تاریخ ثبت: پنجشنبه, 01 مهر,1400 10:00:00 ق.ظ

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی - نیمسال اول 1400

نام درس نام رشته نام استاد کد مشخصه آدرس کلاس
آگروفارستری کارشناسی ناپیوسته-جنگلداری سیدمرتضی موسوی نوکنده 19589 http://elc.gonbad.ac.ir/k19589
آب های زیرزمینی کارشناسی مهندسی آب مجتبی قره محمود لو 19205 http://elc.gonbad.ac.ir/k19205
آبیاری سطحی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی معصومه فراستی 19218 http://elc.gonbad.ac.ir/k19218
آبیاری قطره ای کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی معصومه فراستی 19230 http://elc.gonbad.ac.ir/k19230
آز-کاغذسازی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی مهرداد صدقی 19569 http://elc.gonbad.ac.ir/k19569
آز-روکش وروکش کاری کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی لعیا جمالی راد 20232 http://elc.gonbad.ac.ir/k20232
آز-فناوری چسب کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع چوب - لعیا جمالی راد 19588 http://elc.gonbad.ac.ir/k19588
آز-مبانی چوب پلاستیک کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی وحید وزیری 20219 http://elc.gonbad.ac.ir/k20219
آزمایش های منابع طبیعی کارشناسی مهندسی شیلات محمد قلی زاده 19604 http://elc.gonbad.ac.ir/k19604
آزمایشگاه فناوری برش وماشین کاری کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی لعیا جمالی راد 19571 http://elc.gonbad.ac.ir/k19571
آزمایشگاه مکانیک چوب کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی هدایت الله امینیان 19576 http://elc.gonbad.ac.ir/k19576
آزمایشگاه مبانی حفاظت واصلاح مواد لیگنوسلولزی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی هدایت الله امینیان 19583 http://elc.gonbad.ac.ir/k19583
آشنایی با کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری حجت قربانی واقعی 19192 http://elc.gonbad.ac.ir/k19192
آشنایی با کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری سیدمرتضی موسوی نوکنده 19590 http://elc.gonbad.ac.ir/k19590
آشنایی با کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی مهدی ملاشاهی 19502 http://elc.gonbad.ac.ir/k19502
آشنایی باتاسیسات برودتی شیلاتی کارشناسی مهندسی شیلات بهروز محمدزاده 19616 http://elc.gonbad.ac.ir/k19616
آفت کش ها و محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته کشاورزی اکولوژیک  زینب اورسجی - مهدی ملاشاهی 19494 http://elc.gonbad.ac.ir/k19494
آلودگی های منابع آبی کارشناسی مهندسی شیلات محمد فرهنگی 19637 http://elc.gonbad.ac.ir/k19637
آمار حیاتی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دام و طیور-تغذیه دام فاطمه بحری بیناباج 19553 http://elc.gonbad.ac.ir/k19553
آمار و احتمالات کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری ابولحسن فتح آبادی 19212 http://elc.gonbad.ac.ir/k19212
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی حسین حسینی مقدم 19501 http://elc.gonbad.ac.ir/k19501
اکوفیزیولوژی گیاهی دکترای تخصصی اگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی معصومه نعیمی - عباس بیابانی 19509 http://elc.gonbad.ac.ir/k19509
اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی کارشناسی ارشد ناپیوسته اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز زینب اورسجی - ابراهیم غلامعلی‌‎پور علمداری 19499 http://elc.gonbad.ac.ir/k19499
اکوفیزیولوژی علف های هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز  زینب اورسجی- ابراهیم غلامعلی پور‌‎ 19497 http://elc.gonbad.ac.ir/k19497
اکولوژی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی معصومه نعیمی 19515 http://elc.gonbad.ac.ir/k19515
اکولوژی کارشناسی پیوسته علوم دامی علیرضا خان احمدی - فاطمه بحری بیناباج 19564 http://elc.gonbad.ac.ir/k19564
اکولوژی کشت مخلوط دکترای تخصصی اگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی علی نخزری مقدم 19511 http://elc.gonbad.ac.ir/k19511
اکولوژی آبزیان دریایی کارشناسی ناپیوسته  تکثیروپرورش آبزیان محمد فرهنگی 19626 http://elc.gonbad.ac.ir/k19626
اکولوژی تولید گیاهان زراعی کارشناسی ارشد ناپیوسته کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژیک) معصومه نعیمی 19505 http://elc.gonbad.ac.ir/k19505
اکولوژی جنگل کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری سیدمرتضی موسوی نوکنده 19598 http://elc.gonbad.ac.ir/k19598
اکولوژی خاک و کودهای بیولوژیک کارشناسی ارشد ناپیوسته کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژیک) حجت قربانی واقعی 19481 http://elc.gonbad.ac.ir/k19481
اکولوژی مرتع 2 کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری بهاره بهمنش 19198 http://elc.gonbad.ac.ir/k19198
اکوهیدرولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب  علی حشمت پور 19271 http://elc.gonbad.ac.ir/k19271
ارزیابی تولیدات دام وطیور کارشناسی پیوسته علوم دامی زهرا تراز - جواد بیات کوهسار 19524 http://elc.gonbad.ac.ir/k19524
ارزیابی زیستی کارشناسی مهندسی شیلات محمد فرهنگی 19643 http://elc.gonbad.ac.ir/k19643
ارزیابی ودرجه بندی چوب کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی وحید وزیری 19579 http://elc.gonbad.ac.ir/k19579
ارزیابی وقضاوت دام های مزرعه ای کارشناسی پیوسته علوم دامی علیرضا خان احمدی 19534 http://elc.gonbad.ac.ir/k19534
اصلاح نژاد کاربردی کارشناسی پیوسته علوم دامی علیرضا خان احمدی - فاطمه بحری بیناباج 19531 http://elc.gonbad.ac.ir/k19531
اصلاح نباتات خصوصی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی لیلا آهنگر 19517 http://elc.gonbad.ac.ir/k19517
اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی کارشناسی پیوسته علوم دامی رضا راه چمنی 19558 http://elc.gonbad.ac.ir/k19558
اصول جیره نویسی کارشناسی پیوسته علوم دامی شهریار مقصودلو - جواد بیات کوهسار 19555 http://elc.gonbad.ac.ir/k19555
اصول سنجش از راه دور کارشناسی ارشد ناپیوسته کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژیک) علی راحمی کاریزکی 19482 http://elc.gonbad.ac.ir/k19482
اصول فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی مهندسی شیلات بهروز محمدزاده 19652 http://elc.gonbad.ac.ir/k19652
اصول و روش های صید آبزیان کارشناسی مهندسی شیلات هادی رئیسی 19640 http://elc.gonbad.ac.ir/k19640
اصول و تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی مهندسی شیلات محمد هرسیج 19612 http://elc.gonbad.ac.ir/k19612
اصول و روشهای صید آبزیان کارشناسی مهندسی شیلات هادی رییسی 19640 http://elc.gonbad.ac.ir/k19640
افزودنی ها و عوامل ضدمغذی خوراک کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دام و طیور-تغذیه دام فریبا فریور 19526 http://elc.gonbad.ac.ir/k19526
اقتصاد مهندسی کارشناسی مهندسی آب امین محمدی استاد کلایه 19220 http://elc.gonbad.ac.ir/k19220
اقتصاد وبازاریابی کشاورزی کارشناسی پیوسته علوم دامی امین محمدی استاد کلایه 19551 http://elc.gonbad.ac.ir/k19551
اقیانوس شناسی کارشناسی مهندسی شیلات ضیاء کردجزی 19639 http://elc.gonbad.ac.ir/k19639
الیاف طبیعی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های  وحید وزیری 19593 http://elc.gonbad.ac.ir/k19593
بازسازی ذخایر منابع آبی کارشناسی ارشد ناپیوسته  علوم و مهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان ضیاء کردجزی 19620 http://elc.gonbad.ac.ir/k19620
باغبانی عمومی کارشناسی مهندسی آب مهدی زارعی 19210 http://elc.gonbad.ac.ir/k19210
برف و بهمن   کارشناسی ارشد ناپیوسته آبخیزداری گرایش حفاظت آب و خاک نادر جندقی 19268 http://elc.gonbad.ac.ir/k19268
برنامه ریزی و مدیریت تولید و بهره برداری آبزیان دکترای تخصصی -صید و بهره برداری آبزیان حجت الله جعفریان - رحمان پاتیمار 19605 http://elc.gonbad.ac.ir/k19605
برنامه نویسی رایانه ای کارشناسی مهندسی آب ابولحسن فتح آبادی 19206 http://elc.gonbad.ac.ir/k19206
بهداشت وبیماری آبزیان کارشناسی مهندسی شیلات حجت الله جعفریان 19613 http://elc.gonbad.ac.ir/k19613
بهداشت وبیماری های دام وطیور کارشناسی پیوسته علوم دامی یوسف مصطفی لو 19548 http://elc.gonbad.ac.ir/k19548
بوم شناسی کاربردی مرتع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع مجید محمد اسمعیلی 19221 http://elc.gonbad.ac.ir/k19221
بوم شناسی کفزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته  علوم و مهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان محمد قلی زاده 19615 http://elc.gonbad.ac.ir/k19615
بوم شناسی آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته  علوم و مهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان رحمان پاتیمار 19611 http://elc.gonbad.ac.ir/k19611
بوم شناسی دریا کارشناسی مهندسی شیلات ضیاء کردجزی 19625 http://elc.gonbad.ac.ir/k19625
بوم شناسی مولکولی آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته  علوم و مهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان شیرنگی 19634 http://elc.gonbad.ac.ir/k19634
بیوشیمی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز  ابراهیم غلامعلی پور علمداری 19492 http://elc.gonbad.ac.ir/k19492
بیوشیمی حیوانی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته-علوم دام و طیور-تغذیه دام فریبا فریور 19550 http://elc.gonbad.ac.ir/k19550
بیوشیمی حیوانی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی علوم دامی-فیزیولوژی دام و طیور فرید مسلمی پور 19545 http://elc.gonbad.ac.ir/k19545
بیوشیمی حیوانی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته -علوم دام و طیور-تغذیه طیور فرید مسلمی پور 19528 http://elc.gonbad.ac.ir/k19528
بیوشیمی عمومی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی مهدی زارعی 19512 http://elc.gonbad.ac.ir/k19512
بیوشیمی عمومی کارشناسی مهندسی شیلات بهروز محمدزاده 19632 http://elc.gonbad.ac.ir/k19632
بیوشیمی عمومی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی مهدی زارعی 19512 http://elc.gonbad.ac.ir/k19512
بیوشیمی عمومی کارشناسی پیوسته علوم دامی فریبا فریور 19556 http://elc.gonbad.ac.ir/k19556
بیوفیزیک محیطی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی سیدجواد سجادی 19500 http://elc.gonbad.ac.ir/k19500
بیولوژی وتکنولوژی بذر کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی علی راحمی کاریزکی 20241 http://elc.gonbad.ac.ir/k20241
پایداری بوم نظام های کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته کشاورزی اکولوژیک  علی نخزری مقدم 19480 http://elc.gonbad.ac.ir/k19480
پایش و ارزیابی مرتع کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع ابوالفضل طهماسبی 19264 http://elc.gonbad.ac.ir/k19264
پرورش گاو شیری کارشناسی پیوسته علوم دامی جواد بیات کوهسار 19539 http://elc.gonbad.ac.ir/k19539
پرورش اسب کارشناسی پیوسته علوم دامی آشورمحمد قره باش 19533 http://elc.gonbad.ac.ir/k19533
پرورش بز کارشناسی پیوسته علوم دامی فرزاد قنبری 19525 http://elc.gonbad.ac.ir/k19525
پرورش شتر مرغ کارشناسی پیوسته علوم دامی فرزاد قنبری 19560 http://elc.gonbad.ac.ir/k19560
پرورش طیور کارشناسی پیوسته علوم دامی زهرا تراز 19538 http://elc.gonbad.ac.ir/k19538
پرورش مرغ اجداد ومادر کارشناسی پیوسته علوم دامی شهریار مقصودلو 19527 http://elc.gonbad.ac.ir/k19527
تکثیر و پرورش آبزیان دریایی کارشناسی مهندسی شیلات محمد هرسیج - حسین آدینه 19631 http://elc.gonbad.ac.ir/k19631
تجزیه های آماری چندمتغییره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی حسین صبوری 19483 http://elc.gonbad.ac.ir/k19483
تحلیل روابط انسان و مرتع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع امین محمدی استاد کلایه 19265 http://elc.gonbad.ac.ir/k19265
تغذیه پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته  علوم دام و طیور-تغذیه طیور فرزاد قنبری 19544 http://elc.gonbad.ac.ir/k19544
تغذیه پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته-علوم دام و طیور-تغذیه دام جواد بیات کوهسار 19547 http://elc.gonbad.ac.ir/k19547
تغذیه گاو شیری کارشناسی پیوسته علوم دامی آشورمحمد قره باش 19529 http://elc.gonbad.ac.ir/k19529
تغذیه تکمیلی آبزیان پرورشی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان حجت الله جعفریان 19635 http://elc.gonbad.ac.ir/k19635
تفسیرعکس های هوایی  کارشناسی ناپیوسته مرتع و آبخیزداری اکبر فخیره 19200 http://elc.gonbad.ac.ir/k19200
تغییر اقلیم و تولیدگیاهی دکترای تخصصی اگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی علی نخزری مقدم 19510 http://elc.gonbad.ac.ir/k19510
تفسیر عکسهای هوائی کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری اکبر فخیره 19200 http://elc.gonbad.ac.ir/k19200
تولید گیاهان صنعتی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی معصومه نعیمی 20239 http://elc.gonbad.ac.ir/k20239
تولید غذای زنده کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان حجت الله جعفریان 19624 http://elc.gonbad.ac.ir/k19624
جاده سازی (2) کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری سیدمرتضی موسوی نوکنده 19591 http://elc.gonbad.ac.ir/k19591
جامعه شناسی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع اکبر فخیره 19280 http://elc.gonbad.ac.ir/k19280
جامعه شناسی روستائی کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری سیدمرتضی موسوی نوکنده 19592 http://elc.gonbad.ac.ir/k19592
چسب وچسبندگی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی لعیا جمالی راد 19570 http://elc.gonbad.ac.ir/k19570
حقوق و سیاست مرتع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع ابوالفضل طهماسبی - بهاره بهمنش 19273 http://elc.gonbad.ac.ir/k19273
رابطه آب،خاک و گیاه کارشناسی مهندسی آب بهاره بهمنش 19186 http://elc.gonbad.ac.ir/k19186
رده بندی ماهیان کارشناسی ناپیوسته  تکثیروپرورش آبزیان هادی رییسی 19618 http://elc.gonbad.ac.ir/k19618
رسم فنی و نقشه کشی کارشناسی مهندسی آب حسین ملا عباسی 19208 http://elc.gonbad.ac.ir/k19208
روکش وروکش کاری کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی لعیا جمالی راد 20229 http://elc.gonbad.ac.ir/k20229
روش تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی علوم دامی-فیزیولوژی دام و طیور علیرضا خان احمدی 19565 http://elc.gonbad.ac.ir/k19565
روش تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژیک) عباس بیابانی - علی راحمی کاریزکی 19495 http://elc.gonbad.ac.ir/k19495
روش تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز ابراهیم غلامعلی‌‎پور علمداری - زینب اورسجی 19491 http://elc.gonbad.ac.ir/k19491
روش تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-علوم دام و طیور-تغذیه طیور فرزاد قنبری - جواد بیات کوهسار 19559 http://elc.gonbad.ac.ir/k19559
روش تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوتکنولوژی کشاورزی فاختک طلیعی - لیلا آهنگر - حسین صبوری - حسین حسینی مقدم 19489 http://elc.gonbad.ac.ir/k19489
روش تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته -علوم دام و طیور-تغذیه دام آشورمحمد قره باش 19540 http://elc.gonbad.ac.ir/k19540
روش تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی فاختک طلیعی - لیلا آهنگر - حسین صبوری - حسین حسینی مقدم 19489 http://elc.gonbad.ac.ir/k19489
روش تحقیق در صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های  هدایت الله امینیان 19594 http://elc.gonbad.ac.ir/k19594
روش تحقیق و پردازش داده ها کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان محمد قلی زاده - هادی رییسی 19610 http://elc.gonbad.ac.ir/k19610
روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای تخصصی اگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی ابراهیم غلامعلی‌‎پور علمداری - علی راحمی کاریزکی 19523 http://elc.gonbad.ac.ir/k19523
روش های آنالیز دستگاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های  مهرداد صدقی 19585 http://elc.gonbad.ac.ir/k19585
روش های تولید و فرآوری خوراک طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته -علوم دام و طیور-تغذیه طیور شهریار مقصودلو 19543 http://elc.gonbad.ac.ir/k19543
روش های مطالعه در بوم شناسی آبزیان دکترای تخصصی علوم مهندسی شیلات -صید و بهره برداری آبزیان محمد قلی زاده 19600 http://elc.gonbad.ac.ir/k19600
روش های نوین در منابع آب کارشناسی مهندسی آب علی حشمت پور 19191 http://elc.gonbad.ac.ir/k19191
ریاضی عمومی کارشناسی پیوسته علوم دامی سجادی 19563 http://elc.gonbad.ac.ir/k19563
ریاضیات عمومی کارشناسی مهندسی شیلات مشخص نشد 19606 http://elc.gonbad.ac.ir/k19606
ریاضیات عمومی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی سیدجواد سجادی 19503 http://elc.gonbad.ac.ir/k19503
ریاضیات عمومی 2 کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری سیدجواد سجادی 19209 http://elc.gonbad.ac.ir/k19209
ریاضیات عمومی 2 کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری مشخص نشد 19596 http://elc.gonbad.ac.ir/k19596
ریاضیات مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی فاطمه باباکردی 19238 http://elc.gonbad.ac.ir/k19238
ریاضیات1 کارشناسی مهندسی آب سیدجواد سجادی 19181 http://elc.gonbad.ac.ir/k19181
ریاضیات1 کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی سجادی 19572 http://elc.gonbad.ac.ir/k19572
زبان تخصصی کارشناسی ارشد ناپیوسته  فیزیو لوژی دام و طیور و طیور    رضا راه چمنی 19541 http://elc.gonbad.ac.ir/k19541
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی کارشناسی مهندسی شیلات مهدی زارعی 19609 http://elc.gonbad.ac.ir/k19609
زبان تخصصی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی علوم دامی-فیزیولوژی دام و طیور رضا راه چمنی 19541 http://elc.gonbad.ac.ir/k19541
زبان تخصصی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی فاختک طلیعی 19521 http://elc.gonbad.ac.ir/k19521
زبان تخصصی کارشناسی ارشد ناپیوسته-علوم دام و طیور-تغذیه طیور شهریار مقصودلو 19546 http://elc.gonbad.ac.ir/k19546
زبان تخصصی کارشناسی مهندسی شیلات ضیاء کردجزی 19628 http://elc.gonbad.ac.ir/k19628
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی نعیمی - زارعی 19520 http://elc.gonbad.ac.ir/k19520
زراعت گیاهان علوفه ای کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی علی نخزری مقدم 19513 http://elc.gonbad.ac.ir/k19513
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی علی نخزری مقدم 19514 http://elc.gonbad.ac.ir/k19514
زمین شناسی کارشناسی مهندسی آب مجتبی قره محمود لو 19199 http://elc.gonbad.ac.ir/k19199
زیست فناوری فرآورده های دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته  علوم و مهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان بهروز محمدزاده 19636 http://elc.gonbad.ac.ir/k19636
ژئومورفولوژی عمومی 1 کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب و  مجتبی قره محمود لو 19223 http://elc.gonbad.ac.ir/k19223
ژنتیک کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی لیلا آهنگر 19485 http://elc.gonbad.ac.ir/k19485
ژنتیک کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری مشخص نشد 19597 http://elc.gonbad.ac.ir/k19597
ژنتیک کارشناسی ناپیوسته  تکثیروپرورش آبزیان مشخص نشد 19630 http://elc.gonbad.ac.ir/k19630
ژنتیک حیوانی کارشناسی پیوسته علوم دامی علیرضا خان احمدی 19557 http://elc.gonbad.ac.ir/k19557
ژنتیک مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی حسین حسینی مقدم 19488 http://elc.gonbad.ac.ir/k19488
ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان شیرنگی 19644 http://elc.gonbad.ac.ir/k19644
ژنومیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی حسین صبوری 19487 http://elc.gonbad.ac.ir/k19487
سازندهای کواترنر کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب   مجتبی قره محمود لو 19237 http://elc.gonbad.ac.ir/k19237
ساماندهی کشتی های صنعتی دکترای تخصصی علوم مهندسی شیلات -صید و بهره برداری آبزیان هادی رییسی 19621 http://elc.gonbad.ac.ir/k19621
سامانه اطلاعات جغرافیایی تکمیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی ابولحسن فتح آبادی 19269 http://elc.gonbad.ac.ir/k19269
سد های کوتاه کارشناسی ارشد ناپیوسته آبخیزداری گرایش حفاظت آب و خاک سید مرتضی  سیدیان 19283 http://elc.gonbad.ac.ir/k19283
سد و سازه های وابسته کارشناسی مهندسی آب سید مرتضی  سیدیان 19201 http://elc.gonbad.ac.ir/k19201
سم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز زینب اورسجی - مهدی ملاشاهی 19498 http://elc.gonbad.ac.ir/k19498
سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی مهندسی آب ابولحسن فتح آبادی - بهره بهمنش 19282 http://elc.gonbad.ac.ir/k19282
سمینار وروش تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی امین محمدی استاد کلایه 19251 http://elc.gonbad.ac.ir/k19251
سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی کارشناسی مهندسی آب ابولحسن فتح آبادی - بهاره بهمنش 19282 http://elc.gonbad.ac.ir/k19282
شناخت منابع طبیعی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی سیدمرتضی موسوی نوکنده 19580 http://elc.gonbad.ac.ir/k19580
شناخت وفراوری مواد خوراکی کارشناسی پیوسته علوم دامی فریبا فریور 19537 http://elc.gonbad.ac.ir/k19537
شناسایی ابزاروادوات صید کارشناسی مهندسی شیلات هادی رییسی 19645 http://elc.gonbad.ac.ir/k19645
شناسایی علف های هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز ابراهیم غلامعلی‌‎پور علمداری - زینب اورسجی 19496 http://elc.gonbad.ac.ir/k19496
شیمی عمومی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مشخص نیست 19504 http://elc.gonbad.ac.ir/k19504
شیمی عمومی کارشناسی مهندسی آب عزیزاله خرمالی 19204 http://elc.gonbad.ac.ir/k19204
شیمی عمومی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی وحید وزیری 19573 http://elc.gonbad.ac.ir/k19573
شیمی عمومی کارشناسی پیوسته علوم دامی مشخص نیست 19549 http://elc.gonbad.ac.ir/k19549
شیمی عمومی کارشناسی مهندسی شیلات عزیز ا ... خرمالی 19617 http://elc.gonbad.ac.ir/k19617
طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار کارشناسی مهندسی آب معصومه فراستی 19203 http://elc.gonbad.ac.ir/k19203
طراحی سامانه های آبیاری سطحی کارشناسی مهندسی آب معصومه فراستی 19190 http://elc.gonbad.ac.ir/k19190
طراحی سامانه های زهکشی کارشناسی مهندسی آب معصومه فراستی 19202 http://elc.gonbad.ac.ir/k19202
طرح آزمایشهای کشاورزی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی حسین صبوری 19516 http://elc.gonbad.ac.ir/k19516
طرح آزمایشی در علوم کشاورزی 1 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی حسین صبوری 20234 http://elc.gonbad.ac.ir/k20234
طرح های آزمایشی در علوم دامی کارشناسی پیوسته علوم دامی آشورمحمد قره باش 19535 http://elc.gonbad.ac.ir/k19535
عملیات واحد کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی عزیز ا ... خرمالی 19568 http://elc.gonbad.ac.ir/k19568
فرآیندهای تکمیلی وتبدیلی در صنایع کاغذ کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی وحید وزیری 20222 http://elc.gonbad.ac.ir/k20222
فن آوری تولید مثلی طیور کارشناسی پیوسته علوم دامی یوسف مصطفی لو 19532 http://elc.gonbad.ac.ir/k19532
فناوری کاربردی رایانه کارشناسی مهندسی شیلات رحمان پاتیمار 19614 http://elc.gonbad.ac.ir/k19614
فناوری چسب کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های  لعیا جمالی راد 19586 http://elc.gonbad.ac.ir/k19586
فناوری کاربردی رایانه کارشناسی مهندسی شیلات رحمان پاتیمار 19614 http://elc.gonbad.ac.ir/k19614
فناوری برش وماشین کاری کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی لعیا جمالی راد 19581 http://elc.gonbad.ac.ir/k19581
فناوری خشک کردن چوب کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی لعیا جمالی راد 19578 http://elc.gonbad.ac.ir/k19578
فناوری مبلمان کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی مهرداد صدقی 20230 http://elc.gonbad.ac.ir/k20230
فناوری های نوین صید آبزیان دکترای تخصصی علوم مهندسی شیلات -صید و بهره برداری آبزیان هادی رییسی 19603 http://elc.gonbad.ac.ir/k19603
فیزیک عمومی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی مشخص نیست 19574 http://elc.gonbad.ac.ir/k19574
 فیزیک عمومی 3 واحدی کارشناسی مهندسی شیلات مصطفی مهدی پور 19601 http://elc.gonbad.ac.ir/k19601
فیزیک1 کارشناسی مهندسی آب زهرا واعظی مقدم 19183 http://elc.gonbad.ac.ir/k19183
فیزیولوژی پرندگان کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی علوم دامی-فیزیولوژی دام و طیور یوسف مصطفی لو 19530 http://elc.gonbad.ac.ir/k19530
فیزیولوژی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته-علوم دام و طیور-تغذیه دام یوسف مصطفی لو 19542 http://elc.gonbad.ac.ir/k19542
فیزیولوژی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دامی-فیزیولوژی دام و طیور رضا راه چمنی 19554 http://elc.gonbad.ac.ir/k19554
فیزیولوژی گیاهان زراعی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی علی راحمی 19519 http://elc.gonbad.ac.ir/k19519
فیزیولوژی آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان حجت الله جعفریان - حسین آدینه 19641 http://elc.gonbad.ac.ir/k19641
فیزیولوژی آبزیان کارشناسی ناپیوسته  تکثیروپرورش آبزیان حسین آدینه 19633 http://elc.gonbad.ac.ir/k19633
فیزیولوژی تولید مثل و رشد آبزیان دکترای تخصصی علوم مهندسی شیلات -صید و بهره برداری آبزیان حسین آدینه 19608 http://elc.gonbad.ac.ir/k19608
فیزیولوژی جانوری کارشناسی مهندسی شیلات حسین آدینه 19622 http://elc.gonbad.ac.ir/k19622
قوانین مدیریت منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری سیدمرتضی موسوی نوکنده 19599 http://elc.gonbad.ac.ir/k19599
قوانین و مدیریت منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری بهاره بهمنش 19207 http://elc.gonbad.ac.ir/k19207
کاربرد رایانه با تاکید بر تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ناپیوسته  تکثیروپرورش آبزیان رحمان پاتیمار 19642 http://elc.gonbad.ac.ir/k19642
کاغذسازی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی مهرداد صدقی 19582 http://elc.gonbad.ac.ir/k19582
کامپوزیت های فیبری کارشناسی ارشد ناپیوسته صنایع چوب لعیا جمالی راد 19587 http://elc.gonbad.ac.ir/k19587
کامپوزیت چوب- پلاستیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های  وحید وزیری 19595 http://elc.gonbad.ac.ir/k19595
کامپوزیت های فیبری کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی لعیا جمالی راد 19587 http://elc.gonbad.ac.ir/k19587
کشاورزی پایدار کارشناسی پیوسته علوم دامی نخزری مقدم 19536 http://elc.gonbad.ac.ir/k19536
کنترل فرآیند کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی عزیزا ... خرمالی  20220 http://elc.gonbad.ac.ir/k20220
کیفیت آب در شیمابیاری کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی علی حشمت پور 19279 http://elc.gonbad.ac.ir/k19279
گیاهان آبزی کارشناسی ناپیوسته  تکثیروپرورش آبزیان مشخص نیست 19623 http://elc.gonbad.ac.ir/k19623
لیمنولوژی تکمیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته  علوم و مهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان محمد فرهنگی 19638 http://elc.gonbad.ac.ir/k19638
مکانیک چوب کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی هدایت الله امینیان 19577 http://elc.gonbad.ac.ir/k19577
ماهی شناسی عمومی کارشناسی مهندسی شیلات ضیاء کردجزی 19602 http://elc.gonbad.ac.ir/k19602
مباحث نوین در بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی حسین حسینی مقدم 19506 http://elc.gonbad.ac.ir/k19506
مبانی چوب پلاستیک کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی وحید وزیری 20221 http://elc.gonbad.ac.ir/k20221
مبانی کشاورزی پایدار کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی نعیمی 19518 http://elc.gonbad.ac.ir/k19518
مبانی اصلاح نژاد آبزیان کارشناسی مهندسی شیلات شیرنگی 19619 http://elc.gonbad.ac.ir/k19619
مبانی بیوتکنولوژی گیاهی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی لیلا آهنگر 20237 http://elc.gonbad.ac.ir/k20237
مبانی تغذیه گیاهی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی حجت قربانی 20243 http://elc.gonbad.ac.ir/k20243
مبانی تولید گیاهان زراعی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی علی نخزری مقدم 19508 http://elc.gonbad.ac.ir/k19508
مبانی حفاظت واصلاح مواد لیگنوسلولزی کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی هدایت الله امینیان 19584 http://elc.gonbad.ac.ir/k19584
مبانی محیط زیست کارشناسی مهندسی آب ابوالفضل طهماسبی 19197 http://elc.gonbad.ac.ir/k19197
مبانی و روش های آبیاری کارشناسی مهندسی آب معصومه فراستی 19180 http://elc.gonbad.ac.ir/k19180
مدل سازی کارکردهای مرتع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع بهاره بهمنش 19270 http://elc.gonbad.ac.ir/k19270
مدل های فرسایش و رسوب کارشناسی ارشد ناپیوسته آبخیزداری - گرایش سیلاب ابولحسن فتح آبادی   19249 http://elc.gonbad.ac.ir/k19249
مدل سازی رشدونموگیاهی دکترای تخصصی اگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی علی راحمی کاریزکی 19507 http://elc.gonbad.ac.ir/k19507
مدل های فرسایش و رسوب کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب و رودخانه ابولحسن فتح آبادی 19249 http://elc.gonbad.ac.ir/k19249
مدیریت آبزی پروری کارشناسی ارشد ناپیوسته  مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان محمد هرسیج 19627 http://elc.gonbad.ac.ir/k19627
مدیریت اکولوژیک آفات بیماری های گیاهی و علف های هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژیک) فاختک طلیعی - مهدی ملاشاهی - زینب اورسجی 19493 http://elc.gonbad.ac.ir/k19493
مدیریت جامع حوزه های آبخیز کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب و رودخانه نادر جندقی - ابولحسن فتح آبادی 19278 http://elc.gonbad.ac.ir/k19278
مدیریت زیستی فرسایش کارشناسی ارشد ناپیوسته آبخیزداری گرایش حفاظت  ابولحسن فتح آبادی 19272 http://elc.gonbad.ac.ir/k19272
مدیریت سامانه ها کارشناسی مهندسی آب ابولحسن فتح آبادی 19184 http://elc.gonbad.ac.ir/k19184
مدیریت صید پایدار کارشناسی ارشد ناپیوسته  علوم و مهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان هادی رییسی 19629 http://elc.gonbad.ac.ir/k19629
مدیریت وبرنامه ریزی تولید کارشناسی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی هدایت الله امینیان 19575 http://elc.gonbad.ac.ir/k19575
مرتع کاری کارشناسی ارشد ناپیوسته  مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع اکبر فخیره 19277 http://elc.gonbad.ac.ir/k19277
مرتعداری کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی بهاره بهمنش - مجید محمد اسمعیلی 19522 http://elc.gonbad.ac.ir/k19522
مرتعداری کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع مجید محمد اسمعیلی 19239 http://elc.gonbad.ac.ir/k19239
مساحی و نقشه برداری کارشناسی مهندسی شیلات جندقی 19607 http://elc.gonbad.ac.ir/k19607
معادلات دیفرانسیل کارشناسی مهندسی آب سیدجواد سجادی 19211 http://elc.gonbad.ac.ir/k19211
مقاومت مصالح کارشناسی مهندسی آب سیدجواد سجادی 19193 http://elc.gonbad.ac.ir/k19193
مهارت آموزی 1 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهدی زارعی 20245 http://elc.gonbad.ac.ir/k20245
مهندسی ژنتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی لیلا آهنگر 19484 http://elc.gonbad.ac.ir/k19484
مهندسی اکوسیستم های مرتعی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع مجید محمد اسمعیلی 19231 http://elc.gonbad.ac.ir/k19231
مهندسی رودخانه کارشناسی ارشد ناپیوسته  آبخیزداری گرایش سیلاب   سید مرتضی  سیدیان 19281 http://elc.gonbad.ac.ir/k19281
میکروبیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی فاختک طلیعی 19486 http://elc.gonbad.ac.ir/k19486
میکروبیولوژی عمومی کارشناسی مهندسی شیلات بهروز محمدزاده 19647 http://elc.gonbad.ac.ir/k19647
نحوه عمل علف کش ها کارشناسی ارشد ناپیوسته اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز ابراهیم غلامعلی‌‎پور علمداری - زینب اورسجی 19490 http://elc.gonbad.ac.ir/k19490
نرم افزار های مدیریت منابع آب کارشناسی مهندسی آب علی حشمت پور 19196 http://elc.gonbad.ac.ir/k19196
نقشه برداری 2 کارشناسی مهندسی آب حسین ملا عباسی - اکبر فخیره 19213 http://elc.gonbad.ac.ir/k19213
ویتامین ها و مواد معدنی در تغذیه طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته-علوم دام و طیور-تغذیه طیور زهرا تراز 19561 http://elc.gonbad.ac.ir/k19561
هوا واقلیم شناسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری علی حشمت پور 19290 http://elc.gonbad.ac.ir/k19290
هیدروبیولوژی عمومی کارشناسی مهندسی شیلات محمد فرهنگی 19646 http://elc.gonbad.ac.ir/k19646
هورمون شناسی و غدد داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی علوم دامی-فیزیولوژی دام و طیور فرید مسلمی پور 19562 http://elc.gonbad.ac.ir/k19562
هیدروبیولوژی عمومی کارشناسی مهندسی شیلات محمد فرهنگی 19646 http://elc.gonbad.ac.ir/k19646
هیدروتکنیک و طراحی استخرهای پرورش آبزیان کارشناسی مهندسی شیلات محمد هرسیج 19649 http://elc.gonbad.ac.ir/k19649
هیدرولوژی مهندسی کارشناسی مهندسی آب نادر جندقی 19216 http://elc.gonbad.ac.ir/k19216
هیدرولیک رودخانه و رسوب کارشناسی ارشد ناپیوسته  آبخیزداری گرایش سیلاب   سید مرتضی  سیدیان 19267 http://elc.gonbad.ac.ir/k19267
هیدرولیک لوله و مجاری بسته کارشناسی مهندسی آب رضا احمدی 19194 http://elc.gonbad.ac.ir/k19194
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی حسین حسینی مقدم 19501 http://elc.gonbad.ac.ir/k19501
هیدرولیک مجاری رو باز کارشناسی مهندسی آب رضا احمدی 19188 http://elc.gonbad.ac.ir/k19188
گیاهان جدید و فراموش شده کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک علی راحمی 20386 http://elc.gonbad.ac.ir/k20386
تکنیک های کاربردی درمدیریت پرورش مرغ گوشتی کارشناسی ناپیوسته  دامپروی - پرورش صنعتی طیور زهرا تراز 20431 http://elc.gonbad.ac.ir/k20431
زبان تخصصی کارشناسی ناپیوسته  دامپروی - پرورش صنعتی طیور زهرا تراز 20428 http://elc.gonbad.ac.ir/k20428
ژنتیک حیوانی کارشناسی ناپیوسته  دامپروی - پرورش صنعتی طیور علیرضا خان احمدی 20429 http://elc.gonbad.ac.ir/k20429
فیزیولوژی طیور کارشناسی ناپیوسته  دامپروی - پرورش صنعتی طیور فرید مسلمی پور 20426 http://elc.gonbad.ac.ir/k20426
مدیریت پرورش مرغ گوشتی کارشناسی ناپیوسته  دامپروی - پرورش صنعتی طیور زهرا تراز 20430 http://elc.gonbad.ac.ir/k20430
شیمی تجزیه کارشناسی ناپیوسته  دامپروی - پرورش صنعتی طیور عزیز ا.. خرمالی 20424 http://elc.gonbad.ac.ir/k20424