تاریخ ثبت: پنجشنبه, 01 مهر,1400 10:00:00 ق.ظ

دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی - نیمسال اول 1400

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

* در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم انسانی (آقای عرب : 09111761815)

 

 

نام درس نام استاد کد مشخصه آدرس کلاس مجازی
روش های آموزش در تربیت بدنی و ورزش حمید رضا قزلسفلو 19295 http://elc.gonbad.ac.ir/e19295
آناتومی انسانی بهروز ایمری 19296 http://elc.gonbad.ac.ir/e19296
فعالیت بدنی وتندرستی منصوره کریمی 19297 http://elc.gonbad.ac.ir/e19297
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی علی چورلی 19298 http://elc.gonbad.ac.ir/e19298
روش تحقیق در علوم ورزشی حمید رضا قزلسفلو 19299 http://elc.gonbad.ac.ir/e19299
آمار و ریاضی در علوم ورزشی علی چورلی 19300 http://elc.gonbad.ac.ir/e19300
مقدمات بیومکانیک ورزشی یازگلدی نظری 19301 http://elc.gonbad.ac.ir/e19301
اصول وروش شناسی تمرین عابدین خسروی 19303 http://elc.gonbad.ac.ir/e19303
مدیریت سازمان های ورزشی علی چورلی 19304 http://elc.gonbad.ac.ir/e19304
متون خارجی در علوم ورزشی (زبان تخصصی) بهروز ایمری 19305 http://elc.gonbad.ac.ir/e19305
ایمنی و بهداشت در ورزش حمید رضا قزلسفلو 19306 http://elc.gonbad.ac.ir/e19306
رشد حرکتی بهروز ایمری 19307 http://elc.gonbad.ac.ir/e19307
مبانی و  فلسفه  تربیت بدنی و ورزش ناصر بای 19308 http://elc.gonbad.ac.ir/e19308
مقدمات روانشناسی ورزشی حمید رضا قزلسفلو 19309 http://elc.gonbad.ac.ir/e19309
مقدمات مکانیک حرکت انسان عابدین خسروی 19310 http://elc.gonbad.ac.ir/e19310
مبانی مدیریت علی چورلی 19311 http://elc.gonbad.ac.ir/e19311
حرکت شناسی ورزشی علی چورلی 19312 http://elc.gonbad.ac.ir/e19312
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 19313 http://elc.gonbad.ac.ir/e19313
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 19317 http://elc.gonbad.ac.ir/e19317
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 19318 http://elc.gonbad.ac.ir/e19318
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 19319 http://elc.gonbad.ac.ir/e19319
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 19320 http://elc.gonbad.ac.ir/e19320
انقلاب اسلامی حوریه سادات معصوم 19321 http://elc.gonbad.ac.ir/e19321
اندیشه اسلامی1 حسن سرایلو 19322 http://elc.gonbad.ac.ir/e19322
اندیشه اسلامی1 حسن سرایلو 19323 http://elc.gonbad.ac.ir/e19323
اندیشه اسلامی1 حمزه سالارنیاء 19324 http://elc.gonbad.ac.ir/e19324
اندیشه اسلامی1 حمزه سالارنیاء 19325 http://elc.gonbad.ac.ir/e19325
اندیشه اسلامی1 علی نوری 19326 http://elc.gonbad.ac.ir/e19326
اندیشه اسلامی1 حمزه سالارنیاء 19327 http://elc.gonbad.ac.ir/e19327
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 19328 http://elc.gonbad.ac.ir/e19328
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 19329 http://elc.gonbad.ac.ir/e19329
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 19330 http://elc.gonbad.ac.ir/e19330
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 19331 http://elc.gonbad.ac.ir/e19331
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 19332 http://elc.gonbad.ac.ir/e19332
تفسیرموضوعی قرآن سید جواد احمدی 19333 http://elc.gonbad.ac.ir/e19333
تفسیرموضوعی نهج البلاغه مریم صالحی منش 19334 http://elc.gonbad.ac.ir/e19334
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 19337 http://elc.gonbad.ac.ir/e19337
تفسیرموضوعی قرآن قاسم رجبی 19338 http://elc.gonbad.ac.ir/e19338
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 19339 http://elc.gonbad.ac.ir/e19339
اخلاق اسلامی طیبه علی اکبری 19345 http://elc.gonbad.ac.ir/e19345
اخلاق اسلامی طیبه علی اکبری 19346 http://elc.gonbad.ac.ir/e19346
اخلاق اسلامی علیرضا صفری 19347 http://elc.gonbad.ac.ir/e19347
اخلاق اسلامی معصومه غریب 19348 http://elc.gonbad.ac.ir/e19348
اخلاق اسلامی ابراهیم خمر 19349 http://elc.gonbad.ac.ir/e19349
اخلاق اسلامی معصومه غریب 19350 http://elc.gonbad.ac.ir/e19350
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 19351 http://elc.gonbad.ac.ir/e19351
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 19352 http://elc.gonbad.ac.ir/e19352
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 19353 http://elc.gonbad.ac.ir/e19353
اندیشه اسلامی 2 علی نوری 19354 http://elc.gonbad.ac.ir/e19354
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 19355 http://elc.gonbad.ac.ir/e19355
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 19356 http://elc.gonbad.ac.ir/e19356
تاریخ تحلیلی اسلام یدالله سپهری 19357 http://elc.gonbad.ac.ir/e19357
تاریخ تحلیلی اسلام سید محمدرضا میرعرب رضی 19358 http://elc.gonbad.ac.ir/e19358
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 19359 http://elc.gonbad.ac.ir/e19359
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 19360 http://elc.gonbad.ac.ir/e19360
اخلاق اسلامی ابراهیم خمر 19361 http://elc.gonbad.ac.ir/e19361
قواعد فقه جزایی تکتم قرائی 19363 http://elc.gonbad.ac.ir/e19363
فقه 7 ابراهیم جوانمرد فرخانی 19364 http://elc.gonbad.ac.ir/e19364
حقوق مدنی 6 صالح یمرلی 19365 http://elc.gonbad.ac.ir/e19365
فقه 5 ابراهیم جوانمرد فرخانی 19366 http://elc.gonbad.ac.ir/e19366
قواعد فقه مدنی تکتم قرائی 19367 http://elc.gonbad.ac.ir/e19367
حقوق جزای اختصاصی 1 حامد عابدی فیروزجایی 19368 http://elc.gonbad.ac.ir/e19368
حقوق بین المللی عمومی مهدی قاسمی 19369 http://elc.gonbad.ac.ir/e19369
ادبیات عرب 1 (4 واحدی) اویس محمدی 19370 http://elc.gonbad.ac.ir/e19370
مقدمه علم حقوق صالح یمرلی 19371 http://elc.gonbad.ac.ir/e19371
زبان انگلیسی عمومی 1 عیسی محمدی نیا 19372 http://elc.gonbad.ac.ir/e19372
حقوق اداری مهدی قاسمی 19373 http://elc.gonbad.ac.ir/e19373
اصول فقه 3 ابراهیم جوانمرد فرخانی 19374 http://elc.gonbad.ac.ir/e19374
ادله اثبات دعوی حمید میری 19375 http://elc.gonbad.ac.ir/e19375
کارتحقیقی 1 صالح یمرلی 19376 http://elc.gonbad.ac.ir/e19376
حقوق مدنی 2 صالح یمرلی 19377 http://elc.gonbad.ac.ir/e19377
درایه الحدیث اکرم معصومی 19378 http://elc.gonbad.ac.ir/e19378
فقه 1 (4واحدی) ابراهیم جوانمرد فرخانی 19379 http://elc.gonbad.ac.ir/e19379
کارتحقیقی 2 حمید میری 19380 http://elc.gonbad.ac.ir/e19380
حقوق کار بهروز کم 19381 http://elc.gonbad.ac.ir/e19381
فقه تطبیقی علیرضا صفری 19382 http://elc.gonbad.ac.ir/e19382
حقوق ثبت احمد لگزایی 19383 http://elc.gonbad.ac.ir/e19383
حقوق مدنی 4 حمید میری 19384 http://elc.gonbad.ac.ir/e19384
اصول فقه 1 (4واحدی) ابراهیم جوانمرد فرخانی 19385 http://elc.gonbad.ac.ir/e19385
حقوق جزای عمومی 1 صالح یمرلی 19386 http://elc.gonbad.ac.ir/e19386
کلام1 کاظم موسی خانی 19387 http://elc.gonbad.ac.ir/e19387
فقه 8 محمد منقوش 19388 http://elc.gonbad.ac.ir/e19388
تاریخ تحلیلی اسلام 2 صدیقه شیخ 19389 http://elc.gonbad.ac.ir/e19389
فقه 3 (4واحدی) ابراهیم جوانمرد فرخانی 19390 http://elc.gonbad.ac.ir/e19390
زبان تخصصی 2 حمید میری 19391 http://elc.gonbad.ac.ir/e19391
تفسیر قرآن (آیات الاحکام) صدیقه شیخ 19392 http://elc.gonbad.ac.ir/e19392
حقوق مدنی 5 حمید میری 19393 http://elc.gonbad.ac.ir/e19393
آیین دادرسی مدنی 2 حمید میری 19394 http://elc.gonbad.ac.ir/e19394
حقوق تجارت1 صالح یمرلی 19395 http://elc.gonbad.ac.ir/e19395
حقوق اساسی مهدی قاسمی 19396 http://elc.gonbad.ac.ir/e19396
آشنایی باصحیفه سجادیه ،ادعیه وزیارت ماثوره کوثر السادات آقاپور 19398 http://elc.gonbad.ac.ir/e19398
معنا شناسی 2 اویس محمدی 19399 http://elc.gonbad.ac.ir/e19399
فقه الحدیث 3 مهدی فرامرزی 19400 http://elc.gonbad.ac.ir/e19400
ماخذشناسی تفاسیر قرآن معصومه هلاکو 19401 http://elc.gonbad.ac.ir/e19401
آیین نگارش متون علمی حسین محمدی 19402 http://elc.gonbad.ac.ir/e19402
شناخت نهج البلاغه معصومه هلاکو 19403 http://elc.gonbad.ac.ir/e19403
فقه الحدیث1 مهدی فرامرزی 19404 http://elc.gonbad.ac.ir/e19404
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی تکتم قرائی 19405 http://elc.gonbad.ac.ir/e19405
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 1 مهدی فرامرزی 19406 http://elc.gonbad.ac.ir/e19406
تاریخ کتابت قرآن و قرائات مهدی فرامرزی 19407 http://elc.gonbad.ac.ir/e19407
تفسیر ترتیبی قرآن 3 سید مهدی رحمتی 19408 http://elc.gonbad.ac.ir/e19408
قصص انبیادرقرآن وعهدین صدیقه شیخ 19409 http://elc.gonbad.ac.ir/e19409
رابطه  قرآن و سنت سید مهدی رحمتی 19410 http://elc.gonbad.ac.ir/e19410
تاریخ تحلیلی اسلام صدیقه شیخ 19411 http://elc.gonbad.ac.ir/e19411
اصول و مقدمات تفسیر سید مهدی رحمتی 19412 http://elc.gonbad.ac.ir/e19412
صرف کاربردی 1 اویس محمدی 19413 http://elc.gonbad.ac.ir/e19413
تفسیر موضوعی قرآن 2 مهدی درویشی 19414 http://elc.gonbad.ac.ir/e19414
زبان قرآن مهدی درویشی 19415 http://elc.gonbad.ac.ir/e19415
تاریخ حدیث کوثر السادات آقاپور 19416 http://elc.gonbad.ac.ir/e19416
علوم بلاغی وزیبایی شناختی قرآن2 زین العابدین فرامرزی 19417 http://elc.gonbad.ac.ir/e19417
متون تخصصی مطالعات قرآن وحدیث به زبان انگلیسی زین العابدین فرامرزی 19418 http://elc.gonbad.ac.ir/e19418
تفسیر ترتیبی قرآن 1 سید مهدی رحمتی 19419 http://elc.gonbad.ac.ir/e19419
قرائت و ترجمه متون تخصصی 1 زین العابدین فرامرزی 19420 http://elc.gonbad.ac.ir/e19420
زبان تخصصی اویس محمدی 19421 http://elc.gonbad.ac.ir/e19421
نحو کاربردی 1 ام البنین قزلسفلو 19422 http://elc.gonbad.ac.ir/e19422
علوم قرآن 4 اکرم معصومی 19423 http://elc.gonbad.ac.ir/e19423
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی مهدی درویشی 19424 http://elc.gonbad.ac.ir/e19424
علوم قرآن2 سید مهدی رحمتی 19425 http://elc.gonbad.ac.ir/e19425
مهارت های آموزش و ترویج قرآن اکرم معصومی 19426 http://elc.gonbad.ac.ir/e19426
روانخوانی و تجوید مقدماتی مهدی درویشی 19427 http://elc.gonbad.ac.ir/e19427
فلسفه اسلامی 6 فردین جمشیدی مهر 19428 http://elc.gonbad.ac.ir/e19428
منطق ریاضی کاظم موسی خانی 19429 http://elc.gonbad.ac.ir/e19429
فلسفه تاریخ عارف دانیالی 19430 http://elc.gonbad.ac.ir/e19430
متون فلسفه عربی جدید اویس محمدی 19431 http://elc.gonbad.ac.ir/e19431
فلسفه اسلامی 4 فردین جمشیدی مهر 19432 http://elc.gonbad.ac.ir/e19432
عرفان نظری 1 کاظم موسی خانی 19433 http://elc.gonbad.ac.ir/e19433
علوم قرآن اکرم معصومی 19434 http://elc.gonbad.ac.ir/e19434
تعلیم و تربیت اسلامی علیرضا صفری 19435 http://elc.gonbad.ac.ir/e19435
کلام 3 حسین گل چینی 19436 http://elc.gonbad.ac.ir/e19436
زبان تخصصی3متون فلسفی عارف دانیالی 19437 http://elc.gonbad.ac.ir/e19437
تاریخ ادیان عارف دانیالی 19438 http://elc.gonbad.ac.ir/e19438
فلسفه اسلامی 2 فردین جمشیدی مهر 19439 http://elc.gonbad.ac.ir/e19439
تاریخ فلسفه غرب 2 حسین گل چینی 19440 http://elc.gonbad.ac.ir/e19440
کلام 1 حسین گل چینی 19441 http://elc.gonbad.ac.ir/e19441
اصول فقه3 حسن جعفری 19442 http://elc.gonbad.ac.ir/e19442
حکمت مشاء 2 کاظم موسی خانی 19443 http://elc.gonbad.ac.ir/e19443
منطق 3 حسین گل چینی 19444 http://elc.gonbad.ac.ir/e19444
کلام جدید 2 حسین گل چینی 19445 http://elc.gonbad.ac.ir/e19445
زبان تخصصی 1 عارف دانیالی 19446 http://elc.gonbad.ac.ir/e19446
فلسفه علم عارف دانیالی 19447 http://elc.gonbad.ac.ir/e19447
فقه2 محمد منقوش 19448 http://elc.gonbad.ac.ir/e19448
منطق 1 کاظم موسی خانی 19449 http://elc.gonbad.ac.ir/e19449
ادبیات عرب 1 صرف و نحو اویس محمدی 19450 http://elc.gonbad.ac.ir/e19450
تفسیر قرآن 1 صدیقه شیخ 19451 http://elc.gonbad.ac.ir/e19451
حکمت اشراق 2 کاظم موسی خانی 19452 http://elc.gonbad.ac.ir/e19452
اصول فقه 1 حسن جعفری 19453 http://elc.gonbad.ac.ir/e19453
تاریخ فلسفه اسلامی 3 فردین جمشیدی مهر 19454 http://elc.gonbad.ac.ir/e19454
ادبیات عرب 3 صرف و نحوکاربردی زین العابدین فرامرزی 19455 http://elc.gonbad.ac.ir/e19455
تئوری های کارآفرینی مسعود خیر اندیش 19456 http://elc.gonbad.ac.ir/e19456
پایان نامه   19457 http://elc.gonbad.ac.ir/e19457
روش تحقیق در کارآفرینی محسن محمدی خیاره 19458 http://elc.gonbad.ac.ir/e19458
اقتصاد مدیریت سید رضا مظهری 19459 http://elc.gonbad.ac.ir/e19459
تحلیل محیط کسب و کار علی کارشناسان 19460 http://elc.gonbad.ac.ir/e19460
برنامه ریزی یکپارچه توسعه ملی/بخشی/منطقه ای/محلی سید رضا مظهری 19461 http://elc.gonbad.ac.ir/e19461
توسعه فرصت های کارآفرینی مسعود خیر اندیش 19462 http://elc.gonbad.ac.ir/e19462
مزیت رقابتی ملی/منطقه ای محسن محمدی خیاره 19463 http://elc.gonbad.ac.ir/e19463
نظارت و ارزشیابی توسعه باقر ادبی فیروزجایی 19464 http://elc.gonbad.ac.ir/e19464
خواندن متون مطبوعاتی احمدرضا رحیمی 19675 http://elc.gonbad.ac.ir/e19675
نامه نگاری فرزانه شکی 19701 http://elc.gonbad.ac.ir/e19701
نگارش پیشرفته فرزانه شکی 19702 http://elc.gonbad.ac.ir/e19702
داستان کوتاه مسعود احمدی موسی آبادی 19703 http://elc.gonbad.ac.ir/e19703
بیان شفاهی داستان مسعود احمدی موسی آبادی 19705 http://elc.gonbad.ac.ir/e19705
نمونه های شعر ساده قمرالدین بادیر دست 19706 http://elc.gonbad.ac.ir/e19706
تهیه مطالب کمک آموزشی همراه سلیمی 19708 http://elc.gonbad.ac.ir/e19708
نمونه های نثر ساده احمدرضا رحیمی 19712 http://elc.gonbad.ac.ir/e19712
دستور زبان پیشرفته آیلر قاضیانی 19713 http://elc.gonbad.ac.ir/e19713
آواشناسی مجتبی رجبی 19714 http://elc.gonbad.ac.ir/e19714
کلیات زبانشناسی 2 مجتبی رجبی 19715 http://elc.gonbad.ac.ir/e19715
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 احمد قلی 19716 http://elc.gonbad.ac.ir/e19716
روش تدریس زبان خارجی خدیجه آقائی 19745 http://elc.gonbad.ac.ir/e19745
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس احمد قلی 19747 http://elc.gonbad.ac.ir/e19747
نمونه های شعرساده قمرالدین بادیر دست 19748 http://elc.gonbad.ac.ir/e19748
دستور نگارش 1 آیلر قاضیانی 19749 http://elc.gonbad.ac.ir/e19749
بررسی کتابهای درسی راهنمایی مجتبی رجبی 19750 http://elc.gonbad.ac.ir/e19750
تهیه مطالب درسی راهنمایی مجتبی رجبی 19751 http://elc.gonbad.ac.ir/e19751
اصول و روش ترجمه محمود رضا پردلان 19754 http://elc.gonbad.ac.ir/e19754
ادبیات امریکا مسعود احمدی موسی آبادی 19757 http://elc.gonbad.ac.ir/e19757
خواندن و درک مفاهیم  1 صونا پورقاز 19760 http://elc.gonbad.ac.ir/e19760
ترجمه متون ادبی 2 محمود رضا پردلان 19807 http://elc.gonbad.ac.ir/e19807
ترجمه متون ساده محمود رضا پردلان 19813 http://elc.gonbad.ac.ir/e19813
روشهای تدریس مهارتهای زبان کیانا ژاله 19824 http://elc.gonbad.ac.ir/e19824
اصول و فلسفه آموزش و پرورش عارف دانیالی 19827 http://elc.gonbad.ac.ir/e19827
در آمدی بر ادبیات 1 مسعود احمدی موسی آبادی 19830 http://elc.gonbad.ac.ir/e19830
تاریخ نقد ادبی قمرالدین بادیر دست 19832 http://elc.gonbad.ac.ir/e19832
رمان قرن 20 قمرالدین بادیر دست 19833 http://elc.gonbad.ac.ir/e19833
اساطیر یونان و روم احمدرضا رحیمی 19834 http://elc.gonbad.ac.ir/e19834
خواندن متون مطبوعاتی احمدرضا رحیمی 19835 http://elc.gonbad.ac.ir/e19835
خواندن و درک مفاهیم  3 بهارگل رجایی 19836 http://elc.gonbad.ac.ir/e19836
روانشناسی تربیتی بهارگل رجایی 19837 http://elc.gonbad.ac.ir/e19837
گفت شنود 1 ابوذر مصطفی لو 19838 http://elc.gonbad.ac.ir/e19838
گفت شنود 3 ابوذر مصطفی لو 19839 http://elc.gonbad.ac.ir/e19839
زبان دوم - فرانسه 2 سیده زهرا خدادادی 19840 http://elc.gonbad.ac.ir/e19840
درآمدی برادبیات1 مسعود احمدی موسی آبادی 19841 http://elc.gonbad.ac.ir/e19841
بیان شفاهی داستان 1 مسعود احمدی موسی آبادی 19872 http://elc.gonbad.ac.ir/e19872
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 احمد قلی 19874 http://elc.gonbad.ac.ir/e19874
حالتهای دستوری زبان روسی مجید استیری 19916 http://elc.gonbad.ac.ir/e19916
مهارتهای نوشتاری مجید استیری 19917 http://elc.gonbad.ac.ir/e19917
اصول حسابداری 1 هادی امینی 19956 http://elc.gonbad.ac.ir/e19956
ریاضیات برای اقتصاد 1 بهناز  داودی 19957 http://elc.gonbad.ac.ir/e19957
کلیات اقتصاد سید رضا مظهری 19958 http://elc.gonbad.ac.ir/e19958
آمار برای اقتصاد 1 فاطمه حبیبی نوده 19959 http://elc.gonbad.ac.ir/e19959
اقتصاد خرد 2 (3واحدی) علی کارشناسان 19960 http://elc.gonbad.ac.ir/e19960
اقتصاد کلان 2 (3واحدی) سید رضا مظهری 19961 http://elc.gonbad.ac.ir/e19961
آشنایی با فقه اقتصادی جلال عراقی 19962 http://elc.gonbad.ac.ir/e19962
اقتصاد سنجی 1 محسن محمدی خیاره 19963 http://elc.gonbad.ac.ir/e19963
اقتصاد مدیریت محسن محمدی خیاره 19964 http://elc.gonbad.ac.ir/e19964
سیر اندیشه های اقتصادی:متفکرین اسلامی و غربی گل جمال نظری قوجق 19965 http://elc.gonbad.ac.ir/e19965
اقتصاد بخشی عمومی 1 محسن محمدی خیاره 19966 http://elc.gonbad.ac.ir/e19966
اقتصاد ایران (1) : کلیات و تاریخ اقتصادی علی کارشناسان 19967 http://elc.gonbad.ac.ir/e19967
تجارت بین الملل باقر ادبی فیروزجایی 19968 http://elc.gonbad.ac.ir/e19968
اقتصاد کشاورزی مسعود خیر اندیش 19969 http://elc.gonbad.ac.ir/e19969
نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد سید رضا مظهری 19970 http://elc.gonbad.ac.ir/e19970
اقتصاد نهادی علی کارشناسان 19971 http://elc.gonbad.ac.ir/e19971
بازار سرمایه اسلامی عطا  تکه 19972 http://elc.gonbad.ac.ir/e19972
ارزیابی اقتصادی طرح ها باقر ادبی فیروزجایی 19973 http://elc.gonbad.ac.ir/e19973
نظام های اقتصادی سید رضا مظهری 19974 http://elc.gonbad.ac.ir/e19974
اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست محسن محمدی خیاره 19975 http://elc.gonbad.ac.ir/e19975
اقتصاد گردشگری ومیراث فرهنگی صاحبه مسعودی 19976 http://elc.gonbad.ac.ir/e19976
اقتصاد ایران 3:برنامه ریزی وبودجه کمال سعادتی 19977 http://elc.gonbad.ac.ir/e19977
فارسی عمومی لاچن علاقی 19978 http://elc.gonbad.ac.ir/e19978
فارسی عمومی مونا علی مددی 19979 http://elc.gonbad.ac.ir/e19979
فارسی عمومی فاطمه گیلانی 19980 http://elc.gonbad.ac.ir/e19980
فارسی عمومی محمود آرخی 19981 http://elc.gonbad.ac.ir/e19981
فارسی عمومی محمود آرخی 19982 http://elc.gonbad.ac.ir/e19982
فارسی عمومی مونا علی مددی 19983 http://elc.gonbad.ac.ir/e19983
فارسی عمومی فاطمه گیلانی 19984 http://elc.gonbad.ac.ir/e19984
فارسی عمومی سعید مهری 19985 http://elc.gonbad.ac.ir/e19985
فارسی عمومی یداله حاجی حسینی 19986 http://elc.gonbad.ac.ir/e19986
مهارتهای زندگی دانشجویی شهره توفیقیان 19987 http://elc.gonbad.ac.ir/e19987
مهارتهای زندگی دانشجویی فاطمه بای 19988 http://elc.gonbad.ac.ir/e19988
مهارتهای زندگی دانشجویی شهره توفیقیان 19989 http://elc.gonbad.ac.ir/e19989
مهارتهای زندگی دانشجویی فاطمه بای 19990 http://elc.gonbad.ac.ir/e19990
مهارتهای زندگی دانشجویی سارا دازی 19991 http://elc.gonbad.ac.ir/e19991
آمار توصیفی مهدی قزلسفلو 19992 http://elc.gonbad.ac.ir/e19992
آسیب شناسی روانی 1 مژگان میرزا 19993 http://elc.gonbad.ac.ir/e19993
مباحث اساسی روانشناسی 1 مژگان میرزا 19994 http://elc.gonbad.ac.ir/e19994
آزمون های روانشناختی 1 مهدی قزلسفلو 19995 http://elc.gonbad.ac.ir/e19995
مبانی جامعه شناسی فاطمه بای 19996 http://elc.gonbad.ac.ir/e19996
پویایی گروه مهدی قزلسفلو 19997 http://elc.gonbad.ac.ir/e19997
مهارتهای زندگی دانشجویی فاطمه بای 19998 http://elc.gonbad.ac.ir/e19998
روانشناسی تربیتی مژگان میرزا 19999 http://elc.gonbad.ac.ir/e19999
دستور زبان روسی 4 مجید استیری 20001 http://elc.gonbad.ac.ir/e20001
صفات وجملات معلوم ومجهول مجید استیری 20002 http://elc.gonbad.ac.ir/e20002
نمودهای فعلی مجید استیری 20003 http://elc.gonbad.ac.ir/e20003
تمرینات دستور 4 مجید استیری 20004 http://elc.gonbad.ac.ir/e20004
ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی خسرو ترکاشوند 20005 http://elc.gonbad.ac.ir/e20005
مهارت خواندن پایه خسرو ترکاشوند 20006 http://elc.gonbad.ac.ir/e20006
مهارتهای گفتاری وشنیداری خسرو ترکاشوند 20007 http://elc.gonbad.ac.ir/e20007
خواندن ودرک مفهوم متون پیشرفته خسرو ترکاشوند 20008 http://elc.gonbad.ac.ir/e20008
ترجمه پیشرفته ازفارسی به روسی خسرو ترکاشوند 20009 http://elc.gonbad.ac.ir/e20009
مقدمات زبان روسی خسرو ترکاشوند 20010 http://elc.gonbad.ac.ir/e20010
مکتب های ادبی صفورا قلعه بندی 20011 http://elc.gonbad.ac.ir/e20011
نامه نگاری روسی صفورا قلعه بندی 20012 http://elc.gonbad.ac.ir/e20012
مقدمه ای بر نحو زبان روسی صفورا قلعه بندی 20013 http://elc.gonbad.ac.ir/e20013
آشنایی با آثار ادبی روسی 2 صفورا قلعه بندی 20014 http://elc.gonbad.ac.ir/e20014
آشنایی باضرب المثل های روسی صفورا قلعه بندی 20015 http://elc.gonbad.ac.ir/e20015
نگارش 1 طاهره  قمرپور 20016 http://elc.gonbad.ac.ir/e20016
خواندن وتفسیر متون ساده طاهره  قمرپور 20017 http://elc.gonbad.ac.ir/e20017
نگارش ساده طاهره  قمرپور 20018 http://elc.gonbad.ac.ir/e20018
خواندن وترجمه متون اسلامی طاهره  قمرپور 20019 http://elc.gonbad.ac.ir/e20019
نمایشنامه طاهره  قمرپور 20020 http://elc.gonbad.ac.ir/e20020
بیان شفاهی داستان 3 سویتلانا حاجی موسائی 20021 http://elc.gonbad.ac.ir/e20021
بیان شفاهی داستان 2 سویتلانا حاجی موسائی 20023 http://elc.gonbad.ac.ir/e20023
گفت وشنود پیشرفته سویتلانا حاجی موسائی 20024 http://elc.gonbad.ac.ir/e20024
سخنرانی ومناظره1 سویتلانا حاجی موسائی 20025 http://elc.gonbad.ac.ir/e20025
آواشناسی مجتبی رجبی 20065 http://elc.gonbad.ac.ir/e20065
کلیات زبانشناسی 2 مجتبی رجبی 20066 http://elc.gonbad.ac.ir/e20066
زبان خارجه کیانا ژاله 20385 http://elc.gonbad.ac.ir/e20385
زبان خارجه حسام الدین آغشته 20070 http://elc.gonbad.ac.ir/e20070
زبان خارجه همراه سلیمی 20071 http://elc.gonbad.ac.ir/e20071
زبان خارجه سمانه پورمهدی 20072 http://elc.gonbad.ac.ir/e20072
زبان خارجه سمانه پورمهدی 20073 http://elc.gonbad.ac.ir/e20073
زبان خارجه فرزانه شکی 20074 http://elc.gonbad.ac.ir/e20074
زبان خارجه بهناز کاغذلو 20075 http://elc.gonbad.ac.ir/e20075
زبان خارجه بهناز کاغذلو 20076 http://elc.gonbad.ac.ir/e20076
زبان خارجه بهناز کاغذلو 20077 http://elc.gonbad.ac.ir/e20077
سنجش و ارزیابی خدیجه آقائی 20079 http://elc.gonbad.ac.ir/e20079
زبان خارجه محمود رضا پردلان 20080 http://elc.gonbad.ac.ir/e20080
تدریس عملی (1) راهنمایی همراه سلیمی 20081 http://elc.gonbad.ac.ir/e20081
زبان خارجه صونا پورقاز 20082 http://elc.gonbad.ac.ir/e20082
روانشناسی تجربی فاطمه بای 20083 http://elc.gonbad.ac.ir/e20083
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان حسین گل چینی 20084 http://elc.gonbad.ac.ir/e20084
اخلاق حرفه ای مژگان میرزا 20085 http://elc.gonbad.ac.ir/e20085
نظریه های مشاوره وروان درمانی (2 واحدی) فاطمه بای 20086 http://elc.gonbad.ac.ir/e20086
فیزیولوژی اعصاب و غدد سکینه علی جان پور 20087 http://elc.gonbad.ac.ir/e20087
اصول روانشناسی بالینی مژگان میرزا 20088 http://elc.gonbad.ac.ir/e20088
فلسفه علم روانشناسی عارف دانیالی 20089 http://elc.gonbad.ac.ir/e20089
آموزه های روانشناختی در قرآن 1 سید مهدی رحمتی 20090 http://elc.gonbad.ac.ir/e20090
آسیب شناسی اجتماعی مژگان میرزا 20091 http://elc.gonbad.ac.ir/e20091
آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان مژگان میرزا 20092 http://elc.gonbad.ac.ir/e20092
روانشناسی کودکان استثنایی 2 سارا دازی 20093 http://elc.gonbad.ac.ir/e20093
روانشناسی سلامت علی حسینایی 20094 http://elc.gonbad.ac.ir/e20094
روانشناسی فیزیولوژیک سکینه علی جان پور 20095 http://elc.gonbad.ac.ir/e20095
روانشناسی تحولی 2 مهدی قزلسفلو 20096 http://elc.gonbad.ac.ir/e20096
بهداشت روان فاطمه بای 20097 http://elc.gonbad.ac.ir/e20097
روش تحقیق مهدی قزلسفلو 20099 http://elc.gonbad.ac.ir/e20099
راهنمایی ومشاوره تحصیلی وشغلی مهدی قزلسفلو 20100 http://elc.gonbad.ac.ir/e20100
شیوه های اصلاح وتغییر رفتار مهدی قزلسفلو 20101 http://elc.gonbad.ac.ir/e20101
متون روانشناسی انگلیسی 2 بهارگل رجایی 20102 http://elc.gonbad.ac.ir/e20102
پژوهشهای علمی وانفرادی در روانشناسی مهدی قزلسفلو 20103 http://elc.gonbad.ac.ir/e20103
پژوهشهای علمی وانفرادی در روانشناسی مژگان میرزا 20104 http://elc.gonbad.ac.ir/e20104
آشنایی بافلسفه اسلامی حسین گل چینی 20105 http://elc.gonbad.ac.ir/e20105
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی بابک افشین 20106 http://elc.gonbad.ac.ir/e20106
اشنایی با تاریخ وفرهنگ روسیه 1 سویتلانا حاجی موسائی 20108 http://elc.gonbad.ac.ir/e20108
عربی 1 (قسمت اول قواعد و متون) زین العابدین فرامرزی 20109 http://elc.gonbad.ac.ir/e20109
نظم 1 پیشگامان نظم فارسی لاچن علاقی 20110 http://elc.gonbad.ac.ir/e20110
عربی 5 زین العابدین فرامرزی 20111 http://elc.gonbad.ac.ir/e20111
آشنایی با فن ترجمه محمود رضا پردلان 20112 http://elc.gonbad.ac.ir/e20112
بلاغت 1 (معانی) معصومه طالبی 20113 http://elc.gonbad.ac.ir/e20113
دستور زبان فارسی 2 حسین محمدی 20114 http://elc.gonbad.ac.ir/e20114
تاریخ ادبیات 4 مراد اسماعیلی 20115 http://elc.gonbad.ac.ir/e20115
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی فاطمه گیلانی 20116 http://elc.gonbad.ac.ir/e20116
تاریخ ادیبات 2 مراد اسماعیلی 20117 http://elc.gonbad.ac.ir/e20117
دستور زبان فارسی 1 حسین محمدی 20118 http://elc.gonbad.ac.ir/e20118
نظم 3 بخش 1 (خاقانی) مونا علی مددی 20119 http://elc.gonbad.ac.ir/e20119
عروض و قافیه سعید مهری 20120 http://elc.gonbad.ac.ir/e20120
نظم 4 بخش 4 مثنوی معنوی 2 معصومه طالبی 20121 http://elc.gonbad.ac.ir/e20121
آیین نگارش و ویرایش 1 سعید مهری 20122 http://elc.gonbad.ac.ir/e20122
ادبیات عامیانه مراد اسماعیلی 20123 http://elc.gonbad.ac.ir/e20123
نظم2بخش2شاهنامه2 مریم رامین نیا 20124 http://elc.gonbad.ac.ir/e20124
تاریخ زبان فارسی مراد اسماعیلی 20125 http://elc.gonbad.ac.ir/e20125
نثر5متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح مونا علی مددی 20126 http://elc.gonbad.ac.ir/e20126
نثر 1 تاریخ بیهقی مونا علی مددی 20128 http://elc.gonbad.ac.ir/e20128
نظم 3 بخش 3 (نظامی) معصومه طالبی 20129 http://elc.gonbad.ac.ir/e20129
آشنایی با علوم قرآنی سعید مهری 20130 http://elc.gonbad.ac.ir/e20130
جریان شناسی  نثر معاصر ایران مریم رامین نیا 20131 http://elc.gonbad.ac.ir/e20131
مکتب های ادبی عارف دانیالی 20132 http://elc.gonbad.ac.ir/e20132
سبک شناسی 2 نثر مونا علی مددی 20133 http://elc.gonbad.ac.ir/e20133
نثر 3 متون ادبی - تعلیمی با تاکید بر گلستان حسین محمدی 20134 http://elc.gonbad.ac.ir/e20134
متون منتخب نثرادبی-داستانی لاچن علاقی 20135 http://elc.gonbad.ac.ir/e20135
متون منتخب نثر ادبی لاچن علاقی 20136 http://elc.gonbad.ac.ir/e20136
نظم 2 بخش 3 (سی قصیده از ناصر خسرو) حسین محمدی 20137 http://elc.gonbad.ac.ir/e20137
عربی 3 زین العابدین فرامرزی 20138 http://elc.gonbad.ac.ir/e20138
پایان نامه   20139 http://elc.gonbad.ac.ir/e20139
متون نثر 2جهانگشا ومرزبان نامه مراد اسماعیلی 20140 http://elc.gonbad.ac.ir/e20140
متون نظم 3خاقانی ونظامی مراد اسماعیلی 20141 http://elc.gonbad.ac.ir/e20141
متون نثر1- کشف المحجوب و رساله قشیریه مراد اسماعیلی 20142 http://elc.gonbad.ac.ir/e20142
متون نظم 1شاهنامه مریم رامین نیا 20143 http://elc.gonbad.ac.ir/e20143
بلاغت کاربردی مریم رامین نیا 20144 http://elc.gonbad.ac.ir/e20144
تحقیق در نثر معاصر ایران مریم رامین نیا 20145 http://elc.gonbad.ac.ir/e20145
مطالعات زبانی در متن ادبی حسین محمدی 20146 http://elc.gonbad.ac.ir/e20146
متون نظم ونثر عربی زین العابدین فرامرزی 20147 http://elc.gonbad.ac.ir/e20147
اصول حسابداری 1 هادی امینی 20148 http://elc.gonbad.ac.ir/e20148
اصول علم اقتصاد 1 (خرد) فاطمه حبیبی نوده 20149 http://elc.gonbad.ac.ir/e20149
ریاضیات پایه فاطمه طالشیان 20150 http://elc.gonbad.ac.ir/e20150
حقوق بازرگانی عاطفه  حاجی مراد خانی 20151 http://elc.gonbad.ac.ir/e20151
اصول حسابداری 3 ابوالفضل مومنی 20152 http://elc.gonbad.ac.ir/e20152
آمار و کاربرد آن در مدیریت عارف رضایی 20153 http://elc.gonbad.ac.ir/e20153
پول ارز و بانکداری محسن محمدی خیاره 20154 http://elc.gonbad.ac.ir/e20154
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها کمال سعادتی 20155 http://elc.gonbad.ac.ir/e20155
اصول حسابداری 1 هادی امینی 20156 http://elc.gonbad.ac.ir/e20156
اصول علم اقتصاد 1 (خرد) علی کارشناسان 20157 http://elc.gonbad.ac.ir/e20157
ریاضی کاربردی 1 معصومه خاصه 20158 http://elc.gonbad.ac.ir/e20158
حقوق تجارت عاطفه  حاجی مراد خانی 20159 http://elc.gonbad.ac.ir/e20159
حسابداری میانه 1 وحید اسکو 20160 http://elc.gonbad.ac.ir/e20160
آمار کاربردی 1 اسماعیل شیرازی 20161 http://elc.gonbad.ac.ir/e20161
روانشناسی سازمانی مهدی قزلسفلو 20162 http://elc.gonbad.ac.ir/e20162
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت علی کارشناسان 20163 http://elc.gonbad.ac.ir/e20163
بها یابی 1 هادی امینی 20164 http://elc.gonbad.ac.ir/e20164
حسابداری پیشرفته 1 وحید اسکو 20165 http://elc.gonbad.ac.ir/e20165
کنترل های داخلی ونظام راهبری شرکتی ابوالفضل مومنی 20166 http://elc.gonbad.ac.ir/e20166
مالیاتی 1 عبدالخالق خنکا 20167 http://elc.gonbad.ac.ir/e20167
زبان تخصصی 1 هادی امینی 20168 http://elc.gonbad.ac.ir/e20168
پول ارز و بانکداری باقر ادبی فیروزجایی 20169 http://elc.gonbad.ac.ir/e20169
مالی 2 عبدالخالق خنکا 20170 http://elc.gonbad.ac.ir/e20170
اصول حسابرسی 2 عبدالخالق خنکا 20171 http://elc.gonbad.ac.ir/e20171
مدیریت سرمایه گذاری هانیه نیکو 20172 http://elc.gonbad.ac.ir/e20172
مبانی حسابداری بخش عمومی عبدالخالق خنکا 20173 http://elc.gonbad.ac.ir/e20173
روش های تحقیق و ماخذشناسی وحید اسکو 20174 http://elc.gonbad.ac.ir/e20174
مبانی حسابداری مدیریت عبدالخالق خنکا 20175 http://elc.gonbad.ac.ir/e20175
حسابداری میانه ابوالفضل مومنی 20176 http://elc.gonbad.ac.ir/e20176
حسابداری دولتی 2 عبدالخالق خنکا 20177 http://elc.gonbad.ac.ir/e20177
مدیریت مالی 2 عبدالخالق خنکا 20178 http://elc.gonbad.ac.ir/e20178
ریاضی کاربردی بهناز  داودی 20179 http://elc.gonbad.ac.ir/e20179
آمار احتمالات شعبان قلندر آیشی 20180 http://elc.gonbad.ac.ir/e20180
حسابداری پیشرفته 2 وحید اسکو 20182 http://elc.gonbad.ac.ir/e20182
پروژه مالی 2   20183 http://elc.gonbad.ac.ir/e20183
پژوهش عملیاتی 2 نعمت اله تقی نژاد 20185 http://elc.gonbad.ac.ir/e20185
کاربرد نرم افزار های رایانه ای در حسابداری میثم شجاعی 20186 http://elc.gonbad.ac.ir/e20186
مدیریت تولید فاطمه حبیبی نوده 20187 http://elc.gonbad.ac.ir/e20187
مالیه عمومی علی کارشناسان 20188 http://elc.gonbad.ac.ir/e20188
اصول و روش ترجمه محمود رضا پردلان 20189 http://elc.gonbad.ac.ir/e20189
نگارش پایه فرزانه شکی 20190 http://elc.gonbad.ac.ir/e20190
خواندن پایه صونا پورقاز 20191 http://elc.gonbad.ac.ir/e20191
مهارت های شنیداری وگفتاری پایه بهارگل رجایی 20192 http://elc.gonbad.ac.ir/e20192
دستور زبان پایه آیلر قاضیانی 20193 http://elc.gonbad.ac.ir/e20193
اصول حسابداری 1 هادی امینی 20197 http://elc.gonbad.ac.ir/e20197
مبانی سازمان مدیریت عبدالغنی رستگار 20198 http://elc.gonbad.ac.ir/e20198
کامپیوتر وکاربرد آن درمدیریت میثم شجاعی 20199 http://elc.gonbad.ac.ir/e20199
ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت معصومه خاصه 20200 http://elc.gonbad.ac.ir/e20200
روانشناسی کار شهره توفیقیان 20201 http://elc.gonbad.ac.ir/e20201
اقتصاد کلان علی کارشناسان 20202 http://elc.gonbad.ac.ir/e20202
آمار وکاربرد آن در مدیریت مهدی تیموری 20203 http://elc.gonbad.ac.ir/e20203
اقتصاد خرد محسن محمدی خیاره 20205 http://elc.gonbad.ac.ir/e20205
اصول حسابداری 1 هادی امینی 20206 http://elc.gonbad.ac.ir/e20206
مبانی سازمان و مدیریت رامین باقری 20208 http://elc.gonbad.ac.ir/e20208
الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان مهدی کشاورز قرابائی 20209 http://elc.gonbad.ac.ir/e20209
روش تحقیق وحید اسکو 20210 http://elc.gonbad.ac.ir/e20210
حسابداری صنعتی وحید اسکو 20211 http://elc.gonbad.ac.ir/e20211
اصول مدیریت مالی (1) محمد نوروزی 20212 http://elc.gonbad.ac.ir/e20212
بازاریابی ومدیریت بازار مسعود خیر اندیش 20213 http://elc.gonbad.ac.ir/e20213
آمار وکاربرد آن در مدیریت (2) ایوب صحنه 20214 http://elc.gonbad.ac.ir/e20214
مبانی فناوری اطلاعات مهدی علی بگلی 20215 http://elc.gonbad.ac.ir/e20215
حسابداری صنعتی ابوالفضل مومنی 20216 http://elc.gonbad.ac.ir/e20216
مدیریت منابع انسانی مسعود خیر اندیش 20217 http://elc.gonbad.ac.ir/e20217
تحقیق در عملیات راحله خاندوزی 20218 http://elc.gonbad.ac.ir/e20218
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) مجید رسول آبادی 20225 http://elc.gonbad.ac.ir/e20225
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) زهرا خداقلی 20226 http://elc.gonbad.ac.ir/e20226
حرکات اصلاحی بهروز ایمری 20227 http://elc.gonbad.ac.ir/e20227
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) مجید رسول آبادی 20228 http://elc.gonbad.ac.ir/e20228
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) الهام میرنیا 20231 http://elc.gonbad.ac.ir/e20231
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) سلیمه ممشلی 20233 http://elc.gonbad.ac.ir/e20233
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) علیرضا قدیمی 20235 http://elc.gonbad.ac.ir/e20235
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) مریم چراغی 20236 http://elc.gonbad.ac.ir/e20236
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) منصور خندان 20238 http://elc.gonbad.ac.ir/e20238
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) سلیمه ممشلی 20240 http://elc.gonbad.ac.ir/e20240
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) ناصر بای 20242 http://elc.gonbad.ac.ir/e20242
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) سلیمه ممشلی 20244 http://elc.gonbad.ac.ir/e20244
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) زهرا خداقلی 20246 http://elc.gonbad.ac.ir/e20246
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) بهروز اسفندیاری 20247 http://elc.gonbad.ac.ir/e20247
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) لیلا کارکن 20248 http://elc.gonbad.ac.ir/e20248
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) بهروز اسفندیاری 20249 http://elc.gonbad.ac.ir/e20249
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) مریم چراغی 20250 http://elc.gonbad.ac.ir/e20250
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) بهروز اسفندیاری 20251 http://elc.gonbad.ac.ir/e20251
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) زهرا شوشتری 20252 http://elc.gonbad.ac.ir/e20252
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) هادی تقی زاده 20253 http://elc.gonbad.ac.ir/e20253
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) فرزانه غلامی 20254 http://elc.gonbad.ac.ir/e20254
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) هادی تقی زاده 20255 http://elc.gonbad.ac.ir/e20255
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) فرزانه غلامی 20256 http://elc.gonbad.ac.ir/e20256
آمادگی جسمانی (1) حمید رضا قزلسفلو 20257 http://elc.gonbad.ac.ir/e20257
آمادگی جسمانی (1) زهرا خداقلی 20258 http://elc.gonbad.ac.ir/e20258
دو و میدانی (1) علیرضا قدیمی 20259 http://elc.gonbad.ac.ir/e20259
دو و میدانی (1) لیلا کارکن 20260 http://elc.gonbad.ac.ir/e20260
شنا (1) حمید رضا قزلسفلو 20261 http://elc.gonbad.ac.ir/e20261
شنا (1) الهام میرنیا 20262 http://elc.gonbad.ac.ir/e20262
تنیس روی میز 1 هادی تقی زاده 20263 http://elc.gonbad.ac.ir/e20263
تنیس روی میز 1 مریم چراغی 20264 http://elc.gonbad.ac.ir/e20264
فوتبال 1 علی چورلی 20265 http://elc.gonbad.ac.ir/e20265
فوتسال (1) مریم چراغی 20266 http://elc.gonbad.ac.ir/e20266
انتخابی عملی(1) بدمینتون حمید رضا قزلسفلو 20267 http://elc.gonbad.ac.ir/e20267
بسکتبال(1) بهروز ایمری 20268 http://elc.gonbad.ac.ir/e20268
بسکتبال(1) فرزانه غلامی 20269 http://elc.gonbad.ac.ir/e20269
کشتی(1) برادران منصور خندان 20270 http://elc.gonbad.ac.ir/e20270
فعالیت های موزون (1) خواهران منصوره کریمی 20271 http://elc.gonbad.ac.ir/e20271
ورزش های جسمی-ذهنی(یوگا-پیلاتس) سید سعید ضیائی 20272 http://elc.gonbad.ac.ir/e20272
ورزش های جسمی-ذهنی(یوگا-پیلاتس) قربان سلطان طاهری طاهری اینچه برون 20273 http://elc.gonbad.ac.ir/e20273
کاروزی ورزش های انفرادی علی چورلی 20275 http://elc.gonbad.ac.ir/e20275
کاروزی ورزش های انفرادی علی چورلی 20276 http://elc.gonbad.ac.ir/e20276
کاروزی ورزش های انفرادی علی چورلی 20277 http://elc.gonbad.ac.ir/e20277
کاروزی ورزش های گروهی علی چورلی 20278 http://elc.gonbad.ac.ir/e20278
کاروزی ورزش های گروهی علی چورلی 20279 http://elc.gonbad.ac.ir/e20279
کاروزی ورزش های گروهی علی چورلی 20280 http://elc.gonbad.ac.ir/e20280
انتخابی عملی (3) کوهنوردی حمید رضا قزلسفلو 20281 http://elc.gonbad.ac.ir/e20281
انتخابی عملی (3) کوهنوردی بهروز ایمری 20282 http://elc.gonbad.ac.ir/e20282
ژیمناستیک (1) سید حمید رضا رفعتی 20283 http://elc.gonbad.ac.ir/e20283
ژیمناستیک (1) منصوره کریمی 20284 http://elc.gonbad.ac.ir/e20284
جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر جواد  نصیری وطن 20292 http://elc.gonbad.ac.ir/e20292
کارآفرینی رقیه یزدانی 20298 http://elc.gonbad.ac.ir/e20298
کارآفرینی زهرا الداغی 20299 http://elc.gonbad.ac.ir/e20299
کارآفرینی امینه زیوری 20300 http://elc.gonbad.ac.ir/e20300
کارآفرینی آسیه  نژاد طاهری 20301 http://elc.gonbad.ac.ir/e20301
شنا (2) منصور خندان 20302 http://elc.gonbad.ac.ir/e20302
شنا (2) الهام میرنیا 20303 http://elc.gonbad.ac.ir/e20303
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار عطا  تکه 20305 http://elc.gonbad.ac.ir/e20305
حقوق تجارت ایوب  منصوری رضی 20308 http://elc.gonbad.ac.ir/e20308
اصول و روش تحقیق احمدرضا رحیمی 20309 http://elc.gonbad.ac.ir/e20309
بلاغت کاربردی مریم رامین نیا 20315 http://elc.gonbad.ac.ir/e20315
انتخابی عملی(1) بدمینتون زهرا شوشتری 20316 http://elc.gonbad.ac.ir/e20316
کارآفرینی رقیه یزدانی 20361 http://elc.gonbad.ac.ir/e20361
کارآفرینی امینه زیوری 20372 http://elc.gonbad.ac.ir/e20372
کارآفرینی آسیه  نژاد طاهری 20373 http://elc.gonbad.ac.ir/e20373
تاریخ فلسفه اسلامی 1 فردین جمشیدی مهر 20374 http://elc.gonbad.ac.ir/e20374
تفسیرموضوعی نهج البلاغه ابراهیم خمر 19336 http://elc.gonbad.ac.ir/e19336
دانش خانواده و جمعیت طیبه علی اکبری 19340 http://elc.gonbad.ac.ir/e19340
دانش خانواده و جمعیت علیرضا صفری 19341 http://elc.gonbad.ac.ir/e19341
دانش خانواده و جمعیت طیبه علی اکبری 19342 http://elc.gonbad.ac.ir/e19342
دانش خانواده و جمعیت شهربانو امانی 19343 http://elc.gonbad.ac.ir/e19343
دانش خانواده و جمعیت ایوب سرایلو 19344 http://elc.gonbad.ac.ir/e19344
دانش خانواده و جمعیت ثریا سادات حسینی 19362 http://elc.gonbad.ac.ir/e19362
اندیشه 1 اعظم ملتزمی  20394 http://elc.gonbad.ac.ir/e20394
فارسی عمومی محمود آرخی 20388 http://elc.gonbad.ac.ir/e20388
مهارتهای زندگی دانشجوی شهره توفیقیان 20405 http://elc.gonbad.ac.ir/e20405