تاریخ ثبت: چهار شنبه, 27 فروردین,1399 11:42:34 ق.ظ

دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم پایه و فني و مهندسي ( خانم سلیمانی :   01733264171 )

 

نام درس نام استاد   کد مشخصه آدرس کلاس
روش های نمونه گیری 1 عبدالسعید توماج 18853 https://elc.gonbad.ac.ir/p18853
پروژه نرم افزار(کارشناسی) ابوالقاسم علی بیکی 18852 https://elc.gonbad.ac.ir/p18852
فیزیولوژی گیاهی 2 ابوالفضل دانشور 18794 https://elc.gonbad.ac.ir/p18794
مبانی جامعه شناسی امین محمدی استاد کلایه 18782 https://elc.gonbad.ac.ir/p18782
شیمی مواد غذایی مجید مکبر اصفهانی 18737 https://elc.gonbad.ac.ir/p18737
روش های جداسازی و تبیین ساختار اسانسها و ترکیبات طبیعی رضا اکبری 18736 https://elc.gonbad.ac.ir/p18736
شیمی اسانس ها و ترکیبات طبیعی رضا اکبری - اکرم طالقانی 18735 https://elc.gonbad.ac.ir/p18735
گیاه شناسی ابوالفضل دانشور - علی ستاریان 18734 https://elc.gonbad.ac.ir/p18734
تکنولوژی شیمیایی سولماز اوسی 18733 https://elc.gonbad.ac.ir/p18733
آز-شیمی مواد غذایی مجید مکبر اصفهانی 18732 https://elc.gonbad.ac.ir/p18732
شیمی تجزیه رضا اکبری 18731 https://elc.gonbad.ac.ir/p18731
آز-شیمی معدنی(عناصر) محدثه پیری 18730 https://elc.gonbad.ac.ir/p18730
فیزیک هسته ای وذرات بنیادی وحید زنگانه 18729 https://elc.gonbad.ac.ir/p18729
آز-فیزیک پایه 2 مصطفی مهدی پور 18728 https://elc.gonbad.ac.ir/p18728
مکانیک کوانتومی 2 صبورا صالحی 18727 https://elc.gonbad.ac.ir/p18727
مبانی نانوفیزیک صبورا صالحی 18726 https://elc.gonbad.ac.ir/p18726
آز فیزیک پایه 4 مصطفی مهدی پور 18725 https://elc.gonbad.ac.ir/p18725
مکانیک تحلیلی 2 مصطفی مهدی پور 18722 https://elc.gonbad.ac.ir/p18722
مکانیک شاره ها عزیزاله خرمالی 18721 https://elc.gonbad.ac.ir/p18721
آز-فیزیک حالت جامد 1 مارال آزمونفر 18720 https://elc.gonbad.ac.ir/p18720
مواد افزودنی و ویتامین ها عزیزاله خرمالی 18717 https://elc.gonbad.ac.ir/p18717
فیزیک پایه 2 مصطفی مهدی پور 18716 https://elc.gonbad.ac.ir/p18716
صنایع غذایی مهناز نعمتی 18714 https://elc.gonbad.ac.ir/p18714
آز-شیمی فیزیک صفر علی طراوتی ثانی 18713 https://elc.gonbad.ac.ir/p18713
بلور شناسی مارال آزمونفر 18712 https://elc.gonbad.ac.ir/p18712
شیمی آلی1 اکرم طالقانی 18710 https://elc.gonbad.ac.ir/p18710
اپتیک مهدی عصری 18709 https://elc.gonbad.ac.ir/p18709
مسمومیتهای شیمیایی مهناز نعمتی 18708 https://elc.gonbad.ac.ir/p18708
تغذیه و بهداشت اکرم طالقانی 18707 https://elc.gonbad.ac.ir/p18707
آز-فیزیک پایه 3 مهدی عصری 18706 https://elc.gonbad.ac.ir/p18706
شیمی فیزیک صفر علی طراوتی ثانی 18705 https://elc.gonbad.ac.ir/p18705
آز-بیولوژی   18703 https://elc.gonbad.ac.ir/p18703
ریاضی عمومی 2 محسن فرمانی 18702 https://elc.gonbad.ac.ir/p18702
بیولوژی   18701 https://elc.gonbad.ac.ir/p18701
فیزیک پایه 3 سمیرا تاجیک نژاد 18699 https://elc.gonbad.ac.ir/p18699
آز - شیمی تجزیه سولماز اوسی 18697 https://elc.gonbad.ac.ir/p18697
نجوم و اختر فیزیک سمیرا تاجیک نژاد 18696 https://elc.gonbad.ac.ir/p18696
بیوشیمی صنایع غذایی مجید مکبر اصفهانی 18695 https://elc.gonbad.ac.ir/p18695
تصفیه آب و فاضلاب صنعتی مجید مکبر اصفهانی 18693 https://elc.gonbad.ac.ir/p18693
شیمی معدنی محدثه پیری 18692 https://elc.gonbad.ac.ir/p18692
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 مهسا افسری 18691 https://elc.gonbad.ac.ir/p18691
الکترو مغناطیس 2 سمیرا تاجیک نژاد 18690 https://elc.gonbad.ac.ir/p18690
فیزیک حالت جامد 1 مهسا افسری 18688 https://elc.gonbad.ac.ir/p18688
الکترونیک 1 فاطمه ترکمانی 18687 https://elc.gonbad.ac.ir/p18687
فیزیک لیزر مهدی عصری 18685 https://elc.gonbad.ac.ir/p18685
ریاضی فیزیک 2 آسیه  پدری 18684 https://elc.gonbad.ac.ir/p18684
توپولوژی جبری 1 راضیه فرخ زاد رستمی 18675 https://elc.gonbad.ac.ir/p18675
نظریه گروه های متناهی حسن خسروی 18674 https://elc.gonbad.ac.ir/p18674
جبر جابه جایی 1 عبدالناصر بهلکه 18673 https://elc.gonbad.ac.ir/p18673
ایمنی شناسی ماتیا سادات برهانی 18410 https://elc.gonbad.ac.ir/p18410
متون تخصصی زیست شناسی سلولی ومولکولی عیسی جرجانی 18409 https://elc.gonbad.ac.ir/p18409
ژنتیک انسانی عیسی جرجانی 18408 https://elc.gonbad.ac.ir/p18408
بیوشیمی فیزیک عزیزاله خرمالی 18407 https://elc.gonbad.ac.ir/p18407
ژنتیک مولکولی سهراب بوذرپور 18406 https://elc.gonbad.ac.ir/p18406
مبانی زیست شناسی تکوینی راحله شهرکی 18405 https://elc.gonbad.ac.ir/p18405
آز- ژنتیک مولکولی ماتیا سادات برهانی 18404 https://elc.gonbad.ac.ir/p18404
فیزیولوژی جانوری 2 سکینه علی جان پور 18403 https://elc.gonbad.ac.ir/p18403
آز - بافت شناسی کیاوش گلزاریان پور 18401 https://elc.gonbad.ac.ir/p18401
ماهی شناسی عمومی سیده آیناز شیرنگی 18400 https://elc.gonbad.ac.ir/p18400
میکروبیولوژی عمومی ماتیا سادات برهانی 18399 https://elc.gonbad.ac.ir/p18399
بافت شناسی کیاوش گلزاریان پور 18397 https://elc.gonbad.ac.ir/p18397
آز- ژنتیک پایه لیلا آهنگر 18396 https://elc.gonbad.ac.ir/p18396
آز- مبانی فیزیولوژی جانوری عاطفه پسرکلو 18395 https://elc.gonbad.ac.ir/p18395
مبانی فیزیولوژی جانوری سکینه علی جان پور 18394 https://elc.gonbad.ac.ir/p18394
آز- سیستماتیک گیاهی 3 فرزانه حبیبی 18393 https://elc.gonbad.ac.ir/p18393
آز - فیزیولوژی گیاهی 2 ابوالفضل دانشور 18392 https://elc.gonbad.ac.ir/p18392
سیستماتیک گیاهی 3 جمیله پناهی میرزاحسنلو 18391 https://elc.gonbad.ac.ir/p18391
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی عیسی جرجانی 18390 https://elc.gonbad.ac.ir/p18390
ژنتیک پایه عیسی جرجانی 18388 https://elc.gonbad.ac.ir/p18388
حشره شناسی مهدی ملاشاهی 18387 https://elc.gonbad.ac.ir/p18387
زیست شناسی سلول های بنیادی سهراب بوذرپور 18386 https://elc.gonbad.ac.ir/p18386
فیزیولوژی جانوری 2 (دستگاه عصبی و غدد درون‌ریز) سکینه علی جان پور 18384 https://elc.gonbad.ac.ir/p18384
رفتارشناسی عمومی کیاوش گلزاریان پور 18383 https://elc.gonbad.ac.ir/p18383
ژنتیک مولکولی عیسی جرجانی 18382 https://elc.gonbad.ac.ir/p18382
آز - فیزیولوژی جانوری 2 عاطفه پسرکلو 18381 https://elc.gonbad.ac.ir/p18381
مبانی زیست شناسی تکوینی راحله شهرکی 18380 https://elc.gonbad.ac.ir/p18380
آز- ژنتیک مولکولی ماتیا سادات برهانی 18379 https://elc.gonbad.ac.ir/p18379
تک یاخته شناسی کیاوش گلزاریان پور 18378 https://elc.gonbad.ac.ir/p18378
اکوسیستم ها و مناطق حساس و وِیژه ساحلی دریایی ایران سیده آیناز شیرنگی 18377 https://elc.gonbad.ac.ir/p18377
آمار پیشرفته زیستی حسین صبوری 18376 https://elc.gonbad.ac.ir/p18376
زیست مهره داران دریایی ایران کیاوش گلزاریان پور 18375 https://elc.gonbad.ac.ir/p18375
اکوفیزیولوژی جانوران دریایی سیده آیناز شیرنگی 18374 https://elc.gonbad.ac.ir/p18374
روش تحقیق و طراحی آزمایشات ابوالفضل دانشور 18373 https://elc.gonbad.ac.ir/p18373
زیست شناسی جانوران انگلی دریایی کیاوش گلزاریان پور 18372 https://elc.gonbad.ac.ir/p18372
ویژگی های زیستی دریاهای منطقه ای محمد قلی زاده 18371 https://elc.gonbad.ac.ir/p18371
جغرافیایی گیاهی   18370 https://elc.gonbad.ac.ir/p18370
زیست شناسی تکوینی گیاهی الهام امینی 18369 https://elc.gonbad.ac.ir/p18369
متابولیسم گیاهی ابوالفضل دانشور 18368 https://elc.gonbad.ac.ir/p18368
فلور ایران جمیله پناهی میرزاحسنلو 18367 https://elc.gonbad.ac.ir/p18367
سیتوژنتیک گیاهی عیسی جرجانی 18366 https://elc.gonbad.ac.ir/p18366
ژنتیک جمعیت تکمیلی حسین صبوری 18365 https://elc.gonbad.ac.ir/p18365
کشت سلول و بافت سهراب بوذرپور 18364 https://elc.gonbad.ac.ir/p18364
ژنتیک انسانی تکمیلی عیسی جرجانی 18363 https://elc.gonbad.ac.ir/p18363
سیتوژنتیک تکمیلی عیسی جرجانی 18362 https://elc.gonbad.ac.ir/p18362
بیوانفورماتیک سهراب بوذرپور 18361 https://elc.gonbad.ac.ir/p18361
ایمنولوژی (ایمنی شناسی) ماتیا سادات برهانی 18360 https://elc.gonbad.ac.ir/p18360
ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان ابوالفضل دانشور 18359 https://elc.gonbad.ac.ir/p18359
بیوشیمی ویتامینها وهورمونها محمود صالحی 18358 https://elc.gonbad.ac.ir/p18358
مبانی بیوانفورماتیک سهراب بوذرپور 18357 https://elc.gonbad.ac.ir/p18357
مبانی زیست فناوری دریا سیده آیناز شیرنگی 18356 https://elc.gonbad.ac.ir/p18356
تنوع زیستی موجودات دریایی   18355 https://elc.gonbad.ac.ir/p18355
تکامل موجودات زنده ابوالفضل دانشور 18354 https://elc.gonbad.ac.ir/p18354
تکامل موجودات زنده ابوالفضل دانشور 18353 https://elc.gonbad.ac.ir/p18353
تکامل موجودات زنده (3 واحدی) ابوالفضل دانشور 18351 https://elc.gonbad.ac.ir/p18351
جنین شناسی انسان راحله شهرکی 18350 https://elc.gonbad.ac.ir/p18350
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران عاطفه پسرکلو 18348 https://elc.gonbad.ac.ir/p18348
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی عاطفه پسرکلو 18347 https://elc.gonbad.ac.ir/p18347
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 18346 https://elc.gonbad.ac.ir/p18346
زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 18344 https://elc.gonbad.ac.ir/p18344
فیزیولوژی سلول سکینه علی جان پور 18342 https://elc.gonbad.ac.ir/p18342
جانورشناسی مهره داران کیاوش گلزاریان پور 18341 https://elc.gonbad.ac.ir/p18341
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم محمود صالحی 18340 https://elc.gonbad.ac.ir/p18340
گیاهان آبزی الهام امینی 18339 https://elc.gonbad.ac.ir/p18339
مبانی بوم شناسی اکبر فخیره 18338 https://elc.gonbad.ac.ir/p18338
آز-بیوشیمی ساختار محمود صالحی 18336 https://elc.gonbad.ac.ir/p18336
سیستماتیک گیاهی 2 جمیله پناهی میرزاحسنلو 18335 https://elc.gonbad.ac.ir/p18335
بیوشیمی ساختار محمود صالحی 18334 https://elc.gonbad.ac.ir/p18334
آزمایشگاه قارچ شناسی فاختک طلیعی 18333 https://elc.gonbad.ac.ir/p18333
قارچ شناسی فاختک طلیعی 18332 https://elc.gonbad.ac.ir/p18332
آز - سیستماتیک گیاهی 2 فرزانه حبیبی 18331 https://elc.gonbad.ac.ir/p18331
زیست شناسی گیاهان عالی علی ستاریان 18330 https://elc.gonbad.ac.ir/p18330
آز-پلانکتون ها حجت الله جعفریان 18329 https://elc.gonbad.ac.ir/p18329
آز-جانورشناسی بی مهره 2 محمد قلی زاده 18328 https://elc.gonbad.ac.ir/p18328
پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان رحمان پاتیمار 18327 https://elc.gonbad.ac.ir/p18327
آز - زیست شناسی سلولی و مولکولی عاطفه پسرکلو 18326 https://elc.gonbad.ac.ir/p18326
پلانکتون ها   18325 https://elc.gonbad.ac.ir/p18325
بوم شناسی تالاب ها سیده آیناز شیرنگی 18324 https://elc.gonbad.ac.ir/p18324
آز- زیست شناسی گیاهان عالی الهام امینی 18323 https://elc.gonbad.ac.ir/p18323
زیست شناسی سلولی و مولکولی سهراب بوذرپور 18322 https://elc.gonbad.ac.ir/p18322
جانورشناسی بی مهره 2 کیاوش گلزاریان پور 18321 https://elc.gonbad.ac.ir/p18321
بیوفیزیک (3واحدی) عزیزاله خرمالی 18238 https://elc.gonbad.ac.ir/p18238
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 سهراب بوذرپور 18237 https://elc.gonbad.ac.ir/p18237
بیوشیمی متابولیسم محمود صالحی 18236 https://elc.gonbad.ac.ir/p18236
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم محمود صالحی 18235 https://elc.gonbad.ac.ir/p18235
باکتری شناسی ماتیا سادات برهانی 18234 https://elc.gonbad.ac.ir/p18234
آز - شیمی آلی 1 عزیزاله خرمالی 18232 https://elc.gonbad.ac.ir/p18232
ریاضی عمومی 2 (3واحدی) راضیه فرخ زاد رستمی 18231 https://elc.gonbad.ac.ir/p18231
مبانی گیاه شناسی جمیله پناهی میرزاحسنلو 18230 https://elc.gonbad.ac.ir/p18230
آز - فیزیک عمومی 1 مهدی عصری 18229 https://elc.gonbad.ac.ir/p18229
شیمی آلی 1  (3واحدی) مجید مکبر اصفهانی 18228 https://elc.gonbad.ac.ir/p18228
آز - فیزیک عمومی 1 مهدی عصری 18227 https://elc.gonbad.ac.ir/p18227
آز- مبانی گیاه شناسی عارفه علی پور 18224 https://elc.gonbad.ac.ir/p18224
شیمی عمومی 2 مهناز نعمتی 18223 https://elc.gonbad.ac.ir/p18223
شیمی عمومی 2 رضا اکبری 18222 https://elc.gonbad.ac.ir/p18222
بیوشیمی محمود صالحی 18221 https://elc.gonbad.ac.ir/p18221
آز-گیاه شناسی   18220 https://elc.gonbad.ac.ir/p18220
آز - فیزیک مهدی عصری 18219 https://elc.gonbad.ac.ir/p18219
آز - بیوشیمی محمود صالحی 18218 https://elc.gonbad.ac.ir/p18218
گیاه شناسی علی ستاریان 18129 https://elc.gonbad.ac.ir/p18129
آز - شیمی عمومی 2 سولماز اوسی 18128 https://elc.gonbad.ac.ir/p18128
فیزیک مصطفی مهدی پور 18127 https://elc.gonbad.ac.ir/p18127
آز - شیمی آلی 1 عزیزاله خرمالی 18125 https://elc.gonbad.ac.ir/p18125
شیمی عمومی 2 مهناز نعمتی 18124 https://elc.gonbad.ac.ir/p18124
اصول روش رده بندی گیاهی جمیله پناهی میرزاحسنلو 18123 https://elc.gonbad.ac.ir/p18123
ایمنی زیستی سیده آیناز شیرنگی 18122 https://elc.gonbad.ac.ir/p18122
شیمی آلی 1 اکرم طالقانی 18121 https://elc.gonbad.ac.ir/p18121
ریاضی عمومی 2 (3 واحدی) راضیه فرخ زاد رستمی 18120 https://elc.gonbad.ac.ir/p18120
ایمنی زیستی سیده آیناز شیرنگی 18119 https://elc.gonbad.ac.ir/p18119
مبانی گیاه شناسی جمیله پناهی میرزاحسنلو 18118 https://elc.gonbad.ac.ir/p18118
آز شیمی آلی 1 سولماز اوسی 18117 https://elc.gonbad.ac.ir/p18117
آز مبانی گیاه شناسی الهام امینی 18116 https://elc.gonbad.ac.ir/p18116
شیمی آلی 1 مجید مکبر اصفهانی 18115 https://elc.gonbad.ac.ir/p18115
شیمی عمومی 2 مهناز نعمتی 18114 https://elc.gonbad.ac.ir/p18114
ریاضی عمومی 2 (3 واحدی) راضیه فرخ زاد رستمی 18111 https://elc.gonbad.ac.ir/p18111
آز-سیستم های دیجیتال 2 عارف صلاحی 17974 https://elc.gonbad.ac.ir/p17974
آز-سیستم های دیجیتال 2 عارف صلاحی 17973 https://elc.gonbad.ac.ir/p17973
آز-تحلیل سیستم های قدرت مصطفی قاسمی 17971 https://elc.gonbad.ac.ir/p17971
کارگاه عمومی علی بهنیافر 17970 https://elc.gonbad.ac.ir/p17970
کارگاه عمومی علی بهنیافر 17969 https://elc.gonbad.ac.ir/p17969
آز-سیستم های دیجیتال 1 احسان ضرورتی 17968 https://elc.gonbad.ac.ir/p17968
آز-سیستم های دیجیتال 1 احسان ضرورتی 17967 https://elc.gonbad.ac.ir/p17967
محاسبات عددی محسن فرمانی 17966 https://elc.gonbad.ac.ir/p17966
آز- ماشین های الکتریکی 1 علی بهنیافر 17965 https://elc.gonbad.ac.ir/p17965
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2 محمد فرشاد 17964 https://elc.gonbad.ac.ir/p17964
ریز پردازنده وزبان اسمبلی آنه بی بی دانشی کمشتپه 17963 https://elc.gonbad.ac.ir/p17963
فیزیک 2 مارال آزمونفر 17962 https://elc.gonbad.ac.ir/p17962
معادلات دیفرانسیل فاطمه باباکردی 17960 https://elc.gonbad.ac.ir/p17960
سیگنال‌ها و سیستم‌ها سونای کمی 17959 https://elc.gonbad.ac.ir/p17959
الکترونیک 2 سونای کمی 17958 https://elc.gonbad.ac.ir/p17958
تاسیسات الکتریکی محمد فرشاد 17957 https://elc.gonbad.ac.ir/p17957
آز-سیستم‌های کنترل خطی علی بهنیافر 17956 https://elc.gonbad.ac.ir/p17956
ماشین‌های الکتریکی 3 علی بهنیافر 17955 https://elc.gonbad.ac.ir/p17955
مدار های الکتریکی 1 ناصر نوروزی 17954 https://elc.gonbad.ac.ir/p17954
ریاضی عمومی 2 محسن فرمانی 17952 https://elc.gonbad.ac.ir/p17952
برنامه نویسی کامپیوتر حلیمه خوجملی 17951 https://elc.gonbad.ac.ir/p17951
ماشین‌های الکتریکی 2 محمد فرشاد 17950 https://elc.gonbad.ac.ir/p17950
زبان تخصصی مظاهر کریمی 17948 https://elc.gonbad.ac.ir/p17948
آز الکترونیک عبدالرضا قره خانی 17946 https://elc.gonbad.ac.ir/p17946
الکترونیک صنعتی علی بهنیافر 17945 https://elc.gonbad.ac.ir/p17945
آز-سیستم‌های کنترل خطی علی بهنیافر 17943 https://elc.gonbad.ac.ir/p17943
آز-ماشین‌های الکتریکی 2 علی بهنیافر 17942 https://elc.gonbad.ac.ir/p17942
عایق ها وفشارقوی حسن ده مرده 17939 https://elc.gonbad.ac.ir/p17939
سیستم‌های دیجیتال 1 عبدالرضا قره خانی 17937 https://elc.gonbad.ac.ir/p17937
آز-فیزیک 2 مارال آزمونفر 17936 https://elc.gonbad.ac.ir/p17936
آز-مدارهای الکتریکی و اندازه گیری ناصر نوروزی 17935 https://elc.gonbad.ac.ir/p17935
آز-مدارهای الکتریکی و اندازه گیری ناصر نوروزی 17934 https://elc.gonbad.ac.ir/p17934
طرح خطوط هوایی انتقال وپروژه عبدالرضا قره خانی 17932 https://elc.gonbad.ac.ir/p17932
مباحث ویژه مظاهر کریمی 17931 https://elc.gonbad.ac.ir/p17931
پروژه نرم افزار(کارشناسی) مهدی علی بگلی 17930 https://elc.gonbad.ac.ir/p17930
پروژه نرم افزار(کارشناسی) احمد جلیلی 17928 https://elc.gonbad.ac.ir/p17928
کارآموزی(کارشناسی) مهدی علی بگلی 17927 https://elc.gonbad.ac.ir/p17927
کارآموزی(کارشناسی) احمد جلیلی 17926 https://elc.gonbad.ac.ir/p17926
معادلات دیفرانسیل فاطمه طالشیان 17925 https://elc.gonbad.ac.ir/p17925
ایجاد بانکهای اطلاعاتی ابوالقاسم علی بیکی 17924 https://elc.gonbad.ac.ir/p17924
مهندسی اینترنت احمد جلیلی 17923 https://elc.gonbad.ac.ir/p17923
مباحث ویژه(کارشناسی) احمد جلیلی 17922 https://elc.gonbad.ac.ir/p17922
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی آنه بی بی دانشی کمشتپه 17921 https://elc.gonbad.ac.ir/p17921
معماری کامپیوتر مهدی علی بگلی 17919 https://elc.gonbad.ac.ir/p17919
آمار و احتمالات مهندسی شعبان قلندر آیشی 17918 https://elc.gonbad.ac.ir/p17918
طراحی الگوریتمها حلیمه خوجملی 17917 https://elc.gonbad.ac.ir/p17917
شبیه سازی کامپیوتری بابک افشین 17916 https://elc.gonbad.ac.ir/p17916
مباحث ویژه(کارشناسی) احمد جلیلی 17915 https://elc.gonbad.ac.ir/p17915
برنامه سازی سیستم مهدی محمدخانی 17914 https://elc.gonbad.ac.ir/p17914
شبیه سازی کامپیوتری بابک افشین 17913 https://elc.gonbad.ac.ir/p17913
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی بابک افشین 17912 https://elc.gonbad.ac.ir/p17912
زبان تخصصی (2واحدی) مهدی تیموری 17893 https://elc.gonbad.ac.ir/p17893
آشنایی با آمار رسمی اسماعیل شیرازی 17892 https://elc.gonbad.ac.ir/p17892
محاسبات آماری مهدی تیموری 17891 https://elc.gonbad.ac.ir/p17891
روشهای چند متغیره گسسته 1 عبدالسعید توماج 17889 https://elc.gonbad.ac.ir/p17889
روش های چند متغییره پیوسته 2 عبدالسعید توماج 17888 https://elc.gonbad.ac.ir/p17888
آشنایی با نظریه اطلاع عبدالسعید توماج 17887 https://elc.gonbad.ac.ir/p17887
روش تحقیق و مشاوره آماری مجتبی کاشانی 17886 https://elc.gonbad.ac.ir/p17886
طرح آزمایش های 1 اسماعیل شیرازی 17885 https://elc.gonbad.ac.ir/p17885
رگرسیون 2 اسماعیل شیرازی 17884 https://elc.gonbad.ac.ir/p17884
روش های نمونه گیری 2 مجتبی کاشانی 17883 https://elc.gonbad.ac.ir/p17883
فرآیندهای تصادفی1 مجتبی کاشانی 17882 https://elc.gonbad.ac.ir/p17882
آمار ریاضی 1 مجتبی کاشانی 17881 https://elc.gonbad.ac.ir/p17881
جبر خطی برای آمار نعمت اله تقی نژاد 17880 https://elc.gonbad.ac.ir/p17880
روش های ناپارامتری مهدی تیموری 17879 https://elc.gonbad.ac.ir/p17879
مبانی کامپیوتر برنامه سازی محمد فزونی 17878 https://elc.gonbad.ac.ir/p17878
احتمال 1 (4واحدی) اسماعیل شیرازی 17877 https://elc.gonbad.ac.ir/p17877
توابع مختلط محمد فزونی 17875 https://elc.gonbad.ac.ir/p17875
نظریه مقدماتی اعداد حسن خسروی 17874 https://elc.gonbad.ac.ir/p17874
زبان تخصصی محمد فزونی 17873 https://elc.gonbad.ac.ir/p17873
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی سعید شکوه 17872 https://elc.gonbad.ac.ir/p17872
توپولوژی عمومی محمد فزونی 17871 https://elc.gonbad.ac.ir/p17871
جبر عبدالناصر بهلکه 17870 https://elc.gonbad.ac.ir/p17870
بهینه سازی خطی نعمت اله تقی نژاد 17869 https://elc.gonbad.ac.ir/p17869
مبانی آنالیز عددی مهدی شاهینی 17868 https://elc.gonbad.ac.ir/p17868
مبانی آنالیز ریاضی سعید شکوه 17867 https://elc.gonbad.ac.ir/p17867
مبانی ترکیبات عبدالناصر بهلکه 17865 https://elc.gonbad.ac.ir/p17865
معادلات دیفرانسیل سعید شکوه 17864 https://elc.gonbad.ac.ir/p17864
برنامه سازی پیشرفته مهدی شاهینی 17863 https://elc.gonbad.ac.ir/p17863
مبانی جبر حسن خسروی 17862 https://elc.gonbad.ac.ir/p17862
مبانی احتمال عبدالسعید توماج 17860 https://elc.gonbad.ac.ir/p17860
ریاضی عمومی 2 نعمت اله تقی نژاد 17859 https://elc.gonbad.ac.ir/p17859
آزشیمی آلی عزیزالله خرمالی 18125 https://elc.gonbad.ac.ir/p18125
بیوشیمی محمود صالحی 18221 https://elc.gonbad.ac.ir/p18221
سیستم های انرژی الکتریکی 2 محمد فرشاد 17964 https://elc.gonbad.ac.ir/p17964
مبانی بوم شناسی اکبر فخیره 18338 https://elc.gonbad.ac.ir/p18338
آز زیست شناسی سلولی مولکولی عاطفه پسرکلو 18326 https://elc.gonbad.ac.ir/p18326
حساب تغییرات احمد شریف 18767 https://elc.gonbad.ac.ir/p18767
معادلات دیفرانسیل کسری مهدی شاهینی 18769 https://elc.gonbad.ac.ir/p18769
معادلات دیفرانسیل عادی 2 احمد شریف 18766 https://elc.gonbad.ac.ir/p18766
روشهای نمونه گیری 2 مجتبی کاشانی 17883 https://elc.gonbad.ac.ir/p17883
نظریه رسته عبدالناصر بهلکه 18902 https://elc.gonbad.ac.ir/p18902
حسن خسروی گروه های نامتناهی 18940 https://elc.gonbad.ac.ir/p18940