تاریخ ثبت: چهار شنبه, 27 فروردین,1399 12:06:58 ب.ظ

دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

کلاس های مجازی به ترتیب اولویت زمانی در حال ساخته شدن می باشند. در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم انسانی (آقای عرب : 09111761815)

نام درس نام استاد   کد مشخصه آدرس کلاس
آزمون های روانشناختی 1 مهدی قزلسفلو 16741 http://elc.gonbad.ac.ir/e16741
آشنایی باصحیفه سجادیه ،ادعیه وزیارت ماثوره حامد خانی 16403 http://elc.gonbad.ac.ir/e16403
تاریخ تحلیلی اسلام صدیقه شیخ 16410 http://elc.gonbad.ac.ir/e16410
تاریخ تحلیلی اسلام 2 صدیقه شیخ 16394 http://elc.gonbad.ac.ir/e16394
تاریخ حدیث حامد خانی 16411 http://elc.gonbad.ac.ir/e16411
تاریخ زبان فارسی حسین محمدی 16712 http://elc.gonbad.ac.ir/e16712
تاریخ فلسفه اسلامی 3 فردین جمشیدی مهر 16568 http://elc.gonbad.ac.ir/e16568
تاریخ فلسفه غرب 1 حسین گل چینی 16524 http://elc.gonbad.ac.ir/e16524
تاریخ نقد ادبی قمرالدین بادیر دست 16772 http://elc.gonbad.ac.ir/e16772
تجارت بین الملل باقر ادبی فیروزجایی 16572 http://elc.gonbad.ac.ir/e16572
تحقیق در نثر معاصر ایران مریم رامین نیا 16725 http://elc.gonbad.ac.ir/e16725
تحلیل اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی علی کارشناسان 16876 http://elc.gonbad.ac.ir/e16876
آشنایی باضرب المثل های روسی صفورا قلعه بندی 16829 http://elc.gonbad.ac.ir/e16829
تحلیل محیط کسب و کار علی کارشناسان 17288 http://elc.gonbad.ac.ir/e17288
تدریس عملی (1) راهنمایی مجتبی رجبی 16810 http://elc.gonbad.ac.ir/e16810
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17232 http://elc.gonbad.ac.ir/e17232
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17234 http://elc.gonbad.ac.ir/e17234
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17235 http://elc.gonbad.ac.ir/e17235
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17237 http://elc.gonbad.ac.ir/e17237
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17241 http://elc.gonbad.ac.ir/e17241
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17239 http://elc.gonbad.ac.ir/e17239
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17243 http://elc.gonbad.ac.ir/e17243
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17245 http://elc.gonbad.ac.ir/e17245
آمادگی جسمانی (1) حمید رضا قزلسفلو 17252 http://elc.gonbad.ac.ir/e17252
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17247 http://elc.gonbad.ac.ir/e17247
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) * در انتظار تکمیل  * 17249 http://elc.gonbad.ac.ir/e17249
ترجمه پیشرفته ازفارسی به روسی خسرو ترکاشوند 16820 http://elc.gonbad.ac.ir/e16820
ترجمه متون ادبی 2 احمدرضا رحیمی 16779 http://elc.gonbad.ac.ir/e16779
ترجمه متون ساده محمود رضا پردلان 16803 http://elc.gonbad.ac.ir/e16803
ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی خسرو ترکاشوند 16822 http://elc.gonbad.ac.ir/e16822
تعلیم و تربیت اسلامی علیرضا صفری 16393 http://elc.gonbad.ac.ir/e16393
تغذیه ورزشی وکنترل وزن یازگلدی نظری 17217 http://elc.gonbad.ac.ir/e17217
تفسیر ترتیبی قرآن 1 سید مهدی رحمتی 16550 http://elc.gonbad.ac.ir/e16550
تفسیر ترتیبی قرآن 3 سید مهدی رحمتی 16552 http://elc.gonbad.ac.ir/e16552
آمادگی جسمانی (1) الهام میرنیا 17253 http://elc.gonbad.ac.ir/e17253
تفسیر قرآن (آیات الاحکام) صدیقه شیخ 16547 http://elc.gonbad.ac.ir/e16547
تفسیر قرآن 1 صدیقه شیخ 16391 http://elc.gonbad.ac.ir/e16391
تفسیر موضوعی قرآن 2 مهدی درویشی 16549 http://elc.gonbad.ac.ir/e16549
تمرینات دستور 2 مینا مارزلو 16834 http://elc.gonbad.ac.ir/e16834
تمرینات دستور 4 مجید استیری 16828 http://elc.gonbad.ac.ir/e16828
تنیس روی میز 1 علی چورلی 17260 http://elc.gonbad.ac.ir/e17260
تنیس روی میز 1 مریم چراغی 17261 http://elc.gonbad.ac.ir/e17261
تهیه مطالب کمک آموزشی همراه سلیمی 16816 http://elc.gonbad.ac.ir/e16816
تهیه مطالب درسی راهنمایی مجتبی رجبی 16789 http://elc.gonbad.ac.ir/e16789
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مسعود خیر اندیش 16903 http://elc.gonbad.ac.ir/e16903
آمار کاربردی 1 عبدالسعید توماج 16912 http://elc.gonbad.ac.ir/e16912
توسعه فرصت های کارآفرینی مسعود خیر اندیش 17341 http://elc.gonbad.ac.ir/e17341
جریان شناسی  نثر معاصر ایران مریم رامین نیا 16704 http://elc.gonbad.ac.ir/e16704
جمله نویسی و مقدمات انشاء 2 مینا مارزلو 16840 http://elc.gonbad.ac.ir/e16840
حکمت اشراق 2 کاظم موسی خانی 16566 http://elc.gonbad.ac.ir/e16566
حکمت مشاء 2 کاظم موسی خانی 16556 http://elc.gonbad.ac.ir/e16556
حالتهای دستوری زبان روسی مجید استیری 16951 http://elc.gonbad.ac.ir/e16951
حرکات اصلاحی بهروز ایمری 17219 http://elc.gonbad.ac.ir/e17219
حرکت شناسی ورزشی علی چورلی 17218 http://elc.gonbad.ac.ir/e17218
حسابداری پیشرفته 1 وحید اسکو 16900 http://elc.gonbad.ac.ir/e16900
حسابداری پیشرفته 2 عبدالخالق خنکا 16906 http://elc.gonbad.ac.ir/e16906
آمار احتمالات اسماعیل شیرازی 16921 http://elc.gonbad.ac.ir/e16921
حسابداری پیشرفته 2 وحید اسکو 17303 http://elc.gonbad.ac.ir/e17303
حسابداری دولتی 2 حسن صابری 16922 http://elc.gonbad.ac.ir/e16922
حسابداری میانه هادی امینی 16918 http://elc.gonbad.ac.ir/e16918
حسابداری میانه 1 وحید اسکو 16904 http://elc.gonbad.ac.ir/e16904
حسابداری و حسابرسی دولتی عبدالخالق خنکا 16907 http://elc.gonbad.ac.ir/e16907
حقوق اساسی محمد منقوش 16400 http://elc.gonbad.ac.ir/e16400
حقوق بازرگانی محمد ترابی 16926 http://elc.gonbad.ac.ir/e16926
حقوق بین المللی عمومی مهدی قاسمی 16398 http://elc.gonbad.ac.ir/e16398
حقوق تجارت محمد ترابی 16859 http://elc.gonbad.ac.ir/e16859
حقوق تجارت محمد ترابی 16895 http://elc.gonbad.ac.ir/e16895
آمار برای اقتصاد 1 عبدالسعید توماج 16885 http://elc.gonbad.ac.ir/e16885
حقوق تجارت1 صالح یمرلی 16542 http://elc.gonbad.ac.ir/e16542
حقوق جزای اختصاصی 1 حامد عابدی فیروزجایی 16499 http://elc.gonbad.ac.ir/e16499
حقوق جزای اختصاصی 2 حامد عابدی فیروزجایی 16491 http://elc.gonbad.ac.ir/e16491
حقوق جزای عمومی 1 سید رحیم حسینی 16541 http://elc.gonbad.ac.ir/e16541
حقوق مدنی 2 حمید میری 16546 http://elc.gonbad.ac.ir/e16546
حقوق مدنی 4 حمید میری 16539 http://elc.gonbad.ac.ir/e16539
حقوق مدنی 5 صالح یمرلی 16397 http://elc.gonbad.ac.ir/e16397
حقوق مدنی 6 صالح یمرلی 16533 http://elc.gonbad.ac.ir/e16533
خواندن متون مطبوعاتی همراه سلیمی 16759 http://elc.gonbad.ac.ir/e16759
خواندن متون مطبوعاتی همراه سلیمی 16795 http://elc.gonbad.ac.ir/e16795
آمار توصیفی مهدی قزلسفلو 16738 http://elc.gonbad.ac.ir/e16738
خواندن و درک مفاهیم  1 صونا پورقاز 16761 http://elc.gonbad.ac.ir/e16761
خواندن و درک مفاهیم  1 صونا پورقاز 16801 http://elc.gonbad.ac.ir/e16801
خواندن و درک مفاهیم  3 بهارگل رجایی 16813 http://elc.gonbad.ac.ir/e16813
خواندن و درک مفهوم متن 2 خسرو ترکاشوند 16826 http://elc.gonbad.ac.ir/e16826
خواندن وترجمه متون اسلامی صفورا قلعه بندی 16823 http://elc.gonbad.ac.ir/e16823
خواندن وتفسیر متون ساده مینا مارزلو 16839 http://elc.gonbad.ac.ir/e16839
داستان کوتاه مسعود احمدی موسی آبادی 16765 http://elc.gonbad.ac.ir/e16765
در آمدی بر ادبیات 1 مسعود احمدی موسی آبادی 16770 http://elc.gonbad.ac.ir/e16770
درآمدی برادبیات1 مسعود احمدی موسی آبادی 16814 http://elc.gonbad.ac.ir/e16814
درایه الحدیث طیبه میرزایی 16401 http://elc.gonbad.ac.ir/e16401
آمار و کاربرد آن در مدیریت عیسی نیازی 16925 http://elc.gonbad.ac.ir/e16925
دستور زبان پیشرفته همراه سلیمی 16797 http://elc.gonbad.ac.ir/e16797
دستور زبان روسی 2 مینا مارزلو 16833 http://elc.gonbad.ac.ir/e16833
دستور زبان روسی 4 مجید استیری 16827 http://elc.gonbad.ac.ir/e16827
دستور زبان فارسی 1 حسین محمدی 16701 http://elc.gonbad.ac.ir/e16701
دستور زبان فارسی 2 حسین محمدی 16698 http://elc.gonbad.ac.ir/e16698
دستور نگارش 1 آیلر قاضیانی 16762 http://elc.gonbad.ac.ir/e16762
دستور نگارش 1 آیلر قاضیانی 16802 http://elc.gonbad.ac.ir/e16802
دو و میدانی (1) علیرضا قدیمی 17254 http://elc.gonbad.ac.ir/e17254
دو و میدانی (1) لیلا کارکن 17255 http://elc.gonbad.ac.ir/e17255
رابطه  قرآن و سنت سید مهدی رحمتی 16407 http://elc.gonbad.ac.ir/e16407
آمار و ریاضی در علوم ورزشی علی چورلی 17229 http://elc.gonbad.ac.ir/e17229
راهنمایی ومشاوره تحصیلی وشغلی مهدی قزلسفلو 17354 http://elc.gonbad.ac.ir/e17354
رشد حرکتی بهروز ایمری 17225 http://elc.gonbad.ac.ir/e17225
رمان قرن 20 احمدرضا رحیمی 16778 http://elc.gonbad.ac.ir/e16778
روانخوانی و تجوید مقدماتی مهدی درویشی 16554 http://elc.gonbad.ac.ir/e16554
روانشناسی کودکان استثنایی * در انتظار تکمیل  * 17318 http://elc.gonbad.ac.ir/e17318
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان حسن جعفری 16750 http://elc.gonbad.ac.ir/e16750
روانشناسی تجربی فاطمه بای 16746 http://elc.gonbad.ac.ir/e16746
روانشناسی تحولی 2 مهدی قزلسفلو 16756 http://elc.gonbad.ac.ir/e16756
روانشناسی تربیتی مژگان میرزا 16744 http://elc.gonbad.ac.ir/e16744
روانشناسی جنسیت مژگان میرزا 16749 http://elc.gonbad.ac.ir/e16749
آسیب شناسی اجتماعی مژگان میرزا 17344 http://elc.gonbad.ac.ir/e17344
آموزه های روانشناختی در قرآن 1 سید مهدی رحمتی 16742 http://elc.gonbad.ac.ir/e16742
روانشناسی سازمانی مهدی قزلسفلو 16891 http://elc.gonbad.ac.ir/e16891
روانشناسی سلامت * در انتظار تکمیل  * 16869 http://elc.gonbad.ac.ir/e16869
روانشناسی فیزیولوژیک سکینه علی جان پور 16751 http://elc.gonbad.ac.ir/e16751
روش تحقیق مهدی قزلسفلو 16757 http://elc.gonbad.ac.ir/e16757
روش تحقیق در کارآفرینی محسن محمدی خیاره 17286 http://elc.gonbad.ac.ir/e17286
روش تدریس زبان خارجی خدیجه آقائی 16767 http://elc.gonbad.ac.ir/e16767
روش ها وشیوه های تدبر در قرآن سید مهدی رحمتی 16503 http://elc.gonbad.ac.ir/e16503
روش های آموزش در تربیت بدنی و ورزش حمید رضا قزلسفلو 17221 http://elc.gonbad.ac.ir/e17221
روش های تحقیق و ماخذشناسی وحید اسکو 16898 http://elc.gonbad.ac.ir/e16898
روشهای تدریس مهارتهای زبان خدیجه آقائی 16811 http://elc.gonbad.ac.ir/e16811
آناتومی انسانی علی چورلی 17230 http://elc.gonbad.ac.ir/e17230
ریاضی کاربردی فاطمه طالشیان 16920 http://elc.gonbad.ac.ir/e16920
ریاضی کاربردی 1 فاطمه طالشیان 16894 http://elc.gonbad.ac.ir/e16894
ریاضیات پایه فاطمه طالشیان 16924 http://elc.gonbad.ac.ir/e16924
ریاضیات برای اقتصاد 1 فاطمه طالشیان 16887 http://elc.gonbad.ac.ir/e16887
زبان انگلیسی عمومی 2 عیسی محمدی نیا 16527 http://elc.gonbad.ac.ir/e16527
زبان تخصصی اویس محمدی 16509 http://elc.gonbad.ac.ir/e16509
زبان تخصصی 1 عارف دانیالی 16560 http://elc.gonbad.ac.ir/e16560
زبان تخصصی 1 هادی امینی 16897 http://elc.gonbad.ac.ir/e16897
زبان تخصصی 2 هادی امینی 16901 http://elc.gonbad.ac.ir/e16901
زبان تخصصی 2 حمید میری 16540 http://elc.gonbad.ac.ir/e16540
آواشناسی مجتبی رجبی 16758 http://elc.gonbad.ac.ir/e16758
زبان تخصصی3متون فلسفی عارف دانیالی 16523 http://elc.gonbad.ac.ir/e16523
زبان خارجه بهناز کاغذلو 16956 http://elc.gonbad.ac.ir/e16956
زبان خارجه همراه سلیمی 16957 http://elc.gonbad.ac.ir/e16957
زبان خارجه علی حاجی لری 16958 http://elc.gonbad.ac.ir/e16958
زبان خارجه علی حاجی لری 16959 http://elc.gonbad.ac.ir/e16959
زبان خارجه بهناز کاغذلو 16960 http://elc.gonbad.ac.ir/e16960
زبان خارجه قمرالدین بادیر دست 16961 http://elc.gonbad.ac.ir/e16961
زبان خارجه بهناز کاغذلو 16962 http://elc.gonbad.ac.ir/e16962
زبان خارجه بهارگل رجایی 16963 http://elc.gonbad.ac.ir/e16963
زبان خارجه علی حاجی لری 16964 http://elc.gonbad.ac.ir/e16964
آواشناسی مجتبی رجبی 16792 http://elc.gonbad.ac.ir/e16792
زبان خارجه علی حاجی لری 16966 http://elc.gonbad.ac.ir/e16966
زبان دوم - فرانسه 2 سیده زهرا خدادادی 16788 http://elc.gonbad.ac.ir/e16788
زبان قرآن حامد خانی 16404 http://elc.gonbad.ac.ir/e16404
ژیمناستیک (1) سید حمید رضا رفعتی 17256 http://elc.gonbad.ac.ir/e17256
ژیمناستیک (1) پرنیا صفایی 17257 http://elc.gonbad.ac.ir/e17257
سبک شناسی 2 نثر مونا علی مددی 16729 http://elc.gonbad.ac.ir/e16729
سخنرانی ومناظره1 سویتلانا حاجی موسائی 16835 http://elc.gonbad.ac.ir/e16835
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار   17298 http://elc.gonbad.ac.ir/e17298
سنجش و ارزیابی خدیجه آقائی 16815 http://elc.gonbad.ac.ir/e16815
سیر آرا و عقاید اسلامی مونا علی مددی 16726 http://elc.gonbad.ac.ir/e16726
آیین دادرسی کیفری حامد عابدی فیروزجایی 16536 http://elc.gonbad.ac.ir/e16536
سیر اندیشه های اقتصادی:متفکرین اسلامی و غربی باقر ادبی فیروزجایی 16884 http://elc.gonbad.ac.ir/e16884
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 احمد قلی 16776 http://elc.gonbad.ac.ir/e16776
شناخت نهج البلاغه طیبه میرزایی 16408 http://elc.gonbad.ac.ir/e16408
شیوه های اصلاح وتغییر رفتار مهدی قزلسفلو 16870 http://elc.gonbad.ac.ir/e16870
صرف کاربردی 1 اویس محمدی 16414 http://elc.gonbad.ac.ir/e16414
طراحی و تدوین طرح کسب و کار هادی امینی - عبدالخالق خنکا 17290 http://elc.gonbad.ac.ir/e17290
عربی 1 (قسمت اول قواعد و متون) زین العابدین فرامرزی 16696 http://elc.gonbad.ac.ir/e16696
عربی 3 زین العابدین فرامرزی 16710 http://elc.gonbad.ac.ir/e16710
عربی 5 زین العابدین فرامرزی 16697 http://elc.gonbad.ac.ir/e16697
عرفان نظری 1 وحید مناجاتی 16383 http://elc.gonbad.ac.ir/e16383
آیین دادرسی مدنی 2 صالح یمرلی 16396 http://elc.gonbad.ac.ir/e16396
عروض و قافیه سعید مهری 16721 http://elc.gonbad.ac.ir/e16721
علوم بلاغی وزیبایی شناختی قرآن2 مهدی فرامرزی 16548 http://elc.gonbad.ac.ir/e16548
علوم قرآن اکرم معصومی 16392 http://elc.gonbad.ac.ir/e16392
علوم قرآن 4 اکرم معصومی 16409 http://elc.gonbad.ac.ir/e16409
علوم قرآنی 2 (اعجاز،تحریف ناپذیری) مهدی فرامرزی 16553 http://elc.gonbad.ac.ir/e16553
فارسی عمومی لاچن علاقی 16968 http://elc.gonbad.ac.ir/e16968
فارسی عمومی * در انتظار تکمیل  * 16969 http://elc.gonbad.ac.ir/e16969
فارسی عمومی * در انتظار تکمیل  * 16970 http://elc.gonbad.ac.ir/e16970
فارسی عمومی بهزاد آرخی 16973 http://elc.gonbad.ac.ir/e16973
فارسی عمومی بهزاد آرخی 16974 http://elc.gonbad.ac.ir/e16974
آیین دادرسی مدنی 2 حمید میری 16497 http://elc.gonbad.ac.ir/e16497
فارسی عمومی سعید مهری 16975 http://elc.gonbad.ac.ir/e16975
فارسی عمومی یداله حاجی حسینی 16977 http://elc.gonbad.ac.ir/e16977
فارسی عمومی یداله حاجی حسینی 16978 http://elc.gonbad.ac.ir/e16978
فعالیت های موزون (1) خواهران عطیه قلی زاده 17265 http://elc.gonbad.ac.ir/e17265
فقه 1 (4واحدی) ابراهیم جوانمرد فرخانی 16402 http://elc.gonbad.ac.ir/e16402
فقه 3 (4واحدی) ابراهیم جوانمرد فرخانی 16545 http://elc.gonbad.ac.ir/e16545
فقه 5 ابراهیم جوانمرد فرخانی 16492 http://elc.gonbad.ac.ir/e16492
فقه 7 ابراهیم جوانمرد فرخانی 16490 http://elc.gonbad.ac.ir/e16490
فقه 8 محمد منقوش 17370 http://elc.gonbad.ac.ir/e17370
فقه الحدیث 3 مهدی فرامرزی 16551 http://elc.gonbad.ac.ir/e16551
آیین نگارش متون علمی اویس محمدی 16506 http://elc.gonbad.ac.ir/e16506
فقه الحدیث1 مهدی فرامرزی 16531 http://elc.gonbad.ac.ir/e16531
فقه تطبیقی جلال عراقی 17371 http://elc.gonbad.ac.ir/e17371
فقه2 محمد منقوش 16385 http://elc.gonbad.ac.ir/e16385
فلسفه اسلامی حسین گل چینی 16754 http://elc.gonbad.ac.ir/e16754
فلسفه اسلامی 1 حسن جعفری 16571 http://elc.gonbad.ac.ir/e16571
فلسفه اسلامی 2 فردین جمشیدی مهر 16525 http://elc.gonbad.ac.ir/e16525
فلسفه اسلامی 4 فردین جمشیدی مهر 16567 http://elc.gonbad.ac.ir/e16567
فلسفه اسلامی 6 حسن جعفری 16565 http://elc.gonbad.ac.ir/e16565
فلسفه تاریخ عارف دانیالی 16381 http://elc.gonbad.ac.ir/e16381
فلسفه علم وحید مناجاتی 16382 http://elc.gonbad.ac.ir/e16382
آیین نگارش و ویرایش 1 سعید مهری 16709 http://elc.gonbad.ac.ir/e16709
فلسفه علم روانشناسی حسن جعفری 16748 http://elc.gonbad.ac.ir/e16748
فلسفه معاصر عارف دانیالی 16559 http://elc.gonbad.ac.ir/e16559
فوتبال 1 علی چورلی 17258 http://elc.gonbad.ac.ir/e17258
فوتسال (1) مریم چراغی 17259 http://elc.gonbad.ac.ir/e17259
فیزیولوژی اعصاب و غدد سکینه علی جان پور 16752 http://elc.gonbad.ac.ir/e16752
قرائت و ترجمه متون تخصصی 1 زین العابدین فرامرزی 16508 http://elc.gonbad.ac.ir/e16508
قصص انبیادرقرآن وعهدین صدیقه شیخ 16405 http://elc.gonbad.ac.ir/e16405
قواعد فقه جزایی تکتم قرائی 16488 http://elc.gonbad.ac.ir/e16488
قواعد فقه مدنی تکتم قرائی 16493 http://elc.gonbad.ac.ir/e16493
قواعد فقهی اقتصادی قاسم رجبی 16878 http://elc.gonbad.ac.ir/e16878
اخلاق حرفه ای سارا دازی 17355 http://elc.gonbad.ac.ir/e17355
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 1 مهدی فرامرزی 16532 http://elc.gonbad.ac.ir/e16532
کاربرد نرم افزار های رایانه ای در حسابداری میثم شجاعی 17300 http://elc.gonbad.ac.ir/e17300
کارتحقیقی 1 حمید میری 16395 http://elc.gonbad.ac.ir/e16395
کارورزی ورزش های پایه حمید رضا قزلسفلو 17320 http://elc.gonbad.ac.ir/e17320
کارورزی ورزش های پایه بهروز ایمری 17321 http://elc.gonbad.ac.ir/e17321
کارورزی ورزش های پایه علی چورلی 17322 http://elc.gonbad.ac.ir/e17322
کشتی(1) برادران منصور خندان 17264 http://elc.gonbad.ac.ir/e17264
کلام 1 حسین گل چینی 16526 http://elc.gonbad.ac.ir/e16526
کلام 3 صدیقه شیخ 16561 http://elc.gonbad.ac.ir/e16561
کلام جدید 2 حسین گل چینی 16558 http://elc.gonbad.ac.ir/e16558
آسیب شناسی روانی 1 مژگان میرزا 16739 http://elc.gonbad.ac.ir/e16739
ادبیات امریکا مسعود احمدی موسی آبادی 16764 http://elc.gonbad.ac.ir/e16764
کلام1 عیسی محمدی نیا 16543 http://elc.gonbad.ac.ir/e16543
کلیات اقتصاد سید رضا مظهری 16858 http://elc.gonbad.ac.ir/e16858
کلیات زبانشناسی 2 مجتبی رجبی 16766 http://elc.gonbad.ac.ir/e16766
کلیات زبانشناسی 2 مجتبی رجبی 16809 http://elc.gonbad.ac.ir/e16809
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی تکتم قرائی 16530 http://elc.gonbad.ac.ir/e16530
کنترل های داخلی ونظام راهبری شرکتی ابوالفضل مومنی 16893 http://elc.gonbad.ac.ir/e16893
گفت شنود 1 فرزانه شکی 16760 http://elc.gonbad.ac.ir/e16760
گفت شنود 1 فرزانه شکی 16798 http://elc.gonbad.ac.ir/e16798
گفت شنود 3 فرزانه شکی 16799 http://elc.gonbad.ac.ir/e16799
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 سویتلانا حاجی موسائی 16837 http://elc.gonbad.ac.ir/e16837
ادبیات عامیانه مراد اسماعیلی 16722 http://elc.gonbad.ac.ir/e16722
مکتب های ادبی عارف دانیالی 16714 http://elc.gonbad.ac.ir/e16714
مکتب های ادبی صفورا قلعه بندی 16830 http://elc.gonbad.ac.ir/e16830
ماخذشناسی تفاسیر قرآن حامد خانی 16406 http://elc.gonbad.ac.ir/e16406
مالی 2 عبدالخالق خنکا 16905 http://elc.gonbad.ac.ir/e16905
مالیاتی 1 احمد نعیمی 16908 http://elc.gonbad.ac.ir/e16908
مالیه عمومی گل جمال نظری قوجق 17302 http://elc.gonbad.ac.ir/e17302
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت گل جمال نظری قوجق 16909 http://elc.gonbad.ac.ir/e16909
مباحث اساسی روانشناسی 1 مژگان میرزا 16740 http://elc.gonbad.ac.ir/e16740
مباحث جاری در حسابداری ابوالفضل مومنی 16899 http://elc.gonbad.ac.ir/e16899
مبانی کارآفرینی واشتغال زایی ورزشی ناصر بای 17224 http://elc.gonbad.ac.ir/e17224
ادبیات عرب 1 (4 واحدی) اویس محمدی 16544 http://elc.gonbad.ac.ir/e16544
مبانی استعداد یابی ورزشی حمید رضا قزلسفلو 17215 http://elc.gonbad.ac.ir/e17215
مبانی جامعه شناسی فاطمه بای 16743 http://elc.gonbad.ac.ir/e16743
مبانی حسابداری بخش عمومی محمد نوروزی 17306 http://elc.gonbad.ac.ir/e17306
مبانی حستابداری مدیریت محمد نوروزی 17307 http://elc.gonbad.ac.ir/e17307
مبانی راهنمایی و مشاوره فاطمه بای 16747 http://elc.gonbad.ac.ir/e16747
مبانی مدیریت علی چورلی 17214 http://elc.gonbad.ac.ir/e17214
مبانی و  فلسفه  تربیت بدنی و ورزش ناصر بای 17231 http://elc.gonbad.ac.ir/e17231
متون تخصصی مطالعات قرآن وحدیث به زبان انگلیسی زین العابدین فرامرزی 16507 http://elc.gonbad.ac.ir/e16507
متون خارجی در علوم ورزشی (زبان تخصصی) بهروز ایمری 17227 http://elc.gonbad.ac.ir/e17227
متون روانشناسی انگلیسی 2 بهارگل رجایی 16755 http://elc.gonbad.ac.ir/e16755
ادبیات عرب 3 صرف و نحوکاربردی ام البنین قزلسفلو 16562 http://elc.gonbad.ac.ir/e16562
متون فلسفه عربی جدید اویس محمدی 16564 http://elc.gonbad.ac.ir/e16564
متون منتخب نثر ادبی لاچن علاقی 16728 http://elc.gonbad.ac.ir/e16728
متون منتخب نثرادبی-داستانی لاچن علاقی 16730 http://elc.gonbad.ac.ir/e16730
متون نثر 2جهانگشا ومرزبان نامه مراد اسماعیلی 16716 http://elc.gonbad.ac.ir/e16716
متون نثر1- کشف المحجوب و رساله قشیریه مراد اسماعیلی 16723 http://elc.gonbad.ac.ir/e16723
متون نظم 1شاهنامه مریم رامین نیا 16720 http://elc.gonbad.ac.ir/e16720
متون نظم 3خاقانی ونظامی مونا علی مددی 16719 http://elc.gonbad.ac.ir/e16719
متون نظم ونثر عربی زین العابدین فرامرزی 16706 http://elc.gonbad.ac.ir/e16706
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی علی چورلی 17213 http://elc.gonbad.ac.ir/e17213
مدیریت تولید عبدالاحد شیخ 17301 http://elc.gonbad.ac.ir/e17301
ادبیات فارسی 1 یداله حاجی حسینی 16528 http://elc.gonbad.ac.ir/e16528
مدیریت سرمایه گذاری ابوالفضل مومنی 17305 http://elc.gonbad.ac.ir/e17305
مدیریت مالی 1 کریم قالمق 16889 http://elc.gonbad.ac.ir/e16889
مدیریت مالی 2 عبدالخالق خنکا 16910 http://elc.gonbad.ac.ir/e16910
مدیریت مالی 2 * در انتظار تکمیل  * 16919 http://elc.gonbad.ac.ir/e16919
مدیریت مالی اسلامی کریم قالمق 16857 http://elc.gonbad.ac.ir/e16857
مزیت رقابتی ملی/منطقه ای محسن محمدی خیاره 17343 http://elc.gonbad.ac.ir/e17343
مطالعات زبانی در متن ادبی حسین محمدی 16724 http://elc.gonbad.ac.ir/e16724
معنا شناسی 2 اویس محمدی 16505 http://elc.gonbad.ac.ir/e16505
مقدمات بیومکانیک ورزشی یازگلدی نظری 17223 http://elc.gonbad.ac.ir/e17223
مقدمات روانشناسی ورزشی هادی تقی زاده 17216 http://elc.gonbad.ac.ir/e17216
ادله اثبات دعوی صالح یمرلی 16535 http://elc.gonbad.ac.ir/e16535
مقدمات زبان روسی خسرو ترکاشوند 16955 http://elc.gonbad.ac.ir/e16955
مقدمات مکانیک حرکت انسان علی چورلی 17222 http://elc.gonbad.ac.ir/e17222
مقدمه ای بر نحو زبان روسی صفورا قلعه بندی 16831 http://elc.gonbad.ac.ir/e16831
مقدمه علم حقوق حمید میری 16502 http://elc.gonbad.ac.ir/e16502
منطق 1 کاظم موسی خانی 16563 http://elc.gonbad.ac.ir/e16563
منطق 3 حسین گل چینی 16557 http://elc.gonbad.ac.ir/e16557
منطق ریاضی کاظم موسی خانی 16555 http://elc.gonbad.ac.ir/e16555
مهارت خواندن پایه خسرو ترکاشوند 16954 http://elc.gonbad.ac.ir/e16954
مهارت های آموزش و ترویج قرآن اکرم معصومی 16510 http://elc.gonbad.ac.ir/e16510
مهارتهای گفتاری ونوشتاری خسرو ترکاشوند 16953 http://elc.gonbad.ac.ir/e16953
ارزیابی طرح های اقتصادی باقر ادبی فیروزجایی 16886 http://elc.gonbad.ac.ir/e16886
مهارتهای نوشتاری مجید استیری 16952 http://elc.gonbad.ac.ir/e16952
نگارش 1 مجید استیری 16821 http://elc.gonbad.ac.ir/e16821
نگارش پیشرفته مسعود احمدی موسی آبادی 16775 http://elc.gonbad.ac.ir/e16775
نامه نگاری سمانه پورمهدی 16819 http://elc.gonbad.ac.ir/e16819
نامه نگاری روسی مجید استیری 16832 http://elc.gonbad.ac.ir/e16832
نثر 1 تاریخ بیهقی مراد اسماعیلی 16700 http://elc.gonbad.ac.ir/e16700
نثر3-متون ادبی-تعلیمی با تاکیدبرگلستان حسین محمدی 16718 http://elc.gonbad.ac.ir/e16718
نثر5متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح سعید مهری 16708 http://elc.gonbad.ac.ir/e16708
نحو کاربردی 1 حسن خلف 16511 http://elc.gonbad.ac.ir/e16511
نظارت و ارزشیابی توسعه علی کارشناسان 17323 http://elc.gonbad.ac.ir/e17323
اساطیر یونان و روم احمدرضا رحیمی 16781 http://elc.gonbad.ac.ir/e16781
نظام های اقتصادی سید رضا مظهری 16861 http://elc.gonbad.ac.ir/e16861
نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد سید رضا مظهری 16574 http://elc.gonbad.ac.ir/e16574
نظم 1 پیشگامان نظم فارسی لاچن علاقی 16695 http://elc.gonbad.ac.ir/e16695
نظم 2 بخش 3 (سی قصیده از ناصر خسرو) مریم رامین نیا 16731 http://elc.gonbad.ac.ir/e16731
نظم 3 بخش 1 (خاقانی) مونا علی مددی 16711 http://elc.gonbad.ac.ir/e16711
نظم 3 بخش 3 (نظامی) لاچن علاقی 16705 http://elc.gonbad.ac.ir/e16705
نظم 4 بخش 4 مثنوی معنوی 2 مریم رامین نیا 16717 http://elc.gonbad.ac.ir/e16717
نظم2بخش2شاهنامه2 مریم رامین نیا 16715 http://elc.gonbad.ac.ir/e16715
نمایشنامه صفورا قلعه بندی 16825 http://elc.gonbad.ac.ir/e16825
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس قمرالدین بادیر دست 16773 http://elc.gonbad.ac.ir/e16773
اشنایی با تاریخ وفرهنگ روسیه 1 سویتلانا حاجی موسائی 17330 http://elc.gonbad.ac.ir/e17330
نمونه های شعر ساده ابوذر مصطفی لو 16786 http://elc.gonbad.ac.ir/e16786
نمونه های شعرساده ابوذر مصطفی لو 16818 http://elc.gonbad.ac.ir/e16818
نمونه های نثر ساده سمانه پورمهدی 16787 http://elc.gonbad.ac.ir/e16787
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17233 http://elc.gonbad.ac.ir/e17233
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17236 http://elc.gonbad.ac.ir/e17236
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17238 http://elc.gonbad.ac.ir/e17238
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17240 http://elc.gonbad.ac.ir/e17240
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17242 http://elc.gonbad.ac.ir/e17242
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17244 http://elc.gonbad.ac.ir/e17244
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17246 http://elc.gonbad.ac.ir/e17246
اصول حسابداری 1 هادی امینی 16875 http://elc.gonbad.ac.ir/e16875
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17248 http://elc.gonbad.ac.ir/e17248
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) * در انتظار تکمیل  * 17250 http://elc.gonbad.ac.ir/e17250
ورزش ها وبازی های بومی وسنتی حمید رضا قزلسفلو 17270 http://elc.gonbad.ac.ir/e17270
ورزش ها وبازی های بومی وسنتی سلیمه ممشلی 17348 http://elc.gonbad.ac.ir/e17348
ورزش های آبی نجات غریق حمید رضا قزلسفلو 17271 http://elc.gonbad.ac.ir/e17271
ورزش های آبی نجات غریق مریم قلیچ زاده 17272 http://elc.gonbad.ac.ir/e17272
ورزش های جسمی-ذهنی(یوگا-پیلاتس) سید سعید ضیائی 17266 http://elc.gonbad.ac.ir/e17266
ورزش های جسمی-ذهنی(یوگا-پیلاتس) قربان سلطان طاهری طاهری اینچه برون 17267 http://elc.gonbad.ac.ir/e17267
هندبال (1) بهروز ایمری 17268 http://elc.gonbad.ac.ir/e17268
هندبال (1) مریم قلیچ زاده 17269 http://elc.gonbad.ac.ir/e17269
آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان مژگان میرزا 16868 http://elc.gonbad.ac.ir/e16868
اصول حسابداری 1 هادی امینی 16902 http://elc.gonbad.ac.ir/e16902
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی مهدی درویشی 16529 http://elc.gonbad.ac.ir/e16529
اخلاق اسلامی معصومه غریب 17144 http://elc.gonbad.ac.ir/e17144
اخلاق اسلامی معصومه غریب 17147 http://elc.gonbad.ac.ir/e17147
اخلاق اسلامی علیرضا صفری 17149 http://elc.gonbad.ac.ir/e17149
اخلاق اسلامی علیرضا صفری 17151 http://elc.gonbad.ac.ir/e17151
اخلاق اسلامی ابراهیم خمر 17182 http://elc.gonbad.ac.ir/e17182
اخلاق اسلامی طیبه علی اکبری 17183 http://elc.gonbad.ac.ir/e17183
اندیشه اسلامی 2 رمضان پای برجای 17158 http://elc.gonbad.ac.ir/e17158
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 17176 http://elc.gonbad.ac.ir/e17176
اندیشه اسلامی 2 علی نوری 17177 http://elc.gonbad.ac.ir/e17177
اصول حسابداری 1 هادی امینی 16915 http://elc.gonbad.ac.ir/e16915
اندیشه اسلامی 2 علی نوری 17180 http://elc.gonbad.ac.ir/e17180
اندیشه اسلامی1 رمضان پای برجای 17145 http://elc.gonbad.ac.ir/e17145
اندیشه اسلامی1 رمضان پای برجای 17148 http://elc.gonbad.ac.ir/e17148
اندیشه اسلامی1 رمضان پای برجای 17155 http://elc.gonbad.ac.ir/e17155
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 17163 http://elc.gonbad.ac.ir/e17163
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 17166 http://elc.gonbad.ac.ir/e17166
اندیشه اسلامی1 علی نوری 17171 http://elc.gonbad.ac.ir/e17171
اندیشه اسلامی1 علی نوری 17173 http://elc.gonbad.ac.ir/e17173
اندیشه اسلامی1 سید جواد احمدی 17179 http://elc.gonbad.ac.ir/e17179
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17162 http://elc.gonbad.ac.ir/e17162
اصول حسابداری 3 ابوالفضل مومنی 16916 http://elc.gonbad.ac.ir/e16916
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17165 http://elc.gonbad.ac.ir/e17165
انقلاب اسلامی یدالله سپهری 17168 http://elc.gonbad.ac.ir/e17168
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 17178 http://elc.gonbad.ac.ir/e17178
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 17181 http://elc.gonbad.ac.ir/e17181
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 17184 http://elc.gonbad.ac.ir/e17184
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 17153 http://elc.gonbad.ac.ir/e17153
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 17161 http://elc.gonbad.ac.ir/e17161
تاریخ تحلیلی اسلام یدالله سپهری 17169 http://elc.gonbad.ac.ir/e17169
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 17170 http://elc.gonbad.ac.ir/e17170
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 17172 http://elc.gonbad.ac.ir/e17172
اصول حسابرسی 2 عبدالخالق خنکا 17304 http://elc.gonbad.ac.ir/e17304
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حسن نوروزی 17174 http://elc.gonbad.ac.ir/e17174
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 17143 http://elc.gonbad.ac.ir/e17143
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 17146 http://elc.gonbad.ac.ir/e17146
تفسیرموضوعی قرآن مریم صالحی منش 17150 http://elc.gonbad.ac.ir/e17150
تفسیرموضوعی قرآن سید جواد احمدی 17164 http://elc.gonbad.ac.ir/e17164
تفسیرموضوعی قرآن سید جواد احمدی 17167 http://elc.gonbad.ac.ir/e17167
تفسیرموضوعی نهج البلاغه مریم صالحی منش 17159 http://elc.gonbad.ac.ir/e17159
تفسیرموضوعی نهج البلاغه ابراهیم خمر 17175 http://elc.gonbad.ac.ir/e17175
دانش خانواده و جمعیت ایوب سرایلو 17152 http://elc.gonbad.ac.ir/e17152
دانش خانواده و جمعیت معصومه غریب 17154 http://elc.gonbad.ac.ir/e17154
اصول روانشناسی بالینی مژگان میرزا 16866 http://elc.gonbad.ac.ir/e16866
اصول علم اقتصاد 1 (خرد) * در انتظار تکمیل  * 16896 http://elc.gonbad.ac.ir/e16896
اصول علم اقتصاد 1 (خرد) گل جمال نظری قوجق 16917 http://elc.gonbad.ac.ir/e16917
اصول فقه 1 جلال عراقی 16569 http://elc.gonbad.ac.ir/e16569
اصول فقه 1 (4واحدی) ابراهیم جوانمرد فرخانی 16399 http://elc.gonbad.ac.ir/e16399
اصول فقه 3 ابراهیم جوانمرد فرخانی 16538 http://elc.gonbad.ac.ir/e16538
آسیب شناسی ورزشی بهروز ایمری 17220 http://elc.gonbad.ac.ir/e17220
اصول فقه3 جلال عراقی 16570 http://elc.gonbad.ac.ir/e16570
اصول و روش تحقیق احمدرضا رحیمی 16782 http://elc.gonbad.ac.ir/e16782
اصول و روش ترجمه محمود رضا پردلان 16763 http://elc.gonbad.ac.ir/e16763
اصول و روش ترجمه محمود رضا پردلان 16812 http://elc.gonbad.ac.ir/e16812
اصول و روش ترجمه خسرو ترکاشوند 16838 http://elc.gonbad.ac.ir/e16838
اصول و فلسفه آموزش و پرورش مجتبی رجبی 16794 http://elc.gonbad.ac.ir/e16794
اصول و مقدمات تفسیر سید حسن میرزایی 16413 http://elc.gonbad.ac.ir/e16413
اقتصاد گردشگری ومیراث فرهنگی گل جمال نظری قوجق 16880 http://elc.gonbad.ac.ir/e16880
اقتصاد کشاورزی مسعود خیر اندیش 16575 http://elc.gonbad.ac.ir/e16575
اقتصاد کشاورزی مسعود خیر اندیش 16873 http://elc.gonbad.ac.ir/e16873
آشنایی با آثار ادبی روسی 2 صفورا قلعه بندی 16824 http://elc.gonbad.ac.ir/e16824
اقتصاد کلان 2 (3واحدی) سید رضا مظهری 16573 http://elc.gonbad.ac.ir/e16573
اقتصاد ایران (1) : کلیات و تاریخ اقتصادی صاحبه مسعودی 16877 http://elc.gonbad.ac.ir/e16877
اقتصاد ایران 3:برنامه ریزی وبودجه کمال سعادتی 16881 http://elc.gonbad.ac.ir/e16881
اقتصاد بخشی عمومی 1 محسن محمدی خیاره 16879 http://elc.gonbad.ac.ir/e16879
اقتصاد خرد 2 (3واحدی) علی کارشناسان 16888 http://elc.gonbad.ac.ir/e16888
اقتصاد دولت اسلامی(حدود فعالیت)3 محسن محمدی خیاره 16856 http://elc.gonbad.ac.ir/e16856
اقتصاد سنجی 1 محسن محمدی خیاره 16860 http://elc.gonbad.ac.ir/e16860
اقتصاد مدیریت محسن محمدی خیاره 16872 http://elc.gonbad.ac.ir/e16872
اقتصاد مدیریت سید رضا مظهری 17289 http://elc.gonbad.ac.ir/e17289
اقتصاد منابع طبیعی کمال سعادتی 16874 http://elc.gonbad.ac.ir/e16874
آشنایی با علوم قرآنی سعید مهری 16713 http://elc.gonbad.ac.ir/e16713
اقتصاد نهادی صاحبه مسعودی 16883 http://elc.gonbad.ac.ir/e16883
ایمنی و بهداشت در ورزش حمید رضا قزلسفلو 17226 http://elc.gonbad.ac.ir/e17226
بازار سرمایه اسلامی باقر ادبی فیروزجایی 16855 http://elc.gonbad.ac.ir/e16855
بدمینتون 1 حمید رضا قزلسفلو 17228 http://elc.gonbad.ac.ir/e17228
بدمینتون 1 زهرا شوشتری 17251 http://elc.gonbad.ac.ir/e17251
بررسی کتابهای درسی راهنمایی مجتبی رجبی 16791 http://elc.gonbad.ac.ir/e16791
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 محمود رضا پردلان 16768 http://elc.gonbad.ac.ir/e16768
برنامه ریزی یکپارچه توسعه ملی/بخشی/منطقه ای/محلی سید رضا مظهری 17342 http://elc.gonbad.ac.ir/e17342
بسکتبال(1) بهروز ایمری 17262 http://elc.gonbad.ac.ir/e17262
بسکتبال(1) فرزانه غلامی 17263 http://elc.gonbad.ac.ir/e17263
آشنایی با فقه اقتصادی قاسم رجبی 16882 http://elc.gonbad.ac.ir/e16882
بلاغت 1 (معانی) مونا علی مددی 16703 http://elc.gonbad.ac.ir/e16703
بلاغت کاربردی مونا علی مددی 16727 http://elc.gonbad.ac.ir/e16727
بها یابی 1 هادی امینی 16911 http://elc.gonbad.ac.ir/e16911
بهداشت روان فاطمه بای 17332 http://elc.gonbad.ac.ir/e17332
بیان شفاهی داستان مسعود احمدی موسی آبادی 16783 http://elc.gonbad.ac.ir/e16783
بیان شفاهی داستان 1 مسعود احمدی موسی آبادی 16817 http://elc.gonbad.ac.ir/e16817
بیان شفاهی داستان 3 سویتلانا حاجی موسائی 16836 http://elc.gonbad.ac.ir/e16836
پژوهش عملیاتی 2 نعمت اله تقی نژاد 17299 http://elc.gonbad.ac.ir/e17299
پژوهشهای علمی وانفرادی در روانشناسی * در انتظار تکمیل  * 16871 http://elc.gonbad.ac.ir/e16871
پایان نامه * در انتظار تکمیل  * 16707 http://elc.gonbad.ac.ir/e16707
آشنایی با فن ترجمه محمود رضا پردلان 16702 http://elc.gonbad.ac.ir/e16702
پایان نامه * در انتظار تکمیل  * 17291 http://elc.gonbad.ac.ir/e17291
پروژه مالی 2 * در انتظار تکمیل  * 17297 http://elc.gonbad.ac.ir/e17297
پول ارز و بانکداری محسن محمدی خیاره 16892 http://elc.gonbad.ac.ir/e16892
پول ارز و بانکداری باقر ادبی فیروزجایی 16923 http://elc.gonbad.ac.ir/e16923
پویایی گروه مهدی قزلسفلو 16745 http://elc.gonbad.ac.ir/e16745
تئوری های کارآفرینی مسعود خیر اندیش 17287 http://elc.gonbad.ac.ir/e17287
تاریخ کتابت قرآن و قرائات سید حسن میرزایی 16412 http://elc.gonbad.ac.ir/e16412
تاریخ ادبیات 4 مراد اسماعیلی 16699 http://elc.gonbad.ac.ir/e16699
تاریخ ادیان عارف دانیالی 16521 http://elc.gonbad.ac.ir/e16521
تاریخ ادیبات 2 مراد اسماعیلی 16732 http://elc.gonbad.ac.ir/e16732
دانش خانواده و جمعیت شهربانو امانی 17156 http://elc.gonbad.ac.ir/e17156
دانش خانواده و جمعیت معصومه غریب 17157 http://elc.gonbad.ac.ir/e17157
دانش خانواده و جمعیت علیرضا صفری 17160 http://elc.gonbad.ac.ir/e17160
کارآفرینی رقیه یزدانی 17363 http://elc.gonbad.ac.ir/e17363
کارآفرینی امینه زیوری 17364 http://elc.gonbad.ac.ir/e17364
کارآفرینی عیسی نیازی 17365 http://elc.gonbad.ac.ir/e17365
مهارتهای زندگی دانشجویی سارا دازی 16733 http://elc.gonbad.ac.ir/e16733
مهارتهای زندگی دانشجویی مهدی قزلسفلو 16734 http://elc.gonbad.ac.ir/e16734
مهارتهای زندگی دانشجویی سارا دازی 16735 http://elc.gonbad.ac.ir/e16735
مهارتهای زندگی دانشجویی شهره توفیقیان 16736 http://elc.gonbad.ac.ir/e16736
مهارتهای زندگی دانشجویی فاطمه بای 16737 http://elc.gonbad.ac.ir/e16737