تاریخ ثبت: چهار شنبه, 27 فروردین,1399 11:55:04 ق.ظ

دانشکده علوم انسانی آزادشهر

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشكده علوم انساني آزادشهر (خانم كوهساريان: 09114180804)

نام درس نام استاد   کد مشخصه آدرس کلاس
انقلاب اسلامی حوریه سادات معصوم 16427 http://elc.gonbad.ac.ir/a16427
تربیت بدنی(تربیت بدنی 1) سمیه غفاری 16302 http://elc.gonbad.ac.ir/a16302
دانش خانواده و جمعیت شهربانو امانی 16426 http://elc.gonbad.ac.ir/a16426
اصول حسابداری 1 (مدیریت) اسماعیل نوربخش 16299 http://elc.gonbad.ac.ir/a16299
مبانی سازمان و مدیریت عبدالغنی رستگار 16303 http://elc.gonbad.ac.ir/a16303
اقتصاد کلان باقر ادبی فیروزجایی 16331 http://elc.gonbad.ac.ir/a16331
ریاضیات پایه راحله خاندوزی 16298 http://elc.gonbad.ac.ir/a16298
زبان انگلیسی عمومی مجتبی رجبی 16305 http://elc.gonbad.ac.ir/a16305
حسابداری صنعتی 1 حسن صابری 16332 http://elc.gonbad.ac.ir/a16332
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اعظم قره خانی 16300 http://elc.gonbad.ac.ir/a16300
تحقیق در عملیات 1 راحله خاندوزی 16336 http://elc.gonbad.ac.ir/a16336
آموزش مهارت‌های حرفه ایی محمود رضا چراغعلی 16359 http://elc.gonbad.ac.ir/a16359
زبان تخصصی(1) مهدی کشاورز قرابائی 16357 http://elc.gonbad.ac.ir/a16357
سیستم های خرید و انبارداری و توزیع علیرضا حیدری 16428 http://elc.gonbad.ac.ir/a16428
مدیریت تولید و عملیات مهدی کشاورز قرابائی 16354 http://elc.gonbad.ac.ir/a16354
بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی) علیرضا حیدری 16356 http://elc.gonbad.ac.ir/a16356
احکام کسب و کار علی اکبر آقایی 16335 http://elc.gonbad.ac.ir/a16335
مدیریت کارخانه بیژن گنجی 16424 http://elc.gonbad.ac.ir/a16424
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت صدیقه عرب امیری 16360 http://elc.gonbad.ac.ir/a16360
اخلاق حرفه ایی در مدیریت با رویکرد اسلامی نرجس ابراهیمی 16358 http://elc.gonbad.ac.ir/a16358
مدیریت کیفیت و بهره وری مهدی کشاورز قرابائی 16355 http://elc.gonbad.ac.ir/a16355
تاریخ تحلیلی صدر اسلام سید محمدرضا میرعرب رضی 16361 http://elc.gonbad.ac.ir/a16361
اصول و مبانی کارآفرینی هادی ثنایی پور 16429 http://elc.gonbad.ac.ir/a16429
اندیشه اسلامی 1 سید جواد احمدی 16301 http://elc.gonbad.ac.ir/a16301
اخلاق اسلامی محسن کیائی 16334 http://elc.gonbad.ac.ir/a16334
مدیریت پروژه بیژن گنجی 16423 http://elc.gonbad.ac.ir/a16423
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت(2) شعبان قلندر آیشی 16337 http://elc.gonbad.ac.ir/a16337
روش تحقیق در مدیریت هادی ثنایی پور 16333 http://elc.gonbad.ac.ir/a16333
مدیریت بحران اعظم نوروزی 16308 http://elc.gonbad.ac.ir/a16308
حفاظت صنعتی مهدی کشاورز قرابائی 16425 http://elc.gonbad.ac.ir/a16425
مدیریت عملکرد در سازمانهای صنعتی محمود رضا چراغعلی 16422 http://elc.gonbad.ac.ir/a16422
اندیشه اسلامی 1 سید جواد احمدی 16292 http://elc.gonbad.ac.ir/a16292
اخلاق اسلامی محسن کیائی 16319 http://elc.gonbad.ac.ir/a16319
تاریخ تحلیلی صدر اسلام سید محمدرضا میرعرب رضی 16345 http://elc.gonbad.ac.ir/a16345
انقلاب اسلامی حوریه سادات معصوم 16366 http://elc.gonbad.ac.ir/a16366
تربیت بدنی(تربیت بدنی 1) سمیه غفاری 16295 http://elc.gonbad.ac.ir/a16295
دانش خانواده و جمعیت شهربانو امانی 16365 http://elc.gonbad.ac.ir/a16365
اصول حسابداری 1 (مدیریت)   16287 http://elc.gonbad.ac.ir/a16287
مبانی سازمان و مدیریت عبدالغنی رستگار 16296 http://elc.gonbad.ac.ir/a16296
اقتصاد کلان صاحبه مسعودی 16323 http://elc.gonbad.ac.ir/a16323
ریاضیات پایه راحله خاندوزی 16286 http://elc.gonbad.ac.ir/a16286
زبان انگلیسی عمومی خدیجه آقائی 16297 http://elc.gonbad.ac.ir/a16297
حسابداری صنعتی 1 حسن صابری 16317 http://elc.gonbad.ac.ir/a16317
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اعظم قره خانی 16291 http://elc.gonbad.ac.ir/a16291
آموزش مهارت های حرفه ایی محمود رضا چراغعلی 16343 http://elc.gonbad.ac.ir/a16343
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت اعظم قره خانی 16342 http://elc.gonbad.ac.ir/a16342
زبان تخصصی(1) بیژن گنجی 16341 http://elc.gonbad.ac.ir/a16341
بازرگانی بین المللی خدیجه طهماسبی یساولی 16339 http://elc.gonbad.ac.ir/a16339
بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی) علیرضا حیدری 16340 http://elc.gonbad.ac.ir/a16340
احکام کسب و کار علی اکبر آقایی 16320 http://elc.gonbad.ac.ir/a16320
حقوق بازرگانی بین المللی حمید رضا عجم 16370 http://elc.gonbad.ac.ir/a16370
مدیریت استراتژیک هادی ثنایی پور 16364 http://elc.gonbad.ac.ir/a16364
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت صدیقه عرب امیری 16344 http://elc.gonbad.ac.ir/a16344
مبانی بانکداری و مدیریت بانک خدیجه طهماسبی یساولی 16338 http://elc.gonbad.ac.ir/a16338
اخلاق حرفه ایی در مدیریت با رویکرد اسلامی نرجس ابراهیمی 16362 http://elc.gonbad.ac.ir/a16362
سازمان های پولی و مالی و اسلامی و بین المللی مریم ایمان پور 16363 http://elc.gonbad.ac.ir/a16363
سمینار در مسائل بازاریابی، بازاریابی اسلامی هادی ثنایی پور 16367 http://elc.gonbad.ac.ir/a16367
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت(2) شعبان قلندر آیشی 16322 http://elc.gonbad.ac.ir/a16322
روش تحقیق در مدیریت هادی ثنایی پور 16318 http://elc.gonbad.ac.ir/a16318
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع علیرضا حیدری 16368 http://elc.gonbad.ac.ir/a16368
تحقیق در عملیات(1) راحله خاندوزی 16321 http://elc.gonbad.ac.ir/a16321
اصول و مبانی کارآفرینی هادی ثنایی پور 16369 http://elc.gonbad.ac.ir/a16369
مدیریت بحران محسن شفایی 16289 http://elc.gonbad.ac.ir/a16289
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 16325 http://elc.gonbad.ac.ir/a16325
مدیریت بحران محسن شفایی 16307 http://elc.gonbad.ac.ir/a16307
تربیت بدنی(تربیت بدنی 1) سمیه غفاری 16314 http://elc.gonbad.ac.ir/a16314
کارآفرینی اعظم نوروزی 16418 http://elc.gonbad.ac.ir/a16418
اصول حسابداری 1 (مدیریت)   16312 http://elc.gonbad.ac.ir/a16312
مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت بیمه) عبدالغنی رستگار 16309 http://elc.gonbad.ac.ir/a16309
کلیات حقوق محمد ترابی 16313 http://elc.gonbad.ac.ir/a16313
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 راحله خاندوزی 16306 http://elc.gonbad.ac.ir/a16306
زبان انگلیسی عمومی خدیجه آقائی 16316 http://elc.gonbad.ac.ir/a16316
اصول بیمه محمد زارعی 16315 http://elc.gonbad.ac.ir/a16315
حقوق ومقررات مدنی محمد ترابی 16327 http://elc.gonbad.ac.ir/a16327
فارسی عمومی پروین مزیدی 16417 http://elc.gonbad.ac.ir/a16417
بیمه اموال1 سمیرا قاضوی 16329 http://elc.gonbad.ac.ir/a16329
اقتصاد کلان ( مدیریت بیمه) باقر ادبی فیروزجایی 16324 http://elc.gonbad.ac.ir/a16324
مدیریت منابع انسانی عبدالغنی رستگار 16328 http://elc.gonbad.ac.ir/a16328
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مریم ایمان پور 16349 http://elc.gonbad.ac.ir/a16349
سازمان و مدیریت شرکت های بیمه محمد خادم فر 16351 http://elc.gonbad.ac.ir/a16351
حقوق تجارت حمید رضا عجم 16326 http://elc.gonbad.ac.ir/a16326
حسابرسی صنعتی 1 ( مدیریت بیمه) سهیلا ناصری 16330 http://elc.gonbad.ac.ir/a16330
اسناد معاملات تجاری حمید رضا عجم 16420 http://elc.gonbad.ac.ir/a16420
بازاریابی و مدیریت بازار اعظم نوروزی 16353 http://elc.gonbad.ac.ir/a16353
زبان تخصصی بیمه(2) بیژن گنجی 16352 http://elc.gonbad.ac.ir/a16352
پژوهش عملیاتی(1) راحله خاندوزی 16346 http://elc.gonbad.ac.ir/a16346
روش های تحقیق و مأخذشناسی هادی ثنایی پور 16347 http://elc.gonbad.ac.ir/a16347
پول و ارز و بانکداری مریم ایمان پور 16416 http://elc.gonbad.ac.ir/a16416
بیمه اشخاص(2) آمنه قربانی 16348 http://elc.gonbad.ac.ir/a16348
مدیریت ریسک و بیمه محمد خادم فر 16415 http://elc.gonbad.ac.ir/a16415
بیمه های مهندسی(تمام خطر) آمنه قربانی 16419 http://elc.gonbad.ac.ir/a16419
حقوق دریایی حمید رضا عجم 16371 http://elc.gonbad.ac.ir/a16371
روانشناسی عمومی سارا دازی 16421 http://elc.gonbad.ac.ir/a16421
تفسیر موضوعی قرآن سید جواد احمدی 16350 http://elc.gonbad.ac.ir/a16350
پروژه هادی ثنایی پور 16432 http://elc.gonbad.ac.ir/a16432
پروژه مهدی کشاورز قرابائی 16433 http://elc.gonbad.ac.ir/a16433
پروژه بیژن گنجی 16434 http://elc.gonbad.ac.ir/a16434