تاریخ ثبت: پنجشنبه, 01 مهر,1400 10:00:00 ق.ظ

دانشکده علوم انسانی آزادشهر - نیمسال دوم 1400

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشكده علوم انساني آزادشهر (خانم كوهساريان: 09114180804)

 

نام درس نام استاد کد مشخصه آدرس کلاس
پروژه مهدی کشاورز قرابائی 21116 http://elc.gonbad.ac.ir/a21116
پروژه هادی ثنایی پور 21118 http://elc.gonbad.ac.ir/a21118
پروژه بیژن گنجی 21119 http://elc.gonbad.ac.ir/a21119
مدیریت رفتار سازمانی عبدالغنی رستگار 21012 http://elc.gonbad.ac.ir/a21012
اقتصاد خرد باقر ادبی فیروزجایی 21013 http://elc.gonbad.ac.ir/a21013
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت راحله خاندوزی 21015 http://elc.gonbad.ac.ir/a21015
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1) مهدی کشاورز قرابائی 21016 http://elc.gonbad.ac.ir/a21016
زبان تخصصی(2) مهدی کشاورز قرابائی 21111 http://elc.gonbad.ac.ir/a21111
طرح ریزی،تعمیرات و نگهداری مهدی کشاورز قرابائی 21110 http://elc.gonbad.ac.ir/a21110
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام امیر حسن سوسرایی 21114 http://elc.gonbad.ac.ir/a21114
تفسیر موضوعی قرآن سید محمدرضا میرعرب رضی 21083 http://elc.gonbad.ac.ir/a21083
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها هادی ثنایی پور 21089 http://elc.gonbad.ac.ir/a21089
اصول حسابداری (2) طاهره یوسفی 21010 http://elc.gonbad.ac.ir/a21010
اندیشه اسلامی (2) سید جواد احمدی 21011 http://elc.gonbad.ac.ir/a21011
تحقیق در عملیات (3) مهدی کشاورز قرابائی 21107 http://elc.gonbad.ac.ir/a21107
بازاریابی بین الملل علیرضا حیدری 21109 http://elc.gonbad.ac.ir/a21109
تحقیق در عملیات (2) راحله خاندوزی 21084 http://elc.gonbad.ac.ir/a21084
بررسی اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی طرح های صنعتی هادی ثنایی پور 21108 http://elc.gonbad.ac.ir/a21108
مدیریت منابع انسانی عبدالغنی رستگار 21087 http://elc.gonbad.ac.ir/a21087
روانشناسی صنعتی محسن شفایی 21088 http://elc.gonbad.ac.ir/a21088
تربیت بدنی (2) مریم چراغی 21090 http://elc.gonbad.ac.ir/a21090
حسابداری صنعتی (2) سهیلا ناصری 21086 http://elc.gonbad.ac.ir/a21086
فارسی عمومی پروین مزیدی 21017 http://elc.gonbad.ac.ir/a21017
مدیریت مالی از منظر اسلام توی محمد  بهلکه 21085 http://elc.gonbad.ac.ir/a21085
مدیریت عملیات خدمات بیژن گنجی 21112 http://elc.gonbad.ac.ir/a21112
آشنایی با قوانین کسب وکار اعظم نوروزی 21095 http://elc.gonbad.ac.ir/a21095
تجارت الکترونیک هادی ثنایی پور 21092 http://elc.gonbad.ac.ir/a21092
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت راحله خاندوزی 21000 http://elc.gonbad.ac.ir/a21000
اصول حسابداری (2) رجبی حدیثه 20995 http://elc.gonbad.ac.ir/a20995
تحقیق در عملیات (2) راحله خاندوزی 21069 http://elc.gonbad.ac.ir/a21069
زبان تخصصی(1) خدیجه آقائی 21222 http://elc.gonbad.ac.ir/a21222
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام توی محمد  بهلکه 21070 http://elc.gonbad.ac.ir/a21070
حسابرسی (1) علی گنجی 21071 http://elc.gonbad.ac.ir/a21071
تفسیر موضوعی قرآن سید محمدرضا میرعرب رضی 21068 http://elc.gonbad.ac.ir/a21068
مبانی بانکداری و مدیریت بانک خدیجه طهماسبی یساولی 21223 http://elc.gonbad.ac.ir/a21223
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام امیر حسن سوسرایی 21098 http://elc.gonbad.ac.ir/a21098
زبان تخصصی (2) بیژن گنجی 21096 http://elc.gonbad.ac.ir/a21096
بازاریابی بین المللی علیرضا حیدری 21094 http://elc.gonbad.ac.ir/a21094
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1) شعبان قلندر آیشی 21001 http://elc.gonbad.ac.ir/a21001
مدیریت رفتار سازمانی عبدالغنی رستگار 20998 http://elc.gonbad.ac.ir/a20998
اندیشه اسلامی (2) سید جواد احمدی 20997 http://elc.gonbad.ac.ir/a20997
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها هادی ثنایی پور 21075 http://elc.gonbad.ac.ir/a21075
مدیریت منابع انسانی عبدالغنی رستگار 21073 http://elc.gonbad.ac.ir/a21073
تربیت بدنی (2) سمیه غفاری 21076 http://elc.gonbad.ac.ir/a21076
روانشناسی سازمانی محسن شفایی 21074 http://elc.gonbad.ac.ir/a21074
مدیریت مالی (2) محمد خادم فر 21093 http://elc.gonbad.ac.ir/a21093
فارسی عمومی پروین مزیدی 21002 http://elc.gonbad.ac.ir/a21002
اقتصاد خرد باقر ادبی فیروزجایی 20999 http://elc.gonbad.ac.ir/a20999
حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی ) محمد ترابی 21097 http://elc.gonbad.ac.ir/a21097
انقلاب اسلامی ایران مصطفی  نادری 21420 http://elc.gonbad.ac.ir/a21420
تربیت بدنی (2) سمیه غفاری 21105 http://elc.gonbad.ac.ir/a21105
حقوق بیمه حمید رضا عجم 21082 http://elc.gonbad.ac.ir/a21082
حقوق تجارت حمید رضا عجم 21079 http://elc.gonbad.ac.ir/a21079
پژوهش عملیاتی (2) مهدی کشاورز قرابائی 21103 http://elc.gonbad.ac.ir/a21103
زبان تخصصی بیمه (1) بیژن گنجی 21080 http://elc.gonbad.ac.ir/a21080
بیمه اموال (2) آمنه قربانی 21078 http://elc.gonbad.ac.ir/a21078
آمار وکاربردآن در مدیریت شعبان قلندر آیشی 21072 http://elc.gonbad.ac.ir/a21072
دانش خانواده و جمعیت طیبه علی اکبری 21421 http://elc.gonbad.ac.ir/a21421
حسابرسی (1) علی گنجی 21102 http://elc.gonbad.ac.ir/a21102
روانشناسی عمومی سارا دازی 21099 http://elc.gonbad.ac.ir/a21099
مدیریت مالی (1) محمد خادم فر 21104 http://elc.gonbad.ac.ir/a21104
بیمه های اتکائی الهام واحدی مقدم 21100 http://elc.gonbad.ac.ir/a21100
مبانی کامپیوترو کاربردآن در مدیریت اعظم قره خانی 21081 http://elc.gonbad.ac.ir/a21081
مبانی رفتار سازمانی عبدالغنی رستگار 21007 http://elc.gonbad.ac.ir/a21007
مبانی جامعه شناسی محمود رضا چراغعلی 21006 http://elc.gonbad.ac.ir/a21006
بیمه مسئولیت الهام واحدی مقدم 21005 http://elc.gonbad.ac.ir/a21005
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مریم ایمان پور 21419 http://elc.gonbad.ac.ir/a21419
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت (2) راحله خاندوزی 21008 http://elc.gonbad.ac.ir/a21008
اصول حسابداری (2) رجبی حدیثه 21003 http://elc.gonbad.ac.ir/a21003
کارآفرینی هادی ثنایی پور 21106 http://elc.gonbad.ac.ir/a21106
تاریخ تحلیلی صدر اسلام سید محمدرضا میرعرب رضی 21101 http://elc.gonbad.ac.ir/a21101
مهارتهای زندگی دانشجویی سارا دازی 21424 http://elc.gonbad.ac.ir/a21424
اقتصاد خرد محمد علی بگلی 21004 http://elc.gonbad.ac.ir/a21004
اخلاق اسلامی طیبه علی اکبری 21077 http://elc.gonbad.ac.ir/a21077
اندیشه اسلامی (1) سید جواد احمدی 21009 http://elc.gonbad.ac.ir/a21009