تاریخ ثبت: پنجشنبه, 14 بهمن,1400 12:18:22 ب.ظ

دروس معارف و عمومی (دانشکده علوم انسانی) - نیمسال دوم 1400

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

* در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم انسانی (آقای عرب : 09111761815)

نام درس نام استاد کد مشخصه آدرس کلاس
اندیشه اسلامی1 علی نوری 20832 http://elc.gonbad.ac.ir/e20832
اندیشه اسلامی1 علی نوری 20833 http://elc.gonbad.ac.ir/e20833
اندیشه اسلامی1 حمزه  سالارنیاء 20834 http://elc.gonbad.ac.ir/e20834
اندیشه اسلامی1 حمزه  سالارنیاء 20835 http://elc.gonbad.ac.ir/e20835
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 20836 http://elc.gonbad.ac.ir/e20836
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 20837 http://elc.gonbad.ac.ir/e20837
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 20838 http://elc.gonbad.ac.ir/e20838
اندیشه اسلامی 2 سید جواد احمدی 20839 http://elc.gonbad.ac.ir/e20839
اندیشه اسلامی 2 علی نوری 20840 http://elc.gonbad.ac.ir/e20840
اندیشه اسلامی 2 علی نوری 20841 http://elc.gonbad.ac.ir/e20841
اندیشه اسلامی 2 حمزه  سالارنیاء 20842 http://elc.gonbad.ac.ir/e20842
اندیشه اسلامی 2 حمزه  سالارنیاء 20843 http://elc.gonbad.ac.ir/e20843
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 20844 http://elc.gonbad.ac.ir/e20844
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 20845 http://elc.gonbad.ac.ir/e20845
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 20846 http://elc.gonbad.ac.ir/e20846
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 20847 http://elc.gonbad.ac.ir/e20847
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 20848 http://elc.gonbad.ac.ir/e20848
انقلاب اسلامی حسن نوروزی 20849 http://elc.gonbad.ac.ir/e20849
اخلاق اسلامی معصومه غریب 20852 http://elc.gonbad.ac.ir/e20852
اخلاق اسلامی علیرضا صفری 20853 http://elc.gonbad.ac.ir/e20853
اخلاق اسلامی معصومه غریب 20854 http://elc.gonbad.ac.ir/e20854
اخلاق اسلامی طیبه علی اکبری 20855 http://elc.gonbad.ac.ir/e20855
اخلاق اسلامی طیبه علی اکبری 20856 http://elc.gonbad.ac.ir/e20856
اخلاق اسلامی علیرضا صفری 20857 http://elc.gonbad.ac.ir/e20857
اخلاق اسلامی علیرضا صفری 20858 http://elc.gonbad.ac.ir/e20858
اخلاق اسلامی معصومه غریب 20859 http://elc.gonbad.ac.ir/e20859
اخلاق اسلامی معصومه غریب 20860 http://elc.gonbad.ac.ir/e20860
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 20861 http://elc.gonbad.ac.ir/e20861
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 20862 http://elc.gonbad.ac.ir/e20862
تاریخ تحلیلی اسلام قاسم رجبی 20863 http://elc.gonbad.ac.ir/e20863
تاریخ تحلیلی اسلام سید حسن میرزایی 20864 http://elc.gonbad.ac.ir/e20864
تاریخ تحلیلی اسلام سید حسن میرزایی 20865 http://elc.gonbad.ac.ir/e20865
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سید محمدرضا میرعرب رضی 20866 http://elc.gonbad.ac.ir/e20866
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سید محمدرضا میرعرب رضی 20867 http://elc.gonbad.ac.ir/e20867
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سید محمدرضا میرعرب رضی 20868 http://elc.gonbad.ac.ir/e20868
تفسیرموضوعی قرآن قاسم رجبی 20869 http://elc.gonbad.ac.ir/e20869
تفسیرموضوعی قرآن آسیه ملکان 20870 http://elc.gonbad.ac.ir/e20870
تفسیرموضوعی قرآن آسیه ملکان 20871 http://elc.gonbad.ac.ir/e20871
تفسیرموضوعی قرآن سید جواد احمدی 20872 http://elc.gonbad.ac.ir/e20872
تفسیرموضوعی قرآن سید جواد احمدی 20873 http://elc.gonbad.ac.ir/e20873
تفسیرموضوعی نهج البلاغه آسیه ملکان 20874 http://elc.gonbad.ac.ir/e20874
تفسیرموضوعی نهج البلاغه آسیه ملکان 20875 http://elc.gonbad.ac.ir/e20875
دانش خانواده و جمعیت شهربانو امانی 20876 http://elc.gonbad.ac.ir/e20876
دانش خانواده و جمعیت معصومه غریب 20877 http://elc.gonbad.ac.ir/e20877
دانش خانواده و جمعیت ایوب سرایلو 20878 http://elc.gonbad.ac.ir/e20878
دانش خانواده و جمعیت ایوب سرایلو 20879 http://elc.gonbad.ac.ir/e20879
دانش خانواده و جمعیت معصومه غریب 20880 http://elc.gonbad.ac.ir/e20880
دانش خانواده و جمعیت طیبه علی اکبری 20881 http://elc.gonbad.ac.ir/e20881
دانش خانواده و جمعیت طیبه علی اکبری 20882 http://elc.gonbad.ac.ir/e20882
کارآفرینی امینه زیوری 21346 http://elc.gonbad.ac.ir/e21346
کارآفرینی امینه زیوری 21347 http://elc.gonbad.ac.ir/e21347
کارآفرینی گل جمال نظری قوجق 21348 http://elc.gonbad.ac.ir/e21348
کارآفرینی گل جمال نظری قوجق 21349 http://elc.gonbad.ac.ir/e21349
کارآفرینی کمال سعادتی 21350 http://elc.gonbad.ac.ir/e21350
مهارتهای زندگی دانشجویی فاطمه بای 20644 http://elc.gonbad.ac.ir/e20644
مهارتهای زندگی دانشجویی سارا دازی 20645 http://elc.gonbad.ac.ir/e20645
مهارتهای زندگی دانشجویی سارا دازی 20646 http://elc.gonbad.ac.ir/e20646
مهارتهای زندگی دانشجویی مهدی قزلسفلو 20647 http://elc.gonbad.ac.ir/e20647
مهارتهای زندگی دانشجویی فاطمه بای 20648 http://elc.gonbad.ac.ir/e20648