 یداله حاجی حسینی 18017 https://elc.gonbad.ac.ir/e18017
تفسیر قرآن 2 صدیقه شیخ 18016 https://elc.gonbad.ac.ir/e18016
کلام 2 حسین گل چینی 18015 https://elc.gonbad.ac.ir/e18015
منطق 2 کاظم موسی خانی 18014 https://elc.gonbad.ac.ir/e18014
فلسفه اسلامی 3 فردین جمشیدی مهر 18013 https://elc.gonbad.ac.ir/e18013
تاریخ فلسفه اسلامی 2 فردین جمشیدی مهر 18012 https://elc.gonbad.ac.ir/e18012
تاریخ فلسفه غرب 1 حسین گل چینی 18011 https://elc.gonbad.ac.ir/e18011
ادبیات عرب 4 علوم بلاغت اویس محمدی 18010 https://elc.gonbad.ac.ir/e18010
فلسفه اسلامی 5 فردین جمشیدی مهر 18009 https://elc.gonbad.ac.ir/e18009
حکمت مشاء 1 کاظم موسی خانی 18008 https://elc.gonbad.ac.ir/e18008
کلام جدید1 عارف دانیالی 18007 https://elc.gonbad.ac.ir/e18007
تاریخ فلسفه غرب3 عارف دانیالی 18006 https://elc.gonbad.ac.ir/e18006
حقوق تجارت 2 حمید میری 17843 https://elc.gonbad.ac.ir/e17843
حقوق مدنی3 حمید میری 17842 https://elc.gonbad.ac.ir/e17842
آیین دادرسی کیفری حامد عابدی فیروزجایی 17841 https://elc.gonbad.ac.ir/e17841
حقوق جزای اختصاصی 2 صالح یمرلی 17840 https://elc.gonbad.ac.ir/e17840
حقوق مدنی 5 صالح یمرلی 17839 https://elc.gonbad.ac.ir/e17839
کلام 2 کاظم موسی خانی 17838 https://elc.gonbad.ac.ir/e17838
حقوق جزای عمومی 2 صالح یمرلی 17837 https://elc.gonbad.ac.ir/e17837
تعلیم و تربیت اسلامی صدیقه شیخ 17836 https://elc.gonbad.ac.ir/e17836
حقوق تطبیقی حمید میری 17835 https://elc.gonbad.ac.ir/e17835
حقوق بین المللی خصوصی صالح یمرلی 17834 https://elc.gonbad.ac.ir/e17834
اصول فقه 4 ابراهیم جوانمرد فرخانی 17833 https://elc.gonbad.ac.ir/e17833
ادبیات عرب 2 اویس محمدی 17832 https://elc.gonbad.ac.ir/e17832
مبانی اصول فقه تکتم قرائی 17831 https://elc.gonbad.ac.ir/e17831
زبان تخصصی 1 حمید میری 17830 https://elc.gonbad.ac.ir/e17830
اصول فقه 2 ابراهیم جوانمرد فرخانی 17829 https://elc.gonbad.ac.ir/e17829
فقه 4 ابراهیم جوانمرد فرخانی 17828 https://elc.gonbad.ac.ir/e17828
منطق حقوق مهدی قاسمی 17827 https://elc.gonbad.ac.ir/e17827
حقوق مدنی1 صالح یمرلی 17826 https://elc.gonbad.ac.ir/e17826
فقه 2 ابراهیم جوانمرد فرخانی 17825 https://elc.gonbad.ac.ir/e17825
فقه 6 ابراهیم جوانمرد فرخانی 17824 https://elc.gonbad.ac.ir/e17824
فقه تطبیقی جلال عراقی 17823 https://elc.gonbad.ac.ir/e17823
فقه 8 محمد منقوش 17822 https://elc.gonbad.ac.ir/e17822
زبان خارجه محمود رضا پردلان 17786 https://elc.gonbad.ac.ir/e17786
زبان خارجه سمانه پورمهدی 17785 https://elc.gonbad.ac.ir/e17785
زبان خارجه ابوذر مصطفی لو 17784 https://elc.gonbad.ac.ir/e17784
زبان خارجه بهارگل رجایی 17783 https://elc.gonbad.ac.ir/e17783
زبان خارجه بهناز کاغذلو 17782 https://elc.gonbad.ac.ir/e17782
پایان نامه   17736 https://elc.gonbad.ac.ir/e17736
تحقیق در دستور زبان فارسی حسین محمدی 17735 https://elc.gonbad.ac.ir/e17735
نظریه ها ونقد ادبی مریم رامین نیا 17734 https://elc.gonbad.ac.ir/e17734
تحقیق در شعر معاصر ایران مراد اسماعیلی 17733 https://elc.gonbad.ac.ir/e17733
متون نظم2- مثنوی مریم رامین نیا 17732 https://elc.gonbad.ac.ir/e17732
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی معصومه طالبی 17731 https://elc.gonbad.ac.ir/e17731
نظم5بخش2 حافظ2 حسین محمدی 17730 https://elc.gonbad.ac.ir/e17730
تاریخ ادیبات 3 مراد اسماعیلی 17729 https://elc.gonbad.ac.ir/e17729
نظریه های ادبی عارف دانیالی 17728 https://elc.gonbad.ac.ir/e17728
عربی4 زین العابدین فرامرزی 17727 https://elc.gonbad.ac.ir/e17727
نظم 3 بخش 2 شاعران حوزه ادبی عراق سعید مهری 17726 https://elc.gonbad.ac.ir/e17726
جریان شناسی شعر معاصر مریم رامین نیا 17725 https://elc.gonbad.ac.ir/e17725
مبانی عرفان و تصوف مراد اسماعیلی 17724 https://elc.gonbad.ac.ir/e17724
نظم5بخش5 صائب تبریزی مراد اسماعیلی 17723 https://elc.gonbad.ac.ir/e17723
تاثیرقرآن و حدیث در ادب پارسی زین العابدین فرامرزی 17722 https://elc.gonbad.ac.ir/e17722
نظم 5 بخش 1 اشعار سعدی لاچن علاقی 17721 https://elc.gonbad.ac.ir/e17721
مقدمات زبانشناسی حسین محمدی 17720 https://elc.gonbad.ac.ir/e17720
نثر4متون ادبی-عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد مونا علی مددی 17719 https://elc.gonbad.ac.ir/e17719
کارگاه ویراستاری1 سعید مهری 17718 https://elc.gonbad.ac.ir/e17718
زبان تخصصی 2 لاچن علاقی 17717 https://elc.gonbad.ac.ir/e17717
نظم 4 بخش 3 مثنوی معنوی 1 مریم رامین نیا 17716 https://elc.gonbad.ac.ir/e17716
مرجع شناسی و روش تحقیق سعید مهری 17715 https://elc.gonbad.ac.ir/e17715
نظم 2 بخش 1 شاهنامه 1 مریم رامین نیا 17714 https://elc.gonbad.ac.ir/e17714
متون منتخب نظم غنایی لاچن علاقی 17713 https://elc.gonbad.ac.ir/e17713
کارگاه مقاله نویسی سعید مهری 17712 https://elc.gonbad.ac.ir/e17712
نظم3بخش1شاعران حوزه ادبی خراسان حسین محمدی 17711 https://elc.gonbad.ac.ir/e17711
نظم 4 بخش 1 سنایی حسین محمدی 17710 https://elc.gonbad.ac.ir/e17710
نثر2متون ادبی-داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه معصومه طالبی 17709 https://elc.gonbad.ac.ir/e17709
تاریخ ادبیات 1 مراد اسماعیلی 17708 https://elc.gonbad.ac.ir/e17708
کلیات نقد ادبی مراد اسماعیلی 17707 https://elc.gonbad.ac.ir/e17707
سبک شناسی 1 (نظم) مونا علی مددی 17706 https://elc.gonbad.ac.ir/e17706
نظم 4 بخش 2 مثنوی های عطار مونا علی مددی 17705 https://elc.gonbad.ac.ir/e17705
عربی 6 زین العابدین فرامرزی 17704 https://elc.gonbad.ac.ir/e17704
زبان تخصصی 1 لاچن علاقی 17703 https://elc.gonbad.ac.ir/e17703
عربی2 قسمت دوم زین العابدین فرامرزی 17702 https://elc.gonbad.ac.ir/e17702
بلاغت 2 مونا علی مددی 17701 https://elc.gonbad.ac.ir/e17701
فارسی عمومی یداله حاجی حسینی 17700 https://elc.gonbad.ac.ir/e17700
فارسی عمومی محمود آرخی 17699 https://elc.gonbad.ac.ir/e17699
فارسی عمومی محمود آرخی 17698 https://elc.gonbad.ac.ir/e17698
فارسی عمومی فاطمه گیلانی 17697 https://elc.gonbad.ac.ir/e17697
فارسی عمومی فاطمه گیلانی 17696 https://elc.gonbad.ac.ir/e17696
فارسی عمومی یداله حاجی حسینی 17695 https://elc.gonbad.ac.ir/e17695
روانشناسی کودکان استثنایی سارا دازی 17694 https://elc.gonbad.ac.ir/e17694
روانشناسی دین حسن جعفری 17693 https://elc.gonbad.ac.ir/e17693
مبانی راهنمایی و مشاوره فاطمه بای 17692 https://elc.gonbad.ac.ir/e17692
انگیزش و هیجان فاطمه بای 17691 https://elc.gonbad.ac.ir/e17691
احساس و ادراک سکینه علی جان پور 17690 https://elc.gonbad.ac.ir/e17690
ناتوانی یادگیری سارا دازی 17689 https://elc.gonbad.ac.ir/e17689
نظریه ها-اصول وفنون مشاوره وروان درمانی فاطمه بای 17688 https://elc.gonbad.ac.ir/e17688
معرفت شناسی حسین گل چینی 17687 https://elc.gonbad.ac.ir/e17687
روان سنجی مهدی قزلسفلو 17686 https://elc.gonbad.ac.ir/e17686
آموزه های روانشناختی در حدیث 2 سید مهدی رحمتی 17685 https://elc.gonbad.ac.ir/e17685
روانشناسی جنسیت مژگان میرزا 17684 https://elc.gonbad.ac.ir/e17684
روانشناسی شخصیت مژگان میرزا 17683 https://elc.gonbad.ac.ir/e17683
روانشناسی شناختی فاطمه بای 17682 https://elc.gonbad.ac.ir/e17682
روانشناسی یادگیری مهدی قزلسفلو 17681 https://elc.gonbad.ac.ir/e17681
روانشناسی سالمندی علی حسینایی 17680 https://elc.gonbad.ac.ir/e17680
روانشناسی اجتماعی مژگان میرزا 17679 https://elc.gonbad.ac.ir/e17679
روانشناسی خانواده مژگان میرزا 17678 https://elc.gonbad.ac.ir/e17678
روانشناسی صنعتی وسازمانی مهدی قزلسفلو 17677 https://elc.gonbad.ac.ir/e17677
روانشناسی تحولی 1 مهدی قزلسفلو 17676 https://elc.gonbad.ac.ir/e17676
توانبخشی افراد بانیازهای خاص سارا دازی 17674 https://elc.gonbad.ac.ir/e17674
متون روانشناسی انگلیسی همراه سلیمی 17673 https://elc.gonbad.ac.ir/e17673
آمار استنباطی اسماعیل شیرازی 17672 https://elc.gonbad.ac.ir/e17672
آزمون های روان شناختی 2 مهدی قزلسفلو 17671 https://elc.gonbad.ac.ir/e17671
مباحث اساسی در روانشناسی 2 مژگان میرزا 17670 https://elc.gonbad.ac.ir/e17670
آسیب شناسی روانی 2 مژگان میرزا 17669 https://elc.gonbad.ac.ir/e17669
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن مهدی قزلسفلو 17667 https://elc.gonbad.ac.ir/e17667
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 18571 https://elc.gonbad.ac.ir/e18571
دانش خانواده و جمعیت ایوب سرایلو 18537 https://elc.gonbad.ac.ir/e18537
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 17781 https://elc.gonbad.ac.ir/e17781
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 17779 https://elc.gonbad.ac.ir/e17779
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17778 https://elc.gonbad.ac.ir/e17778
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17777 https://elc.gonbad.ac.ir/e17777
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17776 https://elc.gonbad.ac.ir/e17776
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17775 https://elc.gonbad.ac.ir/e17775
دانش خانواده و جمعیت طیبه علی اکبری 17774 https://elc.gonbad.ac.ir/e17774
دانش خانواده و جمعیت ایوب سرایلو 17773 https://elc.gonbad.ac.ir/e17773
دانش خانواده و جمعیت معصومه غریب 17772 https://elc.gonbad.ac.ir/e17772
دانش خانواده و جمعیت علیرضا صفری 17771 https://elc.gonbad.ac.ir/e17771
دانش خانواده و جمعیت شهربانو امانی 17769 https://elc.gonbad.ac.ir/e17769
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 17768 https://elc.gonbad.ac.ir/e17768
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 17767 https://elc.gonbad.ac.ir/e17767
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 17766 https://elc.gonbad.ac.ir/e17766
تاریخ تحلیلی اسلام سید حسن میرزایی 17765 https://elc.gonbad.ac.ir/e17765
تاریخ تحلیلی اسلام سید حسن میرزایی 17764 https://elc.gonbad.ac.ir/e17764
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 17763 https://elc.gonbad.ac.ir/e17763
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 17762 https://elc.gonbad.ac.ir/e17762
تفسیرموضوعی نهج البلاغه ابراهیم خمر 17761 https://elc.gonbad.ac.ir/e17761
اخلاق اسلامی طیبه علی اکبری 17760 https://elc.gonbad.ac.ir/e17760
اخلاق اسلامی ابراهیم خمر 17759 https://elc.gonbad.ac.ir/e17759
اخلاق اسلامی معصومه غریب 17758 https://elc.gonbad.ac.ir/e17758
اخلاق اسلامی علیرضا صفری 17757 https://elc.gonbad.ac.ir/e17757
اخلاق اسلامی معصومه غریب 17756 https://elc.gonbad.ac.ir/e17756
اندیشه اسلامی 2 علی نوری 17755 https://elc.gonbad.ac.ir/e17755
اندیشه اسلامی 2 علی نوری 17754 https://elc.gonbad.ac.ir/e17754
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 17753 https://elc.gonbad.ac.ir/e17753
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 17752 https://elc.gonbad.ac.ir/e17752
اندیشه اسلامی 2 رمضان پای برجای 17751 https://elc.gonbad.ac.ir/e17751
اندیشه اسلامی 2 رمضان پای برجای 17750 https://elc.gonbad.ac.ir/e17750
اندیشه اسلامی 2 رمضان پای برجای 17749 https://elc.gonbad.ac.ir/e17749
اندیشه اسلامی 2 رمضان پای برجای 17748 https://elc.gonbad.ac.ir/e17748
اندیشه اسلامی1 علی نوری 17747 https://elc.gonbad.ac.ir/e17747
اندیشه اسلامی1 علی نوری 17746 https://elc.gonbad.ac.ir/e17746
اندیشه اسلامی1 رمضان پای برجای 17745 https://elc.gonbad.ac.ir/e17745
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 17744 https://elc.gonbad.ac.ir/e17744
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 17743 https://elc.gonbad.ac.ir/e17743
تفسیرموضوعی قرآن سید جواد احمدی 17742 https://elc.gonbad.ac.ir/e17742
تفسیرموضوعی قرآن سید جواد احمدی 17741 https://elc.gonbad.ac.ir/e17741
تفسیرموضوعی نهج البلاغه مریم صالحی منش 17740 https://elc.gonbad.ac.ir/e17740
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 17739 https://elc.gonbad.ac.ir/e17739
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 17738 https://elc.gonbad.ac.ir/e17738
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 17737 https://elc.gonbad.ac.ir/e17737
کارآفرینی امینه زیوری 18084 https://elc.gonbad.ac.ir/e18084
کارآفرینی عیسی نیازی 18083 https://elc.gonbad.ac.ir/e18083
کارآفرینی امینه زیوری 18082 https://elc.gonbad.ac.ir/e18082
کارآفرینی رقیه یزدانی 18081 https://elc.gonbad.ac.ir/e18081
کارآفرینی زهرا الداغی 18080 https://elc.gonbad.ac.ir/e18080
کارآفرینی زهرا الداغی 18079 https://elc.gonbad.ac.ir/e18079
مهارتهای زندگی دانشجویی فاطمه بای 17666 https://elc.gonbad.ac.ir/e17666
مهارتهای زندگی دانشجویی شهره توفیقیان 17665 https://elc.gonbad.ac.ir/e17665
مهارتهای زندگی دانشجویی شهره توفیقیان 17664 https://elc.gonbad.ac.ir/e17664
مهارتهای زندگی دانشجویی مهدی قزلسفلو 17663 https://elc.gonbad.ac.ir/e17663