تاریخ ثبت: چهار شنبه, 27 فروردین,1399 11:42:34 ق.ظ

دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم پایه و فني و مهندسي ( آقاي قزلسفلو :   01733264171 )

نام درس نام استاد   کد مشخصه آدرس کلاس
آز-فیزیک حالت جامد 1 مهدی عصری 16945 http://elc.gonbad.ac.ir/p16945
پروژه نرم افزار(کارشناسی) احمد جلیلی 16639 http://elc.gonbad.ac.ir/p16639
پروژه نرم افزار(کارشناسی) مهدی ترشیزی 16640 http://elc.gonbad.ac.ir/p16640
پروژه نرم افزار(کارشناسی) مهدی علی بگلی 16641 http://elc.gonbad.ac.ir/p16641
کارآموزی(کارشناسی) احمد جلیلی 16642 http://elc.gonbad.ac.ir/p16642
کارآموزی(کارشناسی) مهدی ترشیزی 16643 http://elc.gonbad.ac.ir/p16643
کارآموزی(کارشناسی) مهدی علی بگلی 16644 http://elc.gonbad.ac.ir/p16644
آز-بیوشیمی متابولیسم محمود صالحی 17053 http://elc.gonbad.ac.ir/p17053
زیست شناسی پرتوی محمود صالحی 17084 http://elc.gonbad.ac.ir/p17084
روش های نمونه گیری 1 مجتبی کاشانی 17120 http://elc.gonbad.ac.ir/p17120
ریاضیات مهندسی محسن فرماني 16581 http://elc.gonbad.ac.ir/p16581
فیزیک 1 مارال آزمونفر 16583 http://elc.gonbad.ac.ir/p16583
آز- ماشین های الکتریکی 1 ناصر نوروزی 16584 http://elc.gonbad.ac.ir/p16584
آز- ماشین های الکتریکی 1 ناصر نوروزی 16585 http://elc.gonbad.ac.ir/p16585
عایق ها وفشارقوی عبدالرضا قره خانی 16588 http://elc.gonbad.ac.ir/p16588
زلزله شناسی رسول یازرلو 16931 http://elc.gonbad.ac.ir/p16931
آز فیزیک پایه 1 مصطفی مهدی پور 16936 http://elc.gonbad.ac.ir/p16936
اصول کنترل کیفیت الهام امینی 16967 http://elc.gonbad.ac.ir/p16967
آز شیمی عمومی سولماز اوسی 16933 http://elc.gonbad.ac.ir/p16933
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1 مظاهر کریمی 16576 http://elc.gonbad.ac.ir/p16576
حفاظت ورله محمد فرشاد 16577 http://elc.gonbad.ac.ir/p16577
زبان تخصصی نرم افزار (کارشناسی) احمد جلیلی 16616 http://elc.gonbad.ac.ir/p16616
مهندسی نرم افزار احمد جلیلی 16617 http://elc.gonbad.ac.ir/p16617
هوش مصنوعی بابک افشین 16618 http://elc.gonbad.ac.ir/p16618
آز - سیستماتیک گیاهی 1 علی ستاریان 17023 http://elc.gonbad.ac.ir/p17023
سیستماتیک گیاهی 1 جمیله پناهی میرزاحسنلو 17024 http://elc.gonbad.ac.ir/p17024
زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 17025 http://elc.gonbad.ac.ir/p17025
تولید انرژی الکتریکی مظاهر کریمی 16586 http://elc.gonbad.ac.ir/p16586
ماشین های الکتریکی مخصوص علی بهنیافر 16587 http://elc.gonbad.ac.ir/p16587
ریاضی عمومی راضیه فرخ زاد رستمی 16971 http://elc.gonbad.ac.ir/p16971
زیست شناسی پرتوی محمود صالحی 17072 http://elc.gonbad.ac.ir/p17072
مبانی تکثیر و پرورش آبزیان دریایی حجت الله جعفریان 17083 http://elc.gonbad.ac.ir/p17083
بوم شناسی تکامل انگل ها کیاوش گلزاریان پور 17187 http://elc.gonbad.ac.ir/p17187
ریاضی فیزیک 1 آسیه  پدری 16932 http://elc.gonbad.ac.ir/p16932
مبانی زیست فناوری جانوری عیسی جرجانی 17186 http://elc.gonbad.ac.ir/p17186
اصول سرپرستی الهام امینی 16965 http://elc.gonbad.ac.ir/p16965
شیمی آلی پیشرفته مجید مکبر اصفهانی - اکرم طالقانی 16989 http://elc.gonbad.ac.ir/p16989
رشد نمو گیاهی ابوالفضل دانشور 17089 http://elc.gonbad.ac.ir/p17089
مبانی فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17039 http://elc.gonbad.ac.ir/p17039
آز-مبانی فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17041 http://elc.gonbad.ac.ir/p17041
زیست شناسی انگل ها کیاوش گلزاریان پور 17044 http://elc.gonbad.ac.ir/p17044
زبان تخصصی عیسی جرجانی 17045 http://elc.gonbad.ac.ir/p17045
ژنتیک پایه عیسی جرجانی 17046 http://elc.gonbad.ac.ir/p17046
بافت شناسی جانوری کیاوش گلزاریان پور 17047 http://elc.gonbad.ac.ir/p17047
بوم شناسی دریا رحمان پاتیمار 17063 http://elc.gonbad.ac.ir/p17063
جانورشناسی مهره دار کیاوش گلزاریان پور 17064 http://elc.gonbad.ac.ir/p17064
فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17065 http://elc.gonbad.ac.ir/p17065
کارگاه برق علی بهنیافر 16578 http://elc.gonbad.ac.ir/p16578
آمار ریاضی 2 مجتبی کاشانی 17119 http://elc.gonbad.ac.ir/p17119
مبانی کامپیوتر برنامه سازی مهدی شاهینی 17128 http://elc.gonbad.ac.ir/p17128
آز - مهندسی نرم افزار مهدی محمدخانی 16615 http://elc.gonbad.ac.ir/p16615
گرافیک کامپیوتری 1 بابک افشین 16620 http://elc.gonbad.ac.ir/p16620
آلودگی دریا محمد فرهنگی 17082 http://elc.gonbad.ac.ir/p17082
آز-بوم شناسی گیاهی عارفه علی پور 17054 http://elc.gonbad.ac.ir/p17054
فیزیک حالت جامد 1 مهسا افسری 16930 http://elc.gonbad.ac.ir/p16930
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 مهسا افسری 16939 http://elc.gonbad.ac.ir/p16939
آز-زیست شناسی انگل ها کیاوش گلزاریان پور 17049 http://elc.gonbad.ac.ir/p17049
مبانی زیست شناسی سلولی ومولکولی سهراب بوذرپور 17055 http://elc.gonbad.ac.ir/p17055
بیوشیمی متابولیسم محمود صالحی 17056 http://elc.gonbad.ac.ir/p17056
مبانی علوم ریاضی راضیه فرخ زاد رستمی 17129 http://elc.gonbad.ac.ir/p17129
سیستم‌های دیجیتال 2 مهدی ترشیزی 16601 http://elc.gonbad.ac.ir/p16601
ماشین‌های الکتریکی 1 ناصر نوروزی 16602 http://elc.gonbad.ac.ir/p16602
مباحث ویژه مظاهر کریمی 16607 http://elc.gonbad.ac.ir/p16607
آز-الکترونیک صنعتی علی بهنیافر 16608 http://elc.gonbad.ac.ir/p16608
آز-الکترونیک صنعتی علی بهنیافر 16609 http://elc.gonbad.ac.ir/p16609
زبان ماشین واسمبلی حلیمه خوجملی 16623 http://elc.gonbad.ac.ir/p16623
طراحی صفحات وب مهدی علی بگلی 16624 http://elc.gonbad.ac.ir/p16624
شیوه ارائه مطالب احمد جلیلی 16626 http://elc.gonbad.ac.ir/p16626
ریاضی مهندسی فاطمه باباکردی 16628 http://elc.gonbad.ac.ir/p16628
زنتیک مولکولی عیسی جرجانی 17202 http://elc.gonbad.ac.ir/p17202
مبانی تحقیق درعملیات نعمت اله تقی نژاد 16592 http://elc.gonbad.ac.ir/p16592
الکترومغناطیس 1 سمیرا تاجیک نژاد 16938 http://elc.gonbad.ac.ir/p16938
فیزیک عمومی مهدی عصری 16980 http://elc.gonbad.ac.ir/p16980
کارگاه برق ناصر نوروزی 17366 http://elc.gonbad.ac.ir/p17366
خوردگی فلزات اکرم طالقانی 16976 http://elc.gonbad.ac.ir/p16976
میکروبیولوژی و آزمایشگاه فاختک طلیعی 16979 http://elc.gonbad.ac.ir/p16979
آزمایشگاه فیزیک 1 مهدی عصری 16981 http://elc.gonbad.ac.ir/p16981
ایمنوژنتیک عیسی جرجانی 17201 http://elc.gonbad.ac.ir/p17201
بیوشیمی سلول محمود صالحی 17203 http://elc.gonbad.ac.ir/p17203
الکترونیک 1 سونای کمی 16600 http://elc.gonbad.ac.ir/p16600
آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 17015 http://elc.gonbad.ac.ir/p17015
آز-بیوشیمی ساختار محمود صالحی 17017 http://elc.gonbad.ac.ir/p17017
مبانی بوم شناسی علی ستاریان 17018 http://elc.gonbad.ac.ir/p17018
اصول سیستم‌های مخابراتی سونای کمی 16603 http://elc.gonbad.ac.ir/p16603
طرح خطوط هوایی انتقال وپروژه عبدالرضا قره خانی 16605 http://elc.gonbad.ac.ir/p16605
برنامه سازی پیشرفته (کاربردی) حلیمه خوجملی 16622 http://elc.gonbad.ac.ir/p16622
ریاضی مهندسی فاطمه باباکردی 16629 http://elc.gonbad.ac.ir/p16629
آز - معماری کامپیوتر مهدی ترشیزی 16631 http://elc.gonbad.ac.ir/p16631
آز - فیزیولوژی گیاهی 1 ابوالفضل دانشور 17057 http://elc.gonbad.ac.ir/p17057
آز-جانورشناسی مهره دار عاطفه پسرکلو 17066 http://elc.gonbad.ac.ir/p17066
فیزیولوژی جانوری 1 سکینه علی جان پور 17067 http://elc.gonbad.ac.ir/p17067
جبر عبدالناصر بهلکه 17136 http://elc.gonbad.ac.ir/p17136
مباحثی در ریاضیات و کاربردها نعمت اله تقی نژاد 17138 http://elc.gonbad.ac.ir/p17138
ژنتیک سلولی ومولکولی 3 سهراب بوذرپور 17197 http://elc.gonbad.ac.ir/p17197
آز- ژنتیک مولکولی ماتیا سادات برهانی 17191 http://elc.gonbad.ac.ir/p17191
رگرسیون 1 اسماعیل شیرازی 17121 http://elc.gonbad.ac.ir/p17121
فیزیک عمومی 1 مهدی عصری 17131 http://elc.gonbad.ac.ir/p17131
ریاضی عمومی 3 راضیه فرخ زاد رستمی 17134 http://elc.gonbad.ac.ir/p17134
آنالیز ریاضی سعید شکوه 17137 http://elc.gonbad.ac.ir/p17137
نظریهی گراف عبدالناصر بهلکه 17139 http://elc.gonbad.ac.ir/p17139
نقشه کشی مهندسی حسین ملاعباسی 16593 http://elc.gonbad.ac.ir/p16593
نقشه کشی مهندسی حسین ملاعباسی 16594 http://elc.gonbad.ac.ir/p16594
ریاضی عمومی 1 محسن فرماني 16597 http://elc.gonbad.ac.ir/p16597
آشنایی با مهندسی برق محمد فرشاد 16598 http://elc.gonbad.ac.ir/p16598
امواج و ارتعاشات سمیرا تاجیک نژاد 16947 http://elc.gonbad.ac.ir/p16947
شیمی هتروسیکل مجید مکبر اصفهانی - اکرم طالقانی 16994 http://elc.gonbad.ac.ir/p16994
آز-فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17068 http://elc.gonbad.ac.ir/p17068
جنین شناسی راحله شهرکی 17085 http://elc.gonbad.ac.ir/p17085
سیتو ژنتیک عیسی جرجانی 17088 http://elc.gonbad.ac.ir/p17088
هماتولوژی ماتیا سادات برهانی 17090 http://elc.gonbad.ac.ir/p17090
آز - جنین شناسی راحله شهرکی 17091 http://elc.gonbad.ac.ir/p17091
سیستماتیک گیاهی پیشرفته علی ستاریان 17094 http://elc.gonbad.ac.ir/p17094
جذب و انتقال در گیاهان ابوالفضل دانشور 17095 http://elc.gonbad.ac.ir/p17095
بوم شناسی پوشش های گیاهی مجيد محمد اسمعيلي 17096 http://elc.gonbad.ac.ir/p17096
آز-جانورشناسی بی مهره1 کیاوش گلزاریان پور 17030 http://elc.gonbad.ac.ir/p17030
آز-بیوشیمی ساختار محمود صالحی 17040 http://elc.gonbad.ac.ir/p17040
فیزیولوژی جانوری 1 سکینه علی جان پور 17048 http://elc.gonbad.ac.ir/p17048
آز-ژنتیک پایه لیلا آهنگر 17074 http://elc.gonbad.ac.ir/p17074
آز - جنین شناسی راحله شهرکی 17086 http://elc.gonbad.ac.ir/p17086
مدارهای الکتریکی 2 محمد فرشاد 16599 http://elc.gonbad.ac.ir/p16599
ایمنی و بهداشت کار المیرا امانی 16972 http://elc.gonbad.ac.ir/p16972
شیمی تجزیه پیشرفته رضا اکبری 16990 http://elc.gonbad.ac.ir/p16990
کارگاه آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 17016 http://elc.gonbad.ac.ir/p17016
برنامه سازی پیشرفته مهدی شاهینی 17117 http://elc.gonbad.ac.ir/p17117
آز-مبانی فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17080 http://elc.gonbad.ac.ir/p17080
آلودگی آبهای دریاهای منطقه ای سیده آیناز شیرنگی 17100 http://elc.gonbad.ac.ir/p17100
ریاضی عمومی 1 محمد فزونی 17130 http://elc.gonbad.ac.ir/p17130
هوش مصنوعی بابک افشین 16619 http://elc.gonbad.ac.ir/p16619
گیاهان دارویی الهام امینی 17081 http://elc.gonbad.ac.ir/p17081
فیزیولوژی جانوری 2 سکینه علی جان پور 17079 http://elc.gonbad.ac.ir/p17079
آز - فیزیولوژی جانوری 2 عاطفه پسرکلو 17311 http://elc.gonbad.ac.ir/p17311
آز- شیمی عمومی 1 محدثه پیری 16995 htیtp:/ی/elc.gonbad.ac.ir/p16995
آز - فیزیک عمومی 1 مارال آزمونفر 16996 http://elc.gonbad.ac.ir/p16996
آز-بافت شناسی جانوری کیاوش گلزاریان پور 17050 http://elc.gonbad.ac.ir/p17050
آنالیز ریاضی 1 سعید شکوه 17118 http://elc.gonbad.ac.ir/p17118
کارگاه برق علی بهنیافر 16579 http://elc.gonbad.ac.ir/p16579
کارگاه عمومی علی بهنیافر 16606 http://elc.gonbad.ac.ir/p16606
آز-سیستم های دیجیتال 2 مهدی ترشیزی 16610 http://elc.gonbad.ac.ir/p16610
آز-سیستم های دیجیتال 1 سونای کمی 16613 http://elc.gonbad.ac.ir/p16613
ریاضیات گسسته احمد جلیلی 16630 http://elc.gonbad.ac.ir/p16630
ریاضی (جبرانی) راضيه فرخ زاد رستمي 16633 http://elc.gonbad.ac.ir/p16633
طراحی سیستمهای شیء گرا مهدی ترشیزی 16634 http://elc.gonbad.ac.ir/p16634
مهندسی ژنتیک سهراب بوذرپور 17200 http://elc.gonbad.ac.ir/p17200
ژنتیک سرطان سهراب بوذرپور 17204 http://elc.gonbad.ac.ir/p17204
فیزیک پایه 1 مصطفی مهدی پور 16935 http://elc.gonbad.ac.ir/p16935
برنامه نویسی کامپیوتر مهدی عصری 16940 http://elc.gonbad.ac.ir/p16940
فیزیک لیزر مهدی عصری 16941 http://elc.gonbad.ac.ir/p16941
آز-اپتیک مهدی عصری 16942 http://elc.gonbad.ac.ir/p16942
آزمایشگاه شیمی آلی سولماز اوسی 16982 http://elc.gonbad.ac.ir/p16982
کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی الهام امینی 16984 http://elc.gonbad.ac.ir/p16984
کارگاه شیشه گری اصغر حسینی 16985 http://elc.gonbad.ac.ir/p16985
آز - ژنتیک عليرضا خان احمدي 17212 http://elc.gonbad.ac.ir/p17212
زیست فناوری میکرو ارگانیسم ها ماتیا سادات برهانی 17205 http://elc.gonbad.ac.ir/p17205
آز - شیمی عمومی 1 سولماز اوسی 17004 http://elc.gonbad.ac.ir/p17004
مبانی جانورشناسی راحله شهرکی 17013 http://elc.gonbad.ac.ir/p17013
آز-مبانی جانورشناسی راحله شهرکی 17014 http://elc.gonbad.ac.ir/p17014
بیوشیمی ساختار محمود صالحی 17019 http://elc.gonbad.ac.ir/p17019
آز-جانور شناسی بی مهرگان کیاوش گلزاریان پور 17020 http://elc.gonbad.ac.ir/p17020
احتمال مهندسی ایوب صحنه 16604 http://elc.gonbad.ac.ir/p16604
آز-ماشین‌های الکتریکی 2 علی بهنیافر 16612 http://elc.gonbad.ac.ir/p16612
گرافیک کامپیوتری 1 بابک افشین 16621 http://elc.gonbad.ac.ir/p16621
طراحی صفحات وب مهدی علی بگلی 16625 http://elc.gonbad.ac.ir/p16625
زبان تخصصی مجید مکبر اصفهانی 16983 http://elc.gonbad.ac.ir/p16983
آز - فیزیولوژی جانوری 1 عاطفه پسرکلو 17069 http://elc.gonbad.ac.ir/p17069
زیست شناسی سلولی ومولکولی 2 سهراب بوذرپور 17075 http://elc.gonbad.ac.ir/p17075
جبر خطی عددی مهدی شاهینی 17141 http://elc.gonbad.ac.ir/p17141
آمار و احتمال مقدماتی اسماعیل شیرازی 17110 http://elc.gonbad.ac.ir/p17110
احتمال 2 (4واحدی) عبدالسعید توماج 17114 http://elc.gonbad.ac.ir/p17114
روش های عددی و شبیه سازی مجتبی کاشانی 17123 http://elc.gonbad.ac.ir/p17123
زیست شناسی تکوینی گیاهی الهام امینی 17192 http://elc.gonbad.ac.ir/p17192
ویروس شناسی ماتیا سادات برهانی 17196 http://elc.gonbad.ac.ir/p17196
کنترل کیفیت آماری عبدالسعید توماج 17122 http://elc.gonbad.ac.ir/p17122
مبانی ماتریس ها و جبرخطی حسن خسروی 17135 http://elc.gonbad.ac.ir/p17135
نرم افزار های ریاضی نعمت اله تقی نژاد 17140 http://elc.gonbad.ac.ir/p17140
آز فیزیک 1 مصطفي مهدي پور 16596 http://elc.gonbad.ac.ir/p16596
فیزیک پلاسما مصطفی مهدی پور 16937 http://elc.gonbad.ac.ir/p16937
هواشناسی عمومی نادر جندقی 16943 http://elc.gonbad.ac.ir/p16943
فیزیولوژی جانوری 3 سکینه علی جان پور 17087 http://elc.gonbad.ac.ir/p17087
بیوفیزیک محمود صالحی 17092 http://elc.gonbad.ac.ir/p17092
گرده شناسی علی ستاریان 17093 http://elc.gonbad.ac.ir/p17093
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته جمیله پناهی میرزاحسنلو 17097 http://elc.gonbad.ac.ir/p17097
جلبک شناسی پیشرفته جمیله پناهی میرزاحسنلو 17098 http://elc.gonbad.ac.ir/p17098
فناوری زیستی جانوران دریایی سیده آیناز شیرنگی 17099 http://elc.gonbad.ac.ir/p17099
ویژگیهای غیر زیستی دریا های منطقه ای محمد قلی زاده 17101 http://elc.gonbad.ac.ir/p17101
آز فیزیک 1 مارال آزمونفر 16595 http://elc.gonbad.ac.ir/p16595
آز - فیزیک عمومی 1 مارال آزمونفر 17000 http://elc.gonbad.ac.ir/p17000
آز- شیمی عمومی 1 سولماز اوسی 17001 http://elc.gonbad.ac.ir/p17001
جلبک شناسی جمیله پناهی میرزاحسنلو 17026 http://elc.gonbad.ac.ir/p17026
جانورشناسی بی مهره 1 کیاوش گلزاریان پور 17031 http://elc.gonbad.ac.ir/p17031
آز-مبانی زیست شناسی سلولی ومولکولی مهدی زارعی 17058 http://elc.gonbad.ac.ir/p17058
مردم گیاه شناسی (اتنوبوتانی)وگیاهان اقتصادی علی ستاریان 17059 http://elc.gonbad.ac.ir/p17059
جنین شناسی راحله شهرکی 17308 http://elc.gonbad.ac.ir/p17308
مکانیک تحلیلی 1 مصطفی مهدی پور 16944 http://elc.gonbad.ac.ir/p16944
شیمی هتروسیکل پیشرفته مجید مکبر اصفهانی - اکرم طالقانی 16991 http://elc.gonbad.ac.ir/p16991
فیتو شیمی رضا اکبری 16992 http://elc.gonbad.ac.ir/p16992
فیزیک پایه 4 صبورا صالحی 16948 http://elc.gonbad.ac.ir/p16948
آز-بوم شناسی دریا رحمان پاتیمار 17071 http://elc.gonbad.ac.ir/p17071
آزمایشگاه شیمی عمومی سولماز اوسی 16988 http://elc.gonbad.ac.ir/p16988
فیزیک عمومی 1 مهسا افسری 16997 http://elc.gonbad.ac.ir/p16997
آز- زیست شناسی جلبک ها فرزانه حبیبی 17035 http://elc.gonbad.ac.ir/p17035
آز - فیزیولوژی جانوری 1 عاطفه پسرکلو 17051 http://elc.gonbad.ac.ir/p17051
آز-ژنتیک پایه لیلا آهنگر 17052 http://elc.gonbad.ac.ir/p17052
آز-مبانی فیزیولوژی جانوری عاطفه پسرکلو 17105 http://elc.gonbad.ac.ir/p17105
معادلات دیفرانسیل سعید شکوه 17116 http://elc.gonbad.ac.ir/p17116
روش های چند متغییره پیوسته 1 مجتبی کاشانی 17124 http://elc.gonbad.ac.ir/p17124
سریهای زمانی 1 اسماعیل شیرازی 17125 http://elc.gonbad.ac.ir/p17125
آز الکترونیک سید احسان سعیدی شهری 16589 http://elc.gonbad.ac.ir/p16589
آز الکترونیک سید احسان سعیدی شهری 16590 http://elc.gonbad.ac.ir/p16590
آز - معماری کامپیوتر مهدی ترشیزی 16632 http://elc.gonbad.ac.ir/p16632
زیست شناسی بی مهرگان دریائی کیاوش گلزاریان پور 17206 http://elc.gonbad.ac.ir/p17206
اقتصاد مهندسی صاحبه مسعودی 16591 http://elc.gonbad.ac.ir/p16591
پویائی شناسی جمعیت جانوران دریایی رحمان پاتیمار 17103 http://elc.gonbad.ac.ir/p17103
جبرپیشرفته عبدالناصر بهلکه - حسن خسروی 17336 http://elc.gonbad.ac.ir/p17336
شیمی عمومی رضا اکبری 16949 http://elc.gonbad.ac.ir/p16949
آنالیز حقیقی 1 راضیه فرخ زاد رستمی 17335 http://elc.gonbad.ac.ir/p17335
مبانی مهندسی ژنتیک سهراب بوذرپور 17198 http://elc.gonbad.ac.ir/p17198
مباحثی در ژنتیک سهراب بوذرپور 17199 http://elc.gonbad.ac.ir/p17199
آز - ریخت شناسی و تشریح گیاهی فرزانه حبیبی 17003 http://elc.gonbad.ac.ir/p17003
شیمی آلی مرضیه اکبرزاده 17005 http://elc.gonbad.ac.ir/p17005
آشنایی با ادوات آزمایشگاهی محمود صالحی 17006 http://elc.gonbad.ac.ir/p17006
آز - شیمی آلی سولماز اوسی 17007 http://elc.gonbad.ac.ir/p17007
فیزیک عمومی 1 مهسا افسری 17010 http://elc.gonbad.ac.ir/p17010
آز- شیمی عمومی 1 سوماز اوسی 17011 http://elc.gonbad.ac.ir/p17011
ایمنی زیستی سیده آیناز شیرنگی 17012 http://elc.gonbad.ac.ir/p17012
جانور شناسی بی مهرگان کیاوش گلزاریان پور 17021 http://elc.gonbad.ac.ir/p17021
اصول تنوع زیستی و زیست شناسی حفاظت رحمان پاتیمار 17022 http://elc.gonbad.ac.ir/p17022
سیستم‌های کنترل خطی علی بهنیافر 16580 http://elc.gonbad.ac.ir/p16580
الکترومغناطیس سمیرا تاجیک نژاد 16582 http://elc.gonbad.ac.ir/p16582
شیوه ارائه مطالب احمد جلیلی 16627 http://elc.gonbad.ac.ir/p16627
طراحی سیستمهای شیء گرا مهدی ترشیزی 16635 http://elc.gonbad.ac.ir/p16635
شیمی آلی 2 مجید مکبر اصفهانی 16987 http://elc.gonbad.ac.ir/p16987
آز-بافت شناسی جانوری کیاوش گلزاریان پور 17076 http://elc.gonbad.ac.ir/p17076
مبانی ریاضیات (3واحدی) محمد فزونی 17111 http://elc.gonbad.ac.ir/p17111
ساختمان داده ها و الگوریتمها مهدی شاهینی 17132 http://elc.gonbad.ac.ir/p17132
زیست شناسی ماهیان سیده آیناز شیرنگی 17188 http://elc.gonbad.ac.ir/p17188
فیزیولوژی جانوری مقایسه ای سکینه علی جان پور 17189 http://elc.gonbad.ac.ir/p17189
ژنتیک مولکولی عیسی جرجانی 17194 http://elc.gonbad.ac.ir/p17194
ریاضی عمومی 1 محمد فزونی 16934 http://elc.gonbad.ac.ir/p16934
مبانی جمعیت شناسی امین محمدی استاد کلایه 17113 http://elc.gonbad.ac.ir/p17113
کاربرد اسانس ها و ترکیبات طبیعی مجید مکبر اصفهانی - اکرم طالقانی - رضا اکبری 16993 http://elc.gonbad.ac.ir/p16993
ریخت شناسی و تشریح گیاهی جمیله پناهی میرزاحسنلو 17002 http://elc.gonbad.ac.ir/p17002
آز-مبانی جانورشناسی راحله شهرکی 17027 http://elc.gonbad.ac.ir/p17027
آز-زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 17028 http://elc.gonbad.ac.ir/p17028
آز-جلبک شناسی فرزانه حبیبی 17029 http://elc.gonbad.ac.ir/p17029
آز- اقیانوس شناسی ( غیر زیستی) محمد فرهنگی 17033 http://elc.gonbad.ac.ir/p17033
آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 17034 http://elc.gonbad.ac.ir/p17034
کارگاه آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 17042 http://elc.gonbad.ac.ir/p17042
آز-زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 17043 http://elc.gonbad.ac.ir/p17043
تکثیر گیاهان ابوالفضل دانشور 17060 http://elc.gonbad.ac.ir/p17060
فیزیولوژی گیاهی 1 ابوالفضل دانشور 17061 http://elc.gonbad.ac.ir/p17061
بوم شناسی گیاهی علی ستاریان 17062 http://elc.gonbad.ac.ir/p17062
آز-سیستم‌های کنترل خطی علی بهنیافر 17296 http://elc.gonbad.ac.ir/p17296
تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریایی کیاوش گلزاریان پور 17102 http://elc.gonbad.ac.ir/p17102
روش های آماری اسماعیل شیرازی 17115 http://elc.gonbad.ac.ir/p17115
ژنتیک (3 واحدی) عیسی جرجانی 17070 http://elc.gonbad.ac.ir/p17070
اصول استاندارد اکرم طالقانی 16986 http://elc.gonbad.ac.ir/p16986
اقیانوس شناسی ( غیر زیستی) ضياء کردجزي 17036 http://elc.gonbad.ac.ir/p17036
ریاضی عمومی  1 نعمت اله تقی نژاد 16999 http://elc.gonbad.ac.ir/p16999
لیمنولوژی عمومی محمد هرسیج 17038 http://elc.gonbad.ac.ir/p17038
طرح آزمایش های 2 اسماعیل شیرازی 17127 http://elc.gonbad.ac.ir/p17127
مکانیک کوانتومی 1 صبورا صالحی 16946 http://elc.gonbad.ac.ir/p16946
جبرهمولوژیک عبدالناصر بهلکه 17334 http://elc.gonbad.ac.ir/p17334
مبانی نانوفیزیک صبورا صالحی 17294 http://elc.gonbad.ac.ir/p17294
جبر جابه جایی 2 عبدالناصر بهلکه 17337 http://elc.gonbad.ac.ir/p17337
ریاضی عمومی راضیه فرخ زاد رستمی 17008 http://elc.gonbad.ac.ir/p17008
احتمال 1 عبدالسعید توماج 17133 http://elc.gonbad.ac.ir/p17133
فیزیولوژی گیاهی 3 ابوالفضل دانشور 17193 http://elc.gonbad.ac.ir/p17193
کشت بافت وسلول گیاهی ابوالفضل دانشور 17195 http://elc.gonbad.ac.ir/p17195
ریاضی عمومی 1 نعمت اله تقی نژاد 17112 http://elc.gonbad.ac.ir/p17112
مباحث ویژه در نظریه گروهها حسن خسروی 17338 http://elc.gonbad.ac.ir/p17338
شیمی عمومی 1 مهناز نعمتی 16998 http://elc.gonbad.ac.ir/p16998
شیمی عمومی 1 مهناز نعمتی 17009 http://elc.gonbad.ac.ir/p17009
فیزیک هسته ای وذرات بنیادی وحید زنگانه 16950 http://elc.gonbad.ac.ir/p16950
گراف هاوگروه ها حسن خسروی 17339 http://elc.gonbad.ac.ir/p17339
روشهای چند متغیره گسسته 1 عبدالسعید توماج 17126 http://elc.gonbad.ac.ir/p17126
اکولوژی عمومی علی ستاریان 17037 http://elc.gonbad.ac.ir/p17037
پایان نامه (6 واحدی) عیسی جرجانی 17208 http://elc.gonbad.ac.ir/p17208
سمینار اکرم طالقانی 17353 http://elc.gonbad.ac.ir/p17353
پایان نامه ( 6 واحدی)   17346 http://elc.gonbad.ac.ir/p17346
پایان نامه (6 واحدی) سهراب بوذرپور 17207 http://elc.gonbad.ac.ir/p17207
پایان نامه ( 6 واحدی) علی ستاریان 17209 http://elc.gonbad.ac.ir/p17209
پایان نامه ( 6 واحدی) ابوالفضل دانشور 17210 http://elc.gonbad.ac.ir/p17210
سمینار سهراب بوذرپور 17378 http://elc.gonbad.ac.ir/p17378
پروژه مظاهر کریمی 16636 http://elc.gonbad.ac.ir/p16636
پروژه علی بهنیافر 16638 http://elc.gonbad.ac.ir/p16638
کارآموزی علی بهنیافر 17107 http://elc.gonbad.ac.ir/p17107
کارآموزی محمد فرشاد 17106 http://elc.gonbad.ac.ir/p17106
کارآموزی مظاهر کریمی 17108 http://elc.gonbad.ac.ir/p17108
پایان نامه مجید مکبر اصفهانی 17327 http://elc.gonbad.ac.ir/p17327
پروژه محمد فرشاد 16637 http://elc.gonbad.ac.ir/p16637
پایان نامه رضا اکبری 17326 http://elc.gonbad.ac.ir/p17326
پایان نامه اکرم طالقانی 17328 http://elc.gonbad.ac.ir/p17328
سمینار رضا اکبری 17351 http://elc.gonbad.ac.ir/p17351
سمینار مجید مکبر اصفهانی 17352 http://elc.gonbad.ac.ir/p17352
پایان نامه ( 6 واحدی) جمیله پناهی میرزاحسنلو 17211 http://elc.gonbad.ac.ir/p17211
معادلات دیفرانسیل عادی 1 احمد نیرمه 17535 http://elc.gonbad.ac.ir/p17535