تاریخ ثبت: چهار شنبه, 27 فروردین,1399 12:06:58 ب.ظ

دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

* در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم انسانی (آقای عرب : 09111761815)

نام درس نام استاد   کد مشخصه آدرس کلاس
آزمون های روانشناختی 1 مهدی قزلسفلو 16741 http://elc.gonbad.ac.ir/e16741
آشنایی باصحیفه سجادیه ،ادعیه وزیارت ماثوره حامد خانی 16403 http://elc.gonbad.ac.ir/e16403
تاریخ تحلیلی اسلام صدیقه شیخ 16410 http://elc.gonbad.ac.ir/e16410
تاریخ تحلیلی اسلام 2 صدیقه شیخ 16394 http://elc.gonbad.ac.ir/e16394
تاریخ حدیث حامد خانی 16411 http://elc.gonbad.ac.ir/e16411
تاریخ زبان فارسی حسین محمدی 16712 http://elc.gonbad.ac.ir/e16712
تاریخ فلسفه اسلامی 3 فردین جمشیدی مهر 16568 http://elc.gonbad.ac.ir/e16568
تاریخ فلسفه غرب 1 حسین گل چینی 16524 http://elc.gonbad.ac.ir/e16524
تاریخ نقد ادبی قمرالدین بادیر دست 16772 http://elc.gonbad.ac.ir/e16772
تجارت بین الملل باقر ادبی فیروزجایی 16572 http://elc.gonbad.ac.ir/e16572
تحقیق در نثر معاصر ایران مریم رامین نیا 16725 http://elc.gonbad.ac.ir/e16725
تحلیل اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی علی کارشناسان 16876 http://elc.gonbad.ac.ir/e16876
آشنایی باضرب المثل های روسی صفورا قلعه بندی 16829 http://elc.gonbad.ac.ir/e16829
تحلیل محیط کسب و کار علی کارشناسان 17288 http://elc.gonbad.ac.ir/e17288
تدریس عملی (1) راهنمایی مجتبی رجبی 16810 http://elc.gonbad.ac.ir/e16810
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17232 http://elc.gonbad.ac.ir/e17232
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17234 http://elc.gonbad.ac.ir/e17234
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17235 http://elc.gonbad.ac.ir/e17235
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17237 http://elc.gonbad.ac.ir/e17237
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17241 http://elc.gonbad.ac.ir/e17241
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17239 http://elc.gonbad.ac.ir/e17239
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17243 http://elc.gonbad.ac.ir/e17243
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17245 http://elc.gonbad.ac.ir/e17245
آمادگی جسمانی (1) حمید رضا قزلسفلو 17252 http://elc.gonbad.ac.ir/e17252
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17247 http://elc.gonbad.ac.ir/e17247
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17249 http://elc.gonbad.ac.ir/e17249
ترجمه پیشرفته ازفارسی به روسی خسرو ترکاشوند 16820 http://elc.gonbad.ac.ir/e16820
ترجمه متون ادبی 2 احمدرضا رحیمی 16779 http://elc.gonbad.ac.ir/e16779
ترجمه متون ساده محمود رضا پردلان 16803 http://elc.gonbad.ac.ir/e16803
ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی خسرو ترکاشوند 16822 http://elc.gonbad.ac.ir/e16822
تعلیم و تربیت اسلامی علیرضا صفری 16393 http://elc.gonbad.ac.ir/e16393
تغذیه ورزشی وکنترل وزن یازگلدی نظری 17217 http://elc.gonbad.ac.ir/e17217
تفسیر ترتیبی قرآن 1 سید مهدی رحمتی 16550 http://elc.gonbad.ac.ir/e16550
تفسیر ترتیبی قرآن 3 سید مهدی رحمتی 16552 http://elc.gonbad.ac.ir/e16552
آمادگی جسمانی (1) الهام میرنیا 17253 http://elc.gonbad.ac.ir/e17253
تفسیر قرآن (آیات الاحکام) صدیقه شیخ 16547 http://elc.gonbad.ac.ir/e16547
تفسیر قرآن 1 صدیقه شیخ 16391 http://elc.gonbad.ac.ir/e16391
تفسیر موضوعی قرآن 2 مهدی درویشی 16549 http://elc.gonbad.ac.ir/e16549
تمرینات دستور 2 مینا مارزلو 16834 http://elc.gonbad.ac.ir/e16834
تمرینات دستور 4 مجید استیری 16828 http://elc.gonbad.ac.ir/e16828
تنیس روی میز 1 علی چورلی 17260 http://elc.gonbad.ac.ir/e17260
تنیس روی میز 1 مریم چراغی 17261 http://elc.gonbad.ac.ir/e17261
تهیه مطالب کمک آموزشی همراه سلیمی 16816 http://elc.gonbad.ac.ir/e16816
تهیه مطالب درسی راهنمایی مجتبی رجبی 16789 http://elc.gonbad.ac.ir/e16789
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مسعود خیر اندیش 16903 http://elc.gonbad.ac.ir/e16903
آمار کاربردی 1 عبدالسعید توماج 16912 http://elc.gonbad.ac.ir/e16912
توسعه فرصت های کارآفرینی مسعود خیر اندیش 17341 http://elc.gonbad.ac.ir/e17341
جریان شناسی  نثر معاصر ایران مریم رامین نیا 16704 http://elc.gonbad.ac.ir/e16704
جمله نویسی و مقدمات انشاء 2 مینا مارزلو 16840 http://elc.gonbad.ac.ir/e16840
حکمت اشراق 2 کاظم موسی خانی 16566 http://elc.gonbad.ac.ir/e16566
حکمت مشاء 2 کاظم موسی خانی 16556 http://elc.gonbad.ac.ir/e16556
حالتهای دستوری زبان روسی مجید استیری 16951 http://elc.gonbad.ac.ir/e16951
حرکات اصلاحی بهروز ایمری 17219 http://elc.gonbad.ac.ir/e17219
حرکت شناسی ورزشی علی چورلی 17218 http://elc.gonbad.ac.ir/e17218
حسابداری پیشرفته 1 وحید اسکو 16900 http://elc.gonbad.ac.ir/e16900
حسابداری پیشرفته 2 عبدالخالق خنکا 16906 http://elc.gonbad.ac.ir/e16906
آمار احتمالات اسماعیل شیرازی 16921 http://elc.gonbad.ac.ir/e16921
حسابداری پیشرفته 2 وحید اسکو 17303 http://elc.gonbad.ac.ir/e17303
حسابداری دولتی 2 حسن صابری 16922 http://elc.gonbad.ac.ir/e16922
حسابداری میانه هادی امینی 16918 http://elc.gonbad.ac.ir/e16918
حسابداری میانه 1 وحید اسکو 16904 http://elc.gonbad.ac.ir/e16904
حسابداری و حسابرسی دولتی عبدالخالق خنکا 16907 http://elc.gonbad.ac.ir/e16907
حقوق اساسی محمد منقوش 16400 http://elc.gonbad.ac.ir/e16400
حقوق بازرگانی محمد ترابی 16926 http://elc.gonbad.ac.ir/e16926
حقوق بین المللی عمومی مهدی قاسمی 16398 http://elc.gonbad.ac.ir/e16398
حقوق تجارت محمد ترابی 16859 http://elc.gonbad.ac.ir/e16859
حقوق تجارت محمد ترابی 16895 http://elc.gonbad.ac.ir/e16895
آمار برای اقتصاد 1 عبدالسعید توماج 16885 http://elc.gonbad.ac.ir/e16885
حقوق تجارت1 صالح یمرلی 16542 http://elc.gonbad.ac.ir/e16542
حقوق جزای اختصاصی 1 حامد عابدی فیروزجایی 16499 http://elc.gonbad.ac.ir/e16499
حقوق جزای اختصاصی 2 حامد عابدی فیروزجایی 16491 http://elc.gonbad.ac.ir/e16491
حقوق جزای عمومی 1 سید رحیم حسینی 16541 http://elc.gonbad.ac.ir/e16541
حقوق مدنی 2 حمید میری 16546 http://elc.gonbad.ac.ir/e16546
حقوق مدنی 4 حمید میری 16539 http://elc.gonbad.ac.ir/e16539
حقوق مدنی 5 صالح یمرلی 16397 http://elc.gonbad.ac.ir/e16397
حقوق مدنی 6 صالح یمرلی 16533 http://elc.gonbad.ac.ir/e16533
خواندن متون مطبوعاتی همراه سلیمی 16759 http://elc.gonbad.ac.ir/e16759
خواندن متون مطبوعاتی همراه سلیمی 16795 http://elc.gonbad.ac.ir/e16795
آمار توصیفی مهدی قزلسفلو 16738 http://elc.gonbad.ac.ir/e16738
خواندن و درک مفاهیم  1 صونا پورقاز 16761 http://elc.gonbad.ac.ir/e16761
خواندن و درک مفاهیم  1 صونا پورقاز 16801 http://elc.gonbad.ac.ir/e16801
خواندن و درک مفاهیم  3 بهارگل رجایی 16813 http://elc.gonbad.ac.ir/e16813
خواندن و درک مفهوم متن 2 خسرو ترکاشوند 16826 http://elc.gonbad.ac.ir/e16826
خواندن وترجمه متون اسلامی صفورا قلعه بندی 16823 http://elc.gonbad.ac.ir/e16823
خواندن وتفسیر متون ساده مینا مارزلو 16839 http://elc.gonbad.ac.ir/e16839
داستان کوتاه مسعود احمدی موسی آبادی 16765 http://elc.gonbad.ac.ir/e16765
در آمدی بر ادبیات 1 مسعود احمدی موسی آبادی 16770 http://elc.gonbad.ac.ir/e16770
درآمدی برادبیات1 مسعود احمدی موسی آبادی 16814 http://elc.gonbad.ac.ir/e16814
درایه الحدیث طیبه میرزایی 16401 http://elc.gonbad.ac.ir/e16401
آمار و کاربرد آن در مدیریت عیسی نیازی 16925 http://elc.gonbad.ac.ir/e16925
دستور زبان پیشرفته همراه سلیمی 16797 http://elc.gonbad.ac.ir/e16797
دستور زبان روسی 2 مینا مارزلو 16833 http://elc.gonbad.ac.ir/e16833
دستور زبان روسی 4 مجید استیری 16827 http://elc.gonbad.ac.ir/e16827
دستور زبان فارسی 1 حسین محمدی 16701 http://elc.gonbad.ac.ir/e16701
دستور زبان فارسی 2 حسین محمدی 16698 http://elc.gonbad.ac.ir/e16698
دستور نگارش 1 آیلر قاضیانی 16762 http://elc.gonbad.ac.ir/e16762
دستور نگارش 1 آیلر قاضیانی 16802 http://elc.gonbad.ac.ir/e16802
دو و میدانی (1) علیرضا قدیمی 17254 http://elc.gonbad.ac.ir/e17254
دو و میدانی (1) لیلا کارکن 17255 http://elc.gonbad.ac.ir/e17255
رابطه  قرآن و سنت سید مهدی رحمتی 16407 http://elc.gonbad.ac.ir/e16407
آمار و ریاضی در علوم ورزشی علی چورلی 17229 http://elc.gonbad.ac.ir/e17229
راهنمایی ومشاوره تحصیلی وشغلی مهدی قزلسفلو 17354 http://elc.gonbad.ac.ir/e17354
رشد حرکتی بهروز ایمری 17225 http://elc.gonbad.ac.ir/e17225
رمان قرن 20 احمدرضا رحیمی 16778 http://elc.gonbad.ac.ir/e16778
روانخوانی و تجوید مقدماتی مهدی درویشی 16554 http://elc.gonbad.ac.ir/e16554
روانشناسی کودکان استثنایی * در انتظار تکمیل  * 17318 http://elc.gonbad.ac.ir/e17318
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان حسن جعفری 16750 http://elc.gonbad.ac.ir/e16750
روانشناسی تجربی فاطمه بای 16746 http://elc.gonbad.ac.ir/e16746
روانشناسی تحولی 2 مهدی قزلسفلو 16756 http://elc.gonbad.ac.ir/e16756
روانشناسی تربیتی مژگان میرزا 16744 http://elc.gonbad.ac.ir/e16744
روانشناسی جنسیت مژگان میرزا 16749 http://elc.gonbad.ac.ir/e16749
آسیب شناسی اجتماعی مژگان میرزا 17344 http://elc.gonbad.ac.ir/e17344
آموزه های روانشناختی در قرآن 1 سید مهدی رحمتی 16742 http://elc.gonbad.ac.ir/e16742
روانشناسی سازمانی مهدی قزلسفلو 16891 http://elc.gonbad.ac.ir/e16891
روانشناسی سلامت * در انتظار تکمیل  * 16869 http://elc.gonbad.ac.ir/e16869
روانشناسی فیزیولوژیک سکینه علی جان پور 16751 http://elc.gonbad.ac.ir/e16751
روش تحقیق مهدی قزلسفلو 16757 http://elc.gonbad.ac.ir/e16757
روش تحقیق در کارآفرینی محسن محمدی خیاره 17286 http://elc.gonbad.ac.ir/e17286
روش تدریس زبان خارجی خدیجه آقائی 16767 http://elc.gonbad.ac.ir/e16767
روش ها وشیوه های تدبر در قرآن سید مهدی رحمتی 16503 http://elc.gonbad.ac.ir/e16503
روش های آموزش در تربیت بدنی و ورزش حمید رضا قزلسفلو 17221 http://elc.gonbad.ac.ir/e17221
روش های تحقیق و ماخذشناسی وحید اسکو 16898 http://elc.gonbad.ac.ir/e16898
روشهای تدریس مهارتهای زبان خدیجه آقائی 16811 http://elc.gonbad.ac.ir/e16811
آناتومی انسانی علی چورلی 17230 http://elc.gonbad.ac.ir/e17230
ریاضی کاربردی فاطمه طالشیان 16920 http://elc.gonbad.ac.ir/e16920
ریاضی کاربردی 1 فاطمه طالشیان 16894 http://elc.gonbad.ac.ir/e16894
ریاضیات پایه فاطمه طالشیان 16924 http://elc.gonbad.ac.ir/e16924
ریاضیات برای اقتصاد 1 فاطمه طالشیان 16887 http://elc.gonbad.ac.ir/e16887
زبان انگلیسی عمومی 2 عیسی محمدی نیا 16527 http://elc.gonbad.ac.ir/e16527
زبان تخصصی اویس محمدی 16509 http://elc.gonbad.ac.ir/e16509
زبان تخصصی 1 عارف دانیالی 16560 http://elc.gonbad.ac.ir/e16560
زبان تخصصی 1 هادی امینی 16897 http://elc.gonbad.ac.ir/e16897
زبان تخصصی 2 هادی امینی 16901 http://elc.gonbad.ac.ir/e16901
زبان تخصصی 2 حمید میری 16540 http://elc.gonbad.ac.ir/e16540
آواشناسی مجتبی رجبی 16758 http://elc.gonbad.ac.ir/e16758
زبان تخصصی3متون فلسفی عارف دانیالی 16523 http://elc.gonbad.ac.ir/e16523
زبان خارجه بهناز کاغذلو 16956 http://elc.gonbad.ac.ir/e16956
زبان خارجه همراه سلیمی 16957 http://elc.gonbad.ac.ir/e16957
زبان خارجه علی حاجی لری 16958 http://elc.gonbad.ac.ir/e16958
زبان خارجه علی حاجی لری 16959 http://elc.gonbad.ac.ir/e16959
زبان خارجه بهناز کاغذلو 16960 http://elc.gonbad.ac.ir/e16960
زبان خارجه قمرالدین بادیر دست 16961 http://elc.gonbad.ac.ir/e16961
زبان خارجه بهناز کاغذلو 16962 http://elc.gonbad.ac.ir/e16962
زبان خارجه بهارگل رجایی 16963 http://elc.gonbad.ac.ir/e16963
زبان خارجه علی حاجی لری 16964 http://elc.gonbad.ac.ir/e16964
آواشناسی مجتبی رجبی 16792 http://elc.gonbad.ac.ir/e16792
زبان خارجه علی حاجی لری 16966 http://elc.gonbad.ac.ir/e16966
زبان دوم - فرانسه 2 سیده زهرا خدادادی 16788 http://elc.gonbad.ac.ir/e16788
زبان قرآن حامد خانی 16404 http://elc.gonbad.ac.ir/e16404
ژیمناستیک (1) سید حمید رضا رفعتی 17256 http://elc.gonbad.ac.ir/e17256
ژیمناستیک (1) پرنیا صفایی 17257 http://elc.gonbad.ac.ir/e17257
سبک شناسی 2 نثر مونا علی مددی 16729 http://elc.gonbad.ac.ir/e16729
سخنرانی ومناظره1 سویتلانا حاجی موسائی 16835 http://elc.gonbad.ac.ir/e16835
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار   17298 http://elc.gonbad.ac.ir/e17298
سنجش و ارزیابی خدیجه آقائی 16815 http://elc.gonbad.ac.ir/e16815
سیر آرا و عقاید اسلامی مونا علی مددی 16726 http://elc.gonbad.ac.ir/e16726
آیین دادرسی کیفری حامد عابدی فیروزجایی 16536 http://elc.gonbad.ac.ir/e16536
سیر اندیشه های اقتصادی:متفکرین اسلامی و غربی باقر ادبی فیروزجایی 16884 http://elc.gonbad.ac.ir/e16884
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 احمد قلی 16776 http://elc.gonbad.ac.ir/e16776
شناخت نهج البلاغه طیبه میرزایی 16408 http://elc.gonbad.ac.ir/e16408
شیوه های اصلاح وتغییر رفتار مهدی قزلسفلو 16870 http://elc.gonbad.ac.ir/e16870
صرف کاربردی 1 اویس محمدی 16414 http://elc.gonbad.ac.ir/e16414
طراحی و تدوین طرح کسب و کار هادی امینی - عبدالخالق خنکا 17290 http://elc.gonbad.ac.ir/e17290
عربی 1 (قسمت اول قواعد و متون) زین العابدین فرامرزی 16696 http://elc.gonbad.ac.ir/e16696
عربی 3 زین العابدین فرامرزی 16710 http://elc.gonbad.ac.ir/e16710
عربی 5 زین العابدین فرامرزی 16697 http://elc.gonbad.ac.ir/e16697
عرفان نظری 1 وحید مناجاتی 16383 http://elc.gonbad.ac.ir/e16383
آیین دادرسی مدنی 2 صالح یمرلی 16396 http://elc.gonbad.ac.ir/e16396
عروض و قافیه سعید مهری 16721 http://elc.gonbad.ac.ir/e16721
علوم بلاغی وزیبایی شناختی قرآن2 مهدی فرامرزی 16548 http://elc.gonbad.ac.ir/e16548
علوم قرآن اکرم معصومی 16392 http://elc.gonbad.ac.ir/e16392
علوم قرآن 4 اکرم معصومی 16409 http://elc.gonbad.ac.ir/e16409
علوم قرآنی 2 (اعجاز،تحریف ناپذیری) مهدی فرامرزی 16553 http://elc.gonbad.ac.ir/e16553
فارسی عمومی لاچن علاقی 16968 http://elc.gonbad.ac.ir/e16968
فارسی عمومی * در انتظار تکمیل  * 16969 http://elc.gonbad.ac.ir/e16969
فارسی عمومی * در انتظار تکمیل  * 16970 http://elc.gonbad.ac.ir/e16970
فارسی عمومی بهزاد آرخی 16973 http://elc.gonbad.ac.ir/e16973
فارسی عمومی بهزاد آرخی 16974 http://elc.gonbad.ac.ir/e16974
آیین دادرسی مدنی 2 حمید میری 16497 http://elc.gonbad.ac.ir/e16497
فارسی عمومی سعید مهری 16975 http://elc.gonbad.ac.ir/e16975
فارسی عمومی یداله حاجی حسینی 16977 http://elc.gonbad.ac.ir/e16977
فارسی عمومی یداله حاجی حسینی 16978 http://elc.gonbad.ac.ir/e16978
فعالیت های موزون (1) خواهران عطیه قلی زاده 17265 http://elc.gonbad.ac.ir/e17265
فقه 1 (4واحدی) ابراهیم جوانمرد فرخانی 16402 http://elc.gonbad.ac.ir/e16402
فقه 3 (4واحدی) ابراهیم جوانمرد فرخانی 16545 http://elc.gonbad.ac.ir/e16545
فقه 5 ابراهیم جوانمرد فرخانی 16492 http://elc.gonbad.ac.ir/e16492
فقه 7 ابراهیم جوانمرد فرخانی 16490 http://elc.gonbad.ac.ir/e16490
فقه 8 محمد منقوش 17370 http://elc.gonbad.ac.ir/e17370
فقه الحدیث 3 مهدی فرامرزی 16551 http://elc.gonbad.ac.ir/e16551
آیین نگارش متون علمی اویس محمدی 16506 http://elc.gonbad.ac.ir/e16506
فقه الحدیث1 مهدی فرامرزی 16531 http://elc.gonbad.ac.ir/e16531
فقه تطبیقی جلال عراقی 17371 http://elc.gonbad.ac.ir/e17371
فقه2 محمد منقوش 16385 http://elc.gonbad.ac.ir/e16385
فلسفه اسلامی حسین گل چینی 16754 http://elc.gonbad.ac.ir/e16754
فلسفه اسلامی 1 حسن جعفری 16571 http://elc.gonbad.ac.ir/e16571
فلسفه اسلامی 2 فردین جمشیدی مهر 16525 http://elc.gonbad.ac.ir/e16525
فلسفه اسلامی 4 فردین جمشیدی مهر 16567 http://elc.gonbad.ac.ir/e16567
فلسفه اسلامی 6 حسن جعفری 16565 http://elc.gonbad.ac.ir/e16565
فلسفه تاریخ عارف دانیالی 16381 http://elc.gonbad.ac.ir/e16381
فلسفه علم وحید مناجاتی 16382 http://elc.gonbad.ac.ir/e16382
آیین نگارش و ویرایش 1 سعید مهری 16709 http://elc.gonbad.ac.ir/e16709
فلسفه علم روانشناسی حسن جعفری 16748 http://elc.gonbad.ac.ir/e16748
فلسفه معاصر عارف دانیالی 16559 http://elc.gonbad.ac.ir/e16559
فوتبال 1 علی چورلی 17258 http://elc.gonbad.ac.ir/e17258
فوتسال (1) مریم چراغی 17259 http://elc.gonbad.ac.ir/e17259
فیزیولوژی اعصاب و غدد سکینه علی جان پور 16752 http://elc.gonbad.ac.ir/e16752
قرائت و ترجمه متون تخصصی 1 زین العابدین فرامرزی 16508 http://elc.gonbad.ac.ir/e16508
قصص انبیادرقرآن وعهدین صدیقه شیخ 16405 http://elc.gonbad.ac.ir/e16405
قواعد فقه جزایی تکتم قرائی 16488 http://elc.gonbad.ac.ir/e16488
قواعد فقه مدنی تکتم قرائی 16493 http://elc.gonbad.ac.ir/e16493
قواعد فقهی اقتصادی قاسم رجبی 16878 http://elc.gonbad.ac.ir/e16878
اخلاق حرفه ای سارا دازی 17355 http://elc.gonbad.ac.ir/e17355
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 1 مهدی فرامرزی 16532 http://elc.gonbad.ac.ir/e16532
کاربرد نرم افزار های رایانه ای در حسابداری میثم شجاعی 17300 http://elc.gonbad.ac.ir/e17300
کارتحقیقی 1 حمید میری 16395 http://elc.gonbad.ac.ir/e16395
کارورزی ورزش های پایه حمید رضا قزلسفلو 17320 http://elc.gonbad.ac.ir/e17320
کارورزی ورزش های پایه بهروز ایمری 17321 http://elc.gonbad.ac.ir/e17321
کارورزی ورزش های پایه علی چورلی 17322 http://elc.gonbad.ac.ir/e17322
کشتی(1) برادران منصور خندان 17264 http://elc.gonbad.ac.ir/e17264
کلام 1 حسین گل چینی 16526 http://elc.gonbad.ac.ir/e16526
کلام 3 صدیقه شیخ 16561 http://elc.gonbad.ac.ir/e16561
کلام جدید 2 حسین گل چینی 16558 http://elc.gonbad.ac.ir/e16558
آسیب شناسی روانی 1 مژگان میرزا 16739 http://elc.gonbad.ac.ir/e16739
ادبیات امریکا مسعود احمدی موسی آبادی 16764 http://elc.gonbad.ac.ir/e16764
کلام1 عیسی محمدی نیا 16543 http://elc.gonbad.ac.ir/e16543
کلیات اقتصاد سید رضا مظهری 16858 http://elc.gonbad.ac.ir/e16858
کلیات زبانشناسی 2 مجتبی رجبی 16766 http://elc.gonbad.ac.ir/e16766
کلیات زبانشناسی 2 مجتبی رجبی 16809 http://elc.gonbad.ac.ir/e16809
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی تکتم قرائی 16530 http://elc.gonbad.ac.ir/e16530
کنترل های داخلی ونظام راهبری شرکتی ابوالفضل مومنی 16893 http://elc.gonbad.ac.ir/e16893
گفت شنود 1 فرزانه شکی 16760 http://elc.gonbad.ac.ir/e16760
گفت شنود 1 فرزانه شکی 16798 http://elc.gonbad.ac.ir/e16798
گفت شنود 3 فرزانه شکی 16799 http://elc.gonbad.ac.ir/e16799
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 سویتلانا حاجی موسائی 16837 http://elc.gonbad.ac.ir/e16837
ادبیات عامیانه مراد اسماعیلی 16722 http://elc.gonbad.ac.ir/e16722
مکتب های ادبی عارف دانیالی 16714 http://elc.gonbad.ac.ir/e16714
مکتب های ادبی صفورا قلعه بندی 16830 http://elc.gonbad.ac.ir/e16830
ماخذشناسی تفاسیر قرآن حامد خانی 16406 http://elc.gonbad.ac.ir/e16406
مالی 2 عبدالخالق خنکا 16905 http://elc.gonbad.ac.ir/e16905
مالیاتی 1 احمد نعیمی 16908 http://elc.gonbad.ac.ir/e16908
مالیه عمومی گل جمال نظری قوجق 17302 http://elc.gonbad.ac.ir/e17302
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت گل جمال نظری قوجق 16909 http://elc.gonbad.ac.ir/e16909
مباحث اساسی روانشناسی 1 مژگان میرزا 16740 http://elc.gonbad.ac.ir/e16740
مباحث جاری در حسابداری ابوالفضل مومنی 16899 http://elc.gonbad.ac.ir/e16899
مبانی کارآفرینی واشتغال زایی ورزشی ناصر بای 17224 http://elc.gonbad.ac.ir/e17224
ادبیات عرب 1 (4 واحدی) اویس محمدی 16544 http://elc.gonbad.ac.ir/e16544
مبانی استعداد یابی ورزشی حمید رضا قزلسفلو 17215 http://elc.gonbad.ac.ir/e17215
مبانی جامعه شناسی فاطمه بای 16743 http://elc.gonbad.ac.ir/e16743
مبانی حسابداری بخش عمومی محمد نوروزی 17306 http://elc.gonbad.ac.ir/e17306
مبانی حستابداری مدیریت محمد نوروزی 17307 http://elc.gonbad.ac.ir/e17307
مبانی راهنمایی و مشاوره فاطمه بای 16747 http://elc.gonbad.ac.ir/e16747
مبانی مدیریت علی چورلی 17214 http://elc.gonbad.ac.ir/e17214
مبانی و  فلسفه  تربیت بدنی و ورزش ناصر بای 17231 http://elc.gonbad.ac.ir/e17231
متون تخصصی مطالعات قرآن وحدیث به زبان انگلیسی زین العابدین فرامرزی 16507 http://elc.gonbad.ac.ir/e16507
متون خارجی در علوم ورزشی (زبان تخصصی) بهروز ایمری 17227 http://elc.gonbad.ac.ir/e17227
متون روانشناسی انگلیسی 2 بهارگل رجایی 16755 http://elc.gonbad.ac.ir/e16755
ادبیات عرب 3 صرف و نحوکاربردی ام البنین قزلسفلو 16562 http://elc.gonbad.ac.ir/e16562
متون فلسفه عربی جدید اویس محمدی 16564 http://elc.gonbad.ac.ir/e16564
متون منتخب نثر ادبی لاچن علاقی 16728 http://elc.gonbad.ac.ir/e16728
متون منتخب نثرادبی-داستانی لاچن علاقی 16730 http://elc.gonbad.ac.ir/e16730
متون نثر 2جهانگشا ومرزبان نامه مراد اسماعیلی 16716 http://elc.gonbad.ac.ir/e16716
متون نثر1- کشف المحجوب و رساله قشیریه مراد اسماعیلی 16723 http://elc.gonbad.ac.ir/e16723
متون نظم 1شاهنامه مریم رامین نیا 16720 http://elc.gonbad.ac.ir/e16720
متون نظم 3خاقانی ونظامی مونا علی مددی 16719 http://elc.gonbad.ac.ir/e16719
متون نظم ونثر عربی زین العابدین فرامرزی 16706 http://elc.gonbad.ac.ir/e16706
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی علی چورلی 17213 http://elc.gonbad.ac.ir/e17213
مدیریت تولید عبدالاحد شیخ 17301 http://elc.gonbad.ac.ir/e17301
ادبیات فارسی 1 یداله حاجی حسینی 16528 http://elc.gonbad.ac.ir/e16528
مدیریت سرمایه گذاری ابوالفضل مومنی 17305 http://elc.gonbad.ac.ir/e17305
مدیریت مالی 1 کریم قالمق 16889 http://elc.gonbad.ac.ir/e16889
مدیریت مالی 2 عبدالخالق خنکا 16910 http://elc.gonbad.ac.ir/e16910
مدیریت مالی 2 * در انتظار تکمیل  * 16919 http://elc.gonbad.ac.ir/e16919
مدیریت مالی اسلامی کریم قالمق 16857 http://elc.gonbad.ac.ir/e16857
مزیت رقابتی ملی/منطقه ای محسن محمدی خیاره 17343 http://elc.gonbad.ac.ir/e17343
مطالعات زبانی در متن ادبی حسین محمدی 16724 http://elc.gonbad.ac.ir/e16724
معنا شناسی 2 اویس محمدی 16505 http://elc.gonbad.ac.ir/e16505
مقدمات بیومکانیک ورزشی یازگلدی نظری 17223 http://elc.gonbad.ac.ir/e17223
مقدمات روانشناسی ورزشی هادی تقی زاده 17216 http://elc.gonbad.ac.ir/e17216
ادله اثبات دعوی صالح یمرلی 16535 http://elc.gonbad.ac.ir/e16535
مقدمات زبان روسی خسرو ترکاشوند 16955 http://elc.gonbad.ac.ir/e16955
مقدمات مکانیک حرکت انسان علی چورلی 17222 http://elc.gonbad.ac.ir/e17222
مقدمه ای بر نحو زبان روسی صفورا قلعه بندی 16831 http://elc.gonbad.ac.ir/e16831
مقدمه علم حقوق حمید میری 16502 http://elc.gonbad.ac.ir/e16502
منطق 1 کاظم موسی خانی 16563 http://elc.gonbad.ac.ir/e16563
منطق 3 حسین گل چینی 16557 http://elc.gonbad.ac.ir/e16557
منطق ریاضی کاظم موسی خانی 16555 http://elc.gonbad.ac.ir/e16555
مهارت خواندن پایه خسرو ترکاشوند 16954 http://elc.gonbad.ac.ir/e16954
مهارت های آموزش و ترویج قرآن اکرم معصومی 16510 http://elc.gonbad.ac.ir/e16510
مهارتهای گفتاری ونوشتاری خسرو ترکاشوند 16953 http://elc.gonbad.ac.ir/e16953
ارزیابی طرح های اقتصادی باقر ادبی فیروزجایی 16886 http://elc.gonbad.ac.ir/e16886
مهارتهای نوشتاری مجید استیری 16952 http://elc.gonbad.ac.ir/e16952
نگارش 1 مجید استیری 16821 http://elc.gonbad.ac.ir/e16821
نگارش پیشرفته مسعود احمدی موسی آبادی 16775 http://elc.gonbad.ac.ir/e16775
نامه نگاری سمانه پورمهدی 16819 http://elc.gonbad.ac.ir/e16819
نامه نگاری روسی مجید استیری 16832 http://elc.gonbad.ac.ir/e16832
نثر 1 تاریخ بیهقی مراد اسماعیلی 16700 http://elc.gonbad.ac.ir/e16700
نثر3-متون ادبی-تعلیمی با تاکیدبرگلستان حسین محمدی 16718 http://elc.gonbad.ac.ir/e16718
نثر5متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح سعید مهری 16708 http://elc.gonbad.ac.ir/e16708
نحو کاربردی 1 حسن خلف 16511 http://elc.gonbad.ac.ir/e16511
نظارت و ارزشیابی توسعه علی کارشناسان 17323 http://elc.gonbad.ac.ir/e17323
اساطیر یونان و روم احمدرضا رحیمی 16781 http://elc.gonbad.ac.ir/e16781
نظام های اقتصادی سید رضا مظهری 16861 http://elc.gonbad.ac.ir/e16861
نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد سید رضا مظهری 16574 http://elc.gonbad.ac.ir/e16574
نظم 1 پیشگامان نظم فارسی لاچن علاقی 16695 http://elc.gonbad.ac.ir/e16695
نظم 2 بخش 3 (سی قصیده از ناصر خسرو) مریم رامین نیا 16731 http://elc.gonbad.ac.ir/e16731
نظم 3 بخش 1 (خاقانی) مونا علی مددی 16711 http://elc.gonbad.ac.ir/e16711
نظم 3 بخش 3 (نظامی) لاچن علاقی 16705 http://elc.gonbad.ac.ir/e16705
نظم 4 بخش 4 مثنوی معنوی 2 مریم رامین نیا 16717 http://elc.gonbad.ac.ir/e16717
نظم2بخش2شاهنامه2 مریم رامین نیا 16715 http://elc.gonbad.ac.ir/e16715
نمایشنامه صفورا قلعه بندی 16825 http://elc.gonbad.ac.ir/e16825
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس قمرالدین بادیر دست 16773 http://elc.gonbad.ac.ir/e16773
اشنایی با تاریخ وفرهنگ روسیه 1 سویتلانا حاجی موسائی 17330 http://elc.gonbad.ac.ir/e17330
نمونه های شعر ساده ابوذر مصطفی لو 16786 http://elc.gonbad.ac.ir/e16786
نمونه های شعرساده ابوذر مصطفی لو 16818 http://elc.gonbad.ac.ir/e16818
نمونه های نثر ساده سمانه پورمهدی 16787 http://elc.gonbad.ac.ir/e16787
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17233 http://elc.gonbad.ac.ir/e17233
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17236 http://elc.gonbad.ac.ir/e17236
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17238 http://elc.gonbad.ac.ir/e17238
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17240 http://elc.gonbad.ac.ir/e17240
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17242 http://elc.gonbad.ac.ir/e17242
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17244 http://elc.gonbad.ac.ir/e17244
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17246 http://elc.gonbad.ac.ir/e17246
اصول حسابداری 1 هادی امینی 16875 http://elc.gonbad.ac.ir/e16875
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17248 http://elc.gonbad.ac.ir/e17248
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17250 http://elc.gonbad.ac.ir/e17250
ورزش ها وبازی های بومی وسنتی حمید رضا قزلسفلو 17270 http://elc.gonbad.ac.ir/e17270
ورزش ها وبازی های بومی وسنتی سلیمه ممشلی 17348 http://elc.gonbad.ac.ir/e17348
ورزش های آبی نجات غریق حمید رضا قزلسفلو 17271 http://elc.gonbad.ac.ir/e17271
ورزش های آبی نجات غریق مریم قلیچ زاده 17272 http://elc.gonbad.ac.ir/e17272
ورزش های جسمی-ذهنی(یوگا-پیلاتس) سید سعید ضیائی 17266 http://elc.gonbad.ac.ir/e17266
ورزش های جسمی-ذهنی(یوگا-پیلاتس) قربان سلطان طاهری طاهری اینچه برون 17267 http://elc.gonbad.ac.ir/e17267
هندبال (1) بهروز ایمری 17268 http://elc.gonbad.ac.ir/e17268
هندبال (1) مریم قلیچ زاده 17269 http://elc.gonbad.ac.ir/e17269
آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان مژگان میرزا 16868 http://elc.gonbad.ac.ir/e16868
اصول حسابداری 1 هادی امینی 16902 http://elc.gonbad.ac.ir/e16902
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی مهدی درویشی 16529 http://elc.gonbad.ac.ir/e16529
اخلاق اسلامی معصومه غریب 17144 http://elc.gonbad.ac.ir/e17144
اخلاق اسلامی معصومه غریب 17147 http://elc.gonbad.ac.ir/e17147
اخلاق اسلامی علیرضا صفری 17149 http://elc.gonbad.ac.ir/e17149
اخلاق اسلامی علیرضا صفری 17151 http://elc.gonbad.ac.ir/e17151
اخلاق اسلامی ابراهیم خمر 17182 http://elc.gonbad.ac.ir/e17182
اخلاق اسلامی طیبه علی اکبری 17183 http://elc.gonbad.ac.ir/e17183
اندیشه اسلامی 2 رمضان پای برجای 17158 http://elc.gonbad.ac.ir/e17158
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 17176 http://elc.gonbad.ac.ir/e17176
اندیشه اسلامی 2 علی نوری 17177 http://elc.gonbad.ac.ir/e17177
اصول حسابداری 1 هادی امینی 16915 http://elc.gonbad.ac.ir/e16915
اندیشه اسلامی 2 علی نوری 17180 http://elc.gonbad.ac.ir/e17180
اندیشه اسلامی1 رمضان پای برجای 17145 http://elc.gonbad.ac.ir/e17145
اندیشه اسلامی1 رمضان پای برجای 17148 http://elc.gonbad.ac.ir/e17148
اندیشه اسلامی1 رمضان پای برجای 17155 http://elc.gonbad.ac.ir/e17155
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 17163 http://elc.gonbad.ac.ir/e17163
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 17166 http://elc.gonbad.ac.ir/e17166
اندیشه اسلامی1 علی نوری 17171 http://elc.gonbad.ac.ir/e17171
اندیشه اسلامی1 علی نوری 17173 http://elc.gonbad.ac.ir/e17173
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 17179 http://elc.gonbad.ac.ir/e17179
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17162 http://elc.gonbad.ac.ir/e17162
اصول حسابداری 3 ابوالفضل مومنی 16916 http://elc.gonbad.ac.ir/e16916
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17165 http://elc.gonbad.ac.ir/e17165
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17168 http://elc.gonbad.ac.ir/e17168
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 17178 http://elc.gonbad.ac.ir/e17178
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 17181 http://elc.gonbad.ac.ir/e17181
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 17184 http://elc.gonbad.ac.ir/e17184
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 17153 http://elc.gonbad.ac.ir/e17153
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 17161 http://elc.gonbad.ac.ir/e17161
تاریخ تحلیلی اسلام یدالله سپهری 17169 http://elc.gonbad.ac.ir/e17169
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 17170 http://elc.gonbad.ac.ir/e17170
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 17172 http://elc.gonbad.ac.ir/e17172
اصول حسابرسی 2 عبدالخالق خنکا 17304 http://elc.gonbad.ac.ir/e17304
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 17174 http://elc.gonbad.ac.ir/e17174
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 17143 http://elc.gonbad.ac.ir/e17143
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 17146 http://elc.gonbad.ac.ir/e17146
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 17150 http://elc.gonbad.ac.ir/e17150
تفسیرموضوعی قرآن سید جواد احمدی 17164 http://elc.gonbad.ac.ir/e17164
تفسیرموضوعی قرآن سید جواد احمدی 17167 http://elc.gonbad.ac.ir/e17167
تفسیرموضوعی نهج البلاغه مریم صالحی منش 17159 http://elc.gonbad.ac.ir/e17159
تفسیرموضوعی نهج البلاغه ابراهیم خمر 17175 http://elc.gonbad.ac.ir/e17175
دانش خانواده و جمعیت ایوب سرایلو 17152 http://elc.gonbad.ac.ir/e17152
دانش خانواده و جمعیت معصومه غریب 17154 http://elc.gonbad.ac.ir/e17154
اصول روانشناسی بالینی مژگان میرزا 16866 http://elc.gonbad.ac.ir/e16866
اصول علم اقتصاد 1 (خرد) * در انتظار تکمیل  * 16896 http://elc.gonbad.ac.ir/e16896
اصول علم اقتصاد 1 (خرد) گل جمال نظری قوجق 16917 http://elc.gonbad.ac.ir/e16917
اصول فقه 1 جلال عراقی 16569 http://elc.gonbad.ac.ir/e16569
اصول فقه 1 (4واحدی) ابراهیم جوانمرد فرخانی 16399 http://elc.gonbad.ac.ir/e16399
اصول فقه 3 ابراهیم جوانمرد فرخانی 16538 http://elc.gonbad.ac.ir/e16538
آسیب شناسی ورزشی بهروز ایمری 17220 http://elc.gonbad.ac.ir/e17220
اصول فقه3 جلال عراقی 16570 http://elc.gonbad.ac.ir/e16570
اصول و روش تحقیق احمدرضا رحیمی 16782 http://elc.gonbad.ac.ir/e16782
اصول و روش ترجمه محمود رضا پردلان 16763 http://elc.gonbad.ac.ir/e16763
اصول و روش ترجمه محمود رضا پردلان 16812 http://elc.gonbad.ac.ir/e16812
اصول و روش ترجمه خسرو ترکاشوند 16838 http://elc.gonbad.ac.ir/e16838
اصول و فلسفه آموزش و پرورش مجتبی رجبی 16794 http://elc.gonbad.ac.ir/e16794
اصول و مقدمات تفسیر سید حسن میرزایی 16413 http://elc.gonbad.ac.ir/e16413
اقتصاد گردشگری ومیراث فرهنگی گل جمال نظری قوجق 16880 http://elc.gonbad.ac.ir/e16880
اقتصاد کشاورزی مسعود خیر اندیش 16575 http://elc.gonbad.ac.ir/e16575
اقتصاد کشاورزی مسعود خیر اندیش 16873 http://elc.gonbad.ac.ir/e16873
آشنایی با آثار ادبی روسی 2 صفورا قلعه بندی 16824 http://elc.gonbad.ac.ir/e16824
اقتصاد کلان 2 (3واحدی) سید رضا مظهری 16573 http://elc.gonbad.ac.ir/e16573
اقتصاد ایران (1) : کلیات و تاریخ اقتصادی صاحبه مسعودی 16877 http://elc.gonbad.ac.ir/e16877
اقتصاد ایران 3:برنامه ریزی وبودجه کمال سعادتی 16881 http://elc.gonbad.ac.ir/e16881
اقتصاد بخشی عمومی 1 محسن محمدی خیاره 16879 http://elc.gonbad.ac.ir/e16879
اقتصاد خرد 2 (3واحدی) علی کارشناسان 16888 http://elc.gonbad.ac.ir/e16888
اقتصاد دولت اسلامی(حدود فعالیت)3 محسن محمدی خیاره 16856 http://elc.gonbad.ac.ir/e16856
اقتصاد سنجی 1 محسن محمدی خیاره 16860 http://elc.gonbad.ac.ir/e16860
اقتصاد مدیریت محسن محمدی خیاره 16872 http://elc.gonbad.ac.ir/e16872
اقتصاد مدیریت سید رضا مظهری 17289 http://elc.gonbad.ac.ir/e17289
اقتصاد منابع طبیعی کمال سعادتی 16874 http://elc.gonbad.ac.ir/e16874
آشنایی با علوم قرآنی سعید مهری 16713 http://elc.gonbad.ac.ir/e16713
اقتصاد نهادی صاحبه مسعودی 16883 http://elc.gonbad.ac.ir/e16883
ایمنی و بهداشت در ورزش حمید رضا قزلسفلو 17226 http://elc.gonbad.ac.ir/e17226
بازار سرمایه اسلامی باقر ادبی فیروزجایی 16855 http://elc.gonbad.ac.ir/e16855
بدمینتون 1 حمید رضا قزلسفلو 17228 http://elc.gonbad.ac.ir/e17228
بدمینتون 1 زهرا شوشتری 17251 http://elc.gonbad.ac.ir/e17251
بررسی کتابهای درسی راهنمایی مجتبی رجبی 16791 http://elc.gonbad.ac.ir/e16791
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 محمود رضا پردلان 16768 http://elc.gonbad.ac.ir/e16768
برنامه ریزی یکپارچه توسعه ملی/بخشی/منطقه ای/محلی سید رضا مظهری 17342 http://elc.gonbad.ac.ir/e17342
بسکتبال(1) بهروز ایمری 17262 http://elc.gonbad.ac.ir/e17262
بسکتبال(1) فرزانه غلامی 17263 http://elc.gonbad.ac.ir/e17263
آشنایی با فقه اقتصادی قاسم رجبی 16882 http://elc.gonbad.ac.ir/e16882
بلاغت 1 (معانی) مونا علی مددی 16703 http://elc.gonbad.ac.ir/e16703
بلاغت کاربردی مونا علی مددی 16727 http://elc.gonbad.ac.ir/e16727
بها یابی 1 هادی امینی 16911 http://elc.gonbad.ac.ir/e16911
بهداشت روان فاطمه بای 17332 http://elc.gonbad.ac.ir/e17332
بیان شفاهی داستان مسعود احمدی موسی آبادی 16783 http://elc.gonbad.ac.ir/e16783
بیان شفاهی داستان 1 مسعود احمدی موسی آبادی 16817 http://elc.gonbad.ac.ir/e16817
بیان شفاهی داستان 3 سویتلانا حاجی موسائی 16836 http://elc.gonbad.ac.ir/e16836
پژوهش عملیاتی 2 نعمت اله تقی نژاد 17299 http://elc.gonbad.ac.ir/e17299
پژوهشهای علمی وانفرادی در روانشناسی * در انتظار تکمیل  * 16871 http://elc.gonbad.ac.ir/e16871
پایان نامه * در انتظار تکمیل  * 16707 http://elc.gonbad.ac.ir/e16707
آشنایی با فن ترجمه محمود رضا پردلان 16702 http://elc.gonbad.ac.ir/e16702
پایان نامه * در انتظار تکمیل  * 17291 http://elc.gonbad.ac.ir/e17291
پروژه مالی 2 * در انتظار تکمیل  * 17297 http://elc.gonbad.ac.ir/e17297
پول ارز و بانکداری محسن محمدی خیاره 16892 http://elc.gonbad.ac.ir/e16892
پول ارز و بانکداری باقر ادبی فیروزجایی 16923 http://elc.gonbad.ac.ir/e16923
پویایی گروه مهدی قزلسفلو 16745 http://elc.gonbad.ac.ir/e16745
تئوری های کارآفرینی مسعود خیر اندیش 17287 http://elc.gonbad.ac.ir/e17287
تاریخ کتابت قرآن و قرائات سید حسن میرزایی 16412 http://elc.gonbad.ac.ir/e16412
تاریخ ادبیات 4 مراد اسماعیلی 16699 http://elc.gonbad.ac.ir/e16699
تاریخ ادیان عارف دانیالی 16521 http://elc.gonbad.ac.ir/e16521
تاریخ ادیبات 2 مراد اسماعیلی 16732 http://elc.gonbad.ac.ir/e16732
دانش خانواده و جمعیت شهربانو امانی 17156 http://elc.gonbad.ac.ir/e17156
دانش خانواده و جمعیت معصومه غریب 17157 http://elc.gonbad.ac.ir/e17157
دانش خانواده و جمعیت علیرضا صفری 17160 http://elc.gonbad.ac.ir/e17160
کارآفرینی رقیه یزدانی 17363 http://elc.gonbad.ac.ir/e17363
کارآفرینی امینه زیوری 17364 http://elc.gonbad.ac.ir/e17364
کارآفرینی عیسی نیازی 17365 http://elc.gonbad.ac.ir/e17365
مهارتهای زندگی دانشجویی سارا دازی 16733 http://elc.gonbad.ac.ir/e16733
مهارتهای زندگی دانشجویی مهدی قزلسفلو 16734 http://elc.gonbad.ac.ir/e16734
مهارتهای زندگی دانشجویی سارا دازی 16735 http://elc.gonbad.ac.ir/e16735
مهارتهای زندگی دانشجویی شهره توفیقیان 16736 http://elc.gonbad.ac.ir/e16736
مهارتهای زندگی دانشجویی فاطمه بای 16737 http://elc.gonbad.ac.ir/e16737
اصول حسابداری 1 عبدالخالق خنکا 17494 http://elc.gonbad.ac.ir/e17494
اصول حسابداری 1 محمد نوروزی 17482 http://elc.gonbad.ac.ir/e17482
اقتصاد خرد علی کارشناسان 17486 http://elc.gonbad.ac.ir/e17486
روانشناسی کار شهره توفیقیان 17496 http://elc.gonbad.ac.ir/e17496
ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت محسن فرمانی 17495 http://elc.gonbad.ac.ir/e17495
ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت محسن فرمانی 17485 http://elc.gonbad.ac.ir/e17485
کامپیوتر وکاربرد آن درمدیریت مهدی علی بگلی 17497 http://elc.gonbad.ac.ir/e17497
مبانی کارآفرینی مسعود خیر اندیش 17484 http://elc.gonbad.ac.ir/e17484
مبانی سازمان مدیریت عبدالغنی رستگار 17498 http://elc.gonbad.ac.ir/e17498
مبانی سازمان و مدیریت عبدالغنی رستگار 17483 http://elc.gonbad.ac.ir/e17483
تاریخ تحلیلی نوروزی 17548 http://elc.gonbad.ac.ir/e17548
زبان خارجه پورقاز 17546 http://elc.gonbad.ac.ir/e17546
فارسی عمومی گیلانی 17564 http://elc.gonbad.ac.ir/e17564
تفسیر نهج البلاغه صالحی منش 17549 http://elc.gonbad.ac.ir/e17549
اندیشه 1 پابرجای 17550 http://elc.gonbad.ac.ir/e17550
اندیشه 1 نوری 17551 http://elc.gonbad.ac.ir/e17551
مهارت توفیقیان 17565 http://elc.gonbad.ac.ir/e17565
مهارت دازی 17566 http://elc.gonbad.ac.ir/e17566