تاریخ ثبت: پنجشنبه, 01 مهر,1400 10:00:00 ق.ظ

دانشکده علوم انسانی آزادشهر - نیمسال اول 1401

* برای جستجوی اسم درس خود در مرورگر کامپیوتر دکمه هایCtrl+F را همزمان زده و قسمتی از اسم درس را وارد کنید

* در تلفن های همراه از منوی مرورگر گزینه Find in page را انتخاب و سپس قسمتی از اسم درس خود را وارد کنید

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشكده علوم انساني آزادشهر (خانم كوهساريان: 09114180804)

 

 

نام درس نام استاد کد مشخصه آدرس کلاس
پروژه مهدی کشاورز قرابائی 21985 http://elc.gonbad.ac.ir/a21985
پروژه هادی ثنایی پور 22304 http://elc.gonbad.ac.ir/a22304
پروژه بیژن گنجی 22306 http://elc.gonbad.ac.ir/a22306
احکام کسب و کار   21886 http://elc.gonbad.ac.ir/a21886
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت(2) مهدی کشاورز قرابائی 21888 http://elc.gonbad.ac.ir/a21888
زبان تخصصی(1) مهدی کشاورز قرابائی 21909 http://elc.gonbad.ac.ir/a21909
اخلاق حرفه ایی در مدیریت با رویکرد اسلامی خدیجه طهماسبی یساولی 21910 http://elc.gonbad.ac.ir/a21910
اقتصاد کلان باقر ادبی فیروزجایی 21882 http://elc.gonbad.ac.ir/a21882
تحقیق در عملیات 1 راحله خاندوزی 21887 http://elc.gonbad.ac.ir/a21887
بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی) محمد خادم فر 21908 http://elc.gonbad.ac.ir/a21908
مدیریت تولید و عملیات مهدی کشاورز قرابائی 21906 http://elc.gonbad.ac.ir/a21906
مدیریت بحران امیر حسن سوسرایی 21862 http://elc.gonbad.ac.ir/a21862
اندیشه اسلامی 1 سید جواد احمدی 21864 http://elc.gonbad.ac.ir/a21864
روش تحقیق در مدیریت هادی ثنایی پور 21884 http://elc.gonbad.ac.ir/a21884
مدیریت کیفیت و بهره وری مهدی کشاورز قرابائی 21907 http://elc.gonbad.ac.ir/a21907
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت صاحبه مسعودی 21959 http://elc.gonbad.ac.ir/a21959
تاریخ تحلیلی صدر اسلام سید محمدرضا میرعرب رضی 21960 http://elc.gonbad.ac.ir/a21960
آموزش مهارت‌های حرفه ایی عبدالقادر تکه ای 21958 http://elc.gonbad.ac.ir/a21958
ریاضیات پایه راحله خاندوزی 21860 http://elc.gonbad.ac.ir/a21860
اصول حسابداری (2) طاهره یوسفی 21861 http://elc.gonbad.ac.ir/a21861
زبان انگلیسی عمومی خدیجه آقائی 21867 http://elc.gonbad.ac.ir/a21867
مدیریت عملکرد در سازمانهای صنعتی عبدالغنی رستگار 21979 http://elc.gonbad.ac.ir/a21979
مدیریت پروژه بیژن گنجی 21980 http://elc.gonbad.ac.ir/a21980
کاربرد کامپیوتر در مدیریت حسین حقیقت 21863 http://elc.gonbad.ac.ir/a21863
تربیت بدنی(تربیت بدنی 1) سمیه غفاری 21865 http://elc.gonbad.ac.ir/a21865
مبانی سازمان و مدیریت عبدالغنی رستگار 21866 http://elc.gonbad.ac.ir/a21866
حفاظت صنعتی مهدی کشاورز قرابائی 21982 http://elc.gonbad.ac.ir/a21982
دانش خانواده و جمعیت طیبه علی اکبری 21983 http://elc.gonbad.ac.ir/a21983
انقلاب اسلامی سید محمدرضا میرعرب رضی 21984 http://elc.gonbad.ac.ir/a21984
اخلاق اسلامی محسن کیائی 21885 http://elc.gonbad.ac.ir/a21885
اصول و مبانی کارآفرینی اعظم نوروزی 21987 http://elc.gonbad.ac.ir/a21987
مدیریت کارخانه بیژن گنجی 21981 http://elc.gonbad.ac.ir/a21981
سیستم های خرید و انبارداری و توزیع علیرضا حیدری 21986 http://elc.gonbad.ac.ir/a21986
سمینار درمسایل بازاریابی و بازاریابی اسلامی هادی ثنایی پور 21975 http://elc.gonbad.ac.ir/a21975
سیستم های خرید انبارداری و توزیع علیرضا حیدری 21976 http://elc.gonbad.ac.ir/a21976
اصول و مبانی کارآفرینی اعظم نوروزی 21977 http://elc.gonbad.ac.ir/a21977
کاربردکامپیوتر در مدیریت حسین حقیقت 21855 http://elc.gonbad.ac.ir/a21855
اندیشه اسلامی (1) سید جواد احمدی 21856 http://elc.gonbad.ac.ir/a21856
تربیت بدنی (1) سمیه غفاری 21857 http://elc.gonbad.ac.ir/a21857
مبانی سازمان و مدیریت عبدالغنی رستگار 21858 http://elc.gonbad.ac.ir/a21858
حسابداری صنعتی (1) علی گنجی 21876 http://elc.gonbad.ac.ir/a21876
روش تحقیق در مدیریت هادی ثنایی پور 21877 http://elc.gonbad.ac.ir/a21877
اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم) محسن کیائی 21878 http://elc.gonbad.ac.ir/a21878
حسابداری صنعتی 1 علی گنجی 21883 http://elc.gonbad.ac.ir/a21883
بازرگانی بین المللی   21899 http://elc.gonbad.ac.ir/a21899
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت اعظم قره خانی 21902 http://elc.gonbad.ac.ir/a21902
آموزش مهارت های حرفه ای عبدالقادر تکه ای 21903 http://elc.gonbad.ac.ir/a21903
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت صاحبه مسعودی 21904 http://elc.gonbad.ac.ir/a21904
تاریخ تحلیلی صدر اسلام سید محمدرضا میرعرب رضی 21905 http://elc.gonbad.ac.ir/a21905
ریاضیات پایه راحله خاندوزی 21848 http://elc.gonbad.ac.ir/a21848
مدیریت بحران امیر حسن سوسرایی 21854 http://elc.gonbad.ac.ir/a21854
بازاریابی و مدیریت بازار(بارویکرد اسلامی ) محمد خادم فر 21900 http://elc.gonbad.ac.ir/a21900
زبان تخصصی(1) بیژن گنجی 21901 http://elc.gonbad.ac.ir/a21901
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی خدیجه طهماسبی یساولی 21970 http://elc.gonbad.ac.ir/a21970
سازمان های پولی و مالی بین المللی   21971 http://elc.gonbad.ac.ir/a21971
انقلاب اسلامی ایران سید محمدرضا میرعرب رضی 21974 http://elc.gonbad.ac.ir/a21974
احکام کسب وکار   21879 http://elc.gonbad.ac.ir/a21879
تحقیق در عملیات (1) راحله خاندوزی 21880 http://elc.gonbad.ac.ir/a21880
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (2) مهدی کشاورز قرابائی 21881 http://elc.gonbad.ac.ir/a21881
اصول حسابداری(1) طاهره یوسفی 21849 http://elc.gonbad.ac.ir/a21849
مدیریت استراتژیک هادی ثنایی پور 21972 http://elc.gonbad.ac.ir/a21972
دانش خانواده و جمعیت طیبه علی اکبری 21973 http://elc.gonbad.ac.ir/a21973
زبان انگلیسی عمومی خدیجه آقائی 21859 http://elc.gonbad.ac.ir/a21859
مبانی بانکداری و مدیریت بانک خدیجه طهماسبی یساولی 21898 http://elc.gonbad.ac.ir/a21898
حقوق بازرگانی بین المللی حمید رضا عجم 21978 http://elc.gonbad.ac.ir/a21978
اقتصاد کلان باقر ادبی فیروزجایی 21875 http://elc.gonbad.ac.ir/a21875
پول وارز و بانکداری توی محمد  بهلکه 21963 http://elc.gonbad.ac.ir/a21963
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1) راحله خاندوزی 21840 http://elc.gonbad.ac.ir/a21840
اسناد معاملات تجاری محمد ترابی 21967 http://elc.gonbad.ac.ir/a21967
اقتصاد کلان محمد علی بگلی 21868 http://elc.gonbad.ac.ir/a21868
حسابداری شرکت های بیمه سهیلا ناصری 21893 http://elc.gonbad.ac.ir/a21893
مبانی سازمان و مدیریت عبدالغنی رستگار 21842 http://elc.gonbad.ac.ir/a21842
اندیشه اسلامی (2) سید جواد احمدی 21869 http://elc.gonbad.ac.ir/a21869
بیمه اشخاص (1) آمنه قربانی 21870 http://elc.gonbad.ac.ir/a21870
حقوق و مقررات مدنی حمید رضا عجم 21871 http://elc.gonbad.ac.ir/a21871
بیمه اموال (1) آمنه قربانی 21873 http://elc.gonbad.ac.ir/a21873
تفسیر موضوعی قرآن طیبه علی اکبری 21894 http://elc.gonbad.ac.ir/a21894
سازمان و مدیریت شرکت های بیمه محمد خادم فر 21895 http://elc.gonbad.ac.ir/a21895
مدیریت بحران امیر حسن سوسرایی 21841 http://elc.gonbad.ac.ir/a21841
پژوهش عملیاتی (1) راحله خاندوزی 21890 http://elc.gonbad.ac.ir/a21890
روش های تحقیق و ماخذشناسی هادی ثنایی پور 21891 http://elc.gonbad.ac.ir/a21891
بیمه اشخاص (2) محمد زارعی 21892 http://elc.gonbad.ac.ir/a21892
زبان تخصصی بیمه (2) بیژن گنجی 21896 http://elc.gonbad.ac.ir/a21896
تربیت بدنی (1) سمیه غفاری 21845 http://elc.gonbad.ac.ir/a21845
زبان انگلیسی عمومی خدیجه آقائی 21847 http://elc.gonbad.ac.ir/a21847
مدیریت منابع انسانی عبدالغنی رستگار 21872 http://elc.gonbad.ac.ir/a21872
حسابرسی صنعتی (1) سهیلا ناصری 21874 http://elc.gonbad.ac.ir/a21874
بازاریابی و مدیریت بازار علیرضا حیدری 21897 http://elc.gonbad.ac.ir/a21897
مدیریت ریسک وبیمه محمد زارعی 21962 http://elc.gonbad.ac.ir/a21962
فارسی عمومی   21964 http://elc.gonbad.ac.ir/a21964
دانش خانواده و جمعیت طیبه علی اکبری 21969 http://elc.gonbad.ac.ir/a21969
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   21965 http://elc.gonbad.ac.ir/a21965
کلیات حقوق حمید رضا عجم 21844 http://elc.gonbad.ac.ir/a21844
اصول بیمه آمنه قربانی 21846 http://elc.gonbad.ac.ir/a21846
حقوق دریائی محمد ترابی 21961 http://elc.gonbad.ac.ir/a21961
انقلاب اسلامی ایران سید محمدرضا میرعرب رضی 21968 http://elc.gonbad.ac.ir/a21968
اصول حسابداری (1) طاهره یوسفی 21843 http://elc.gonbad.ac.ir/a21843
بیمه های مهندسی (تمام خطر) محمد زارعی 21966 http://elc.gonbad.ac.ir/a21966