تاریخ ثبت: پنجشنبه, 01 مهر,1400 10:00:00 ق.ظ

دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی - نیمسال اول 1400

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم پایه و فني و مهندسي ( خانم سلیمانی :   01733264171 )

نام درس نام استاد کد مشخصه آدرس کلاس
ریاضی عمومی 1 نعمت اله تقی نژاد - فاطمه طالشیان 19094 http://elc.gonbad.ac.ir/p19094
مبانی علوم ریاضی راضیه فرخ زاد رستمی 19096 http://elc.gonbad.ac.ir/p19096
مبانی کامپیوتر برنامه سازی مهدی شاهینی 19097 http://elc.gonbad.ac.ir/p19097
فیزیک عمومی 1 مهسا افسری 19099 http://elc.gonbad.ac.ir/p19099
احتمال 1 اسماعیل شیرازی 19101 http://elc.gonbad.ac.ir/p19101
ساختمان داده ها و الگوریتمها مهدی شاهینی 19102 http://elc.gonbad.ac.ir/p19102
مبانی ماتریس ها و جبرخطی حسن خسروی 19103 http://elc.gonbad.ac.ir/p19103
مباحثی در ریاضیات و کاربردها محمد فزونی 19105 http://elc.gonbad.ac.ir/p19105
آنالیز ریاضی محمد فزونی 19106 http://elc.gonbad.ac.ir/p19106
جبر خطی عددی مهدی شاهینی 19107 http://elc.gonbad.ac.ir/p19107
نرم افزار های ریاضی نعمت اله تقی نژاد 19108 http://elc.gonbad.ac.ir/p19108
نظریه گراف و کاربردها عبدالناصر بهلکه 19109 http://elc.gonbad.ac.ir/p19109
بهینه سازی غیر خطی نعمت اله تقی نژاد 19110 http://elc.gonbad.ac.ir/p19110
آموزش ریاضی نعمت اله تقی نژاد 19111 http://elc.gonbad.ac.ir/p19111
حل عددی معادلات دیفرانسیل احمد شریف 19112 http://elc.gonbad.ac.ir/p19112
تاریخ علم ریاضی محمد فزونی 19113 http://elc.gonbad.ac.ir/p19113
آمار و احتمال مقدماتی مجتبی کاشانی 19114 http://elc.gonbad.ac.ir/p19114
روش های آماری مهدی تیموری 19115 http://elc.gonbad.ac.ir/p19115
ریاضی عمومی 1 فاطمه طالشیان - نعمت اله تقی نژاد 19116 http://elc.gonbad.ac.ir/p19116
برنامه سازی پیشرفته محمد فزونی 19117 http://elc.gonbad.ac.ir/p19117
معادلات دیفرانسیل سعید شکوه 19118 http://elc.gonbad.ac.ir/p19118
آنالیز ریاضی 1 سعید شکوه 19119 http://elc.gonbad.ac.ir/p19119
آمار ریاضی 2 مجتبی کاشانی 19120 http://elc.gonbad.ac.ir/p19120
روش های نمونه گیری 2 مجتبی کاشانی 19121 http://elc.gonbad.ac.ir/p19121
روش های عددی و شبیه سازی مهدی تیموری 19122 http://elc.gonbad.ac.ir/p19122
پروژه (2 واحدی) مهدی تیموری - مجتبی کاشانی 19125 http://elc.gonbad.ac.ir/p19125
طرح آزمایش های 2 اسماعیل شیرازی 19126 http://elc.gonbad.ac.ir/p19126
      http://elc.gonbad.ac.ir/p
سریهای زمانی 1 اسماعیل شیرازی 19127 http://elc.gonbad.ac.ir/p19127
روش های چند متغییره پیوسته 2 عبدالسعید توماج 19128 http://elc.gonbad.ac.ir/p19128
روشهای چند متغیره گسسته 1 عبدالسعید توماج 19129 http://elc.gonbad.ac.ir/p19129
جبر عبدالناصر بهلکه 19130 http://elc.gonbad.ac.ir/p19130
ریاضی عمومی 3 راضیه فرخ زاد رستمی 19131 http://elc.gonbad.ac.ir/p19131
احتمال 2 (4واحدی) مهدی تیموری 19132 http://elc.gonbad.ac.ir/p19132
آنالیز حقیقی راضیه فرخ زاد رستمی 19136 http://elc.gonbad.ac.ir/p19136
معادلات دیفرانسیل عادی 1 احمد شریف 19137 http://elc.gonbad.ac.ir/p19137
معادلات انتگرال احمد شریف 19138 http://elc.gonbad.ac.ir/p19138
مباحث ویژه درمعادلات دیفرانسیل عادل سعید شکوه 19139 http://elc.gonbad.ac.ir/p19139
جبرپیشرفته حسن خسروی - عبدالناصر بهلکه 19141 http://elc.gonbad.ac.ir/p19141
جبرهمولوژیک عبدالناصر بهلکه 19241 http://elc.gonbad.ac.ir/p19241
سمینار عبدالناصر بهلکه - حسن خسروی 19266 http://elc.gonbad.ac.ir/p19266
رگرسیون 1 اسماعیل شیرازی 19274 http://elc.gonbad.ac.ir/p19274
کنترل کیفیت آماری عبدالسعید توماج 19276 http://elc.gonbad.ac.ir/p19276
سمینار احمد شریف 19314 http://elc.gonbad.ac.ir/p19314
آز- شیمی عمومی 1 مجید مکبر اصفهانی 19661 http://elc.gonbad.ac.ir/p19661
آز - فیزیک عمومی 1 زهرا واعظی مقدم 19662 http://elc.gonbad.ac.ir/p19662
فیزیک عمومی 1 مصطفی مهدی پور 19663 http://elc.gonbad.ac.ir/p19663
شیمی عمومی 1 اکرم طالقانی 19664 http://elc.gonbad.ac.ir/p19664
ریاضی عمومی  1 نعمت اله تقی نژاد - فاطمه طالشیان 19666 http://elc.gonbad.ac.ir/p19666
ریخت شناسی و تشریح گیاهی جمیله پناهی میرزاحسنلو 19667 http://elc.gonbad.ac.ir/p19667
ریاضی عمومی  1 حسن خسروی 19668 http://elc.gonbad.ac.ir/p19668
آز - فیزیک عمومی 1 سمیرا تاجیک نژاد 19669 http://elc.gonbad.ac.ir/p19669
آز- شیمی عمومی 1 مجید مکبر اصفهانی 19670 http://elc.gonbad.ac.ir/p19670
آز - ریخت شناسی و تشریح گیاهی جمیله پناهی میرزاحسنلو 19671 http://elc.gonbad.ac.ir/p19671
شیمی عمومی 1 رضا اکبری 19672 http://elc.gonbad.ac.ir/p19672
فیزیک عمومی 1 زهرا واعظی مقدم 19673 http://elc.gonbad.ac.ir/p19673
آشنایی با ادوات آزمایشگاهی محمود صالحی 19674 http://elc.gonbad.ac.ir/p19674
      http://elc.gonbad.ac.ir/p
الکترومغناطیس 1 سمیرا تاجیک نژاد 19680 http://elc.gonbad.ac.ir/p19680
زلزله شناسی رسول یازرلو 19681 http://elc.gonbad.ac.ir/p19681
فیزیک پایه 1 مصطفی مهدی پور 19684 http://elc.gonbad.ac.ir/p19684
آز فیزیک پایه 1 مهسا افسری 19685 http://elc.gonbad.ac.ir/p19685
ریاضی فیزیک 1 مهدی عصری 19687 http://elc.gonbad.ac.ir/p19687
امواج و ارتعاشات سمیرا تاجیک نژاد 19688 http://elc.gonbad.ac.ir/p19688
فیزیک پلاسما مصطفی مهدی پور 19689 http://elc.gonbad.ac.ir/p19689
آز-اپتیک مهدی عصری 19690 http://elc.gonbad.ac.ir/p19690
شیمی عمومی رضا اکبری 19691 http://elc.gonbad.ac.ir/p19691
آز شیمی عمومی سولماز اوسی 19692 http://elc.gonbad.ac.ir/p19692
برنامه نویسی کامپیوتر مهدی عصری 19693 http://elc.gonbad.ac.ir/p19693
مکانیک تحلیلی 1 مصطفی مهدی پور 19694 http://elc.gonbad.ac.ir/p19694
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 سمیرا تاجیک نژاد 19695 http://elc.gonbad.ac.ir/p19695
هواشناسی عمومی نادر جندقی 19696 http://elc.gonbad.ac.ir/p19696
اقلیم شناسی نادر جندقی 19697 http://elc.gonbad.ac.ir/p19697
فیزیک لیزر مهدی عصری 19698 http://elc.gonbad.ac.ir/p19698
فیزیک پایه 4 صبورا صالحی 19699 http://elc.gonbad.ac.ir/p19699
مکانیک کوانتومی 1 صبورا صالحی 19700 http://elc.gonbad.ac.ir/p19700
آز - شیمی آلی مرضیه اکبرزاده 19752 http://elc.gonbad.ac.ir/p19752
شیمی هتروسیکل اکرم طالقانی 19753 http://elc.gonbad.ac.ir/p19753
شیمی آلی مجید مکبر اصفهانی 19755 http://elc.gonbad.ac.ir/p19755
شیمی هتروسیکل پیشرفته مجید مکبر اصفهانی 19756 http://elc.gonbad.ac.ir/p19756
شیمی تجزیه پیشرفته رضا اکبری 19758 http://elc.gonbad.ac.ir/p19758
فیتو شیمی رضا اکبری - اکرم طالقانی 19759 http://elc.gonbad.ac.ir/p19759
      http://elc.gonbad.ac.ir/p
مبانی جانورشناسی راحله شهرکی 19761 http://elc.gonbad.ac.ir/p19761
کاربرد اسانس ها و ترکیبات طبیعی اکرم طالقانی - رضا اکبری 19762 http://elc.gonbad.ac.ir/p19762
آز-مبانی جانورشناسی راحله شهرکی 19763 http://elc.gonbad.ac.ir/p19763
ایمنی زیستی سیده آیناز شیرنگی 19764 http://elc.gonbad.ac.ir/p19764
شیمی آلی پیشرفته مجید مکبر اصفهانی 19765 http://elc.gonbad.ac.ir/p19765
سمینار رضا اکبری 19766 http://elc.gonbad.ac.ir/p19766
سمینار اکرم طالقانی 19767 http://elc.gonbad.ac.ir/p19767
فیزیک عمومی 1 سمیرا تاجیک نژاد 19768 http://elc.gonbad.ac.ir/p19768
سمینار مجید مکبر اصفهانی 19769 http://elc.gonbad.ac.ir/p19769
پایان نامه رضا اکبری 19770 http://elc.gonbad.ac.ir/p19770
آز- شیمی عمومی 1 عزیزاله خرمالی 19771 http://elc.gonbad.ac.ir/p19771
پایان نامه اکرم طالقانی 19772 http://elc.gonbad.ac.ir/p19772
پایان نامه مجید مکبر اصفهانی 19773 http://elc.gonbad.ac.ir/p19773
ریاضی عمومی  1 راضیه فرخ زاد رستمی 19774 http://elc.gonbad.ac.ir/p19774
شیمی عمومی 1 اکرم طالقانی 19775 http://elc.gonbad.ac.ir/p19775
ریاضی عمومی حسین ملا عباسی 19776 http://elc.gonbad.ac.ir/p19776
اصول کنترل کیفیت الهام امینی 19778 http://elc.gonbad.ac.ir/p19778
شیمی آلی 2 مجید مکبر اصفهانی 19779 http://elc.gonbad.ac.ir/p19779
آز-بیوشیمی ساختار محمود صالحی 19780 http://elc.gonbad.ac.ir/p19780
کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی عزیزاله خرمالی 19781 http://elc.gonbad.ac.ir/p19781
آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 19782 http://elc.gonbad.ac.ir/p19782
اصول سرپرستی الهام امینی 19783 http://elc.gonbad.ac.ir/p19783
مبانی بوم شناسی علی ستاریان 19784 http://elc.gonbad.ac.ir/p19784
فیزیک عمومی مهدی عصری 19785 http://elc.gonbad.ac.ir/p19785
اصول استاندارد اکرم طالقانی 19787 http://elc.gonbad.ac.ir/p19787
میکروبیولوژی و آزمایشگاه ماتیا سادات برهانی 19788 http://elc.gonbad.ac.ir/p19788
آز-جانور شناسی بی مهرگان   19789 http://elc.gonbad.ac.ir/p19789
زبان تخصصی مجید مکبر اصفهانی 19790 http://elc.gonbad.ac.ir/p19790
جانور شناسی بی مهرگان کیاوش گلزاریان پور 19791 http://elc.gonbad.ac.ir/p19791
آزمایشگاه شیمی آلی سولماز اوسی 19792 http://elc.gonbad.ac.ir/p19792
شیمی عمومی رضا اکبری 19793 http://elc.gonbad.ac.ir/p19793
اصول تنوع زیستی و زیست شناسی حفاظت   19794 http://elc.gonbad.ac.ir/p19794
آزمایشگاه فیزیک 1 مهدی عصری 19795 http://elc.gonbad.ac.ir/p19795
      http://elc.gonbad.ac.ir/p
کارگاه آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 19796 http://elc.gonbad.ac.ir/p19796
آز-زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 19797 http://elc.gonbad.ac.ir/p19797
خوردگی فلزات اکرم طالقانی 19798 http://elc.gonbad.ac.ir/p19798
ایمنی و بهداشت کار المیرا امانی 19799 http://elc.gonbad.ac.ir/p19799
کارگاه شیشه گری اصغر حسینی 19800 http://elc.gonbad.ac.ir/p19800
زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 19801 http://elc.gonbad.ac.ir/p19801
آزمایشگاه شیمی عمومی عزیزاله خرمالی 19802 http://elc.gonbad.ac.ir/p19802
آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 19803 http://elc.gonbad.ac.ir/p19803
آز - سیستماتیک گیاهی 1 میثم حبیبی 19804 http://elc.gonbad.ac.ir/p19804
آز-مبانی جانورشناسی راحله شهرکی 19805 http://elc.gonbad.ac.ir/p19805
سیستماتیک گیاهی 1 میثم حبیبی 19806 http://elc.gonbad.ac.ir/p19806
جلبک شناسی جمیله پناهی میرزاحسنلو 19808 http://elc.gonbad.ac.ir/p19808
کارگاه آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 19809 http://elc.gonbad.ac.ir/p19809
آز-جلبک شناسی جمیله پناهی میرزاحسنلو 19810 http://elc.gonbad.ac.ir/p19810
جانورشناسی بی مهره 1 کیاوش گلزاریان پور 19811 http://elc.gonbad.ac.ir/p19811
آز-جانورشناسی بی مهره1   19812 http://elc.gonbad.ac.ir/p19812
آز- اقیانوس شناسی ( غیر زیستی)   19814 http://elc.gonbad.ac.ir/p19814
لیمنولوژی عمومی   19816 http://elc.gonbad.ac.ir/p19816
اقیانوس شناسی ( غیر زیستی)   19817 http://elc.gonbad.ac.ir/p19817
آز-بیوشیمی ساختار محمود صالحی 19818 http://elc.gonbad.ac.ir/p19818
مبانی فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 19819 http://elc.gonbad.ac.ir/p19819
آز-زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 19820 http://elc.gonbad.ac.ir/p19820
آز-مبانی فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 19821 http://elc.gonbad.ac.ir/p19821
زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 19822 http://elc.gonbad.ac.ir/p19822
بیوشیمی ساختار محمود صالحی 19825 http://elc.gonbad.ac.ir/p19825
مبانی بوم شناسی میثم حبیبی 19826 http://elc.gonbad.ac.ir/p19826
آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 19828 http://elc.gonbad.ac.ir/p19828
کارگاه آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 19829 http://elc.gonbad.ac.ir/p19829
آز - مهندسی نرم افزار سوده برزمینی 19847 http://elc.gonbad.ac.ir/p19847
زبان ماشین واسمبلی مهدی علی بگلی 19848 http://elc.gonbad.ac.ir/p19848
هوش مصنوعی بابک افشین 19849 http://elc.gonbad.ac.ir/p19849
برنامه سازی پیشرفته (کاربردی) سوده برزمینی 19851 http://elc.gonbad.ac.ir/p19851
       
ریاضی عمومی 1 - ریاضی جبرانی محسن فرمانی 20041 http://elc.gonbad.ac.ir/p20041
طراحی سیستمهای شیء گرا آنه بی بی دانشی کمشتپه 19853 http://elc.gonbad.ac.ir/p19853
مهندسی نرم افزار احمد جلیلی 19854 http://elc.gonbad.ac.ir/p19854
زبان تخصصی نرم افزار (کارشناسی) احمد جلیلی 19855 http://elc.gonbad.ac.ir/p19855
ریاضی مهندسی محسن فرمانی 19857 http://elc.gonbad.ac.ir/p19857
شیوه ارائه مطالب احمد جلیلی 19858 http://elc.gonbad.ac.ir/p19858
ریاضیات گسسته احمد جلیلی 19859 http://elc.gonbad.ac.ir/p19859
طراحی صفحات وب بابک افشین 19860 http://elc.gonbad.ac.ir/p19860
گرافیک کامپیوتری 1 سید احسان سعیدی شهری 19861 http://elc.gonbad.ac.ir/p19861
آز - معماری کامپیوتر عارف صلاحی 19862 http://elc.gonbad.ac.ir/p19862
کارآموزی(کارشناسی) احمد جلیلی 19863 http://elc.gonbad.ac.ir/p19863
کارآموزی(کارشناسی) مهدی علی بگلی 19864 http://elc.gonbad.ac.ir/p19864
پروژه نرم افزار(کارشناسی) احمد جلیلی 19865 http://elc.gonbad.ac.ir/p19865
پروژه نرم افزار(کارشناسی) مهدی علی بگلی 19866 http://elc.gonbad.ac.ir/p19866
متون تخصصی زیست شناسی جانوری عیسی جرجانی 19868 http://elc.gonbad.ac.ir/p19868
ژنتیک پایه عیسی جرجانی 19869 http://elc.gonbad.ac.ir/p19869
بافت شناسی جانوری کیاوش گلزاریان پور 19870 http://elc.gonbad.ac.ir/p19870
فیزیولوژی جانوری 1 (دستگاه‌ها) سکینه علی جان پور 19871 http://elc.gonbad.ac.ir/p19871
آز-بافت شناسی جانوری عاطفه پسرکلو 19873 http://elc.gonbad.ac.ir/p19873
زیست شناسی انگل ها کیاوش گلزاریان پور 19875 http://elc.gonbad.ac.ir/p19875
آز - فیزیولوژی جانوری 1 عاطفه پسرکلو 19876 http://elc.gonbad.ac.ir/p19876
آز-زیست شناسی انگل ها   19877 http://elc.gonbad.ac.ir/p19877
آز-ژنتیک پایه الهام امینی 19878 http://elc.gonbad.ac.ir/p19878
مبانی زیست شناسی سلولی ومولکولی سهراب بوذرپور 19880 http://elc.gonbad.ac.ir/p19880
آز-بیوشیمی متابولیسم محمود صالحی 19881 http://elc.gonbad.ac.ir/p19881
فیزیولوژی گیاهی 1 ابوالفضل دانشور 19882 http://elc.gonbad.ac.ir/p19882
مردم گیاه شناسی (اتنوبوتانی)وگیاهان اقتصادی علی ستاریان 19883 http://elc.gonbad.ac.ir/p19883
      http://elc.gonbad.ac.ir/p
آز-مبانی زیست شناسی سلولی ومولکولی الهام امینی 19884 http://elc.gonbad.ac.ir/p19884
آز - فیزیولوژی گیاهی 1 ابوالفضل دانشور 19885 http://elc.gonbad.ac.ir/p19885
بیوشیمی متابولیسم محمود صالحی 19886 http://elc.gonbad.ac.ir/p19886
تکثیر گیاهان ابوالفضل دانشور 19887 http://elc.gonbad.ac.ir/p19887
بوم شناسی گیاهی میثم حبیبی 19888 http://elc.gonbad.ac.ir/p19888
آز-بوم شناسی گیاهی میثم حبیبی 19889 http://elc.gonbad.ac.ir/p19889
جانورشناسی مهره دار کیاوش گلزاریان پور 19890 http://elc.gonbad.ac.ir/p19890
بوم شناسی دریا   19891 http://elc.gonbad.ac.ir/p19891
آز-جانورشناسی مهره دار عاطفه پسرکلو 19892 http://elc.gonbad.ac.ir/p19892
فیزیولوژی جانوری 1 سکینه علی جان پور 19893 http://elc.gonbad.ac.ir/p19893
آز-فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 19894 http://elc.gonbad.ac.ir/p19894
فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 19895 http://elc.gonbad.ac.ir/p19895
آز - فیزیولوژی جانوری 1 عاطفه پسرکلو 19896 http://elc.gonbad.ac.ir/p19896
ژنتیک (3 واحدی) عیسی جرجانی 19897 http://elc.gonbad.ac.ir/p19897
آز-بوم شناسی دریا   19898 http://elc.gonbad.ac.ir/p19898
زیست شناسی سلولی ومولکولی 2 سهراب بوذرپور 19899 http://elc.gonbad.ac.ir/p19899
بافت شناسی جانوری کیاوش گلزاریان پور 19900 http://elc.gonbad.ac.ir/p19900
زیست شناسی پرتوی محمود صالحی 19901 http://elc.gonbad.ac.ir/p19901
آز-بافت شناسی جانوری عاطفه پسرکلو 19902 http://elc.gonbad.ac.ir/p19902
آز-ژنتیک پایه الهام امینی 19903 http://elc.gonbad.ac.ir/p19903
مبانی زیست فناوری جانوری عیسی جرجانی 19904 http://elc.gonbad.ac.ir/p19904
جنین شناسی جانوری راحله شهرکی 19905 http://elc.gonbad.ac.ir/p19905
زیست شناسی ماهیان سیده آیناز شیرنگی 19906 http://elc.gonbad.ac.ir/p19906
آز-جنین شناسی جانوری راحله شهرکی 19907 http://elc.gonbad.ac.ir/p19907
فیزیولوژی جانوری مقایسه ای سکینه علی جان پور 19908 http://elc.gonbad.ac.ir/p19908
زیست شناسی تکوینی گیاهی میثم حبیبی 19909 http://elc.gonbad.ac.ir/p19909
آز- ژنتیک مولکولی ماتیا سادات برهانی 19910 http://elc.gonbad.ac.ir/p19910
فیزیولوژی گیاهی 3 ابوالفضل دانشور 19911 http://elc.gonbad.ac.ir/p19911
گیاهان دارویی علی ستاریان 19912 http://elc.gonbad.ac.ir/p19912
کشت بافت وسلول گیاهی ابوالفضل دانشور 19913 http://elc.gonbad.ac.ir/p19913
ژنتیک مولکولی عیسی جرجانی 19914 http://elc.gonbad.ac.ir/p19914
مبانی تکثیر و پرورش آبزیان دریایی   19918 http://elc.gonbad.ac.ir/p19918
آلودگی دریا   19919 http://elc.gonbad.ac.ir/p19919
      http://elc.gonbad.ac.ir/p
زیست شناسی سلولی ومولکولی 3 سهراب بوذرپور 19920 http://elc.gonbad.ac.ir/p19920
سیتو ژنتیک عیسی جرجانی 19921 http://elc.gonbad.ac.ir/p19921
ویروس شناسی ماتیا سادات برهانی 19922 http://elc.gonbad.ac.ir/p19922
مبانی مهندسی ژنتیک سهراب بوذرپور 19923 http://elc.gonbad.ac.ir/p19923
مباحثی در ژنتیک سهراب بوذرپور 19924 http://elc.gonbad.ac.ir/p19924
ژنتیک مولکولی عیسی جرجانی 19925 http://elc.gonbad.ac.ir/p19925
ایمنوژنتیک عیسی جرجانی 19926 http://elc.gonbad.ac.ir/p19926
بیوشیمی سلول محمود صالحی 19927 http://elc.gonbad.ac.ir/p19927
ژنتیک سرطان سهراب بوذرپور 19928 http://elc.gonbad.ac.ir/p19928
مهندسی ژنتیک سهراب بوذرپور 19929 http://elc.gonbad.ac.ir/p19929
زیست فناوری میکرو ارگانیسم ها ماتیا سادات برهانی 19930 http://elc.gonbad.ac.ir/p19930
سیستماتیک گیاهی پیشرفته میثم حبیبی 19931 http://elc.gonbad.ac.ir/p19931
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته جمیله پناهی میرزاحسنلو 19932 http://elc.gonbad.ac.ir/p19932
گرده شناسی علی ستاریان 19933 http://elc.gonbad.ac.ir/p19933
جذب و انتقال در گیاهان ابوالفضل دانشور 19934 http://elc.gonbad.ac.ir/p19934
جلبک شناسی پیشرفته جمیله پناهی میرزاحسنلو 19935 http://elc.gonbad.ac.ir/p19935
بوم شناسی پوشش های گیاهی   19936 http://elc.gonbad.ac.ir/p19936
ویژگیهای غیر زیستی دریا های منطقه ای   19937 http://elc.gonbad.ac.ir/p19937
آلودگی آبهای دریاهای منطقه ای سیده آیناز شیرنگی 19938 http://elc.gonbad.ac.ir/p19938
زیست شناسی بی مهرگان دریائی کیاوش گلزاریان پور 19939 http://elc.gonbad.ac.ir/p19939
روش تحقیق و طراحی آزمایشات جمیله پناهی میرزاحسنلو 19940 http://elc.gonbad.ac.ir/p19940
تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریایی کیاوش گلزاریان پور 19941 http://elc.gonbad.ac.ir/p19941
فناوری زیستی جانوران دریایی سیده آیناز شیرنگی 19942 http://elc.gonbad.ac.ir/p19942
پویائی شناسی جمعیت جانوران دریایی   19943 http://elc.gonbad.ac.ir/p19943
      http://elc.gonbad.ac.ir/p
ریاضیات مهندسی محسن فرمانی 20026 http://elc.gonbad.ac.ir/p20026
احتمال مهندسی مجتبی کاشانی 20027 http://elc.gonbad.ac.ir/p20027
آز فیزیک 1 مارال آزمونفر 20029 http://elc.gonbad.ac.ir/p20029
فیزیک 1 مارال آزمونفر 20030 http://elc.gonbad.ac.ir/p20030
حفاظت ورله محمد فرشاد 20031 http://elc.gonbad.ac.ir/p20031
مبانی تحقیق درعملیات نعمت اله تقی نژاد 20032 http://elc.gonbad.ac.ir/p20032
اقتصاد مهندسی امین محمدی استاد کلایه 20034 http://elc.gonbad.ac.ir/p20034
سیستم‌های دیجیتال 2 سید احسان سعیدی شهری 20035 http://elc.gonbad.ac.ir/p20035
کارگاه برق علی بهنیافر 20036 http://elc.gonbad.ac.ir/p20036
الکترومغناطیس سمیرا تاجیک نژاد 20038 http://elc.gonbad.ac.ir/p20038
نقشه کشی مهندسی حسین ملا عباسی 20039 http://elc.gonbad.ac.ir/p20039
ریاضی عمومی 1 محسن فرمانی 20041 http://elc.gonbad.ac.ir/p20041
ماشین های الکتریکی مخصوص علی بهنیافر 20042 http://elc.gonbad.ac.ir/p20042
سیستم‌های کنترل خطی علی بهنیافر 20043 http://elc.gonbad.ac.ir/p20043
آز الکترونیک فاطمه ترکمانی 20044 http://elc.gonbad.ac.ir/p20044
ماشین‌های الکتریکی 1 محمد فرشاد 20046 http://elc.gonbad.ac.ir/p20046
الکترونیک 1 فاطمه ترکمانی 20047 http://elc.gonbad.ac.ir/p20047
آشنایی با مهندسی برق محمد فرشاد 20048 http://elc.gonbad.ac.ir/p20048
آز-ماشین‌های الکتریکی 2 علی بهنیافر 20049 http://elc.gonbad.ac.ir/p20049
تولید انرژی الکتریکی مصطفی قاسمی 20050 http://elc.gonbad.ac.ir/p20050
آز-الکترونیک صنعتی علی بهنیافر 20051 http://elc.gonbad.ac.ir/p20051
آز- ماشین های الکتریکی 1 علی بهنیافر 20052 http://elc.gonbad.ac.ir/p20052
مدارهای الکتریکی 2 محمد فرشاد 20053 http://elc.gonbad.ac.ir/p20053
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1 مصطفی قاسمی 20054 http://elc.gonbad.ac.ir/p20054
آز-تحلیل سیستم های قدرت مصطفی قاسمی 20057 http://elc.gonbad.ac.ir/p20057
اصول سیستم‌های مخابراتی احسان ضرورتی 20058 http://elc.gonbad.ac.ir/p20058
بلور شناسی مارال آزمونفر 20068 http://elc.gonbad.ac.ir/p20068
آز-فیزیک حالت جامد 1 مارال آزمونفر 20069 http://elc.gonbad.ac.ir/p20069
بیوشیمی ساختار محمود صالحی 20107 http://elc.gonbad.ac.ir/p20107
مبانی جمعیت شناسی امین محمدی استاد کلایه 20127 http://elc.gonbad.ac.ir/p20127
روش هاوابزارهادر زیست شناسی جانوری الهام امینی 20274 http://elc.gonbad.ac.ir/p20274
فیزیولوژی جانوری 3 سکینه علی جان پور 20289 http://elc.gonbad.ac.ir/p20289
مباحث ویژه درجبر عبدالناصر بهلکه - حسن خسروی 20290 http://elc.gonbad.ac.ir/p20290
گراف هاوگروه ها حسن خسروی 20295 http://elc.gonbad.ac.ir/p20295
روش های چند متغییره پیوسته 1 عبدالسعید توماج 20297 http://elc.gonbad.ac.ir/p20297
آمار و احتمالات ايوب صحنه 20407 http://elc.gonbad.ac.ir/p20407
معادلات دیفرانسیل ایوب صحنه 20408 http://elc.gonbad.ac.ir/p20408
شیمی کاتالیست عزیزالله خرمالی 20419 http://elc.gonbad.ac.ir/p20419
طیف سنجی آلی پیشرفته اکرم طالقانی 20420 http://elc.gonbad.ac.ir/p20420
مباحث ویژه در جبر حسن خسروی 20378 http://elc.gonbad.ac.ir/p20378
آز فیزیک عمومی 1 مهسا افسری 20396 http://elc.gonbad.ac.ir/p20396
ریاضی عمومی محسن فرمانی 20404 http://elc.gonbad.ac.ir/p20404
فیزیک 1 مارال آزمونفر 20403 http://elc.gonbad.ac.ir/p20403
آنالیز حقیقی 1 راضیه فرخ زاد 20381 http://elc.gonbad.ac.ir/p20381