تاریخ ثبت: پنجشنبه, 01 مهر,1400 10:00:00 ق.ظ

دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی - نیمسال دوم 1400

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

* در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم انسانی (آقای عرب : 09111761815)

 

نام درس نام استاد کد مشخصه آدرس کلاس
حسابداری میانه 1 وحید اسکو 20681 http://elc.gonbad.ac.ir/e20681
حسابرسی 1 وحید اسکو 20682 http://elc.gonbad.ac.ir/e20682
حسابداری صنعتی 1 بهناز بهمن یار 20683 http://elc.gonbad.ac.ir/e20683
حسابداری صنعتی 2 بهناز بهمن یار 20684 http://elc.gonbad.ac.ir/e20684
مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت میثم شجاعی 20685 http://elc.gonbad.ac.ir/e20685
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی هانیه نیکو 20686 http://elc.gonbad.ac.ir/e20686
اصول حسابداری 2 هادی امینی 20687 http://elc.gonbad.ac.ir/e20687
اصول علم اقتصاد 2 (کلان) علی کارشناسان 20688 http://elc.gonbad.ac.ir/e20688
حسابداری دولتی هانیه نیکو 20689 http://elc.gonbad.ac.ir/e20689
مبانی سازمان و مدیریت اعظم نوروزی 20690 http://elc.gonbad.ac.ir/e20690
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت عبدالناصر بهلکه 20691 http://elc.gonbad.ac.ir/e20691
زبان تخصصی هادی امینی 20692 http://elc.gonbad.ac.ir/e20692
اقتصاد انرژی کمال سعادتی 20728 http://elc.gonbad.ac.ir/e20728
سیاست های توسعه کشاورزی فاطمه حبیبی نوده 20729 http://elc.gonbad.ac.ir/e20729
اقتصاد سیاسی سید رضا مظهری 20730 http://elc.gonbad.ac.ir/e20730
بانکداری اسلامی محسن محمدی خیاره 20731 http://elc.gonbad.ac.ir/e20731
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت واقتصاد مقاومتی صاحبه مسعودی 20732 http://elc.gonbad.ac.ir/e20732
اقتصاد مالی باقر ادبی فیروزجایی 20733 http://elc.gonbad.ac.ir/e20733
اقتصاد بخش عمومی 2 محسن محمدی خیاره 20734 http://elc.gonbad.ac.ir/e20734
مالیه بین الملل باقر ادبی فیروزجایی 20735 http://elc.gonbad.ac.ir/e20735
اقتصاد ایران 2:سیاست ها وچالش های اقتصادی علی کارشناسان 20736 http://elc.gonbad.ac.ir/e20736
روش تحقیق دراقتصاد علی کارشناسان 20737 http://elc.gonbad.ac.ir/e20737
اقتصاد صنعتی محسن محمدی خیاره 20738 http://elc.gonbad.ac.ir/e20738
توسعه اقتصادی روستایی وعشایری صاحبه مسعودی 20739 http://elc.gonbad.ac.ir/e20739
اقتصاد خرد 3 علی کارشناسان 20740 http://elc.gonbad.ac.ir/e20740
اقتصاد کلان 3 سید رضا مظهری 20741 http://elc.gonbad.ac.ir/e20741
اقتصاد سنجی 2 محسن محمدی خیاره 20742 http://elc.gonbad.ac.ir/e20742
پول و بانکداری محسن محمدی خیاره 20743 http://elc.gonbad.ac.ir/e20743
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد سید رضا مظهری 20744 http://elc.gonbad.ac.ir/e20744
نظریه های توسعه اقتصادی مسعود خیر اندیش 20745 http://elc.gonbad.ac.ir/e20745
ریاضیات برای اقتصاد 2 بهناز داودی 20746 http://elc.gonbad.ac.ir/e20746
آمار برای اقتصاد 2 اسماعیل شیرازی 20747 http://elc.gonbad.ac.ir/e20747
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی گل جمال نظری قوجق 20748 http://elc.gonbad.ac.ir/e20748
زبان انگلیسی تخصصی سید رضا مظهری 20749 http://elc.gonbad.ac.ir/e20749
اقتصاد خرد 1 (3واحدی) محسن محمدی خیاره 20750 http://elc.gonbad.ac.ir/e20750
اقتصاد کلان 1 (3واحدی) سید رضا مظهری 20751 http://elc.gonbad.ac.ir/e20751
تدریس علمی (2) دبیرستان همراه سلیمی 21149 http://elc.gonbad.ac.ir/e21149
مقاله نویسی مسعود احمدی موسی آبادی 21150 http://elc.gonbad.ac.ir/e21150
واژه شناسی رضا  امینی 21151 http://elc.gonbad.ac.ir/e21151
ترجمه متون مطبوعاتی محمود رضا پردلان 21152 http://elc.gonbad.ac.ir/e21152
زبانشناسی مقابله ای و تحلیل خطاها همراه سلیمی 21153 http://elc.gonbad.ac.ir/e21153
تهیه مطالب درسی ( دبیرستان) همراه سلیمی 21154 http://elc.gonbad.ac.ir/e21154
ترجمه پیشرفته محمود رضا پردلان 21155 http://elc.gonbad.ac.ir/e21155
نگارش پیشرفته مسعود احمدی موسی آبادی 21156 http://elc.gonbad.ac.ir/e21156
آزمون سازی کیانا ژاله 21157 http://elc.gonbad.ac.ir/e21157
آوا شناسی آموزشی مجتبی رجبی 21158 http://elc.gonbad.ac.ir/e21158
کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان کیانا ژاله 21159 http://elc.gonbad.ac.ir/e21159
مهارت های شنیداری وگفتاری پیشرفته ابوذر مصطفی لو 21160 http://elc.gonbad.ac.ir/e21160
کاربرد اصطلاحات بهارگل رجایی 21161 http://elc.gonbad.ac.ir/e21161
دو زبانگی بهارگل رجایی 21162 http://elc.gonbad.ac.ir/e21162
روش تحقیق کیانا ژاله 21163 http://elc.gonbad.ac.ir/e21163
مهارت های مطالعه ویادگیری فرزانه شکی 21164 http://elc.gonbad.ac.ir/e21164
کلیات زبانشناسی 1 مجتبی رجبی 21165 http://elc.gonbad.ac.ir/e21165
روشهای تدریس زبان انگلیسی خدیجه آقائی 21166 http://elc.gonbad.ac.ir/e21166
روانشناسی تربیتی بهارگل رجایی 21169 http://elc.gonbad.ac.ir/e21169
دستور زبان پیشرفته آیلر قاضیانی 21170 http://elc.gonbad.ac.ir/e21170
بررسی و تحلیل محتوای کتابهای دوره دبیرستان مجتبی رجبی 21173 http://elc.gonbad.ac.ir/e21173
درآمدی برادبیات2 احمدرضا رحیمی 21174 http://elc.gonbad.ac.ir/e21174
نگارش پیشرفته مسعود احمدی موسی آبادی 21175 http://elc.gonbad.ac.ir/e21175
خواندن پیشرفته صونا پورقاز 21176 http://elc.gonbad.ac.ir/e21176
جامعه شناسی آموزش و پرورش سونا حبیبی 21177 http://elc.gonbad.ac.ir/e21177
نمونه های نثر ساده ابوذر مصطفی لو 21225 http://elc.gonbad.ac.ir/e21225
مکالمه موضوعی فرزانه شکی 21226 http://elc.gonbad.ac.ir/e21226
بیان شفاهی داستان 2 ابوذر مصطفی لو 21227 http://elc.gonbad.ac.ir/e21227
حسابداری وحسابرسی بخش عمومی عبدالخالق خنکا 20694 http://elc.gonbad.ac.ir/e20694
حسابداری موارد خاص سید تقی  پردیس 20695 http://elc.gonbad.ac.ir/e20695
حسابداری ابزار وعقود مالی اسلامی علی اصغر  محمودی 20696 http://elc.gonbad.ac.ir/e20696
مکاتبات تجاری وگزارش نویسی علی اصغر  محمودی 20697 http://elc.gonbad.ac.ir/e20697
حسابداری پیشرفته 2 وحید اسکو 20698 http://elc.gonbad.ac.ir/e20698
اصول حسابرسی 1 عبدالخالق خنکا 20699 http://elc.gonbad.ac.ir/e20699
مالیاتی 2 عبدالخالق خنکا 20700 http://elc.gonbad.ac.ir/e20700
بازار سرمایه وابزار تامین مالی اسلامی ابوالفضل مومنی 20701 http://elc.gonbad.ac.ir/e20701
نرم افزارهای کاربردی درحسابداری میثم شجاعی 20702 http://elc.gonbad.ac.ir/e20702
زبان تخصصی 2 هادی امینی 20703 http://elc.gonbad.ac.ir/e20703
حسابداری میانه 2 وحید اسکو 20704 http://elc.gonbad.ac.ir/e20704
مالی 1 کریم قالمق 20705 http://elc.gonbad.ac.ir/e20705
بها یابی 2 هادی امینی 20706 http://elc.gonbad.ac.ir/e20706
آمار کاربردی 2 مجتبی کاشانی 20707 http://elc.gonbad.ac.ir/e20707
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ( 2 واحدی) علی کارشناسان 20708 http://elc.gonbad.ac.ir/e20708
تحقیق در عملیات نعمت اله تقی نژاد 20709 http://elc.gonbad.ac.ir/e20709
اصول حسابداری 2 هادی امینی 20710 http://elc.gonbad.ac.ir/e20710
رفتار سازمانی هادی ثنایی پور 20711 http://elc.gonbad.ac.ir/e20711
ریاضی کاربردی 2 بهناز داودی 20712 http://elc.gonbad.ac.ir/e20712
اصول علم اقتصاد 2 (کلان) علی کارشناسان 20713 http://elc.gonbad.ac.ir/e20713
فارسی عمومی یداله حاجی حسینی 20640 http://elc.gonbad.ac.ir/e20640
فارسی عمومی محمود آرخی 20641 http://elc.gonbad.ac.ir/e20641
فارسی عمومی سعید مهری 20642 http://elc.gonbad.ac.ir/e20642
فارسی عمومی محمود آرخی 20643 http://elc.gonbad.ac.ir/e20643
زبان خارجه بهناز کاغذلو 21113 http://elc.gonbad.ac.ir/e21113
زبان خارجه بهناز کاغذلو 21115 http://elc.gonbad.ac.ir/e21115
زبان خارجه بهناز کاغذلو 21117 http://elc.gonbad.ac.ir/e21117
زبان خارجه سمانه پورمهدی 21322 http://elc.gonbad.ac.ir/e21322
زبان خارجه محمود رضا پردلان 21323 http://elc.gonbad.ac.ir/e21323
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) زهرا خداقلی 20618 http://elc.gonbad.ac.ir/e20618
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) فرزانه غلامی 20619 http://elc.gonbad.ac.ir/e20619
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) مریم چراغی 20620 http://elc.gonbad.ac.ir/e20620
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) فرزانه غلامی 20621 http://elc.gonbad.ac.ir/e20621
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) مجید رسول آبادی 20622 http://elc.gonbad.ac.ir/e20622
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) مجید رسول آبادی 20623 http://elc.gonbad.ac.ir/e20623
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) ناصر بای 20624 http://elc.gonbad.ac.ir/e20624
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) بهروز اسفندیاری 20625 http://elc.gonbad.ac.ir/e20625
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) علی چورلی 20626 http://elc.gonbad.ac.ir/e20626
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) مریم چراغی 20627 http://elc.gonbad.ac.ir/e20627
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) علیرضا قدیمی 20628 http://elc.gonbad.ac.ir/e20628
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) علی چورلی 20629 http://elc.gonbad.ac.ir/e20629
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) سلیمه ممشلی 20630 http://elc.gonbad.ac.ir/e20630
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) مریم چراغی 20631 http://elc.gonbad.ac.ir/e20631
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) سلیمه ممشلی 20632 http://elc.gonbad.ac.ir/e20632
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) لیلا کارکن 20633 http://elc.gonbad.ac.ir/e20633
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) هادی تقی زاده 20634 http://elc.gonbad.ac.ir/e20634
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1) منصور خندان 20635 http://elc.gonbad.ac.ir/e20635
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) مجید رسول آبادی 20636 http://elc.gonbad.ac.ir/e20636
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) برهان الدین قاری 20637 http://elc.gonbad.ac.ir/e20637
تربیت بدنی ( تربیت بدنی 1)   20638 http://elc.gonbad.ac.ir/e20638
ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) مریم چراغی 20639 http://elc.gonbad.ac.ir/e20639
مباحث اساسی در روانشناسی 2 مژگان میرزا 20552 http://elc.gonbad.ac.ir/e20552
روانشناسی اجتماعی مژگان میرزا 20553 http://elc.gonbad.ac.ir/e20553
آزمون های روان شناختی 2 مهدی قزلسفلو 20554 http://elc.gonbad.ac.ir/e20554
روانشناسی صنعتی وسازمانی مهدی قزلسفلو 20555 http://elc.gonbad.ac.ir/e20555
آموزه های روانشناختی در حدیث 2 فاطمه  قنبری 20556 http://elc.gonbad.ac.ir/e20556
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن مهدی قزلسفلو 20557 http://elc.gonbad.ac.ir/e20557
روانشناسی خانواده مژگان میرزا 20558 http://elc.gonbad.ac.ir/e20558
متون روانشناسی انگلیسی بهارگل رجایی 20559 http://elc.gonbad.ac.ir/e20559
آسیب شناسی روانی 2 مژگان میرزا 20560 http://elc.gonbad.ac.ir/e20560
توانبخشی افراد بانیازهای خاص سارا دازی 20561 http://elc.gonbad.ac.ir/e20561
معرفت شناسی حسین گل چینی 20562 http://elc.gonbad.ac.ir/e20562
احساس و ادراک سکینه علی جان پور 20563 http://elc.gonbad.ac.ir/e20563
فنون مشاوره وروان درمانی (2 واحدی) فاطمه بای 20564 http://elc.gonbad.ac.ir/e20564
روانشناسی شخصیت مژگان میرزا 20565 http://elc.gonbad.ac.ir/e20565
روانشناسی جنسیت مژگان میرزا 20566 http://elc.gonbad.ac.ir/e20566
روانشناسی سالمندی مژگان میرزا 20567 http://elc.gonbad.ac.ir/e20567
مبانی راهنمایی و مشاوره فاطمه بای 20568 http://elc.gonbad.ac.ir/e20568
ناتوانی یادگیری سارا دازی 20569 http://elc.gonbad.ac.ir/e20569
روانشناسی کودکان استثنایی 1 فاطمه بای 20570 http://elc.gonbad.ac.ir/e20570
روان سنجی (دو واحدی) مهدی قزلسفلو 20571 http://elc.gonbad.ac.ir/e20571
روانشناسی یادگیری مهدی قزلسفلو 20572 http://elc.gonbad.ac.ir/e20572
آمار استنباطی   20573 http://elc.gonbad.ac.ir/e20573
روانشناسی تحولی 1 مهدی قزلسفلو 20574 http://elc.gonbad.ac.ir/e20574
انگیزش و هیجان فاطمه بای 20575 http://elc.gonbad.ac.ir/e20575
روانشناسی شناختی فاطمه بای 20576 http://elc.gonbad.ac.ir/e20576
روانشناسی دین حسن جعفری 20577 http://elc.gonbad.ac.ir/e20577
مکالمه موضوعی معصومه سادات خلردی 21120 http://elc.gonbad.ac.ir/e21120
حروف ربط وضمایر مجید استیری 21121 http://elc.gonbad.ac.ir/e21121
بیان شفاهی داستان 1 معصومه سادات خلردی 21122 http://elc.gonbad.ac.ir/e21122
گفت وشنود پایه معصومه سادات خلردی 21123 http://elc.gonbad.ac.ir/e21123
نگارش 2 طاهره قمرپور 21124 http://elc.gonbad.ac.ir/e21124
خواندن وتفسیر متون ساده طاهره قمرپور 21125 http://elc.gonbad.ac.ir/e21125
نگارش پیشرفته طاهره قمرپور 21126 http://elc.gonbad.ac.ir/e21126
ترجمه ادبی صفورا قلعه بندی 21128 http://elc.gonbad.ac.ir/e21128
ترجمه متون مطبوعاتی از فارسی به روسی خسرو ترکاشوند 21129 http://elc.gonbad.ac.ir/e21129
تلخیص متون مجید استیری 21130 http://elc.gonbad.ac.ir/e21130
آشنایی با آثار ادبی روسی 1 صفورا قلعه بندی 21131 http://elc.gonbad.ac.ir/e21131
مهارت خواندن پیشرفته خسرو ترکاشوند 21132 http://elc.gonbad.ac.ir/e21132
آشنایی با تاریخ وفرهنگ روسیه 2 صفورا قلعه بندی 21133 http://elc.gonbad.ac.ir/e21133
دستور مقدماتی زبان روسی مجید استیری 21134 http://elc.gonbad.ac.ir/e21134
ترجمه اسناد ومکاتبات خسرو ترکاشوند 21135 http://elc.gonbad.ac.ir/e21135
سخنرانی ومناظره 2 طاهره قمرپور 21136 http://elc.gonbad.ac.ir/e21136
افعال حرکتی مجید استیری 21137 http://elc.gonbad.ac.ir/e21137
ترجمه پیشرفته ازروسی به فارسی خسرو ترکاشوند 21138 http://elc.gonbad.ac.ir/e21138
خواندن وتفسیرمتون پیشرفته طاهره قمرپور 21139 http://elc.gonbad.ac.ir/e21139
اصطلاحات وضرب المثلهای روسی خسرو ترکاشوند 21140 http://elc.gonbad.ac.ir/e21140
زبان شناسی پایه مجید استیری 21141 http://elc.gonbad.ac.ir/e21141
ترجمه متون علوم انسانی طاهره قمرپور 21142 http://elc.gonbad.ac.ir/e21142
اصول وروش تحقیق خسرو ترکاشوند 21143 http://elc.gonbad.ac.ir/e21143
تحلیل دستوری متن مجید استیری 21144 http://elc.gonbad.ac.ir/e21144
آشنایی با آثار ادبی روسی 3 صفورا قلعه بندی 21145 http://elc.gonbad.ac.ir/e21145
اصول و روش ترجمه خسرو ترکاشوند 21146 http://elc.gonbad.ac.ir/e21146
کاربرد عدد وضمیر مجید استیری 21147 http://elc.gonbad.ac.ir/e21147
درامدی بر ادبیات صفورا قلعه بندی 21148 http://elc.gonbad.ac.ir/e21148
شعر انگلیسی احمدرضا رحیمی 21228 http://elc.gonbad.ac.ir/e21228
ادبیات معاصر قمرالدین بادیر دست 21229 http://elc.gonbad.ac.ir/e21229
متون برگزیده نثر ادبی قمرالدین بادیر دست 21230 http://elc.gonbad.ac.ir/e21230
ترجمه متون ادبی 1 ابوذر مصطفی لو 21231 http://elc.gonbad.ac.ir/e21231
مکتب های ادبی مسعود احمدی موسی آبادی 21232 http://elc.gonbad.ac.ir/e21232
ادبیات جهان احمدرضا رحیمی 21234 http://elc.gonbad.ac.ir/e21234
خواندن و درک مفاهیم  2 صونا پورقاز 21236 http://elc.gonbad.ac.ir/e21236
پروژه کارورزی احمد قلی 21237 http://elc.gonbad.ac.ir/e21237
دستور نگارش 2 آیلر قاضیانی 21238 http://elc.gonbad.ac.ir/e21238
در آمدی بر ادبیات 2 مسعود احمدی موسی آبادی 21240 http://elc.gonbad.ac.ir/e21240
زبان دوم - فرانسه 3 سیده زهرا خدادادی 21242 http://elc.gonbad.ac.ir/e21242
زبان دوم - فرانسه 1 سیده زهرا خدادادی 21244 http://elc.gonbad.ac.ir/e21244
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه بهارگل رجایی 21246 http://elc.gonbad.ac.ir/e21246
گفت شنود 2 ابوذر مصطفی لو 21248 http://elc.gonbad.ac.ir/e21248
فنون و صناعات ادبی احمدرضا رحیمی 21250 http://elc.gonbad.ac.ir/e21250
کلیات زبانشناسی 1 مجتبی رجبی 21252 http://elc.gonbad.ac.ir/e21252
فنون یادگیری فرزانه شکی 21253 http://elc.gonbad.ac.ir/e21253
رمان قرون 18 و 19 احمدرضا رحیمی 21254 http://elc.gonbad.ac.ir/e21254
مقاله نویسی مسعود احمدی موسی آبادی 21255 http://elc.gonbad.ac.ir/e21255
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 احمد قلی 21256 http://elc.gonbad.ac.ir/e21256
رویکردهای نقد ادبی احمد قلی 21257 http://elc.gonbad.ac.ir/e21257
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 محمود رضا پردلان 21258 http://elc.gonbad.ac.ir/e21258
آزمون سازی زبان خدیجه آقائی 21259 http://elc.gonbad.ac.ir/e21259
ترجمه متون ساده محمود رضا پردلان 21260 http://elc.gonbad.ac.ir/e21260
کارگاه ویراستاری1 لاچن علاقی 20521 http://elc.gonbad.ac.ir/e20521
نثر2متون ادبی-داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه حسین محمدی 20522 http://elc.gonbad.ac.ir/e20522
زبان تخصصی 2 لاچن علاقی 20523 http://elc.gonbad.ac.ir/e20523
مقدمات زبانشناسی حسین محمدی 20524 http://elc.gonbad.ac.ir/e20524
نظریه های ادبی مریم رامین نیا 20525 http://elc.gonbad.ac.ir/e20525
عربی2 قسمت دوم زین العابدین فرامرزی 20526 http://elc.gonbad.ac.ir/e20526
نظم 2 بخش 1 شاهنامه 1 مریم رامین نیا 20527 http://elc.gonbad.ac.ir/e20527
بلاغت 2 مونا علی مددی 20528 http://elc.gonbad.ac.ir/e20528
مرجع شناسی و روش تحقیق سعید مهری 20529 http://elc.gonbad.ac.ir/e20529
تاریخ ادبیات 1 مراد اسماعیلی 20530 http://elc.gonbad.ac.ir/e20530
تاریخ ادیبات 3 مراد اسماعیلی 20531 http://elc.gonbad.ac.ir/e20531
تاثیرقرآن و حدیث در ادب پارسی زین العابدین فرامرزی 20532 http://elc.gonbad.ac.ir/e20532
مبانی عرفان و تصوف مراد اسماعیلی 20533 http://elc.gonbad.ac.ir/e20533
نثر4متون ادبی-عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد مونا علی مددی 20534 http://elc.gonbad.ac.ir/e20534
نظم3بخش2شاعران حوزه ادبی عراق مونا علی مددی 20535 http://elc.gonbad.ac.ir/e20535
عربی4 زین العابدین فرامرزی 20536 http://elc.gonbad.ac.ir/e20536
نظم3بخش1شاعران حوزه ادبی خراسان حسین محمدی 20537 http://elc.gonbad.ac.ir/e20537
کلیات نقد ادبی مراد اسماعیلی 20538 http://elc.gonbad.ac.ir/e20538
زبان تخصصی 1 لاچن علاقی 20539 http://elc.gonbad.ac.ir/e20539
کارگاه مقاله نویسی سعید مهری 20540 http://elc.gonbad.ac.ir/e20540
سبک شناسی 1 (نظم) مونا علی مددی 20541 http://elc.gonbad.ac.ir/e20541
متون منتخب نظم غنایی لاچن علاقی 20542 http://elc.gonbad.ac.ir/e20542
نظم 4 بخش 3 مثنوی معنوی 1 سعید مهری 20543 http://elc.gonbad.ac.ir/e20543
نظم 4 بخش 1 سنایی لاچن علاقی 20544 http://elc.gonbad.ac.ir/e20544
عربی 6 زین العابدین فرامرزی 20545 http://elc.gonbad.ac.ir/e20545
نظم 5 بخش 1 اشعار سعدی مونا علی مددی 20546 http://elc.gonbad.ac.ir/e20546
نظم 4 بخش 2 مثنوی های عطار مونا علی مددی 20547 http://elc.gonbad.ac.ir/e20547
نظم 5 بخش  2 حافظ مونا علی مددی 20548 http://elc.gonbad.ac.ir/e20548
نظم5بخش5 صائب تبریزی مراد اسماعیلی 20549 http://elc.gonbad.ac.ir/e20549
جریان شناسی شعر معاصر مراد اسماعیلی 20550 http://elc.gonbad.ac.ir/e20550
مصطلح الحدیث معصومه هلاکو 20776 http://elc.gonbad.ac.ir/e20776
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث فردین جمشیدی مهر 20777 http://elc.gonbad.ac.ir/e20777
تفسیر ساختاری قرآن کریم سید مهدی رحمتی 20778 http://elc.gonbad.ac.ir/e20778
تفسیر ترتیبی قرآن 2 سید مهدی رحمتی 20779 http://elc.gonbad.ac.ir/e20779
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 1 زین العابدین فرامرزی 20780 http://elc.gonbad.ac.ir/e20780
فقه الحدیث2 مهدی فرامرزی 20781 http://elc.gonbad.ac.ir/e20781
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن2 مهدی فرامرزی 20782 http://elc.gonbad.ac.ir/e20782
مراکز پزوهش قرآن و حدیث ایران و جهان مهدی فرامرزی 20783 http://elc.gonbad.ac.ir/e20783
نحو کاربردی 2 زین العابدین فرامرزی 20784 http://elc.gonbad.ac.ir/e20784
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آنان صدیقه شیخ 20785 http://elc.gonbad.ac.ir/e20785
آیین ویرایش متون علمی اویس محمدی 20786 http://elc.gonbad.ac.ir/e20786
معناشناسی 1 اویس محمدی 20787 http://elc.gonbad.ac.ir/e20787
تفسیر موضوعی قرآن 1 مهدی درویشی 20788 http://elc.gonbad.ac.ir/e20788
روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای سید مهدی رحمتی 20789 http://elc.gonbad.ac.ir/e20789
مفردات قران سید مهدی رحمتی 20790 http://elc.gonbad.ac.ir/e20790
کتابشناسی و ماخذ شناسی علوم اسلامی با تکیه برمطالعات قرآن و حدیث مهدی درویشی 20791 http://elc.gonbad.ac.ir/e20791
رایانه و فضای مجازی کوثر السادات آقاپور حصیری 20792 http://elc.gonbad.ac.ir/e20792
منطق کاظم موسی خانی 20793 http://elc.gonbad.ac.ir/e20793
علوم قرآنی 1 (وحی،نزول) سید مهدی رحمتی 20794 http://elc.gonbad.ac.ir/e20794
علوم قرآن 3 سید مهدی رحمتی 20795 http://elc.gonbad.ac.ir/e20795
قرائت و ترجمه متون تخصصی 2 زین العابدین فرامرزی 20796 http://elc.gonbad.ac.ir/e20796
ماخذشناسی حدیث معصومه هلاکو 20797 http://elc.gonbad.ac.ir/e20797
فقه الحدیث 4 مهدی فرامرزی 20798 http://elc.gonbad.ac.ir/e20798
روش ها وشیوه های تدبر در قرآن کوثر السادات آقاپور حصیری 20799 http://elc.gonbad.ac.ir/e20799
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب مهدی درویشی 20800 http://elc.gonbad.ac.ir/e20800
روش های تفسیری معصومه هلاکو 20801 http://elc.gonbad.ac.ir/e20801
کلام اسلامی حسین گل چینی 20802 http://elc.gonbad.ac.ir/e20802
صرف  کاربردی 2 اویس محمدی 20803 http://elc.gonbad.ac.ir/e20803
آمادگی جسمانی (2) حمید رضا قزلسفلو 20578 http://elc.gonbad.ac.ir/e20578
آمادگی جسمانی (2) مریم چراغی 20579 http://elc.gonbad.ac.ir/e20579
دو و میدانی (2) علیرضا قدیمی 20580 http://elc.gonbad.ac.ir/e20580
دو و میدانی (2) لیلا کارکن 20581 http://elc.gonbad.ac.ir/e20581
شنا (2) منصور خندان 20582 http://elc.gonbad.ac.ir/e20582
شنا (2) الهام میرنیا 20583 http://elc.gonbad.ac.ir/e20583
انتخابی عملی(1) بدمینتون علی چورلی 20584 http://elc.gonbad.ac.ir/e20584
انتخابی عملی(1) بدمینتون مریم ولی دروی 20585 http://elc.gonbad.ac.ir/e20585
فناوری و فناوری اطلاعات در ورزش بهروز اسفندیاری 20586 http://elc.gonbad.ac.ir/e20586
تاریخ تربیت بدنی و ورزش هادی تقی زاده 20587 http://elc.gonbad.ac.ir/e20587
ژیمناستیک 2 سید حمید رضا رفعتی 20588 http://elc.gonbad.ac.ir/e20588
ژیمناستیک 2 منصوره کریمی 20589 http://elc.gonbad.ac.ir/e20589
انتخابی عملی (2) علی چورلی 20590 http://elc.gonbad.ac.ir/e20590
انتخابی عملی (2) زهرا خداقلی 20591 http://elc.gonbad.ac.ir/e20591
ورزش های رزمی سید سعید ضیائی 20592 http://elc.gonbad.ac.ir/e20592
ورزش های رزمی سلیمه ممشلی 20593 http://elc.gonbad.ac.ir/e20593
والیبال 1 حمید رضا قزلسفلو 20594 http://elc.gonbad.ac.ir/e20594
والیبال 1 زهرا شوشتری 20595 http://elc.gonbad.ac.ir/e20595
یادگیری حرکتی بهروز ایمری 20596 http://elc.gonbad.ac.ir/e20596
یادگیری حرکتی بهروز ایمری 20597 http://elc.gonbad.ac.ir/e20597
فیزیولوژی ورزشی (1) بهروز ایمری 20598 http://elc.gonbad.ac.ir/e20598
فیزیولوژی ورزشی (1) بهروز ایمری 20599 http://elc.gonbad.ac.ir/e20599
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی حمید رضا قزلسفلو 20600 http://elc.gonbad.ac.ir/e20600
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی حمید رضا قزلسفلو 20601 http://elc.gonbad.ac.ir/e20601
مقدمات جامعه شناسی ورزشی ناصر بای 20602 http://elc.gonbad.ac.ir/e20602
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی علی چورلی 20603 http://elc.gonbad.ac.ir/e20603
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی علی چورلی 20604 http://elc.gonbad.ac.ir/e20604
هندبال (1) بهروز ایمری 20605 http://elc.gonbad.ac.ir/e20605
هندبال (1) زهرا شوشتری 20606 http://elc.gonbad.ac.ir/e20606
ورزش ها وبازی های بومی وسنتی حمید رضا قزلسفلو 20607 http://elc.gonbad.ac.ir/e20607
ورزش ها وبازی های بومی وسنتی سلیمه ممشلی 20608 http://elc.gonbad.ac.ir/e20608
ورزش های آبی نجات غریق حمید رضا قزلسفلو 20609 http://elc.gonbad.ac.ir/e20609
ورزش های آبی نجات غریق الهام میرنیا 20610 http://elc.gonbad.ac.ir/e20610
کارورزی ورزش های پایه علی چورلی 20611 http://elc.gonbad.ac.ir/e20611
کارورزی ورزش های پایه علی چورلی 20612 http://elc.gonbad.ac.ir/e20612
کارورزی ورزش های پایه علی چورلی 20613 http://elc.gonbad.ac.ir/e20613
تغذیه ورزشی وکنترل وزن منصوره کریمی 20614 http://elc.gonbad.ac.ir/e20614
مبانی استعداد یابی ورزشی حمید رضا قزلسفلو 20615 http://elc.gonbad.ac.ir/e20615
آسیب شناسی ورزشی بهروز ایمری 20616 http://elc.gonbad.ac.ir/e20616
مبانی کارآفرینی واشتغال زایی ورزشی حمید رضا قزلسفلو 20617 http://elc.gonbad.ac.ir/e20617
فیزیولوژی انسانی یازگلدی نظری 21678 http://elc.gonbad.ac.ir/e21678
تاریخ فقه و فقها محمد منقوش 20752 http://elc.gonbad.ac.ir/e20752
فقه تطبیقی تکتم قرائی 20753 http://elc.gonbad.ac.ir/e20753
حقوق مدنی 5 حمید میری 20754 http://elc.gonbad.ac.ir/e20754
فقه 6 ابراهیم جوانمرد فرخانی 20755 http://elc.gonbad.ac.ir/e20755
فقه 2 ابراهیم جوانمرد فرخانی 20756 http://elc.gonbad.ac.ir/e20756
حقوق مدنی1 صالح یمرلی 20757 http://elc.gonbad.ac.ir/e20757
منطق حقوق صالح یمرلی 20758 http://elc.gonbad.ac.ir/e20758
حقوق جزای عمومی 2 صالح یمرلی 20759 http://elc.gonbad.ac.ir/e20759
مبانی اصول فقه ابراهیم جوانمرد فرخانی 20760 http://elc.gonbad.ac.ir/e20760
کلام 2 کاظم موسی خانی 20761 http://elc.gonbad.ac.ir/e20761
زبان تخصصی 1 حمید میری 20762 http://elc.gonbad.ac.ir/e20762
فقه 4 ابراهیم جوانمرد فرخانی 20763 http://elc.gonbad.ac.ir/e20763
اصول فقه 2 ابراهیم جوانمرد فرخانی 20764 http://elc.gonbad.ac.ir/e20764
حقوق تطبیقی حمید میری 20765 http://elc.gonbad.ac.ir/e20765
تعلیم و تربیت اسلامی صدیقه شیخ 20766 http://elc.gonbad.ac.ir/e20766
ادبیات عرب 2 اویس محمدی 20767 http://elc.gonbad.ac.ir/e20767
حقوق بین المللی خصوصی صالح یمرلی 20768 http://elc.gonbad.ac.ir/e20768
اصول فقه 4 ابراهیم جوانمرد فرخانی 20769 http://elc.gonbad.ac.ir/e20769
حقوق جزای اختصاصی 2 حمید میری 20770 http://elc.gonbad.ac.ir/e20770
آیین دادرسی کیفری حمید میری 20771 http://elc.gonbad.ac.ir/e20771
حقوق تجارت 2 حمید میری 20772 http://elc.gonbad.ac.ir/e20772
حقوق مدنی3 صالح یمرلی 20773 http://elc.gonbad.ac.ir/e20773
آیین دادرسی مدنی 1 صالح یمرلی 20774 http://elc.gonbad.ac.ir/e20774
حکمت اشراق 1 کاظم موسی خانی 20804 http://elc.gonbad.ac.ir/e20804
فلسفه اخلاق حسین گل چینی 20805 http://elc.gonbad.ac.ir/e20805
زبان تخصصی2 عارف دانیالی 20806 http://elc.gonbad.ac.ir/e20806
اصول فقه 2 فردین جمشیدی مهر 20807 http://elc.gonbad.ac.ir/e20807
تاریخ تحلیلی اسلام 2 صدیقه شیخ 20808 http://elc.gonbad.ac.ir/e20808
ادبیات عرب 2 صرف و نحو اویس محمدی 20809 http://elc.gonbad.ac.ir/e20809
زبان انگلیسی عمومی 2 عیسی محمدی نیا 20810 http://elc.gonbad.ac.ir/e20810
ادبیات عرب 4 علوم بلاغت زین العابدین فرامرزی 20811 http://elc.gonbad.ac.ir/e20811
تاریخ فلسفه غرب3 عارف دانیالی 20812 http://elc.gonbad.ac.ir/e20812
تاریخ فلسفه غرب 1 حسین گل چینی 20813 http://elc.gonbad.ac.ir/e20813
منطق 2 کاظم موسی خانی 20814 http://elc.gonbad.ac.ir/e20814
کلام جدید1 عارف دانیالی 20815 http://elc.gonbad.ac.ir/e20815
تاریخ فلسفه اسلامی 2 فردین جمشیدی مهر 20816 http://elc.gonbad.ac.ir/e20816
کلام 2 حسین گل چینی 20817 http://elc.gonbad.ac.ir/e20817
حکمت مشاء 1 کاظم موسی خانی 20818 http://elc.gonbad.ac.ir/e20818
فلسفه اسلامی 3 فردین جمشیدی مهر 20819 http://elc.gonbad.ac.ir/e20819
تفسیر قرآن 2 صدیقه شیخ 20820 http://elc.gonbad.ac.ir/e20820
فلسفه اسلامی 5 فردین جمشیدی مهر 20821 http://elc.gonbad.ac.ir/e20821
ادبیات فارسی 2 یداله حاجی حسینی 20822 http://elc.gonbad.ac.ir/e20822
فقه 1 فردین جمشیدی مهر 20823 http://elc.gonbad.ac.ir/e20823
فقه 3 تکتم قرائی 20824 http://elc.gonbad.ac.ir/e20824
فلسفه اسلامی 1 حسن جعفری 20825 http://elc.gonbad.ac.ir/e20825
فلسفه معاصر عارف دانیالی 20826 http://elc.gonbad.ac.ir/e20826
فلسفه تطبیقی عارف دانیالی 20827 http://elc.gonbad.ac.ir/e20827
زبان تخصصی 4متون فلسفی عارف دانیالی 20828 http://elc.gonbad.ac.ir/e20828
عرفان نظری 2 حسین گل چینی 20829 http://elc.gonbad.ac.ir/e20829
منطق ریاضی کاظم موسی خانی 20830 http://elc.gonbad.ac.ir/e20830
حکمت عملی کاظم موسی خانی 20831 http://elc.gonbad.ac.ir/e20831
روش تحقیق در مدیریت محسن محمدی خیاره 20669 http://elc.gonbad.ac.ir/e20669
سیستم های خرید وانبارداری ابوالفضل مومنی 20670 http://elc.gonbad.ac.ir/e20670
مدیریت مالی کریم قالمق 20672 http://elc.gonbad.ac.ir/e20672
بازاریابی ومدیریت بازار مسعود خیر اندیش 20673 http://elc.gonbad.ac.ir/e20673
مدیریت کسب وکارهای کوچک در ایران امینه زیوری 20674 http://elc.gonbad.ac.ir/e20674
کارآفرینی سازمانی واجتماعی زهرا الداغی 20675 http://elc.gonbad.ac.ir/e20675
اقتصاد کلان محسن محمدی خیاره 20676 http://elc.gonbad.ac.ir/e20676
اصول حسابداری (2) سید تقی  پردیس 20677 http://elc.gonbad.ac.ir/e20677
آمار وکاربرد آن در مدیریت (1) عبدالسعید توماج 20678 http://elc.gonbad.ac.ir/e20678
حقوق بازرگانی احمد لگزایی 20679 http://elc.gonbad.ac.ir/e20679
مدیریت رفتار سازمانی زهرا الداغی 20680 http://elc.gonbad.ac.ir/e20680
توسعه اقتصادی مسعود خیر اندیش 20658 http://elc.gonbad.ac.ir/e20658
تحقیق در عملیات (1) نعمت اله تقی نژاد 20659 http://elc.gonbad.ac.ir/e20659
پول وارزو بانکداری باقر ادبی فیروزجایی 20660 http://elc.gonbad.ac.ir/e20660
مدیریت استراتژیک اعظم نوروزی 20661 http://elc.gonbad.ac.ir/e20661
اصول مدیریت مالی (2) محمد نوروزی 20662 http://elc.gonbad.ac.ir/e20662
حسابداری صنعتی ابوالفضل مومنی 20663 http://elc.gonbad.ac.ir/e20663
اصول حسابداری (2) بهناز بهمن یار 20664 http://elc.gonbad.ac.ir/e20664
اقتصاد خرد علی کارشناسان 20665 http://elc.gonbad.ac.ir/e20665
ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت مالی عبدالناصر بهلکه 20666 http://elc.gonbad.ac.ir/e20666
آمار وکاربرد آن در مدیریت شعبان قلندر آیشی 20667 http://elc.gonbad.ac.ir/e20667
مدیریت رفتار سازمانی اعظم نوروزی 20668 http://elc.gonbad.ac.ir/e20668
متون نظم2- مثنوی مریم رامین نیا 20516 http://elc.gonbad.ac.ir/e20516
نظریه ها ونقد ادبی مریم رامین نیا 20517 http://elc.gonbad.ac.ir/e20517
ساخت دستوری زبان فارسی حسین محمدی 20518 http://elc.gonbad.ac.ir/e20518
تحقیق در شعر معاصر ایران مراد اسماعیلی 20519 http://elc.gonbad.ac.ir/e20519
پایان نامه کارافرینی   20520 http://elc.gonbad.ac.ir/e20520
تشخیص فرصت های کارآفرینی باقر ادبی فیروزجایی 20649 http://elc.gonbad.ac.ir/e20649
طراحی و تدوین طرح کسب و کار عبدالخالق خنکا 20650 http://elc.gonbad.ac.ir/e20650
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات علی کارشناسان 20652 http://elc.gonbad.ac.ir/e20652
پایان نامه   20653 http://elc.gonbad.ac.ir/e20653
توسعه اقتصادی مسعود خیر اندیش 20654 http://elc.gonbad.ac.ir/e20654
مدیریت  استراتژیک کارآفرینی هادی ثنایی پور 20655 http://elc.gonbad.ac.ir/e20655
مباحث جاری در حسابداری ابوالفضل مومنی 20714 http://elc.gonbad.ac.ir/e20714
کارآموزی هادی امینی 20715 http://elc.gonbad.ac.ir/e20715
کارآموزی عبدالخالق خنکا 20716 http://elc.gonbad.ac.ir/e20716
کارآموزی وحید اسکو 20717 http://elc.gonbad.ac.ir/e20717
کارآموزی ابوالفضل مومنی 20718 http://elc.gonbad.ac.ir/e20718
امور مالی بین الملل گل جمال نظری قوجق 20719 http://elc.gonbad.ac.ir/e20719
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری عبدالخالق خنکا 20720 http://elc.gonbad.ac.ir/e20720
حسابداری پیشرفته 1 وحید اسکو 20721 http://elc.gonbad.ac.ir/e20721
حسابداری صنعتی 3 ابوالفضل مومنی 20722 http://elc.gonbad.ac.ir/e20722
حسابرسی 2 عبدالخالق خنکا 20723 http://elc.gonbad.ac.ir/e20723
زبان تخصصی 2 هادی امینی 20724 http://elc.gonbad.ac.ir/e20724
پژوهش عملیاتی 1 نعمت اله تقی نژاد 20725 http://elc.gonbad.ac.ir/e20725
پول وارزو بانکداری کمال سعادتی 20726 http://elc.gonbad.ac.ir/e20726
برنامه ریزی وتوسعه مسعود خیر اندیش 20727 http://elc.gonbad.ac.ir/e20727