تاریخ ثبت: چهار شنبه, 27 فروردین,1399 11:55:04 ق.ظ

دانشکده علوم انسانی آزادشهر

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشكده علوم انساني آزادشهر (خانم كوهساريان: 09114180804)

 

نام درس نام استاد   کد مشخصه آدرس کلاس
پروژه مهدی کشاورز قرابائی 18762 https://elc.gonbad.ac.ir/a18762
پروژه بیژن گنجی 18763 https://elc.gonbad.ac.ir/a18763
پروژه هادی ثنایی پور 18764 https://elc.gonbad.ac.ir/a18764
اقتصاد خرد باقر ادبی فیروزجایی 17603 https://elc.gonbad.ac.ir/a17603
روانشناسی صنعتی محسن شفایی 17627 https://elc.gonbad.ac.ir/a17627
اصول حسابداری (2) رجبی حدیثه 17600 https://elc.gonbad.ac.ir/a17600
فارسی عمومی پروین مزیدی 17606 https://elc.gonbad.ac.ir/a17606
مدیریت رفتار سازمانی عبدالغنی رستگار 17602 https://elc.gonbad.ac.ir/a17602
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت راحله خاندوزی 17604 https://elc.gonbad.ac.ir/a17604
مدیریت منابع انسانی عبدالغنی رستگار 17626 https://elc.gonbad.ac.ir/a17626
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها هادی ثنایی پور 17628 https://elc.gonbad.ac.ir/a17628
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1) مهدی کشاورز قرابائی 17605 https://elc.gonbad.ac.ir/a17605
حسابداری صنعتی (2) اسماعیل نوربخش 17625 https://elc.gonbad.ac.ir/a17625
تحقیق در عملیات (2) راحله خاندوزی 17623 https://elc.gonbad.ac.ir/a17623
زبان تخصصی (2) مهدی کشاورز قرابائی 17649 https://elc.gonbad.ac.ir/a17649
مدیریت مالی از منظر اسلام   17624 https://elc.gonbad.ac.ir/a17624
تحقیق در عملیات (3) مهدی کشاورز قرابائی 17645 https://elc.gonbad.ac.ir/a17645
طرح ریزی،تعمیرات و نگهداری مهدی کشاورز قرابائی 17648 https://elc.gonbad.ac.ir/a17648
مدیریت عملیات خدمات بیژن گنجی 17650 https://elc.gonbad.ac.ir/a17650
بررسی اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی طرح های صنعتی هادی ثنایی پور 17646 https://elc.gonbad.ac.ir/a17646
بازاریابی بین الملل علیرضا حیدری 17647 https://elc.gonbad.ac.ir/a17647
تربیت بدنی (2) سمیه غفاری 17629 https://elc.gonbad.ac.ir/a17629
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام علی اکبر آقایی 17651 https://elc.gonbad.ac.ir/a17651
اندیشه اسلامی (2)   17601 https://elc.gonbad.ac.ir/a17601
تفسیر موضوعی قرآن   17622 https://elc.gonbad.ac.ir/a17622
اندیشه اسلامی (2)   17587 https://elc.gonbad.ac.ir/a17587
تفسیر موضوعی قرآن   17607 https://elc.gonbad.ac.ir/a17607
تربیت بدنی (2) سمیه غفاری 17614 https://elc.gonbad.ac.ir/a17614
اقتصاد خرد باقر ادبی فیروزجایی 17589 https://elc.gonbad.ac.ir/a17589
اصول حسابداری (2) رجبی حدیثه 17586 https://elc.gonbad.ac.ir/a17586
فارسی عمومی پروین مزیدی 17592 https://elc.gonbad.ac.ir/a17592
مدیریت رفتار سازمانی عبدالغنی رستگار 17588 https://elc.gonbad.ac.ir/a17588
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت راحله خاندوزی 17590 https://elc.gonbad.ac.ir/a17590
مدیریت منابع انسانی عبدالغنی رستگار 17611 https://elc.gonbad.ac.ir/a17611
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها هادی ثنایی پور 17613 https://elc.gonbad.ac.ir/a17613
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1)   17591 https://elc.gonbad.ac.ir/a17591
روانشناسی سازمانی محسن شفایی 17612 https://elc.gonbad.ac.ir/a17612
تحقیق در عملیات (2) راحله خاندوزی 17608 https://elc.gonbad.ac.ir/a17608
حسابرسی (1) سهیلا ناصری 17610 https://elc.gonbad.ac.ir/a17610
زبان تخصصی (2) زهرا الداغی 17634 https://elc.gonbad.ac.ir/a17634
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام   17609 https://elc.gonbad.ac.ir/a17609
مدیریت مالی (2) محمد خادم فر 17631 https://elc.gonbad.ac.ir/a17631
حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی ) حمید رضا عجم 17635 https://elc.gonbad.ac.ir/a17635
تجارت الکترونیک هادی ثنایی پور 17630 https://elc.gonbad.ac.ir/a17630
آشنایی با قوانین کسب وکار اعظم نوروزی 17633 https://elc.gonbad.ac.ir/a17633
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام امیر حسن سوسرایی 17637 https://elc.gonbad.ac.ir/a17637
بازاریابی بین المللی علیرضا حیدری 17632 https://elc.gonbad.ac.ir/a17632
اندیشه اسلامی (1)   17599 https://elc.gonbad.ac.ir/a17599
مدیریت مالی (1) محمد خادم فر 17643 https://elc.gonbad.ac.ir/a17643
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   17640 https://elc.gonbad.ac.ir/a17640
انقلاب اسلامی ایران   17653 https://elc.gonbad.ac.ir/a17653
تربیت بدنی (2) سمیه غفاری 17644 https://elc.gonbad.ac.ir/a17644
دانش خانواده و جمعیت   17654 https://elc.gonbad.ac.ir/a17654
اقتصاد خرد صدیقه عرب امیری 17594 https://elc.gonbad.ac.ir/a17594
اصول حسابداری (2)   17593 https://elc.gonbad.ac.ir/a17593
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت (2) راحله خاندوزی 17598 https://elc.gonbad.ac.ir/a17598
مبانی کامپیوترو کاربردآن در مدیریت اعظم قره خانی 17620 https://elc.gonbad.ac.ir/a17620
مبانی رفتار سازمانی عبدالغنی رستگار 17597 https://elc.gonbad.ac.ir/a17597
بیمه مسئولیت محمد زارعی 17595 https://elc.gonbad.ac.ir/a17595
آمار وکاربردآن در مدیریت   17618 https://elc.gonbad.ac.ir/a17618
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   17652 https://elc.gonbad.ac.ir/a17652
بیمه اموال (2) سمیرا قاضوی 17616 https://elc.gonbad.ac.ir/a17616
مبانی جامعه شناسی محمود رضا چراغعلی 17596 https://elc.gonbad.ac.ir/a17596
حسابداری شرکت های بیمه اسماعیل نوربخش 17638 https://elc.gonbad.ac.ir/a17638
زبان تخصصی بیمه (1) بیژن گنجی 17619 https://elc.gonbad.ac.ir/a17619
حسابرسی (1) علی گنجی 17641 https://elc.gonbad.ac.ir/a17641
بیمه های اتکائی آمنه قربانی 17639 https://elc.gonbad.ac.ir/a17639
بیمه اشخاص (1) محمد زارعی 17617 https://elc.gonbad.ac.ir/a17617
پژوهش عملیاتی (2) راحله خاندوزی 17642 https://elc.gonbad.ac.ir/a17642
حقوق بیمه حمید رضا عجم 17621 https://elc.gonbad.ac.ir/a17621
اخلاق اسلامی محسن کیائی 17615 https://elc.gonbad.ac.ir/a17615
بیمه های مهندسی تمام خطر آمنه قربانی 18890 https://elc.gonbad.ac.ir/a18890